Kristdemokratin & konservatismen

>Publicerat i Kristdemokraten nr 46 2005  

Konservatismens gemensamma beröringspunkter med kristdemokratin

Tillåt mig att från min, konservativa, horisont belysa de betydande likheter som finns mellan kristdemokratisk och konservativ ideologi. Den konservativa idébildningen utgår, som bekant, från den värdegrund som Edmund Burke (1729-1797) formulerade.

Konservativ människosyn
FÖRVALTARSKAPSTANKEN är en grundläggande beståndsdel inom konservatismen. Vi som lever på jorden just nu befinner oss mitt i historien, och därmed har vi ett ansvar såväl gentemot våra medmänniskor som gentemot våra förfäder och våra barn. Detta inbegriper ett mänskligt ansvar inte bara för samhället som gemenskap, utan även för miljö och för traditioner.

Påverkas av kulturen
Konservatismen ser människan som del av ett SOCIALT SAMMANHANG (kultur) vari hon både påverkas av och påverkar sin omgivning. Detta utmynnar i OFULLKOMLIGHETSPRINCIPEN. Ingen människa är ofelbar, heter det. Det betyder förvisso inte att ”alla är lika dåliga”. Exempelvis kan inte brottsoffret som person moraliskt jämställas med förbrytaren. Däremot har båda ett okränkbart människovärde, och rätt att leva i ett samhälle som skyddar dem till liv, lem, egendom och personlig frihet med hänsyn tagen till den enskildes särart.
     De NATURLIGA GEMENSKAPERNA intager en central plats i den konservativa människosynen. Det är i gemenskap med andra – familj, släkt och vänner – som den enskilda människan mår som allra bäst. Därför är det också väldigt viktigt att samhället främjar sådana här små gemenskaper där människor får utrymme att utvecklas som personer och växa sig starka.
     För de allra flesta av oss är familjen den absolut viktigaste gemenskapen, och politiken bör utgå från familjen som samhällets minsta byggsten.

Konservativ samhällssyn
Samhället är en helhet av samverkande delar – olika medborgare, familjer, yrkesgrupper och organisationer. Fundamentalt för alla gemenskaper, i synnerhet samhällen, är att de bygger på en GEMENSAM VÄRDEGRUND. I detta tydliggörs värdet av en konventionell MORAL. Moralen utgör grunden för den sociala SOLIDARITETEN och är ett värn för de svaga i samhället. Den gemensamma moralen är en förutsättning för att vi överhuvudtaget får leva under ordnade (civiliserade) samhällsförhållanden, och någonting som varje samhälle bör eftersträva största möjliga utbredning av.

Organisk samhällsutveckling
Samhällsutvecklingen ska ske ORGANISKT, d.v.s. utan inslag av ”social ingenjörskonst”. En organisk samhällsutveckling sker naturligt och äger rum hela tiden. Det gamla består inte helt och hållet, men i den organiska samhällsutvecklingen lever det gamla ändå vidare som en del i det nya. Arvet från våra förfäder representerar generationernas samlade visdom och är ett oumbärligt stöd för människan i hennes strävan mot nya mål. Den organiska samhällsutvecklingen kan aldrig nå upp i ett idealtillstånd – men genom den kan samhället alltid nå en högre grad av SOCIAL FÖRKOVRAN (civilisering).
     Politikerna har en skyldighet att se till ALLMÄNNYTTAN, och inte någon viss klass eller grupps intressen. Den samhällsordning som bör eftersträvas är en där alla samhällsgrupper förenas i en harmonisk enhet; i en känsla av allmän tillit och ömsesidiga förpliktelser.

Fler än som är medlemmar
Denna åskådning har mycket gemensamt med den kristdemokratiska, och den delas av betydligt fler än de som kallar sig kristdemokrater i Sverige idag. Därför anser jag att en dialog mellan kristdemokrater och konservativa med fördel kan utvecklas, och en ömsesidig respekt etableras. Frukterna av denna insikt och respekterandet av att konservativa ställer sig bakom den kristdemokratiska agendan skulle sannolikt ha stor betydelse för breddandet av kristdemokraternas väljarunderlag.

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

0 Responses to “Kristdemokratin & konservatismen”  1. Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

  • 990,529 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser