Vad är ”kvalitetskultur”?

Uppdelningen i ”kvalitetskultur” och ”skräpkultur” är INTE godtycklig, som liberalerna hävdar. Det är nog riktigt att det idag bara är en ”upplyst minoritet” som inser det fulla värdet av de yttringar som de facto utgör kvalitetskultur. Detta är INTE ett argument för att släppa in den fria marknaden som regulator inom kulturpolitiken. Det är ett argument för upplysning.

Med kvalitetskultur menar JAG det kulturskapande (i vid bemärkelse) som fordrar extraordinära insatser av den enskilde kulturskaparen i form av talang, känsla, förståelse och totala behärskande av det medium man uttrycker sig med och de verktyg man använder i ens kreationer.

Några exempel:

* Oljekopior på Mona Lisa, samtida eller mera sentida, är INTE kvalitetskultur – även om de är gjorda exakt som Da Vincis original. Mona Lisa av Leonardo Da Vinci är ett utmärkt exempel på kvalitetskultur för att det är ett konstverk målat på fri hand, med otrolig talang och känsla och som förmedlar någonting som inte bara berör och fascinerar människor, utan också formar känslor och tankar hos människor. Den avbildade var en helt vanlig tjej (åtminstone att döma av hennes kläder och frisyr) – vad är det egentligen som gör ett sådant porträtt märkvärdigt, så till den grad att vi (och andra före oss) upplever det som någonting djupt mystiskt och rentutav magiskt? För att svara på frågan, och ändå inte, så är det: kvalitetskultur.

* Klassisk musik är mer kvalitetskultur än modernare varianter för att det å ena sidan krävs en orkester där var och en har en lång utbildning på sitt instrument och där alla kan forma en avancerad helhet tillsammans som det krävs många års träning för att klara av. Därutöver krävs en musikkompositör som inte bara är talangfull utan dessutom förstår alla instrument, vad dessa kan göra och hur de bör respektive kan samverka.

* En opera är i princip en simpel teater med avancerad sång. Vad är det som skiljer en bra opera från en sämre, och en bra opera från en bra Hollywood-film (där musiken på samma sätt används för att förmedla känslor)? En opera-story är rentutav banal jämfört med också de sämre av Hollywood-filmer. I Operan finns det inte så mycket utrymme för djupare mening vare sig i sångtexterna eller i agerandet. Budskapet förmedlas istället direkt genom våra sinnen. Det som åskådarna ser och hör ska få känslorna att svalla och det ska vara något slags tydlig helhet som förmedlas. Det kräver både en talangfull opera-skrivare och regissör å ena sidan, och talangfulla skådespelare å den andra som inte bara med sitt extravaganta kroppsspråk kan förmedla ett tydligt skeende – utan också sjunga som få andra. Det krävs långa utbildningar och stor förkovran hos de flesta inblandade i en operauppsättning. DET är kvalitetskultur.

* Kvalitetsarkitektur skiljer sig från skräparkitektur genom rena linjer och former i en välavvägd helhet som manifesterar en epok på ett sätt som är estetiskt tilltalande både för samtida och efterlevande.

* Kvalitetslitteratur finns det av så många slag att det är svårare att sätta fingret på vad som skiljer kvaliteten från skräpet. Jag får nog i denna del hänvisa till motsvarande tendenser som gäller för ovanstående konstformer: En alldeles utmärkt talang för språk och människokännedom (både för förmedlandet och för utvecklandet av olika karaktärer i storyn) samt känsla för rum, helhet, detaljer, delar, kontrastverkan och harmoni.

Detta för att ange några exempel som jag själv uppfattar som både klara och förtydligande.

Observera att det inte behöver vara ett ”mästerverk” för att utgöra kvalitetskultur, men att mästerverk alltid utgör kvalitetskultur.

Viktigt i sammanhanget, är att det i grunden är fel att klanka ner på ”modern kultur” för att den ofta har mer eller mindre provocerande politiskt radikala tendenser. Konsten har i ALLA TIDER varit ett sätt att ifrågasätta samtiden, dess yttringar och människor. Modernare kulturyttringar är av sämre kvalitet i den mån det brister i ovannämnda förutsättningar – vilket snarare är regel än undantag.

Jakob E:son Söderbaum

1 Response to “Vad är ”kvalitetskultur”?”


  1. 1 Anders Larsson januari 25, 2014 kl. 20:07

    Förklara gärna varför opera (tonsatt 17 och 1800-talsbuskis) håller högre kvalitet än ett normalt pop/rockband?

    Är kungliga operan mer kompetenta kulturutövare än t.ex Beatles, som i dina ögon representanter det du kallar ”skräpkultur”. Är operasångarna VERKLIGEN skickligare sångare? Är operaorkestern mer samspelta? På vilket sätt uppvisar Verdi en högre kvalitativ nivå jämfört med Lennon?

    Kvalitetskultur är inte ett begrepp som kan appliceras en specifik genre (det verkar som att du vill tillskriva västerländsk konstmusik detta begrepp). Kvalitet finns i alla genrer. Det finns exempel på kvalitet i alla musikgenrer från stråkorkester till dödsmetall, från opera till folkmusik.

    Likaså finns skräp i alla genrer. Mozarts älskade och ofta spelade verk ”Cosi fan tutte” är inget annat än en enkel spring-i-dörrar-buskis.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

  • 980,044 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser