Kulturella förutsättningar för konservatism i Sverige

KULTURELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KONSERVATISM I SVERIGE

Konservatismen är gammal skåpmat som ingen vill ha, om man får tro media och den politiska eliten i Sverige. Slutsatsen baseras på det faktum att konservatismen sedan en tid tillbaka inte ens har en plats i det historiskt konservativa partiet i Sverige (moderaterna). Den åsikt som härskar är att det inte går att driva en effektiv opinionsbildning baserad på konservatismen. Vilket framstår som ganska paradoxalt, med tanke på att både socialdemokraterna och moderaterna numera är socialliberala partier – och således står på motsatt grund än konservatismen. Är inte opposition en fråga om motsättningar?

Nåväl, andemeningen skulle i alla fall vara att Sverige saknar de sociala förutsättningarna för en slagkraftig konservatism. Det är riktigt att mycket av den kulturella grunden förstörts (av socialistisk och socialliberal politik under många decennier), men de kulturella förutsättningarna förgås inte för att det kulturarvet rensas ut. Kultur är någonting mycket större än så…

Språket sägs ju vara nyckeln till kulturen. Svenska är på många vis ett egendomligt språk. Jag tänkte här belysa två speciella begrepp som för det första är väldigt utmärkande just för svensk kultur, och för det andra – faktiskt – helt unika för det svenska språket och oöversättliga: ”Lagom” respektive ”trygghet”.

LAGOM – är ett kvantitativt begrepp. Innebörden är ungefär ”inte för mycket och inte för lite”, och i dess natur ligger ett slags vänskaplig konsensus om vad som är just ”lagom” i det specifika fallet. I slutändan är det egentligen oviktigt om den aktuella proportionen visade sig precis välavmätt – om ”lagom” varit vägledande så är resultatet per definition tillfredsställande för samtliga berörda parter, och alla respekterar resultatet. Kärnan i begreppet ”lagom” är att vara ”ödmjukt begränsande”, snarare än att de facto lägga sig ”mitt emellan” i det aktuella hänseendet. På det viset kan man, faktiskt, t.o.m. vara ”lagom återhållsam”. ”Lagom” har alltid en air av generositet över sig. Summa summarum: ett begränsande ord som alltid uppfattas som generositet.

TRYGGHET – är ett kvalitativt begrepp, med viss kvantitativ prägel: ”lite tryggt” är huvudsakligen positivt värdeladdat, men trots allt med känsla av att någonting stort saknas. ”Trygghet” betyder på samma gång både riskfrihet, lugn säkerhet och viss grundläggande bekvämlighet. För svensken i gemen är trygghet lika mycket ett behov som en självklarhet i livet. I ”trygghetens” natur ligger dock att den lätt kan gå förlorad och att utan den finns det ingenting annat än det yttre mörkret, vilket gör begreppet oerhört dynamiskt samtidigt som det är fridfullt. Summa summarum: ett positivt värdeladdat ord som manar till bevarande av intressen som berör det enskilda sinnet på ett mera direkt sätt än det mesta.

Begreppen ”lagom” och ”trygghet” är centrala för konservatismen, de kan rentutav kallas för den svenska konservatismens nycklar. Det borde göra det ganska lätt att bedriva konservativ opinionsbildning gentemot just folket, kan man tycka – avgörande sociala förutsättningar för konservatism finns ju i och med detta faktiskt djupt rotade i den svenska kulturen.

Den svenska högerns historiska oförmåga att få till stånd ett regimskifte i Sverige hänger naturligtvis till viss del samman med att socialdemokraterna varit duktiga på att spela på just dessa strängar – lagom och trygghet – i det politiska spelet. Men det beror lika mycket på att den allt mer liberala oppositionen under de senaste 30 åren gjort gemensam sak med vänstern i att rensa ut konservatismen från den politiska debattens ”finrum”.

När man talar om de kulturella förutsättningarna för konservatism i Sverige måste också Välfärdsstaten nämnas. Också den numera ett signum för socialdemokratin, men ursprungligen en konservativ uppfinning (av tyske ”järnkanslern” Otto von Bismarck och svenska professorn i statskunskap Rudolph Kjellén). Den svenska högern kan inte sägas ha gjort det lättare för sig under 1900-talet genom att kritisera Välfärdsstaten som sådan blott för dess socialdemokratiska skepnad.

Så tappa inte modet!

Förutsättningarna för en slagkraftig konservatism FINNS verkligen i Sverige – för den och de som förstår både konservatismens och det svenska folkets natur, och som inte grottar ner sig i romantiken eller på samma gång försöker använda konservatismen som slagträ för något slags icke-humanistisk människosyn. Konservatismen har i Sverige alla möjligheter att möta socialdemokratin på ”deras” hemmaplan, och föra striden med i stort sett samma verktyg.

Det betyder ingalunda att resultatet på något sätt måste bli detsamma, eller att den nuvarande situationen i Sverige ens kan anses acceptabel ur social synpunkt. I denna artikel har jag endast skissat på FORMERNA; innehållet är per definition någonting som står i ganska klar motsatsställning till den av social ingenjörskonst styrda, historielösa socialdemokratiska staten känd från 1900-talets Sverige. Någonting som alla i dagens postmoderna samhälle, där åsikter är hårdvaluta, har en åsikt om.

Därmed har konservatismen idag också de bästa förutsättningarna någonsin att bli modern.

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

4 Responses to “Kulturella förutsättningar för konservatism i Sverige”


 1. 1 Tobias Harding maj 21, 2006 kl. 21:41

  Det kan ligga mycket i att den nuvarande svenska politiska diskussionen har en hel del konservativa drag, men betyder det med nödvändighet att alla den klassiska konservatismens centrala drag har framtiden för sig? Kristendomen verkar till exempel ha fasats ut ur samhällets huvudfora. Åtminstone får jag ibland det intrycket. En anekdot om detta finns på min blogg (http://synpunkter.blogspot.com/2006/05/sekularisering.html), men jag är övertygad om att de flesta av oss kan komma på liknande exempel.

 2. 2 J:S maj 22, 2006 kl. 12:48

  Vad jag menar är att om vi konservativa bara hanterar våra verktyg rätt så HAR vi möjlighet att rikta in den politiska diskursen i Sverige i mera konservativ riktning.

  Vi måste bygga i små steg, och det gör vi också.

 3. 3 Cedrik januari 6, 2009 kl. 17:26

  Tyvärr du kan aldrig delta i någon förhoppning av en revitalisering av konservatismen i Moder Svea när du sitter och spyr galla över Sverigedemokraterna och mantrar om mångkultur och massinvadringens välsignelse av Sverige.

  När allt kommer till kritan så är du inget annat än en vanlig kulturmarxist som hoppas på att kunna köpa en villa när du blir riksdagsledamot. Men detta är redan allmän känt bland de konservativa kretsar i Sverige där du idoga försöker få fränder men lyckas föga. Vi vet vem du är kära massmänniska. Hade respekterat dig mer ifall du var en marxist-leninst, men ryggdunkande fegisar som bara trånar efter Mona är det värsta som finns.

 4. 4 ajbraw januari 6, 2009 kl. 21:20

  ”Vi vet vem du är”. T&F darrar.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 983,254 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser