Konservatismen & miljörörelsen

KONSERVATISMEN & MILJÖRÖRELSEN

När ska borgerligheten förenas med miljörörelsen på konservativ grund? I det följande tecknar jag först i grova drag den hotbild mot miljön som finns idag. Efter att ha konstaterat att den verkligt intressanta frågan i sammanhanget är frågan om människans möjlighet att förhindra denna negativa utveckling, ger jag också ett grundkoncept till samarbete mellan högern och miljörörelsen. Ett samarbete som idag anses närmast orealistiskt, men som det faktiskt finns stora förutsättningar för – genom konservatismen.

Miljöhoten och människans påverkansmöjligheter

Mellan 1957 och 1998 har Golfströmmen försvagats med upp till 30%. I november 2004 stannade Golfströmmen i 10 dagar. Forskarna menar att det är den mest dramatiska förändringen sedan klimatmätningar påbörjades. Om Golfströmmen stannar helt påverkas hela världens klimat. Här i Norden skulle det innebära att vi får samma klimat som i norra Kanada. I sammanhanget kan noteras att det går isbjörn på samma breddgrad i Kanada som Stockholm ligger.

Värmen har stigit globalt. Avvikelsen i jordens medeltemperatur mellan 1961-1990 är en grad. I fjol dök det upp en vitfenad oceanisk haj, en av hajar som kan angripa människor, i Bohuslän. Om medeltemperaturen stiger två grader till kommer metangaserna i den sibiriska taigan att frigöras och forsa upp i atmosfären. Förutom att det skulle göra världen ytterligare 10-15 grader varmare i genomsnitt, så uppkommer risken att om metangasen blir alltför koncentrerad i atmosfären där det inte finns något ozonlager – så kan den fatta eld. Eld närs som bekant av syre. Syre är det som allt djurliv på jorden lever av.

Samtidigt är hålet i ozonlagret större än någonsin. Ozonlagret är i sig ett skydd för allt liv på jorden, utan det skulle vi alla få cancer och den kosmiska strålningen skulle inverka direkt på vår planet.

Om det blir för varmt kommer också många av världens största städer idag att svämmas över. Detta skulle medföra massflykt av stora befolkningar. En kraftfull nedkylning av Norden skulle också medföra massflykt till varmare breddgrader. Stor nöd skulle riskera uppstå i västvärlden i samband med detta, och våra ekonomiska system skulle bli överansträngda – kanske falla samman (vi minns alla hur börserna också här hos oss sjönk stenhårt i samband med att ett par flygplan flög in i byggnader på andra sedan jordklotet). Vem kan ens föreställa sig vilka konflikter som kan tänkas uppstå mellan folk och länder, i samband med dessa påfrestningar?

Är människan skyldig och i så fall på vad sätt? I detta har jag tidigare intolkat ganska mycket ideologiska tendenser i debatten. Det gör jag i stor utsträckning fortfarande. Men vad som onekligen känns angeläget är att verkligen få till stånd en kvalificerad diskussion om huruvida vi människor har möjlighet att bromsa, eller den utveckling som idag pågår – och kanske rentutav avvärja de hot som onekligen finns (man måste skilja mellan reella hot och förefintlig katastrof, vilket liberaler sällan gör). För det uppfattar jag att vi behöver. Jag vill varken ha vitfenad oceanhaj i Bohuslän eller isbjörn i Stockholm, för att nämna de exempel som ligger närmast oss svenskar.

Miljörörelsen – en del av konservatismen

Miljörörelsen är en del av konservatismen, som gjort bruk av förvaltarskapstanken och försiktighetsprincipen på miljöområdet. Detta är inte någon ny tes, och egentligen inte heller någon ”tes”. Det är ett faktum.

Konservativa säger att det samhälle som vi överlämnar till våra barn och kommande generationer måste vara någonting som är lika bra eller bättre än det vi fått av våra förfäder. Miljörörelsen säger att den jord som vi överlämnar till våra barn och kommande generationer måste vara någonting som är lika bra eller bättre än den vi fått av våra förfäder. Båda företräder uppfattningen att det nya måste gå ihop med det gamla. Båda säger att vi måste vara försiktiga när vi fogar det nya till det gamla, så att vi inte förlorar någonting som är omistligt. Båda anser att heterogenitet har ett egenvärde. Där konservatismen talar om ”naturliga gemenskaper” och anser att samhället måste bygga på hävd för värnandet om det kvalitativt heterogena, menar miljörörelsen att det finns en anledning till att ekosystemet skiljer sig på olika håll i världen och att vi människor ska undvika att störa ”den naturliga ordningen”. Båda predikar också det egna ansvaret framför att ställa krav på andra.

Eftersom vi har en gemensam värdegrund och ett gemensamt sätt att se på världen finns det ingen anledning att vare sig leva politiskt åtskilda eller låta andra behandla oss som om vi skulle stå i något slags motsatsförhållande till varandra. Jag talar utifrån en konservativ utgångspunkt. Vad liberalerna anser om detta får helt enkelt stå för dem. Men jag vill nog ändå framhålla att ”friheten”, liberalernas gudom, inte är mycket värd för någon människa – om vi inte värnar livet och den jord vi vandrar på. Pengar är inte allt, i slutändan tror jag inte ens att liberalerna tycker det. Detta är i varje fall också en uppfattning som visar på det gemensamma tankegodset inom konservatismen och miljörörelsen: det materiella får inte taga överhanden, och pengar är medel men aldrig mål.

Behovet av en ny, global miljöpolitik

Jag håller med Johan Staël von Holstein (Metro 24/10 2006) om att Sverige bör gå i bräschen för en bättre miljöpolitik inom hela västvärlden. Det borde i det första taget vara självklart för oss både för att vi i Sverige är världens mest miljömedvetna folk, och för att vi varken vill ha vitfenad oceanhaj i Bohuslän eller isbjörn strax utanför Stockholm. För det andra är det någonting som vi både kan och bör få världens beundran för att vi gör. Eftersom situationen nu är som den är, är det förmodligen vårt kall att göra detta.

Framför allt, tycker jag, måste det vara upp till den nya borgerliga regeringen att åstadkomma detta. Miljörörelsen hör hemma i den konservativa arenan av politiken, och så länge den förvisas till den socialistiska sidan kommer vi både få dragas med ett pyttelitet men flaxigt miljöparti som hotar återföra socialdemokraterna till makten – och p.g.a. miljöpartiets ringa storlek också en sämre miljöpolitik och en betydligt mera socialistiskt anstruken samhällsdebatt kring miljöfrågorna. Det är att skjuta sig själv i båda fötterna.

En kraftfull, ansvarstagande miljöpolitik KAN se dagens ljus i Sverige – om borgerligheten och miljörörelsen inser att de delar den konservativa värdegrunden. Det skulle kunna ha mycket långtgående positiva implikationer både för mänskligheten, för Sveriges ställning i världen – och för Alliansens fortsatt starka, dominerande ställning i svensk politik.

Jakob E:son Söderbaum

5 Responses to “Konservatismen & miljörörelsen”


 1. 1 Peter Green november 9, 2006 kl. 16:05

  Tack för ett mycket bra och aktuellt inlägg i en debatt jag saknat alltför länge i detta land! Det står bättre till med denna debatt i både England och USA, där John Gray under en längre tid fört en debatt av detta slag, dock utifrån lite annorlunda perspektiv. Det finns naturligtvis betydligt mer att säga om detta, dock hinner jag inte med det just utan nöjer mig med detta glada tillrop.

  Med vänlig hälsning,

  Peter Green

 2. 2 Lars Anders Johansson januari 8, 2008 kl. 18:31

  Mycket bra och angeläget inlägg. Synd bara att din våta dröm numera är att miljöfrågorna ska vara på väg bort från den politiska agendan…

 3. 3 Söderbaum januari 8, 2008 kl. 19:07

  Johansson: Det har jag inte sagt. Och det tycker jag inte heller.


 1. 1 OK att vara lokalpatriot igen! « Konservativa perspektiv i 2000-talet Trackback vid augusti 27, 2007 kl. 21:10
 2. 2 Konservativa Förbundet | Frihet under ansvar Trackback vid maj 15, 2014 kl. 0:08

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Informationsportalen Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 1 039 377 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar