Om skola, lärare & elever

OM SKOLA, LÄRARE & ELEVER

Vad är skolan? En viktig fråga, som har underfrågorna vad är en lärare och vad är en elev? Här följer en betraktelse. Jag börjar med att taga avstamp i den tidigare läroplanen, och utvecklar i det följande min egen inställning i polemik mot den.

Den senaste socialdemokratiska läroplanen definierar lärarens roll som samtalsledare och elevens roll som kunskapssökare.

Detta vilar på en felaktig uppfattning om eleven såsom vetgirig efter den kunskap han/hon BEHÖVER som medborgare i dagens samhälle.

Eleven har ingen som helst förmåga att skilja ”bättre” kunskap från ”sämre” kunskap i den enorma ocean av information som tidigare generationer har producerat.

I skolan översköljs eleverna av kunskap. Likväl är det bara ett skrapande på ytan, som någon som VET måste bestämma ifråga om hur och var det ska skrapas. Det kan inte eleverna göra, för det enda de vet är vad de själva hittills har förstått (personlig kunskap betingas av kognitiv inlärning). Och det är – inser man när man blir äldre – inte särdeles mycket.

Elevens föräldrar har en kvalificerad uppfattning om vad som är ”bättre” och ”sämre” kunskap, även givet ”moderna förutsättningar”. Men den uppfattningen är inte komplett och föräldrarna har inte heller möjlighet att ge barnen den bildning de behöver – därför har de överlåtit en stor del av fostrandet på skolan. Fostrandets funktion är att man ska växa in i sin roll som ansvarstagande människa och medborgare. Det handlar i grunden om civilisering.

Skolans funktion är att ge eleverna de verktyg de behöver i sina liv. När man kommer upp på gymnasiet tänker många elever (i synnerhet inom de samhällsvetenskapliga programmen) att NU kan de börja tänka riktigt fritt. Det är fel. Man läser inte t.ex. samhällskunskap, geografi och filosofi för att lära sig om samhället, var saker och ting ligger i världen eller vad en viss filosof filurade kring – man läser på gymnasiet (dess teoretiska program) för att inse vidden av det mänskliga förståndet och vad det innebär att vara människa.

Efter studentexamen har allt som är viktigt passerat igenom ens hjärna i stora drag, och man kan börja hantera livet (i sitt eget samhälle!) på egen hand. Förhoppningsvis har man fått intresse i en bestämd inriktning, och nästa steg är att börja lära sig om det man vill syssla med i livet. För många innebär det vidare studier på högskolenivå. För andra innebär det t.ex. lärlingsplatser inom hantverket.

På gymnasiet har man snuddat vid att tänka själv. På högskolan lär man sig att tänka professionellt. När man börjar det verkliga arbetslivet kan man till slut närma sig detta stora, efterlängtade ”att tänka fritt”. Man kommer dock aldrig att kunna tänka fritt inom områden som man aldrig har lärt sig behärska. DÄRFÖR bör hela livet bli ett livslångt lärande, och det finns ALLTID andra som vet bättre än du. Den smarte är den förste att inse hur lite han/hon egentligen vet.

Slutligen bör den smarte aldrig jämställas med den dumme. Det är ett viktigt led i skolans fostrande funktion att definiera sina elever utifrån en given nivå – inte att definiera nivån utifrån eleverna.

Anser Du att den svenska skolan är bra idag? Vad jämför Du då med? Eller blickar Du ut över det fägnade svenska samhället och konstaterar att den uppväxande generationen är bildad, värdig och respektfull?

Länge leve skolminister Jan Björklund och hans reformer.

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

1 Response to “Om skola, lärare & elever”


  1. 1 Joel januari 14, 2007 kl. 20:18

    Jan Björklund kommer troligen inte ge den svenska skolan en sådan revolutionerande reform som du verkar eftersträva. Att dela upp barn i olika grupper ger troligen inga ”skarpsinta barn”. Ditt ihopkok är endast en massa självdefinerat babbel grundat på ingenting.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

  • 989,037 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser