Om statens form & omfång

OM STATENS FORM & OMFÅNG

Människor ÄR olika. Både till sina förmågor, önskningar och biologiska förutsättningar. Det är någonting som ingen bör förneka, utan alla tvärtom borde inse värdet av och vilja draga nytta av. Det är till fördel för samhället både i det stora och i det lilla.

Därför är jämlikhet som överideologi problematiskt. Att jämställa människor på alla sätt och vis leder till både moralisk och andlig urvattning i samhället, d.v.s. till civilisationens tillbakagång.

En strikt hierarkisk överideologi är också problematiskt. Att inordna människor i en social hierarki är bra endast så länge som det skapar både trygghet och frihet under ansvar hos den enskilde.

Detta ställer omedelbara krav på statens konstitution, ur mänsklig rättfärdighetssynpunkt.

En jämställd stat eller en hierarkisk

En ”platt stat” har bara ett rättfärdigande ur mänsklig synpunkt: dess förmåga att kunna vara minimal och mer tillåtande än återhållande och intervenerande. Den platta statens funktion är att garantera allas likhet inför lagen, men det bör inte finnas utrymme för politikerna att idka s.k. social ingenjörskonst. I en allomfattande platt stat har den enskilda medborgaren dock ingen frihet; hon nivelleras och hålls tillbaka från att utveckla sig ”uppåt”.

Funktionen hos en ”hierarkisk stat” är att belöna – att ”ära den som äras bör”. Dess berättigande ur mänsklig synpunkt är dock enbart så länge som den utgör ett instrument för ståndscirkulation. Den hierarkiska ordningen ska kunna bereda en väg ”uppåt” för de strävsamma. De ska kunna framträda som sociala föredömen och erhålla särskild respekt för sin karaktär och sina gärningar. I en allomfattande hierarkisk stat har de enskilda människorna dock ingen frihet därför att alla positioner då är låsta och disciplinen nedåt motverkar de enskilda initiativen.

Båda dessa varianter är i sin extremaste form direkt auktoritär, och föga demokratisk.

Det eftersträvansvärda organiska samhället

Det ideala samhället har därför en ORGANISK ordning, det är integrerat och självorganiserande. Det har också en stark men begränsad statsmakt som garanterar att den fria utvecklingen inte leder vare sig till underprivilegiering av samhällsgrupper eller till den egna ordningens undergång. Bildligt talat kan man beskriva den som en statskropp som försvarar sig själv både med svärd och medicin.

För att den organiska ordningen ska bli både dynamisk och konstruktiv, vilket skiljer denna ordning från socialt kaos (anarki är verkligen någonting helt annat), krävs att det råder och upprätthålls en på hävd grundad moralisk ordning. Denna måste till sin essens gälla för alla medborgare i samhället. Principen är enkel: människor som inte förstår varandra har samarbetssvårigheter.

Staten och dess omfång

Staten är det alltså det nödvändiga fundamentet för en klok och fungerande samhällsordning. Den är vital både för människorna själva (skyddet till liv, lem och hälsa) och för det mellanmänskliga samröret (vars övergripande målsättning måste vara civilisationens höjning). Staten måste dock under alla omständigheter vara till för medborgarnas bästa och inte för sig själv.

Staten bör vara tillräckligt stor för att kunna garantera de sämst ställda en levnadsstandard över existensminimum, men inte så stor att den håller tillbaka den inneboende dynamiken som finns i samhället p.g.a. alla medborgares personliga olikheter. Staten bör vara hierarkisk till sin struktur för att kunna ge medborgarna reell mening i livet och en klar uppfattning om värdet av personligt ansvarstagande. Hierarkin bör dock inte vara mer omfattande än att samhället (som sådant, d.v.s. inte som en gåva direkt ur de regerande makthavarnas hand) kan erbjuda alla som vill taga tag i sitt liv efter ett personligt misslyckande en andra chans. Att denna möjlighet finns är i sig ett tecken på den rådande graden av civilisation i samhället.

Den föreslagna samhällsordningens värde

Varför är då den statsbaserade, hierarkiskt strukturerade, organiska samhällsordningen att föredraga? Den är önskvärd som samhällsform helt enkelt för att den skapar vägar både till konstruktiv och dynamisk mänsklig samverkan, personlig och social framgång – och respekt mellan människor för vad de är i-sig-själva (inkluderat respekten för det historiskt betingade). Det personliga ansvaret står i centrum för samhällslivet och för samhällsutvecklingen. Konstruktionen medför också det positiva att en person som tänker fel drabbar inte alla, medan en person som tänker rätt är till fördel för alla.

Dessutom skapar en sådan samhällsform den uppskattning för staten hos medborgarna som är av avgörande betydelse för samhällets långsiktiga fortbestånd i både fred och krig. Det är också ett samhälle för de många enskilda, liksom det är ett samhälle för folket. Ett i sanning demokratiskt samhälle, till resultatet och inte bara till formen. Ett samhälle där vi kan vara stolta över att andra lyckas där vi själva misslyckas.

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

1 Response to “Om statens form & omfång”


  1. 1 Drakskepp december 29, 2006 kl. 19:05

    Egalitetsivrandet är sannerligen skadligt och naturstridigt. Jämlika människor är som bekant inte fria, och fria människor är inte jämlika.

    Hierarkier är ett ofrånkomligt fenomen i naturen. Det är först när man erkänner detta som det effektivt går att försöka utkristallisera de bästa och föra de mot toppen där de sedan med ansvar skall ha stort inflytande för det allmännas bästa.

    Alltför strikt organisation och hierarki är ju dock precis som du nämner något som också dödar, det kväver människors inneboende skaparkraft och livsglädje. Det organiska och den välbalanserade måttfullheten bör vara idealet.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

  • 983,254 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser