Dömda personer som nämndemän i domstolarna?

Efter kvällens granskningsprogram om Sverigedemokraterna på TV4 lyfte den påföljande nyhetssändningen fram såsom det viktigaste att det numera finns 16 st Sverigedemokrater i nämnder som själva sedan tidigare är dömda.

Undertonen i inslaget var för det första att detta skulle vara hyckleri när Sverigedemokraternas partiprogram proklamerar vikten av hårdare tag mot kriminaliteten och för det andra att det är väldigt olämpligt att dömda personer medverkar vid rättstillämpningen i Sverige. Det hela framställdes som direkt avsmakligt.

Sakta i backarna…

Syftet med nämndemannasystemet i svenska domstolar är att den anklagade ska dömas av sina likar, d.v.s. ”sådana som en själv”.

Jag kan därför inte se att det vore ett problem i nuvarande system att dömda personer medverkar till nya domar. Tvärtom vet dessa personer både bättre vad det handlar om att sitta som anklagad, vad det innebär att bli dömd och de vet också bättre vilken typ av straff som är mest effektivt i det enskilda fallet. De sitter inne med PRAKTISK kunskap, inte bara teoretisk, och har en helt annan känsla för skillnaden mellan att sitta där första gången och andra, femte osv. än vad icke kriminellt belastade personer har. Eller hur?

En HELT annan sak är att jag tycker att nämndemannasystemet borde avskaffas, och rättstillämpningen i sin helhet överlåtas till lagkunniga jurister. Det är ju lagen som ska tillämpas! Huruvida någon ska dömas på föregivna grunder och vilken grad av straff inom aktuell skala som ska utdömas borde vara en fråga om BÄTTRE VETANDE och inte om TYCKANDE!

För min del spelar det ingen roll att just detta system har medeltida anor i Sverige. Det är helt och hållet en fråga om rättssäkerhet. Icke-jurister borde inte få lov att medverka till utfallet i en rättsprocess, och skattemedel borde inte gå till att finansiera detta system. Åtminstone inte så länge som det minskar förutsebarheten i rättssystemet och därmed den viktiga rättssäkerheten. 

Om det istället var den goda moralens väktare som tager plats i nämnderna, t.ex. kyrkliga representanter, hade nämnderna haft ett existensberättigande i mina ögon. Då skulle inte bara den politiska viljan (genom riksdagen som stiftar lagarna) utan också den moraliska adekvansen spela roll ifråga om upprätthållandet av ”rätt” och ”fel” i samhället. En moralisk garant för rimligheten i rättstillämpningen, helt enkelt. Det vore inte alls ett problem ur rättssäkerhetssynpunkt heller, eftersom det moraliska perspektivet gör rättstillämpningen mer förutsägbar för gemene man – det som de flesta känner är fel skulle man då veta också bedöms som fel i domstolarna, om inte av de som känner lagens ord bäst så åtminstone av dem som känner moralen bäst.

Mot detta kan invändas att vi inte längre har någon statskyrka (sedan år 2000), och ska man vara realistisk är då det enda rimliga att eftersträva en professionalisering av de svenska domstolarna. I domstolen ska man veta, tro gör man i kyrkan (om skämtet tillåts!).

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

3 Responses to “Dömda personer som nämndemän i domstolarna?”


 1. 1 Mats Dagerlind februari 8, 2007 kl. 16:27

  Lika lite som tekniker på egen hand ska besluta om hur tilgänglig teknik ska nyttjas i samhället, lika lite bör jurister ensamma besluta om rättspraxis och uttolkning av lagen. Nämndemän utgör i varje fall någon garant för att lagstiftningen inte hamnar eller tolkas allt för långt ifrån det allmänna rättsmedvetandet. Ett jurysystem som det i USA skulle i än högre grad göra det, men möjligen i för hög grad.

  Att stoppa in moralens väktare som mämndemän kan möjligen vara befogat om de har andra kvalifikationer än att tro på Gud – vem vill ha pastor Åke Green i en svensk domstol? Då finns det andra grupper med värdefilosofiska kunskaper som är bättre lämpade och i närmare samklang med det till sötrsta delen sekulariserade folkets moral och etik.

 2. 2 sbaum februari 8, 2007 kl. 18:18

  Mats,
  Din jämförelse med tekniker är inte adekvat. Den adekvata jämförelsen är att icke-tekniker sitter med i beslutsprocessen om vilka uppfinningar som verkar lämpliga för ett företag att utveckla. Det vore naturligtvis en mardröm inte bara för teknikutvecklingen i stort, utan också för företagens långsiktiga överlevnad, för samhällsekonomin och för konsumenterna (som riskerar att gå miste om både kvantitet och kvalitet).

  Ditt argument för nämndemännen håller inte heller, eftersom lagarna efter 85 år av socialdemokratisk politisk dominans inte alls reflekterar ”det allmänna rättsmedvetandet”. Jurysystemet i USA fungerar alldeles utmärkt, just för att i USA är inte lagen nedskriven i speciellt stor utsträckning – och det vore att skapa godtycke i rättstillämpningen om domarna skulle döma allting ”på känn”. I Sverige är det precis tvärtom – här är all lag nedtecknad, men de som kan lagen (domarna) måste anpassa rättstillämpningen efter dem som inte kan lagen (nämndemännen) – vilket leder till godtycke i rättstillämpningen.

  Pastor Åke Green är inte präst i Svenska Kyrkan, vilket alltså var det avgörande för mitt resonemang. Endast statskyrkan (om den finns, vilket den inte längre gör i Sverige) har legitimitet att fylla den funktionen.

 3. 3 The Anton februari 19, 2007 kl. 17:13

  dessutom så sitter väl bara nämndmännen i tingsrätten ? Hovrätt och Högstadomstolen är ju jurist dominerade.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 990,529 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser