Varför ”Nya moderaterna” var bättre förr

Dagens fråga: Vad har detta partiprogram med ”Nya moderaterna” att göra?

– – –

Den svenska högern är ett nationellt parti. Den sätter fosterlandet främst, dess väl över individers och klassers särintressen.

Den svenska högern känner sitt ansvar för det Sverige, som vi ärvt av fädren och en gång skola lämna i arv till kommande släktled. Den anser all utveckling böra bygga på det beståendes grund. Den är i denna mening samhällsbevarande.

Den svenska högern är reformvänlig. Den erkänner, att det svenska samhället har mycket att lära, mycket att förbättra. Erfoderliga reformer böra ske för folket och genom folket. Känslan av ansvar och samhörighet med riket, med fosterlandet skall därigenom stärkas. Reformerna böra syfta till hela folkets bästa. Den svenska högern är ett folkligt parti.

Den svenska högern betraktar äganderätten som en nödvändig förutsättning för en lyckosam samhällsutveckling.

Den svenska högern ser i arbetet det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd. Den enskilde måste lära att lita till sig själv. Det allmänna bör stödja honom i hans strävanden att genom eget arbete skapa sig en tryggad ställning.

Den svenska högern anser hem och familj utgöra hörnstenar för vår samhällsbyggnad.

Den svenska högern uppfattar den kristna tro, på vilken våra fäder levat och dött, som en uppehållande och renande kraft i samhället, vilken bör vårdas som vår dyrbaraste egendom. Den fordrar, att allt framgent vår folkuppfostran skall vila på kristen grund.

Utgående från dessa grundsatser vill högern verka för:

1. Rikets oberoende. Värn för dess yttre säkerhet. Mellanfolklig rättsordning till fredens tryggande. Samförstånd i Norden.

2. Värn om vår historiska författning. Kamp mot maktmissbruk och klassförtryck. Undertryckande av anarkistiska strävanden.

3. Lydnad för lagarna. Färre lagar men goda.

4. Uppfostran till självansvar. Fri tävlan för alla dugliga. Lön efter duglighet, utbildning och ställningens ansvar.

5. Förenkling av förvaltningen. Förtjänst och skicklighet enda befordringsgrunder. Statens ämbeten inga partibelöningar.

6. Bevarande av enskild äganderätt till främjande av självständighet, företagsamhet, arbetsflit och sparsamhet.

7. Ett starkt näringsliv, fritt från förkvävande statstvång och tryggat mot socialiseringshot. Planmässigt utnyttjande av våra naturliga hjälpkällor. Förbättrad samfärdsel. Kontroll över monopolbildningar och truster.

8. Jordbrukets stödjande och skyddande som landets huvudnäring. Bondeklassens bevarande. Förbättrad jordbrukskredit. Hjälp till bildande av nya bondejordbruk, småbruk och egna hem.

9. Arbetsfredens tryggande. Åtgärder till förekommande av samhällsförlamande arbetsinställelser.

10. Sparsamhet med statens och kommunernas medel. Varsamhet i beskattningen. Skatternas avvägande efter rättvisa grunder under hänsynstagande till näringslivets bärkraft.

11. Socialt framstegsarbete. Framsynt bostadspolitik till främjande av folkhälsa, sedlighet och hemmens ekonomi. Hjälp till självhjälp. Folknykterhetens främjande.

12. Stärkande av hem och familj. Fostran till sedlig kraft. Kristendomsundervisning i skolorna. Kyrkans bevarande. Sveriges folk ett kristet folk.

– – –

Detta är Allmänna valmansförbundets partiprogram från det gamla goda året 1919. D.v.s. långt innan partiet övergick till att bli liberalkonservativt och kalla sig moderaterna. Och ännu längre innan de liberala moderaterna under Carl Bildt bildade regering.

Den som vill kan ju försöka hitta spår på att de ”Nya moderaterna” under Fredrik Reinfeldt börjat närma sig de konservativa rötterna igen. Nä, det vore verkligen tidsslöseri. Gläd Dig istället en stund över något så vackert och samtidigt enkelt som det här!

”Men bara om min älskade väntar
om jag hör hennes hjärta sakta slå
Bara om hon låg här tätt intill mig
kan jag bli den jag var igår”

—Ur ”Bara om min älskade väntar” av Nationalteatern

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

16 Responses to “Varför ”Nya moderaterna” var bättre förr”


 1. 1 dagelf augusti 29, 2007 kl. 12:04

  Ah… försök inte lura mig Jakob, jag ser allt att du censurerat bort den första – och bästa – biten 😉

 2. 2 dagelf augusti 29, 2007 kl. 12:05

  Jag tycker annars att 1938 års program är betydligt bättre.

 3. 3 Söderbaum augusti 29, 2007 kl. 12:25

  dagelf: Jag har nu lagt till första stycket, som du mycket riktigt påpekar att det fattats. Observant! Detta stycke är alltså inte med i den officiella elektroniska versionen av programmet, som jag hittade på:
  http://www.hallandold.moderat.se/h-historik_07.html

  Om jag för egen del skulle ha några direkta synpunkter på innehållet i detta program, så skulle jag peka på punkten 1 om rikets oberoende – vi bör enligt min uppfattning gå med både i Nato och i det europeiska försvarssamarbetet. Sedan skulle jag i punkten 2 byta ut ”anarkistiska” mot ”socialliberala” – socialliberalismen leder förvisso till anarki, men på det viset skulle det bli tydligare vilka tendenser man vill bekämpa i det att socialliberalismen är ett bredare begrepp.

 4. 4 Giulia Guidi augusti 29, 2007 kl. 14:36

  Av programmet att bedöma var Svenska högern verkligen ett fint parti! Om jag var svenska skulle jag känna stolthet över det, men också sorg över att det har försvunnit.

  Förhoppningsvis kommer du och dina konservativa kristdemokratiska kollegor att återuppliva dess programm och dess anda, nu att Moderaterna verkar ha övergivit dem.

  Jag tycker att Sverige förtjänar det.

  Jag har aldrig sett ett land med så mycket outtnjttjad potential som underbara Sverige, ett folk som har så mycket att ge som svenska folket och så många utomordentliga, skarpa och intelligenta individer!

  En av de främsta orsakerna till att jag började lära mig språket var nämligen att jag blev blixtfascinerad av landets unika och förvånande nonchalans mot alla rikedomar som det har att erbjuda. Ibland ser jag på Sverige som en oerhört vacker kvinna som täcker sig med en grov och enkel säck.

  Detta får ofta den tragikomiska konsekvensen att, under mina samtal med svenskar, talar jag bara om Sveriges relativt små problem och ytterst sällan om Italiens kaotiska och otroligt problematiska situation! Italienarna är inte patriotiska (efter Mussolini har vi blivit lite försiktiga med det), men svenskarna är möjligtvs ännu mindre så!

  ”Om jag för egen del skulle ha några direkta synpunkter på innehållet i detta program, så skulle jag peka på punkten 1 om rikets oberoende – vi bör enligt min uppfattning gå med både i Nato och i det europeiska försvarssamarbetet.”

  På så sätt skulle Sverige säkert få större internationellt inflytande och bättre ”värn för dess yttre säkerhet.”

 5. 5 Giulia Guidi augusti 29, 2007 kl. 14:38

  Det ar ”outtnyttjad”.. sorry!

 6. 6 dagelf augusti 29, 2007 kl. 16:11

  Jakob: Jag tror inte det var ett misstag av hallandsmoderaterna att ”glömma” det stycket. historierevisionism på hög nivå 😉

 7. 7 Patrik M augusti 29, 2007 kl. 16:58

  Jo det var tider det…

  Självfallet har utvecklingen delvis sprungit ifrån programmet, men de konservativa principer som vägledde det syns tydligt och är fullt applicerbara på dagens tillvaro.

  Det jag främst tänker på som i mina ögon behöver anpassas till 2000-talet rör jordbruk och Sveriges roll i världen.

  Jordbruket har ju betydligt blygsammare roll i dagens samhälle än 1919, så skrivningarna känns inte helt sktuella. Ändå finner man relevans både i den bakomliggande principen om småskalighet och spritt ägande, och vikten att i någon mån skydda vår egen förmåga till livsmedelsförsörjning.

  När det gäller den nationella inriktningen så ser ju omvärlden dramatiskt annorlunda ut idag än 1919. Vi är betydligt mer sammanvävda med västvärlden som helhet, inte minst genom handel, men också resor och annat utbyte.

  Värnandet av fosterlandet kräver idag en mycket mer samarbetsinriktad politik än 1919. Därför tycker jag både att EU och NATO har en given plats i en modern konservativ svensk politik.

  Men som sagt, det är bara att gratulera moderaterna till en fin historia, och samtidigt beklaga deras nuvarande totala förakt för densamma.

  Dagelf: Du talar om 1938 års program. Hur såg detta ut? Vilka är de skillnader mot 1919 års program som du ser som de viktigaste och som gör att du föredrar de förstnämnda?

 8. 8 dagelf augusti 29, 2007 kl. 17:01

  Beträffande första stycket så är det frågan om hur man vill framhäva den nationella patosen. Den formuleringen som skrives i 1920 års program är kvar ända till 1956 då man istället skriver:

  ”Högerpartiet vill bygga Sverige på den nationella samhörighetens grund. ”

  En formulering som i sanning betonar den konservativa samhällsgemenskapstanken. Man blir helt lyrisk bara man läser det.

  Programet var gällande ända fram till 1969 då man helt strök alla dylika formuleringar… i tiden anda.

 9. 9 dagelf augusti 29, 2007 kl. 17:06

  Patrik M: 1938 års program tyckte jag hade lite snyggare forumleringar. Det var en upptadering av 1920 års program snarare än ett helt nytt. Man lät även äganderätt och företagsamhet ta upp större platts. I 1938 års program har man även klämt in en kommunalpolitisk del.

 10. 10 Christopher Dywik augusti 30, 2007 kl. 13:02

  Får jag fråga herrn varför han ständigt citerar massa vänter-proggare 🙂

 11. 11 Christopher Dywik augusti 30, 2007 kl. 13:09

  Vad är det som säger att Sveriges inflytande skulle öka genom ett NATO medlemskap och ett europeiskt försvarssamarbete?

 12. 12 Söderbaum augusti 30, 2007 kl. 14:06

  Dywik: Man blir faktiskt förundrad över hur mycket vänstermusik det lyssnas på i högerkretsar. Men jag gör det, jag tycker om det och det står jag för. Jag tycker också det är kul att slänga in träffande citat ”från oväntat håll” när jag kan. Alltid finns det någon vänsterfot som hajar till över att man på detta vis dricker deras blod. 😉

 13. 13 Marcus Widgren augusti 30, 2007 kl. 14:24

  Det enda högerbandet är väl ”The right brothers”, det går väl inte bara att lyssna på deras musik. Nu har jag förvisso också hört att ZZ-top skall vara Republicans också

 14. 14 Patrik M september 1, 2007 kl. 21:28

  ”Vad är det som säger att Sveriges inflytande skulle öka genom ett NATO medlemskap och ett europeiskt försvarssamarbete?”

  Sverige är och förblir en småstat. Därmed kommer vårt inflytande sannolikt alltid att vara lågt. Sedan kommer det alltid att finnas möjlighet för en liten aktör som bidrar konstruktivt och spelar sina kort väl att utöva ett inflytande som överstiger dess faktiska betydelse.

  Den som däremot står tjurigt vid sidan av och leker moralisk bror duktig kommer sannolikt att utöva mindre inflytande än dess storlek borde medge.

  Det stora skälet för mig att förorda svensk anslutning till NATO är dock de försvarsgarantier vi därmed får del av (och så desperat behöver när vi nu står avrustade), samt den ideologiska identifikationen med de västerländska demokratier som utgör den alliansen.

 15. 16 BERNT september 8, 2007 kl. 23:42

  Två saker, gör skillnad på bra musik och politiserad musik en god konservativ kan gör detta.
  Det är klart att högerpartiet hade ett bättre program som konservativt än som ett andra liberalt parti. Som dessutom är obehövligt idag när folkpartiet kan stå för den äkta varan.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 990,529 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser