Verka politiskt mot heteronormen är trams

”Trams.” Det är nye folkpartiledaren major Jan Björklunds kommentar till partiets landsmötes beslut om att avskaffa heteronormen i samhället (läs här).

Känn på den! En riktigt go gubbe, som vi säger i Göteborg. 😉 Det är också ett mycket sällsynt tydligt uttryck för ledarskap inom politiken.

För den som behöver argument säger jag bara: Att relationen mellan man och kvinna ska vara normen är självklart på den grunden att det garanterar samhällets fortbestånd – det är endast i den relationen som det föds barn. Alla barn behöver både en manlig och en kvinnlig förebild, och det är en mänsklig rättighet att växa upp med sin egen mamma och pappa. Heterosexuella har inte heller samma tendens att definiera sig själva utifrån sin sexualitet så som ”personer av andra inriktningar”, utan det sexuella är mera underordnat – vilket är eftersträvansvärt i alla relationer mellan människor. Om homosexualiteten skulle normaliseras fullständigt leder det också oundvikligen till en ännu mer utpräglad sexualisering av samhället – alla ”lite för långa” blickar från en främmande person uppfattas som en potentiell sexuell invit, vilket gör oss alla till omedelbara sexobjekt så fort vi rör oss bland andra människor. Det pratas idag väldigt mycket om hur problematiskt det är att tjejer betraktas mer som sexobjekt än som personer. Javisst är det fruktansvärt – tänk Dig då om den situationen drabbade hela befolkningen!

Det första steget i civilisationsprocessen var att skyla sig. Att få människor att tänka på så mycket annat som möjligt än just sex är viktigt för den fortsatta civiliseringen – och att nya generationer föds som kan föra utvecklingen vidare är lika nödvändigt för samhället.

DÄRFÖR ska vi ha en heteronormativ samhällsordning.

Men det här har förstås ingenting med folkpartiet att göra.

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

15 Responses to “Verka politiskt mot heteronormen är trams”


 1. 1 greta september 29, 2007 kl. 10:10

  Suck, du gjorde mig besviken Jakob. Jag blev så glad när jag läste din vettiga artikel om utbrändhet, men det här.. På vilket sätt tror du att fler barn skulle komma till i samhället genom att motarbeta homosexualitet? Du vet homosexualitet finns, precis som utbrändhet, oavsett om du vill eller inte. Det kan vara svårt att acceptera det man inte känner till, men att lära sig mer om ett ämne, gör ofta att man får bättre insikt. Du som är Kristen, kan ju besöka en församling som förstått att den kärleken också är kärlek, inte bara sex. Sexuella relationer med mindre kärlek lovar jag att du hittar även bland oss heterosexuella, vilket är oerhört tragiskt, men visar på en känslomässig brist som alla sexuella varelser kan ha, oavsett om man är homo eller hetero.

 2. 2 Söderbaum september 30, 2007 kl. 0:24

  Greta: ”Du vet homosexualitet finns, precis som utbrändhet, oavsett om du vill eller inte.”

  Absolut. Men nu talar vi om normer. Och heterosexualiteten är bättre som norm.

 3. 3 dywik september 30, 2007 kl. 1:04

  Jadu Söderbaum, den goa gubben du talar om är faktiskt inte så go. Det han vände sig mot var ju inte vad politiken kommer innebära i realiteten utan att beslutet i sig var ett slag i luften…

  Sakpolitiskt står han ju för samma ljusskygga saker som liberaler runt om Europa alltid har stått för… men enda skillnad att han vill ha ordning och reda i skolan, men det handlar nog mer om att han börja bli gammal…:)

 4. 4 C. L. K. Aqurette september 30, 2007 kl. 4:28

  Jakob:
  Det är ingen som föreslagit att homosexualitet ska bli norm, bara att man inte i varje situation ska utgå ifrån att alla är heterosexuella. För övrigt är det bara trams att påstå att homosexuella inte kan få barn. Naturligtvis skaffar homosexuella barn och kan ge sina söner och döttrar såväl manliga som kvinnliga förebilder. Det som skadar barnen är möjligtvis att så många envist menar att deras familjer är mindre värdefulla för att de inte lever upp till normen.

 5. 5 Söderbaum september 30, 2007 kl. 13:52

  Aqurette:

  ”Det är ingen som föreslagit att homosexualitet ska bli norm, bara att man inte i varje situation ska utgå ifrån att alla är heterosexuella.”

  Jag för min del har aldrig föreslagit att man i varje situation ska utgå ifrån att alla är heterosexuella.

  Jag har sagt att heterosexuella relationer måste hållas högre än andra kärleksrelationer.

  ”För övrigt är det bara trams att påstå att homosexuella inte kan få barn.”

  Det har jag inte heller påstått. Däremot är det ett biologiskt faktum att de inte kan få barn med varandra. Därför bör heterosexuella relationer hållas högre.

  Och homosexuella bör givetvis inte få adoptera barn, eftersom det både rycker barnen från deras rötter och förvirrar dem om deras bakgrund – förutom att barnen berövas möjligheten att växa upp i ett komplett familjesammanhang där de i likhet med alla tidigare generationer människor kan hitta och förstå sig själva i relation till en manlig och en kvinnlig förebild.

  Det är ingen mänsklig rättighet att få barn. Det är en mänsklig rättighet att få växa upp med en mor och en far – sin mor och sin far.

  ”Naturligtvis skaffar homosexuella barn och kan ge sina söner och döttrar såväl manliga som kvinnliga förebilder.”

  Jag har heller aldrig påstått att homosexuella inte vill ha barn. Däremot anser jag att det är naturligt att de inte kan få barn, eftersom det är biologins logik – och då är det rimligt att de accepterar att de inte kan bli föräldrar som en konsekvens av deras livsval.

  Och nej, hur mycket två homosexuella än vill och försöker så kan de inte tillsammans statuera manliga och kvinnliga förebilder för något barn.

  ”Det som skadar barnen är möjligtvis att så många envist menar att deras familjer är mindre värdefulla för att de inte lever upp till normen.”

  Detta är förstås också, som du säger, ett argument mot homoadoption.

 6. 6 C. L. K. Aqurette september 30, 2007 kl. 23:03

  Det blir alltid så märkligt när man diskuterar dessa frågor med konservativa. För era argument är cirkulära. De både börjar och slutar med att ni inte kan acceptera andra familjebildningar än kärnfamiljen. Någon ”biologins logik” som hindrar homosexuella från att skaffa barn finns ju inte. En människa slutar inte producera dugliga könsceller i samma stund som han eller hon blir kär i någon av samma kön. Vad du och andra istället utgår ifrån är familjen är en autonom enhet bestående av två föräldrar och deras biologiska barn. Detta är dock bara en social konstruktion som bara har ett värde om man tror att biologin är överordnad allt, vilket konservativa normalt inte gör då de sällan uttrycker motstånd mot vare sig adoptioner eller äktenskap mellan äldre och sterila. Motståndet mot homosexuellas familjer handlar således bara om löst tyckande eftersom argumenten som framförs faller på oförmågan att applicera biologiska krav universellt. Och jag har svårt att se varför familjelagstiftningen bör ta särskild hänsyn till konservativ ömklighet. Det vore lika dumt som att anpassa tryckfriheten till hyperkänsliga islamister.

 7. 7 Söderbaum oktober 1, 2007 kl. 0:07

  Aqurette: ”Någon ”biologins logik” som hindrar homosexuella från att skaffa barn finns ju inte.”

  Jag har aldrig påstått att homosexuella inte skulle vara fertila. Men, för att taga den manliga homosexualiteten som belysande exempel – det är varken i början eller slutet av matsmältningssystemet som sädescellerna blir till barn. Vilket också innebär att det är ganska onaturligt för dem att hamna där.

  ”Vad du och andra istället utgår ifrån är familjen är en autonom enhet bestående av två föräldrar och deras biologiska barn. Detta är dock bara en social konstruktion som bara har ett värde om man tror att biologin är överordnad allt, vilket konservativa normalt inte gör då de sällan uttrycker motstånd mot vare sig adoptioner eller äktenskap mellan äldre och sterila.”

  Jag har inga problem med att vare sig heterosexuella äktenskap eller könsroller är sociala konstruktioner – för det är sociala konstruktioner som bygger på biologin. Sociala konstruktioner som bygger på sexuell tillfredsställelse har jag kategoriskt inte mycket till övers för.

  Vad gäller adoptioner så är jag för min del emot det av princip, och vad gäller äktenskaps upplösning anser jag att det består in i döden men att undantag kan göras just på grund av den enes sterilitet eftersom det strängt taget innebär att äktenskapet inte fullbordats.

  ”Motståndet mot homosexuellas familjer handlar således bara om löst tyckande eftersom argumenten som framförs faller på oförmågan att applicera biologiska krav universellt.”

  Motståndet mot heteronormen bygger ännu mer på löst tyckande, eftersom det faller kategoriskt på oförmågan att överhuvudtaget anknyta till livet som fenomen. Därför är heterosexualiteten självklar som norm för mig.

  Normen för kärlek ska handla om liv (djupt) inte om tillfredsställelse (ytligt).

 8. 8 C. L. K. Aqurette oktober 1, 2007 kl. 1:04

  Det blir så löjligt när kärlek reduceras till ”sexuell tillfredsställelse”. Men som sagt, det konservativa argumentet mot homosexuellas rättigheter bygger på en fantaisi om att sexuell praktik definierar människan. Ironiskt med tanke på att det är precis vad ni beskyller bögarna för att göra. Nåja, du och alla andra vet att orala och anala samlag inte gör en person homosexuell. En man kan vara bög hela livet utan att någonsin praktisera någondera teknik. Den enda avgörande skillnaden är könet på den man älskar. Att somliga inte gillar kärlek mellan människor av samma kön kan inte jag se som ett legitimt skäl för att straffa dessa familjer genom diskriminerande särlagstiftning.

  Nog om detta.

 9. 9 Söderbaum oktober 1, 2007 kl. 11:44

  Aqurette: ”Det blir så löjligt när kärlek reduceras till ”sexuell tillfredsställelse”.”

  Exakt min åsikt.

  ”Men som sagt, det konservativa argumentet mot homosexuellas rättigheter bygger på en fantaisi om att sexuell praktik definierar människan.”

  Nej. Det som definierar människan är förmågan att höja sig över instinkterna och undertrycka de låga begären. Samt att tänka själv och taga eget ansvar för sina handlingar och underlåtelser. Därutöver att ha en själ och ett samvete.

 10. 10 C. L. K. Aqurette oktober 2, 2007 kl. 5:24

  Det tangerar intellektuellt haveri när dina främsta argument är att min kärlek till min familj handlar om sexuell tillfredsställelse och att jag är en instinktsdriven människa som saknar själ och samvete. Vore det inte så ironiskt skulle jag kunnat bli förolämpad. Jag gissar att det flitiga användandet av ad hominem-argument är den främst orsaken till att konservativa har svårt att hävda sig i familje- och sexualpolitiken. Lite synd kan jag tycka. En debatt som inte handlade om att angripa motståndarens karaktär vore mer givande.

 11. 11 Söderbaum oktober 2, 2007 kl. 15:30

  Aqurette: ”Det tangerar intellektuellt haveri när dina främsta argument är att min kärlek till min familj handlar om sexuell tillfredsställelse och att jag är en instinktsdriven människa som saknar själ och samvete.”

  Hur du uppfattar dig själv i förhållande till ”min” definition av människa får helt enkelt stå för dig.

  Jag för min del känner mig inte särskilt träffad av din kategoriska uppfattning av ”konservativa”. Jag anser alltså inte, som du skriver, att sexuell praktik definierar människan. Sexuell praktik som sådan definierar däremot djuren.

 12. 12 C. L. K. Aqurette oktober 3, 2007 kl. 8:31

  Ändå vilar ditt försvar för särlagstiftning och diskriminering på sexuell praktik. Somliga antas göra saker i sängen som föranleder staten att behandla deras barn och familjer sämre än andra.

 13. 13 anders oktober 4, 2007 kl. 16:17

  Det låg ett intressant inlägg här förut som var kritiskt mot Jakob, varför försvann det? Det hade en bra poäng.

 14. 14 Lisa oktober 11, 2007 kl. 23:26

  Jag blir så nyfiken på hur du vill tillfredsställa den ”mänskliga rättigheten” att få växa upp med bägge sina biologiska föräldrar om en av dem är döda? Du kanske var omedveten om det, men det händer flera gånger om året att blivande pappor dör under graviditeten , det händer till och med ett par gånger om året att mamman dör vid förlossningen. Du kan ju knappast argumentera för att barnet då ska tvångsomhändertas och placeras i en kärnfamilj, för adoptioner var du ju emot, var det inte så?
  Och du pratar mycket om biologi och naturen, men det är faktiskt naturen som tillåter att blivande pappor dö i bilolyckor eller nyblivna mammor vid förlossningen. Ska bli intressant att se vad du svarar på det här.

 15. 15 Söderbaum oktober 11, 2007 kl. 23:38

  Lisa: Om ena föräldern dör är det SJÄLVKLART bättre för barnet att växa upp tillsammans med sin andra förälder, än att behöva flyttas till fosterföräldrar. (Jag har ju sagt att jag är emot adoption av princip.)

  Om någonting händer bägge föräldrarna är det naturligtvis också mycket bättre för barnet att få växa upp hos nära släktingar, än att tvångsplaceras hos en helt annan familj. Detta tillåter dock inte den (socialdemokratiska) svenska lagen.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 990,529 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser