Kvinnlig värnplikt – nej tack!

KVINNLIG VÄRNPLIKT – NEJ TACK !

Den svenska radikalismen har gått fullständigt över styr. Det verkar som att nu ska alla stenar som tidigare legat still vändas upp och ner bara för att det inte ska finnas några stenar kvar som inte har vänts. Idag skriver Pliktverkets generaldirektör Björn Körlof i DN att mönstringsplikten ska utsträckas till att även omfatta alla unga kvinnor. Han skriver:

”Det (är) ganska häpnadsväckande att vi i Sverige 2008 har en lag som gör skillnad på män och kvinnor. Om fler kvinnor togs in skulle försvaret bli mer effektivt och jämställt”, skriver Körlof som menar att Försvarsmakten fortfarande genomsyras av fördomar mot kvinnor.

Nej. Nej. Nej!

Att göra så är fel. För mig handlar detta inte om försvarande av en gammal ordning för att den är gammal, eller så. Utan om att det finns många goda argument för att undvika kvinnor i försvaret.

Ett lands militära försvar passar mycket dåligt som jämställdhetsprojekt mellan kvinnor och män. Det är det främsta verktyget för rikets säkerhet, och det finns både biologiska och sociala skäl till att undvika en norm att även kvinnor gör militärtjänst. Det jag inriktar min kritik på är alltså den militära delen av försvaret, att kvinnor deltar i civilförsvaret på samma villkor som män ser jag som någonting entydigt positivt. Tillåt mig att vara lite rakt på sak…

Den stora nackdelen med kvinnor i krig är att det är kvinnor som föder barn, och att de behöver lugn och ro under en ganska lång tid för att kunna göra det.

Ett femårigt krig där bara männen stupar dödar inte folket. Men ett femårigt krig där både de unga männen och kvinnorna stupar dödar hela folket. Så är det bara.

Krig handlar om död, i både vinst och förlust. Att föda barn handlar om liv. Och uppoffring intill döden handlar för den enskilde om att det finns en framtid att offra sig för. Därför är det bättre att männen dör (”it’s a dirty job, but someone’s got to do it”), och dessförinnan får tillfälle då och då att komma hem på en kort permission. Det räcker i praktiken att männen kommer hem från kriget en kort tid till sina kvinnor för att folket ska leva vidare. Men det fungerar absolut inte tvärtom, och denna framtidsgaranti går fullständigt om intet om också kvinnorna går ut i kriget.

Statistik efter världskrigen har visat att efter ett stort krig föder landets kvinnor statistiskt sett märkbart fler gossebarn än flickebarn. Naturen har alltså till synes ett sätt att kompensera för bortfallet av män i befolkningen som följer av att bara männen går i krig men inte kvinnorna.

Sedan får man inte bortse från aspekten att en soldatkvinna löper risk att bli våldtagen. Den psykiska påfrestningen på både kort och lång sikt är ett problem i sig, och uppstår en graviditet som följd så leder det till ytterligare komplikationer för både den kvinnliga soldaten och dem som ska hjälpa henne med saken. Försvarsförmåga handlar om att i så stor utsträckning som möjligt undvika sårbarhet, och det gäller objektivt såväl som subjektivt.

Man ska överhuvudtaget inte bortse ifrån det faktum att vi inte bara kan ha dem som vill försvara landet i försvaret, vi måste ha dem som kan. Och mäns fysiska förmågor överträffar generellt sett kvinnors. Även om det är en obekväm sanning för jämlikhetsivrarna.

Det faktum att kvinnor menstruerar månatligen innebär på sitt sätt ett problem för den militära ordningen. Flera veckor utan dusch – för kvinnor är det av biologiska skäl en mera påtaglig påfrestning än vad det är för män.

Slutligen bör också nämnas det faktum att det alltid finns en biologisk relation mellan män och kvinnor som bäddar för konflikt. Svartsjuka mellan män som är attraherade av samma kvinna är en sak som kan leda till såväl bristande stridsmoral som destruktiva beteenden. Kärlek är också en så stark kraft att soldater kan välja att agera – eller komma att agera – både irrationellt och i strid mot order. Kärlek må vara det finaste som finns, men i fält äventyrar det både ens egen och kanske hela förbandets säkerhet.

Så lämna kvinnorna i fred. Kvinnor som gör lumpen bör förbli ett undantag. Det handlar lika mycket om civiliserat beteende, som att också försvarskriget verkligen har en mening den dag det blir ett faktum. Jämlikhet handlar inte enbart om att alla gör samma saker, det handlar faktiskt också om att respektera olikheter.

(Bild från http://www.kallestrokirk.se/)

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

32 Responses to “Kvinnlig värnplikt – nej tack!”


 1. 1 Johan Stenberg februari 26, 2008 kl. 0:52

  Eftersom försvaret ändå bara existerar för syns skull så är det inte någon stor fråga tycker jag.

  Jag är mer orolig för att brandmännens fys-krav skall lättas upp för att få in fler kvinnor. Till skillnad från det militära försvaret så måste brandsoldaterna faktiskt klara av skarpa situationer, som kan vara farliga för personer som inte har tillräcklig fysisk styrka.

 2. 2 David Nyström februari 26, 2008 kl. 0:54

  Till detta kan man ju lägga den politiskt inkorrekta, men för alla normalt funtade personer uppenbara iakttagelsen att män rent fysiskt är bättre lämpade för krig än kvinnor. Den genomsnittlige mannen är mycket starkare och fysiskt mer uthållig än den genomsnittliga kvinnan. Enkla fakta.

  Så länge det finns massor av friska män i sina bästa år som inte inkallas, ska inga kvinnor tvingas till värnplikt. Självklart inte.

 3. 3 Andreas Tinglöf februari 26, 2008 kl. 1:43

  Jag håller med dig i det mesta du säger – och det är sant att kvinnor är avsevärt mindre ”krigslämpade” rent fysiologiskt.

  Men det är en liten sak som jag inte såg logiken i:
  CITAT| Faktum är att fenomenet “män dör i krig” ligger så djupt i kvinnans biologi, att efter ett längre krig föder bevisligen landets kvinnor mångfalt fler gossebarn än flickebarn. | SLUT CITAT

  Då detta är en ren lögn så blir jag lite irriterad – du kan inte allvarligt mena att det är bevisat att kvinnans genetiska system gör så att fler pojkar föds än under normala omständigheter!
  Möjligtvis om den som ”bevisar” detta blev underkänd i Genetik på Biologin.
  Jag ska förklara varför, Genöverföringen går till så att mannen skapar spermien som sedan överförs till kvinnan, så långt är det självklarheter, men det denna person inte verkar ha hajjat är att det inte är kvinnan som avgår vilket kön det blir, det beror på vilket resultat den enskilda spermiens tidigare celldelning gav (XX=Kvinna, XY=Man).
  Då kvinnan inte kan skapa några Y-kromosoner så är det alltså omöjligt för kvinnan själv att skapa pojkar, det måste tillföras Y-kromosoner för att pojkar ska existera.

 4. 4 Söderbaum februari 26, 2008 kl. 9:31

  Tinglöf: Du har förstås helt rätt ifråga om det biologiska, och egentligen visste ju jag det nu när du säger det… Tack för påpekandet. Vad jag har läst är att efter både första och andra världskrigen föddes det ett statistiskt markant överskott på pojkar i Europa, och artikelförfattaren skrev att samma fenomen kunde observeras också efter mindre krig. Jag stryker mitt tidigare (felaktiga) påstående, och nöjer mig med att detta är en möjlighet till återupprättande av balans som naturen erbjuder när bara männen går i krig men inte kvinnorna. Om det sedan är ett biologiskt, sociologiskt eller ”kvantitetsmässigt” fenomen låter jag vara osagt.

 5. 5 Lars Anders Johansson februari 26, 2008 kl. 11:33

  Björn Körlofs utspel är helt enkelt bara ett sätt för en avgående medelålders manlig tjänsteman att försäkra sig om fortsatta utsikter att kunna verka inom ett offentligt Sverige där den politiska korrektheten upphöjts till statsreligion. Man frågar sig om han verkligen tycker att det är ett så allvarligt problem. En sak är säker, vi lär se mer av den sortens utspel framöver.

 6. 6 Gor februari 26, 2008 kl. 11:44

  Det födds alltid något flera killar än tjejer i världen, tror det är 50,6 mot 49,4 men det finns flera tjeer då de lever längre.

  Sedan håller jag med om man inte ska sänka de fysiska kraven men om tjejer klarar dem? Och de flera och flera tjänster har inga krav alls på fysiken.

 7. 7 Karsten februari 26, 2008 kl. 12:23

  hahahahahahahhahahaha…

  ja, du är för festlig….

  sicken ickediskussion…

 8. 8 Alexander februari 26, 2008 kl. 12:32

  Jag tycker värnplikt är konstigt över huvud taget i dagens Sverige. Det borde vara frivilligt för både män och kvinnor.

 9. 9 Gubben februari 26, 2008 kl. 18:26

  För min del får tjejerna gärna ta över kriget helt och hållet.

 10. 10 CarpeDiem februari 26, 2008 kl. 19:05

  Mycket bra skrivet! Jag håller inte med dig i alla frågor, men här satte du huvudet på spiken!

 11. 11 populisten februari 27, 2008 kl. 14:26

  Körlofs utspel är ju komik på hög nivå. Inte för att tanken är orimlig i sig i de kretsar där jämställdhet mäts med linjal och stoppur utan eftersom det är en sån fantastisk icke-fråga med dagens försvar. Hur stor andel av de unga svenska männen gör värnplikt numer? 10% kanske? I detta läge ska vi alltså fås att tycka att det är en angelägen reform att fördubbla antalet mönstrande (till en rimligen ganska ordentligt ökande kostnad) för att sedan sålla fram 5% av totalen som åläggs göra militärtjänst. Rent ekonomiskt är det ju ett fullständigt oförsvarbart förslag. Det börjar bli länge sedan värnplikten var allmän, men Körlof väljer ju också sina ord väl. ”Mönstringsplikt” inte värnplikt, det är en viktig skillnad när endast 5-10 behövs i slutändan.

 12. 12 Drottningen februari 27, 2008 kl. 15:39

  ”vartsjuka mellan män som är attraherade av samma kvinna är en sak som kan leda till såväl bristande stridsmoral som destruktiva beteenden.”

  Eh? Jag antar att det utesluter alla bögsoldater också då?

 13. 13 Söderbaum februari 27, 2008 kl. 18:55

  Drottningen: Svänger du dig bara lite glatt med pop-politiska vänstermotfrågor för att visa att du tagit intryck av kvällspressen, eller har du en invändning i sakfrågan som på något vis skulle tala emot mitt ganska självklara påstående? Förtydliga i så fall din ståndpunkt.

 14. 14 Ken februari 28, 2008 kl. 16:33

  Herregud. Sällan förut har jag sett så tomma argument och självklart är det ingen stor diskussion eller samhälleligt problem men:

  1) Om du har tittat på hur hotbilden ser ut för Sverige de närmsta 20 åren kan du också lätt konstatera att ett 5-årskrig är långt ifrån troligt.

  2)Hur förklarar du Israels värnplikt där även kvinnor är tvugna att vara inskrivna i flera år? Vad är skillnaden jämfört med en eventuell kvinnlig värnplikt i Sverige?

  3) Tror du verkligen att Sverige inom de närmsta 50 åren kommer att delta i ett krig på hemmaplan där hela den svenska befolkningen hotas att dö ut?

  4) Jag har gjort lumpen och de hösäckar som jag sprang runt med är överlag INTE i bättre form än kvinnor.

  5) Jag tror att den lilla marginal stackars soldater som blir våldtagna (män eller kvinnor) så att de blir satta ur stridbart skick inte påverkar antalet soldater nämnvärt. Troligare i så fall är väl tyvärr att kvinnor som stannar hemma ensamma blir gravida till följd av våldtäkt och som därför inte kan ”säkerställa beståndet av svenskar”. Men denna diskussion är så tvistad att jag lämnar den därhän.

  6) Kärlek, vänskap, svartsjuka och gräl finns alltid närvarande när en grupp personer lever tätt intill varandra. Särskilt när de lever under extrema förhållanden. Oavsett om de är av samma eller olika kön.

 15. 15 Drottningen februari 28, 2008 kl. 18:21

  Nej, jag undrar faktiskt. Om kvinnorna ska bort så ska rimligen alla bögar också bort. Svartsjuka män och det där.

  Och vad gäller våldtäkt så har ju kvinnliga soldater en väldigt stor fördel gentemot kvinnorna vars arbete under krig är att föda barn – de har ett vapen i händerna

 16. 16 Söderbaum februari 28, 2008 kl. 19:40

  Ken: Så här är det. Ett försvar idag, också för ett land som Sverige som inte har legat i krig på 200 år, måste kunna mäta sig med världens bästa arméer idag. Man kan inte tycka att eftersom vi har haft fred i 200 år i Sverige så kan våra soldater istället få utbildning på att grilla korv istället åt hemlösa. Argumentet att en sådan utbildning är billigare för landet är ett fullständigt icke-argument. Freden är det värdefullaste vi har i livet näst efter kärleken, och den måste försvaras för att kunna bestå.

  Vad gäller Israel så är det ett faktum att landet är överbefolkat och det finns inte bostäder så det räcker till. En sådan faktor är också enda anledningen jag kan föreställa mig till att ha allmän värnplikt och krigstjänst för både kvinnor och män – alltså det ”gör” ingenting om också kvinnorna dör i förtid. Det är ”bara” omänskligt.

  Vad gäller din sjätte punkt förvånar det mig att du inte inser att i ett förband av bara män är det problemet tämligen perifert jämfört med ett förband med både kvinnor och män. I korthet är det ju så, ifråga om ett förband av idel män, att männen bara har (personliga) bilder av kvinnor att ägna sig åt, och att det inte finns utrymme för svartsjukan att ställa till med problem.

  Drottningen: ”Nej, jag undrar faktiskt. Om kvinnorna ska bort så ska rimligen alla bögar också bort.”

  Om vi håller oss till sakfrågan om kvinnorna, så ser jag fortfarande inte på vilket vis bög-argumentet skulle minska problemet med kvinnliga soldater…?

  ”Och vad gäller våldtäkt så har ju kvinnliga soldater en väldigt stor fördel gentemot kvinnorna vars arbete under krig är att föda barn – de har ett vapen i händerna”

  Skulle en kvinnlig soldat då skjuta ner en alltför närgången manlig soldat i det egna förbandet, menar du?

 17. 17 Drottningen februari 28, 2008 kl. 20:42

  Okej, så du tar bort kvinnorna men har kvar problemet eftersom homosexuella män också blir svartsjuka? Och spontant undrar jag varför det skulle vara så självklart att män blir svartsjuka för att det finns en kvinna i närheten.

  Och angående våldtäkterna, ja, jag är övertygad om att en kvinna skjuter ett as som försöker våldta henne oavsett härkomst om hon har möjligheten.

  Inte nog med att du verkar tycka att kvinnor behöver försvaras av män, det verkar dessutom som om männen i din värld är riktiga barbarer som inte kan behärska sig.

 18. 18 populisten februari 28, 2008 kl. 21:33

  Det verkar som om åtskilliga av debattörerna inte begriper varför man har ett starkt försvar, så låt mig påminna om varför. Men har inte ett starkt försvar för att använda det utan för att slippa.

  ”Ett land har alltid ett en armé på sitt territotium. Sin egen eller någon annans.” (Har tillskrivits både Mao och mannerheim). Snart har vi ingen svensk armé så frågan är väl vems som står på vår mark om några år.

  I alla händelser kan man väl konstatera att jämställdheten rimligen har kommit lång i Sverige när kvinnor börjar kräva sin RÄTT att dö för landet. För hur fredligt vi har det idag så är det vad det handlar om. Försvar har man för den händelse det blir krig och i krig dör folk.

 19. 19 Söderbaum februari 28, 2008 kl. 21:43

  Drottningen: Bara för att ett problem har kunnat observeras (?) i mycket begränsad utsträckning tidigare – ditt bögargument – betyder det inte att det blir BÄTTRE om problemet förstoras många gånger om. Eller hur?

  Om det finns risk att kvinnliga soldater skjuter manliga soldater i sitt eget förband som en rent känslomässig reaktion, är det väl ett stort problem för försvarsmakten – eller hur?

  Ja, i den värld jag lever är de flesta män primitiva och barbariska. I synnerhet när de är i värnpliktsåldern (19-21 år). Enligt min uppfattning sitter detta i männens natur, och problemet är att den manliga naturen får alltför stort utrymme i dagens samhälle. Till mycket stor skada för kvinnorna. Det blev sämre när flickskolorna förbjöds, och det skulle bli ännu sämre om männen och kvinnorna skulle behöva gå i krig tillsammans.

  Jag ska också tillägga att jag tror att människors naivitet är deras egen största fiende.

 20. 20 Drottningen februari 29, 2008 kl. 8:27

  Jag vet inte om man kan kalla det en känslomässig reaktion att försvara sig mot våldtäkt då. Det är att försvara sig, precis som Sverige som land skulle göra om det blir angripet. Precis det du vill att män ska göra.

  Varför tror du att kvinnor inte kan ta vara på sig själva? (och att de i förlängningen behöver försvaras och avla barn sen med samma barbarer de behöver försvaras mot)

 21. 21 Ken februari 29, 2008 kl. 14:22

  Söderbaum, du verkar inte riktigt förstå eller du låtsas i vart fall inte förstå.

  Jag har inte sagt något om att en utbilding skulle vara billigare än någon annan. Det jag försökte förklara för dig är att det svenska försvaret alltid gör en riskbedömning av läget i omvärlden. Som du säkert inte har missat har den bedömningen gjort att försvaret inte längre ser ut som det tidigare har gjort. De närmsta decenierna kommer det, enligt försvarsmakten, inte uppstå något reellt invasionshot. Därför ändras organisationen. Det har ingenting att göra med att vi inte varit i krig de senaste 200 åren. Det är en analys av en trolig framtid som ligger till grund för hur försvaret organiseras. Försvaret är idag rustat för fred i Sverige och insatser utomlands.

  I händelse av krig eller strid:

  Jag undrar också hur du tänker när du säger att det är mer ohygieniskt för kvinnor att vara ute i fält under en längre tid? Om det skulle vara smutsigare för kvinnor; har du missat alla de hygienartiklar som finns? Jag ser verkligen inte problemet.

  Vad gäller fysisk styrka kommer säkerligen samma krav ställas på kvinnor som för män i framtidens försvar = problem med alltför svaga soldater borta.

  Svartsjuka kan även uppstå mellan män som är vänner med varandra. Varför skulle alla män vilja ha den där kvinnan som är med i samma förband?

  Att män i 18-årsåldern skulle vara mer barbariska än andra av naturen? Absolut inte! Däremot finns det en gruppmentalitet som uppstår när en homogen grupp (t.ex unga män) bara umgås med varandra. Denna gruppmentalitet gör att man objektifierar andra grupper (t.ex kvinnor eller fiender). Jag är helt övertygad om att denna gruppmentalitet som kan uppstå skulle förändras drastiskt om andra element kom in i gruppen. Du måste väl också inse att inställningen till dina svurna fiender i krig skulle ändras om ni var tvugna att umgås och lära känna varandra på ett personligt plan istället för att se fienden som en figur du skjuter mot? På samma sätt blir kvinnor mindre lätta att se som suddiga objekt utan anknytning till verkligheten om dessa finns i din närhet. För övrigt är detta ett motargument mot dina åsikter om att skilja barn åt pga kön. Det vore väl, om något, att mystifiera och segregera män och kvinnor från varandra??

  Tyvärr blir nog både män och kvinnor mer ”barbariska” i krig. Det ligger nog i vår natur att blockera de känslor som skulle göra att vi inte kan fungera i de hemska situationer som uppstår vid krig.

 22. 22 populisten mars 1, 2008 kl. 1:03

  ”De närmsta decenierna kommer det, enligt försvarsmakten, inte uppstå något reellt invasionshot. Därför ändras organisationen.”

  Ken, den som kan sin historia har all anledning att bli rädd just pga detta. I början på 1910-talet rustade liberalerna ner det svenska försvaret (det fans de som kämpade mot därav K-båtsinsamling, bondetåg och borgårdstal). Kort därefter bröt första världskriget ut. Eftersom detta var ”the war to end all wars” skulle det aldrig bli mer krig i europa och liberaler och socialister rustade följakligen ner det svenska försvaret igen under sent 1920- och tidigt 1930-tal. Kort därefter bröt det andra världskriget ut.

  Nu rustar vi ner till en lägre nivå än någonsin. Det finns därmed all anledning att frukta framtiden. Men bortsett från skrockfullt tänkande att saker upprepar sig så finns det inget säger att dagens svenska ledare är bättre på att bedöma den nära framtiden än dåtidens.

 23. 23 Söderbaum mars 1, 2008 kl. 12:06

  Drottningen: Nej, jag vill inte att soldater i ett förband ska skjuta varandra. Det är precis det jag vill undvika. Det är ju det jag argumenterat för hela tiden.

  Jag tror inte på individualismen. Jag tror på ett samhälle där alla tager vara på sina nära och kära. Ett samhälle där män och kvinnor tager hand om varandra. Sedan är det bäst att männen tager vara på landet, av de skäl jag framfört i mitt huvudinlägg.

  Ken: Som bekant är det det svenska försvarets ledning som gör den aktuella ”riskbedömningen” (inte någon längre ner i hierarkin). Och som bekant har det funnits ett antal överbefälhavare under de senaste 15 åren. Alla socialdemokrater. Hade de haft någon annan övertygelse än en socialdemokratiskt ideologisk hade de inte fått jobbet. De ÖB:ar som trots det inte har delat socialdemokraternas åsikt i tillräckligt stor utsträckning att INGET-HOT-FINNS har blivit utbytta. Samtidigt har antalet generaler minimerats. Idag är det endast kungen och ÖB som innehar generalsgraden. Vilket i praktiken innebär att ingen konkurrerar med ÖB om dennes uppfattning ifråga om ”riskbedömning”, det finns ingen general som kan framföra en avvikande åsikt i den saken. Allt för att försvarsmaktens högsta ledning inte ska opponera sig mot socialdemokraternas uppfattning.

  Så agerar socialdemokraterna överallt. Tidigare har ju både BRIS och Rädda Barnen varit emot såväl homoadoptioner som könsneutrala äktenskap. Men nu när de har fått nya, socialdemokratiska ledare i lagom tid för remissrundan för det där förskräckliga lagstiftningsförslaget – ja då uttalar de sig naturligtvis för. Så är det. Så fungerar det. Så agerar socialdemokraterna. Och det har ingenting att göra med en korrekt faktisk bedömning av vare sig behov eller risker.

  Jag rekommenderar varmt min bok ”Betongväldet”, som ingående och utförligt förklarar allt detta.

  Slutligen kan sägas att Sverige i princip är ensamma i Europa om sin uppfattning att Ryssland inte är ett växande säkerhetspolitiskt hot i öster. Det finns viss resonansbotten också i Ungern och de gamla kommuniststaterna för den uppfattningen.

 24. 24 Ken mars 3, 2008 kl. 10:48

  Om försvarets interna organisation kan jag för lite för att uttala mig.

  Intern rekrytering och rekrytering av likasinnade är inget ovanligt. Oberoende av vilken politisk färg den anställande innehar.

  Vi får nog agree to disagree vad gäller den kvinnliga värnplikten. Jag tycker att du är helt ute och cyklar vad gäller dina argument och anledningar till att kvinnor inte ska delta i Sveriges moderna försvarsorganisation.

 25. 25 Leva mars 18, 2008 kl. 19:43

  Är det inte bättre att alla mönstrar och de lämpligaste plockas ut? ALLA män är ju lika lite lämpliga för krig som alla kvinnor, även om fler män än kvinnor kanske är lämpliga, av diverse orsaker.

  Att skicka alla män i krig är således lika olämpligt som att skicka alla kvinnor i krig. Välj ut de bästa och mest intresserade, oavsett kön. Det kommer att ge mest män i de mest fysiskt krävande positionerna, men många kvinnor på andra poster – som det är idag och har varit ända sedan civilförsvaret började organiseras! Och ett mer effektivt försvar går troligen inte att få.
  Många män som skickades ut förr bara för att de var män, var inte lämpliga och blev inte annat än kanonmat. Större risk för fienden att vinna då -och då spelar det ingen roll om alla kvinnor har stannat hemma för att kunna föra släktet vidare.

  I ett modernt samhälle där lämplighet spelar större roll än kön, kommer de flesta kvinnor ändå inte att befinna sig i den stridande frontlinjen. Helt enkelt för att de troligen inte är lämpliga för det. Så tillräckligt många kommer att finnas kvar för att föra släktet vidare.

 26. 26 Leva mars 18, 2008 kl. 20:18

  Fast det allra bästa är väl att inte kriga över huvud taget. Det måste t om konservativa hålla med om.

  Make love not war!

 27. 27 Söderbaum mars 18, 2008 kl. 20:27

  Leva: ”Att skicka alla män i krig är således lika olämpligt som att skicka alla kvinnor i krig.”

  Nej. Som jag skriver i huvudinlägget räcker det att de krigande männen kommer hem till sina kvinnor då och då. Det fungerar överhuvudtaget inte att krigande kvinnor kommer hem till sina män då och då. Därför är det inte alls lika olämpligt att skicka alla män i krig som alla kvinnor – det är det enda rimliga, och därför mycket lämpligt.

  ”Fast det allra bästa är väl att inte kriga över huvud taget. Det måste t om konservativa hålla med om.”

  Absolut. Krig är alltid en fruktansvärd förlust för alla inblandade, och det ruinerar både kulturer och civilisationer (som konservativa vill bevara). Det betyder inte att alla konservativa är pacifister, långt ifrån. Den som inte kan försvara sig kan inte bestå.

 28. 28 Leva mars 18, 2008 kl. 20:34

  Söderbaum

  Jag menar naturligtvis att alla män inte är lämpliga som soldater, samt att vissa kvinnor är mer lämpade än vissa män.

  Ett modernt krig påverkar dessutom hela samhället på ett helt annat sätt än förr – också civila måste kunna försvara sig. Vi behöver elitsoldater (troligen mest män, men inte bara män – om man ser till fysisk och psykisk lämplighet – och absolut inte _alla_ män) samt ett omfattande civilt försvar bestående av både män och kvinnor.

  När strid inte bara utkämpas på slagfälten och bomber regnar även över civila, måste så många som möjligt kunna försvara sig och veta vad de ska göra. Så är också försvaret organiserat och uppbyggt idag. De stridande förbanden är bara en liten del av det hela.

 29. 29 Söderbaum mars 20, 2008 kl. 17:05

  Leva: Folkrätten har inte ändrats ifråga om militära övergrepp på civilbefolkningen. Det är alltjämt förbjudet.

 30. 30 daniel september 4, 2011 kl. 22:28

  idag är det inte antalet soldater som avgör krig, utan varje soldats utrustning, utbildning och motivering.
  man kan utrusta och utbilda en soldat hur mycket som helst, fast om soldaten inte har motivering att kriga så är han eller hon bara en dyr utgift (mat, utbildning, transport, vapen, mm) som aldrig kommer till nytta. för undersökningar har vissat att bara 30% av usas arme under andra världs kriget sköt för att oskadlig göra fienden. vore det då inte bättre att ha enbart satsat på de soldaterna med bättre vapen och utbildning. för det var bara den 1/3 som gjorde nytta. alla andra kostade bara pengar. man skulle ha kunnat använda de för att vakta ställen där man hade kontroll. där skedde nästan aldrig strider och det var inte speciellt farligt. egentligen spejade de bara. och jag tror iallafall att en kvinna kan speja lika bra som en man. och bara av att en grupp kvinnor finns där skulle göra att de kunde bidra med första hjälpen och SNABB förstärkning. därför tycker jag att både män och kvinnor ska göra värnplikt om det behövs och att man skickar de frivilliag och motiverade soldater i fronten.

 31. 31 daniel september 22, 2011 kl. 21:40

  det låter som att du har en kommunistisk syn på hur samhället bör fungera. för du ser en människa som en spel figur och skiter därför i om den personen dör eller inte så länge det är bra för nationen.


 1. 1 Kvinnor i försvaret, ständigt ett steg framåt och två tillbaka « Värnpliktsrådsbloggen Trackback vid juli 29, 2008 kl. 9:08

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 990,529 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser