Katolikerna byggde den västerländska civilisationen

HUR KATOLSKA KYRKAN BYGGDE DEN VÄSTERLÄNDSKA CIVILISATIONEN

Att kristendomen föraktas och förhånas av modernismens och sekularismens apostlar är ingen hemlighet. Det har t.o.m. gått så långt att kristendomen beskylls för allt det onda man med moderna glasögon kan se i västvärldens historia – alltifrån förtryckande hierarkier och onda sociala ordningsregler till vetenskapsfientlighet. Medeltiden, karaktäriserad av krig och kristendom, har kallats ”the Dark Ages” med hänvisning till att ingenting hände i västvärlden på det intellektuella planet under denna epok. Denna bild är fullständigt falsk och i alla relevanta hänseenden felaktig.

I boken ”How the Catholic Church Built Western Civilization” berättar Thomas E. Woods, Jr (PhD) om hur västerlandet som sådant tagit form genom den Katolska Kyrkans inflytande och internationella struktur, och hur hela den europeiska (och sedermera amerikanska) civilisationen sprungit ur, byggts upp, befästs och förstärkts av Katolska Kyrkan och dess företrädare. Kort och gott är det en fängslande exposé baserad på grundlig research, som tydliggör inte bara hur avgörande ”ramarna” är för möjligheten att överhuvudtaget kunna tänka en viss tanke, utan också hur Katolska Kyrkan har både frammanat och själva stått för de tankar som kritiker i ett par hundra års tid har baktalat Katolska Kyrkan för att tvärtom ha motverkat. Det är en övertygande framställning som tydliggör hur Upplysningstidens arvtagare, vilken i sig inte kunde ha möjliggjorts utan renässansen som i sin tur inte kunde möjliggjorts utan kristendomen, idag övergått i förljugenhet, historielöshet och självgodhet från att ursprungligen ha eftersträvat och stått för klarläggande och belysande av alla relevanta historiska och sociala samband och naturliga förutsättningar. Det går inte att komma ifrån att Katolska Kyrkan står i bakgrunden för allt som kan betecknas ”västerländskt”, och den bilden blir allt tydligare för dagens seriösa forskare. Det är i huvudsak vad ”How the Catholic Church Built Western Civilization” visar på. På ett lika översiktligt som fascinerande och tydliggörande sätt.

I USA:s politiska självbild är ”the Founding Fathers” någonting oerhört centralt att peka på, och det är detta begrepp som då används. Även Europa har sina ”Founding Fathers”, och de är inte särskilt okända egentligen för någon av oss – det är bara det att de sällan har lyfts fram på det sättet. Om någon specifik person i Europas historia kan pekas ut som dess ”fader” framför andra så är det, förklarar Woods övertygande, S:t Benedikt på 500-talet. Med nyanseringen att det är hans efterföljare i Benediktinerorden som gjort det allra mesta för att grundlägga det vi idag känner som västerländsk civilisation, både i sociala och naturvetenskapliga termer. Europa hade inte heller blivit vad det är utan Karl den Store, som under 800-talet enade stort sagt hela kontinenten i ett enda katolskt kejsardöme. Det var i och med honom som det geografiska Europa tog form och vägen bereddes för Katolska Kyrkan att etablera en gemensam europeisk värdegrund och infrastruktur.

Genom klosterväsendet, som till stor del ägnade sig åt jordbruk, spreds den bästa jordbrukskunskapen från Europas alla hörn ut över hela Europa. Betydelsen av detta för den europeiska civilisationens utveckling kan inte överskattas. Värt att notera är att även ölbryggandet spreds på detta sätt, liksom vinodlingen. Genom att klostren använde ”senaste tekniken och kunskapen” kom denna även de kringgärdande regionerna till godo. Det var också bland klostren som mekaniseringen av arbete påbörjades och redan på 1000-talet hade vattenkraften exploaterats i fantastisk utsträckning. Under medeltiden introducerades maskinkraften i Europa i en omfattning som ingen civilisation hade kommit i närheten av tidigare. I själva verket vad det i klostren som uppfinnandet och teknikutvecklingen ägde rum under medeltiden – med lika förunderlig hastighet, som variation och sofistikeringsgrad. Även infrastrukturen lade Europas munkar ner mycket stor omsorg på att bygga ut och förbättra kontinuerligt. Det är inte för inte som beteckningen ”Dark Ages” om medeltiden har börjat ifrågasättas också inom den etablerade historieskrivningen. ”The Dark Ages” hade naturligtvis också varit ännu mörkare om inte Katolska Kyrkans kloster hade som en av sina uppgifter att nedteckna och kopiera alla lärda skrifter man kunde få tag i. Detta gjorde man i stor omfattning under mycket lång tid, och med tiden kom också alltmer sofistikerade kommentarer att skrivas av munkarna och fogas till de växande kunskapssamlingarna.

Katolska Kyrkan lade grunden för hela den västerländska naturvetenskapen. Detta är förvisso en ståndpunkt som rimmar illa med vad de flesta har fått lära sig i skolan. Var inte Katolska Kyrkan vetenskapsfientlig? Nej. Den katolska kristendomens uppfattning omfattade (och omfattar) världsåskådningen att allt i naturen har en ordning och hänger logiskt samman genom Guds försorg. Därigenom blev det fullt naturligt att undersöka världens ordning och logik just i syfte att utröna Guds vilja med skapelsen. Detta är själva förutsättningen för vetenskapen, som utmärker och kännetecknar den västerländska civilisationen i förhållande till andra civilisationer genom historien. Det som inte finns på kartan går inte att föreställa sig – allt tänkande avgörs av de ”ramar” som finns för tänkandet. Därför är kunskap så viktig – och kunskap ägnade klostren mycket tid och engagemang åt att samla in, systematisera, kopiera, utforska, utveckla och sprida. Detta ledde så småningom till att universiteten och universitetsväsendet inrättades egenhändigt av Katolska Kyrkan. Och det skedde alltså under medeltiden, vad som länge illvilligt betecknats som en ålder av intellektuellt mörker. De ursprungliga fakulteterna på universiteten var som bekant: teologiska, juridiska och filosofiska. Den kanoniska rätten, d.v.s. Katolska Kyrkans lagar, är det första mer sofistikerade och dessutom nedtecknade rättssystemet i västvärlden, som med kyrkans hjälp spred sig över hela Europa (t.o.m. Sverige). Under medeltiden studerades vid de juridiska fakulteterna både den kanoniska rätten och likaså den romerska rätten, vilken hade formulerats på 500-talet av den katolske kejsaren Justinianus i Östrom.

Nära förknippat med den utbredda (miss)uppfattningen om Katolska Kyrkans vetenskapsfientlighet är att kättare och häxor brändes på bål. Vad gäller vetenskapsmän som brändes på bål för kätteri är Galileo Galilei det mest kända exemplet. Woods ger en övertygande skildring både om hur Katolska Kyrkan stödde hans idéer både tidigt och i större utsträckning än vad som brukar påstås, och ger överhuvudtaget en mycket nyanserad bild av utvecklingen som ledde till att han dömdes av inkvisitionen. Läs boken, helt enkelt, och Woods mycket välunderbyggda förklaring. Vad sedan gäller häxprocesserna saknas verklighetsanknytning att skylla dessa på Katolska Kyrkan. Häxtro var strängt förbjudet av Katolska Kyrkan, och tvärtom var det under ganska lång tid många som straffades för häxtro – vilket är väldokumenterat. Men folkets vidskepelse under medeltiden drev fram att den andliga (kyrkan) och världsliga (kungen) makten behövde göra någonting för att beskydda dem från det som ingen av samhällets auktoriteter kunde förklara, och därmed ingjöt stor oro hos folket. I hot om uppror mot både statsmakten och kyrkan dömdes de första häxorna.

Det är t.o.m. vedertaget att det var katolska munkar som först förstod och utvecklade korrekta teorier om kapitalismen, redan under 1300- och 1400-talen. De förklarade hur alla tjänar på att pengar cirkulerar, hur inflation och konjunkturer äger rum och även hur marknadsvärdet bestäms genom utbud och efterfrågan snarare än utifrån de kostnader som lagts ner på att åstadkomma en specifik vara.

Avslutningsvis vill jag peka på hur det i modernismens och även postmodernismens tidevarv varit viktigare att kunna göra troligt att man har uppfunnit någonting nytt snarare än att ha byggt vidare på och utvecklat ett arv man fått. Så till den grad att man hellre förnekar inspirationen – också för sig själv – än att låta den flöda fritt. Det är inte så kulturen utvecklas, det är precis så som kulturen degenererar. Det är att såga av den gren man själv sitter på. Att förstå katolicismens stora betydelse för vår civilisation och vårt idéarv är avgörande för att grenen inte ska falla. I alla händelser kommer katolicismen stå kvar när allt det andra faller. Så har det varit gång på gång i 2000 år. Och för den som inte tror på Gud så räcker det ändå långt i det här livet att tro på arvet.

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

10 Responses to “Katolikerna byggde den västerländska civilisationen”


 1. 1 Laurent mars 6, 2008 kl. 12:21

  En fröd att läsa! Kan bara dömma om att sådant skulle få bästa sändningstid, eller sändningstid över huvudtaget i svt.

 2. 3 Jon K mars 6, 2008 kl. 12:30

  Woods skriver mckt intressant. Hans påståenden om renodlad kapitalism och kyrkans lära är däremot rena snömoset. Snömos han fått hård kritik för av andra konservativa katoliker. Man kan läsa påvarnas encyklikor i sociala frågor, från 1800-talet och framåt: dogmatisk liberalism är oförenlig med katolska kyrkans lära.

 3. 4 Söderbaum mars 6, 2008 kl. 20:41

  Jon K: Visst är dogmatisk liberalism oförenlig med Katolska Kyrkans lära. Men nu talar vi ju inte om de liberala idéer som ansluter sig till kapitalismen och vill driva den till sin spets – utan om det kapitalistiska systemet som sådant.

 4. 5 lessw mars 7, 2008 kl. 14:13

  Nu undrar jag allt, Galileo Galilei levde väl i husarest till den för sin tid aktningsvärda åldern 78 år då han dog i hemmet?
  Man undrar hur det står till med faktakollen när du gör fel till din egen nackdel. 😉

 5. 6 klotband mars 7, 2008 kl. 19:06

  Låter som en intressant bok. Har tidigare blivit rekommenderad att läsa den, ska definitivt göra det. Det kristna arvet behöver tydliggöras i det västerländska samhället.

 6. 7 Leva mars 18, 2008 kl. 21:44

  Katolocismen godkände bara vetenskap den själv tyckte var OK samt gjorde sitt bästa för att utrota oliktänkande genom diverse humana förhörsmetoder som Inkvisitionen instiftade.
  Grovt sett fanns det väl bara fyra sortes människor? Rättrogna (katoliker), otrogna (infidels), häxor (alla hedningar osv) samt kättare (heretics).

  Det kallar jag civilisation! 🙂 🙂 Det kallar jag framsteg! 🙂 🙂

 7. 8 Leva mars 18, 2008 kl. 21:46

  Fast visst stämmer det att det katolska klosterväsendet stod för mycket kultur, samhällsutveckling och (inte minst) sjukvård under medeltiden. Inte så konstigt. Den var ju den enda som godkändes. Icke-kristen sjukvård, människor med andra idéer osv, brändes ju på bål.

 8. 9 Söderbaum mars 20, 2008 kl. 17:08

  Leva: Att döma av dina två kommentarer här ovan har du inte läst huvudinlägget tillräckligt noga.

 9. 10 Jonas september 27, 2008 kl. 11:52

  Hallå!

  Välskriven artikel där,nog väckte den allt intresse för boken.

  Vi alla ser nog fram emot fler djupare artiklar.

  Bra blogg detta blev.

  Mvh


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 990,529 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser