Förståelse mellan könen är ”otrendigt”

Det är visst otrendigt nuförtiden att odla förståelsen mellan könen. Och inte bara förståelsen, utan även respekten och t.o.m. kärleken! Det är hypertrendigt idag att fjärma sig från det andra könet och ”komma ut” som homosexuell. Feminismen, som driver kampen mellan könen, är så trendig att det knappt finns någon politiker som vågar uttala sig mot den. Olikheter mellan könen ska också förringas och utjämnas, och man betraktas som del av en förtryckande struktur om man är ”typiskt manlig” eller ”typiskt kvinnlig”. Utöver detta har vi som allom bekant sexualiseringen, som handlar om att kvinnorna ska ställa upp till 100% på männens villkor för att inte betraktas som ”gammaldags” (det värsta tänkbara epitetet en människa som vill vara ”modern” kan få) – och det handlar ju inte direkt om att odla förståelse mellan könen, utan om utnyttjande. Vilket naturligtvis medför ytterligare friktion mellan könen, eftersom kvinnorna hela tiden får bekräftat att det är en ”männens värld”.

Är ändå inte det, av naturen givna, främsta och ädlaste målet i livet att kunna ingå en värdig kärleksrelation med någon av motsatt kön, i syfte att få barn? Borde då inte politikerna ägna sig åt att underlätta vägen dit, snarare än att lägga hinder längs hela vägen i den riktningen?

Samhällsgemenskap och samhällets långsiktiga överlevnad borde vara de främsta målen för all politik. Istället går vi i Sverige i mycket snabb takt mot ett alltmer splittrat samhälle, där allt färre barn föds. Och värst av allt: det är det politiska etablissemanget som önskar sig och driver denna utveckling!

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

21 Responses to “Förståelse mellan könen är ”otrendigt””


 1. 1 Howard Hughes april 3, 2008 kl. 17:21

  Överdrifter, nonsens och lögner.
  1. Det finns en hel del politiker som inte kallar sig feminister och självutnämnda feminister är en minoritet av en befolkning. Annat var det kanske för ett par år sedan, men men.

  2. Homosexualitet är knappast något som styrs av trender, men visst kan man se det som en trend att mer homosexuella kommer ut och är öppna med sin läggning. Hur det kan ses som dåligt övergår mitt förstånd.

  3. ”Utöver detta har vi som allom bekant sexualiseringen, som handlar om att kvinnorna ska ställa upp till 100% på männens villkor för att inte betraktas som “gammaldags” (det värsta tänkbara epitetet en människa som vill vara “modern” kan få) – och det handlar ju inte direkt om att odla förståelse mellan könen, utan om utnyttjande. ”
  Syftar du på pornografi? Du menar, frivilliga uppgörelser mellan vuxna människor? Vad är problemet? Önskar du att reglera frivilliga uppgörelser mellan vuxna människor och utöka statens makt över individen på det sättet?
  För isåfall är du på exakt samma sida som feministerna.

 2. 2 Leif Axelsson april 4, 2008 kl. 0:55

  Ser signaturen ”Howard Hughes” inget problem i att familjen som koncept allt mer försvinner, och att knappast någon får en ordentlig uppfostran längre? Förvisso är problemet icke bara politiskt, och kan icke lösas bara genom dess omsorg, men staten utgör i mångt och mycket ”trendsättare” (för att använda en modern term, och därmed törhända öka förståelsen något hos traditionshatare), och därmed så är det knappast bra att de genom utbildningsväsendet, familjepolitiken och statstelevisionen står och hejar på infantiliseringen och faderstankens upplösning. Alla skall vi bete oss som osäkra, trendkänsliga, homosexbefrämjande, traditionslösa, sedeslösa fjortonåringar. Om du tror att konservatismen är detsamma som femenism bör du allvarligt studera de politiska klassikerna; konservatismen förespråkar tydliga könsroller, vilket är det enda realistiska och fungerade alternativet för den som någon gång har bemödat sig att lära sig det minsta om historia – femenismen däremot förespråkar könsrollarnas upplösning, och är genom denna radikalismen själv motsatsen till konservatism. Den tydliga skiljelinjen står icke emellan liberalism och socialism, vilket du enligt ovanstående inlägg tycks tro, utan emellan radikalism och konservatism. Femenismen, socialismen och liberalismen är alltså olika sidor av samma sak; det enda realistiska alternativet är konservatismen. Även om staten kanske icke bör blanda sig i medborgarnas privatliv, så kan man icke som enligt ovanstående logiska kortslutning anta att detta innebär att man bör bete sig hur som helst; friheten ger var människa ett ansvar, och du kan och bör värna din privatmoral, och icke sysselsätta dig med den typ av ”frivilliga uppgörelser” som innebär att allt av självaktning och mänsklig värdighet förvinner.

 3. 3 Niclas Berggren april 4, 2008 kl. 11:02

  Är det inte motsägelsefullt att å ena sidan korrekt identifiera mångas önskan att skaffa barn som en biologisk drift (given av ”naturen”) och att å andra sidan anse denna drifts förverkligande i handling vara det ”främsta och ädlaste målet i livet”? Är inte det sant ädla och beundransvärda det som inte är givet, det som istället emanerar från ett eget ställningstagande? Paglia talar om det beundransvärda i att trotsa naturen.

 4. 4 Söderbaum april 4, 2008 kl. 11:49

  Berggren: ”Är det inte motsägelsefullt att å ena sidan korrekt identifiera mångas önskan att skaffa barn som en biologisk drift (given av “naturen”) och att å andra sidan anse denna drifts förverkligande i handling vara det “främsta och ädlaste målet i livet”?”

  Goddag yxskaft.

 5. 5 Howard Hughes april 5, 2008 kl. 14:03

  Leif Axelsson: Folk bör ha friheten att uppfostra sin barn som de vill, så om du vill ge dina barn en uppfostran grundad på könsroller, gudstro och annan konservatism, så är det ditt val och politiker bör inte lägga sig i det.
  Jag sa inte att feminister och konservativa var samma sak – jag sa att de står på samma sida i pornografifrågan.
  Du tycks ha problem med läsförståelsen.

  ”friheten ger var människa ett ansvar, och du kan och bör värna din privatmoral, och icke sysselsätta dig med den typ av “frivilliga uppgörelser” som innebär att allt av självaktning och mänsklig värdighet förvinner.”
  Du säger så. Och det får du väl tycka. Men jag kan säga dig en sak… jag skulle inte vara så jävla nedlåtande mot andra människors livsval och jag skulle inte använda staten för att tvinga människor att följa min privatmoral.
  För sådan frihet, det är inte frihet, utan ytterligare bara ett steg i vägen mot tyrrani och om du, som konservativ, vill ta det steget, då har du för alltid förråt civilsamhället och vår civilisation i väg mot en stor stat, som ur ditt perspektiv, verkligen bör ses som ett nytt och radikalt projekt.

  ”Alla skall vi bete oss som osäkra, trendkänsliga, homosexbefrämjande, traditionslösa, sedeslösa fjortonåringar.”
  Bete dig som du vill. Men tvinga inte någon annan att bete sig som du gör. Fast det kanske du vill och då visar du att du anser att politiker ska få bestämma över människors val och då skulle jag mer säga att du är statskramare än konservativ.
  Eller vem vet… du kanske ser det som ”sann” konservatism?

 6. 6 Leif Axelsson april 6, 2008 kl. 20:13

  Det känns som att du med flit missförstått vad jag skrivit. Min poäng var inte, vilket jag skriver tydligt, att staten skall lägga sig i allt. Min poäng var att varje människas frihet generar ett lika stort mått av ansvar; att staten icke bör lägga sig i allt för mycket innebär alltså ingalunda att man bör bete sig hur som helst; var man bör helga sin privatmoral. Och visst har staten och skall staten inverka fostrande genom bland annat skolsystemet, det är ingenting radikalt med detta, denna uppgift har staten haft mycket länge. Ångående pornografin har feminismen konservatismen verkligen inte samma uppfattning, en konservativ betonar det personliga ansvaret, än feminism könsmaktsrdningen och annat larv. Därmed var min förmodan riktig – du begriper icke vad konsevatism är.

 7. 7 Leif Axelsson april 6, 2008 kl. 20:14

  Ursäkta ”en feminist”, inte ”än feminism”.

 8. 8 Söderbaum april 7, 2008 kl. 12:49

  Howard Hughes: Samhället måste vila på en gemensam värdegrund. Och den värdegrunden ska bygga på hävd och historisk erfarenhet, inte på politiska skrivbordskonstruktioner.

 9. 9 Sanjay april 7, 2008 kl. 15:44

  Problemet när kön diskuteras är att det inte grundar sig i vad det medicinskt/biologiskt (och jag förmodar vad som här menas med det ”naturligt” givna) innebär att vara man eller kvinna, tyvärr är det inte riktigt så enkelt som ”av” eller ”på” och det som påverkar manliga och kvinnliga attribut, vare sig det gäller beteende, utseende och kön bestäms.

  Under den embryonala utvecklingen är det kvinnliga könet, ”ur” könet och mannen utvecklas i en serie steg som bestäms av SRY genen och drivs genom hormonutsöndringen. På den här vägen kan en hel del avvikelser förekomma, vilket påverkar hur kön, utseende, hjärnan med mera utvecklas. Både män och kvinnor kan ha mer eller mindre manliga/kvinnliga drag, som kan avspegla sig i rösten, utseende, behåring med mera.

  Hjärnan och könets utveckling sker inte parallellt, således är det ingenting man bör förvånas över att vad som är manligt och kvinnligt beteende snarare är en glidande skala, istället för ett absolut antingen eller. Detta gäller t.o.m. själva könets utveckling, som utvecklas från exakt samma embryonala veck och där tillväxten är direkt beroende av hormonutsöndringen.

  Så är det något som är en skrivbordskonstruktion så är det snarare vad som är manligt och kvinnligt.

 10. 10 Söderbaum april 7, 2008 kl. 21:23

  Sanjay: Du hävdar alltså, implicit, att de olika könen är en social konstruktion. Jag frågar dig: vad är i så fall problemet med det?

  Sedan är det ju så att det är mannens spermier som bestämmer om det blir en pojke eller flicka – det handlar om X- och Y-kromosomer i kombination med varandra, och det är bara mannens spermier som erbjuder variation i det avseendet. Y-kromosomer finns endast i mannens könsceller, och en Y-kromosom är grundförutsättningen för att barnet ska bli en pojk.

  När vi sedan blivit överens om det, är inte steget särskilt stort i praktiken till att vi också kan komma överens om att det finns avgörande biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Men där kommer ”skrivbordet” in i bilden, och feministiska påhitt tycks för somliga kunna ändra det självklara; nämligen att män och kvinnor är olika.

  Att man sedan genom historien har utvecklat kvinnors och mäns olikheter ser jag för min del snarare fördelar än nackdelar med. I en församling där alla tänker lika blir det inte mycket tänkt, är ett gammalt svenskt ordspråk.

 11. 11 Sanjay april 7, 2008 kl. 22:47

  Nej, jag hävdar absolut INTE att könet är en socialkonstruktion, det är en biologisk konstruktion. Inte ens vad som är manligt och kvinnligt är en socialkonstruktion, däremot är uppfattningen av manligt och kvinnligt som något absolut felaktig, utan utvecklandet av manliga och kvinnliga drag vare sig det gäller fysik eller personlighetsdrag är en glidande skala, t.o.m. tillväxten av könsorganet är en glidande skala och inte en ”av” eller ”på” knapp. Ett manligt foster kan få för lite tillväxt av sitt könsorgan eller för mycket tillväxt för att det ska vara funktionellt vid reproduktion, och ett kvinnligtfoster kan ha fått en viss tillväxt på sitt könsorgan

  Det är sant att SRY-genen på Y kromosomen, som i grunden är en degenererad X kromosom styr utvecklingen från kvinna till man under fosterstadiet, med betoning på styr, utvecklingen är beroende av en mängd andra gener på andra kromosomer.

  Vad du missar är att kön och personlighet, dvs hjärnan inte utvecklas parallellt, och att utvecklingen är beroende av olika gener. Därför finns det typiskt manliga och kvinnliga drag, men samtidigt en spridning i beteendet som gör att man kan uppvisa fysiska eller personliga drag som vanligtvis förknippas med ett annat kön än det egna.

  Så jag skulle hålla med om att en typisk man, eller en typisk kvinna är annorlunda, men precis som det finns syskonpar där en syster är längre än sin bror trots att en typisk man är längre än en typisk kvinna, så kommer det att finnas män och kvinnor som avviker i andra avseenden från det typiskt manliga och det typiskt kvinnliga.

  Genom historien, (och än idag i varierande grad beroende på var i världen man bor) har inte alltid samhällets normer (och i vissa tillfällen lagar) tagit hänsyn till detta, vilket lett till ett onödigt lidande för enskilda individer.

 12. 12 lessw april 8, 2008 kl. 0:02

  Det roliga med att läsa dina texter, och nog en del till de många träffarna, är att du bara manglar på med påståenden helt utan argumentation eller källor. Bara tyckanden, utan något (utskrivet) resonemang eller forskningsgrund.

  Hur driver det politiska etablissemanget på att tjejer ska ställa 100%? Såhär kanske: http://www.flicka.org/gotflash.html ? Eller på något annat sätt? 😉

 13. 13 Söderbaum april 8, 2008 kl. 17:59

  Sanjay: Min poäng med blogginlägget var alltså 1) kamp mellan män och kvinnor är destruktivt; 2) samhället måste överleva långsiktigt; och 3) politikerna borde ha detta som utgångspunkt snarare än motsatsen, vilket de har idag enligt mina exemplifieringar.

  Jag brukar dessutom vidhålla att människan alltid måste ha ideal som är högre än en själv, annars kan man inte växa som människa.

  Lessw: Jag ägnar en del av min fritid åt konservativ idébildning och opinionsbildning. Denna blogg är ett medium för detta. Ofta kan jag hänvisa till pressen för källor, och jag lägger alltid tid på att hitta källor. Men eftersom jag inte har betalt för mitt bloggande, som t.ex. Dick Erixon, finns det gränser för hur noga research jag kan göra för varje blogginlägg. De som känner mig vet dock att jag har ett sällsynt gott minne. Du bör alltså inte bli förvånad över att när jag skriver att ”Förståelsen mellan könen är ‘otrendigt'” och annat här på bloggen så handlar det mer om konservativ filosofi och för konservatismen relevant sakpolitik, än om nya forskningsresultat.

  ”Hur driver det politiska etablissemanget på att tjejer ska ställa 100%?”

  Lästips: http://jesoderbaum.wordpress.com/2007/05/11/rfsu-osedlighetens-likaberattigande/

 14. 14 Sanjay april 8, 2008 kl. 20:28

  Söderbaum

  Det var väl främst med avseende på sexualitet jag uttalade mig, vilket knappast är en fråga om trend eller absolut beroende av vilket kön du har eftersom den utvecklas vid olika tillfällen under tillväxten.

  Vet inte riktigt vad du menar med kamp mellan män och kvinnor, men jag förmodar att du menar andelen kvinnor i arbetslivet och att den är lägre i mer familjeorienterade samhällen i motsats till t.ex Sverige.

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4768644.stm

  Ireland: 1.99
  France: 1.90
  Norway: 1.81
  Sweden 1.75
  UK: 1.74
  Netherlands: 1.73
  Germany: 1.37
  Italy: 1.33
  Spain: 1.32
  Greece: 1.29

  Har inte siffororna för kvinnor i arbetslivet, men jag skulle bli förvånad om det var en inverteradlista av ovanstående.

 15. 15 lessw april 9, 2008 kl. 11:21

  Min poäng var: Hur förväntar du dig att någon ska hålla med dig, när du inte berättar varför de ska det? (därmed inte sagt att det inte finns någon grund, bara att i varje fall jag inte hittat den än)

  Om man ska hålla sig till ämnet, på vilket sätt hävdar RFSU att tjejer ska ställa upp till 100%? Här är en länk där man kan ladda ner deras informationsmaterial. http://rfsu.webshop.strd.se/
  Alternativt håller så propagerar de i smyg, men då blir det väl inte så mycket propaganda av det.

 16. 16 Söderbaum april 9, 2008 kl. 12:42

  Sanjay: Att sexualiteten kan variera något mellan enskilda människor är ingen anledning till att upphäva heteronormen. Det är min ståndpunkt.

  Med att feminismen uppmanar till kamp mellan kvinnor och män menar jag att feminismen utgår från en världsbild där allt ont som någonsin kan anses ha drabbat kvinnorna som kollektiv är männens fel – och därför ska männens ondska och de ”manliga strukturerna” i samhället bekämpas.

  Lessw: Jag utvecklar ofta mina uppfattningar här i kommentarsfältet. Men jag ägnar inte mer tid åt att förklara än vad jag anser rimligt, och de förklaringar jag ger räcker gott och väl för alla som inte har ideologiska eller andra intellektuella blockeringar. Om man inte VILL förstå vare sig argumentation eller slutsatser så är det ju ingenting jag kan göra någonting åt.

  RFSU har ensamma, understödda av socialdemokratin, drivit den propaganda som lett till att Sverige idag är betydligt mer sexualiserat än det var på 1940-talet.

 17. 17 Sanjay april 9, 2008 kl. 14:13

  Det finns mängder av medfödda avvikelser från normen som tidigare gett ett socialt stigma och där samhället uppbyggnad försvårat friheten i deras liv. På goda grunder har samhället med utvecklingen försökt lindra dessa svårigheter, ibland är det enkelt, ibland är det svårt. Men precis som att samhällsbyggnaden idag genom lagstiftning försöker att inte utgå från att alla föds utan fysiska handikapp så som rörelse, syn eller hörsel problem, så finns det ingen anledning för lagstiftningen att utgå från att alla föds heterosexuella.

 18. 18 Howard Hughes april 9, 2008 kl. 18:16

  Leif Axelsson:
  ”Min poäng var att varje människas frihet generar ett lika stort mått av ansvar; att staten icke bör lägga sig i allt för mycket innebär alltså ingalunda att man bör bete sig hur som helst; var man bör helga sin privatmoral.”
  Och alla har inte samma privatmoral som du.

  ”Och visst har staten och skall staten inverka fostrande genom bland annat skolsystemet, det är ingenting radikalt med detta, denna uppgift har staten haft mycket länge.”
  Javisst. Det kallas propaganda.

  Och konservatism och feminism må ha olika argument för sitt hat mot pornografi, men det landar i samma åsikt – folk äger inte sig själva och får inte välja vad de vill göra med sitt liv.

  Söderbaum: Förvisso. Men samhället och folket bör stå fria från staten, som är en parasit på de förstnämnda.

 19. 19 lessw april 9, 2008 kl. 22:38

  Om de var ensamma, hur kommer sig det då att motsvarande utveckling skett i andra länder? Det tycks osannolikt att kraftfulla motsvarigheter till denna s.a.s. socialdemokratiska propagandamaskin skulle funnits i stort sett alla västländer. Sen så vet vi ju alla att många negativa effekter av ett sexualiserat samhälle, såsom tonårsgraviditeter, var betydligt vanligare för 50 år sedan.

  Dessutom känns det som rätt stor nivåskillnad mellan ”kvinnorna ska ställa upp till 100% på männens villkor” och ”drivit propaganda som lett till att Sverige idag är betydligt mer sexualiserat”. Blir det så när man måste precisera sig?

  Slutligen kan jag citera RFSUs kanske viktigaste figur, Elise Ottesen-Jensen: ” Jag drömmer om den dag då alla barn som föds är välkomna, alla män och kvinnor jämlika och sexualiteten ett uttryck för innerlighet, njutning och ömhet.” Det kan kanske t.o.m. du hålla med om?

 20. 20 Christopher Aqurette maj 1, 2008 kl. 13:37

  Det är hypertrendigt idag att fjärma sig från det andra könet och ”komma ut” som homosexuell.

  Vad betyder detta egentligen?


 1. 1 Barn och lycka « Nonicoclolasos Trackback vid april 9, 2008 kl. 16:45

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 990,529 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser