Varför jag inte kritiserar invandrarna

I en kommentar till mitt inlägg om årets nationaldagsfirande skäller någon anonym person på mig för att jag inte vet att förstå att den svenska invandringspolitiken är vår tids största problem som det borde bloggas massvis om. Jag tänkte passa på att förklara min syn på saken, eftersom det inte är första gången det händer.

Jag inser naturligtvis att det finns problem med en oreglerad invandring. Men jag anser inte att invandrarna varken var för sig eller som kollektiv ska lastas för samhällsproblem som egentligen grundar sig i socialdemokratin och dess politiska system – betongväldet – som har dominerat Sverige sedan 1921.

Att skylla allt ont i Sverige på invandrarna är bara ett sätt att trampa i en av många fällor som socialdemokratin har gillrat i debatten. Det är också en ovetenskaplig ståndpunt såtillvida att det är tämligen olika människor som invandrar till Sverige.

Jag tycker inte heller man ska blunda för att många av de invandrare som kommer hit, med sina helt andra bakgrunder, ser dessa samhällsproblem mycket klarare än vad de flesta svenskar gör.

Jag tänker i alla fall inte skrämma dem till att rösta på vänsterblocket istället, bara för att de är invandrare.

 • Läs Del II
 •  

  Jakob E:son Söderbaum

  Annonser

  12 Responses to “Varför jag inte kritiserar invandrarna”


  1. 1 Magnus A juni 8, 2008 kl. 18:57

   Ett fetlång och lite krävande kommentar (som bara jag skriver?):

   Håller i stort sett med dig om dina reflektioner (känner även igen klankandet på att vissa inte tagit ställning i invadringsfrågan, vilket i mina öron mest låter som en arrogant brist på självkritik beträffande den egna argumentationens slagkraft, alternativt ett tjat på att SD ska ges – kanske t o m oreserverat – stöd), men med kanske ett litet undantag samt önskan om en komplettering av en otydlighet.

   Först bara en liten positionering:
   Jag har svårt att stödja ett invandringsfientligt parti som tycks se ett problem i varje invandrare och jag en avsmak inför många SD:ares primitiva generaliseringar som innebär att alla invandrare nedvärderas. Det är antingen ren dumhet eller oförblomerad rasism. Om det är svensk kultur de försvarar så ska inte det kräva att alla andra ses ned på som i alla avseenden sämre än oss, utan en sådan attityd vittnar snarast om osäkerhet om vår känsla för den egna identiteten. I alla händelser är det något djupt osmakligt i den attityden (vilken alltså finns hos många SD:are, men knappast, antar jag, hos t ex norska Framskrittspartiet).

   Otydligheten:
   En annan sak är att det svenska kan och ska försvaras när det är något vi är stolta över, och mycket sånt finns. Här kommer något jag tror du missat in, nämligen att du skriver att du ”inser naturligtvis att det finns problem med en oreglerad invandring”. Sverige har de i det närmaste oreglerad invandring i dag, och således måste du se problem med nuvarande invandring om ditt uttalande nu alls har någon innebörd. Men du preciserar inte vad det problemet är och du föreslår inte hur invandringen i stället bör se ut. I Frankrike och på andra håll har man haft en debatt om detta, och om inte vi som ser problem med dagens närmast helt fria invandringspolitik aktualiserar vad vi istället vill så skapas inte diskussion kring frågan och problemen löses inte. Detta var otydligheten och kompletteringen är vad du egentligen vill och varför. (Jag anser att vi bör ha viss styrning utifrån kultur berträffande invandringen, men även vara hårda när det gäller arbete om det inte är väldigt tydliga fall av flyktingar, och sänkning av bidrag skulle hjälpa en del men inte helt samt vara problematiskt att implementera. Generellt restriktivare invandring beträffande asyl och anhöriginvandring, vilken kraftigt minskar invandringen, särskilt från islamiska länder, lär vi behöva.)

   Komplettering:
   Du skriver väldigt märkligt om skulden till problemet med invandringen, som du lastar ”samhällsproblem som egentligen grundar sig i socialdemokratin och dess politiska system – betongväldet – som har dominerat Sverige sedan 1921”. I så fall skulle ju inte andra europeiska länder ha exakt samma i hög grad kulturellt och religiöst betingade problem som vi. Men det har de. Således kan inte din förklaring räcka. Och vad hade alternativet varit? Att inte ha bidrag? Vore de märkbart lägre had ejag ansett det skylle varit bra för sverige, men det skulle inte ändrat problem som Europas länder rätt generellt har. Kulturella, religiösa problem, klanbildning och splittring mellan samhälle och etniska grupper.

   Jag ser inte ett generellt problem med invandrare, men det är uppenbart att den invandring Europa haft de senaste decennierna leder till betydande problem för andra generationens invandrare och samhället i stort, när inte en enda identifikation som grund för gemenskap finns. Kan det vara så att den yngre generationen har, kanske genom behovet av att tillägna sig en egen identitet, bildar en oppositionell kultur i kulturen som är knuten till föräldrarnas (1:a generationens invandrare) kultur? En del verkar tyda på det, och en fortsatt explosiv numerär ökning av nya människor från främmande kulturer som här bildar isolerade klaner lär inte vara så svårt att inse kan vara fruktansvärt riskabelt.

   Jag tror helt enkelt att samhällen inte klarar (kanske inte heller historiskt klarat) sådana migrationsströmmar som den nästan fria invandring vi har ger, eller som Europas inte helt fria men ganska generösa invandring ger.

   Med detta sagt anser jag inte att invandrare ska ses ned på. Inte ens om den invandrargrupp de tillhör är överrepresenterade för grova brott! Men vi bör ha en invandringspolitik som inte ger allför stora konflikter och kulturkrockar, och kommer 40000 av 85000 (*) invandrare från Nordafrika, Mellanöstern och arabvärlden kan det finnas anledning att ändra politik, så att en dtpr del av dem inte som hittills lätt får asyl här.

   Att kräva lägre bidrag för att man sedan tror invandringen ska lösa sig av sig självt anser jag är naivt och lite liberalt. (Naiviteten syns ev. i att illegal invandring inte är så liten.)

   Med krav på en invandringspolitik som inte är dumsnäll och som vågar ”sätta ner foten” lär man åstadkomma något konstruktivt. Att bara nämna att man inte gillar fri invandring men aldrig ”säga B” — vad man vill göra — verkar som en ohållbar strategi vad för problem det än gällt.

   Jag saknar ett borgerligt parti som kritiserar invadringspolitiken. Framstegspartiet verkar vara ganska mycket åt gamla moderaterna, och det hade räckt om moderaterna intagit en rationell och ickeideell ståndpunkt i denna fråga för att sakernas tillstånd hade varit mycket annorlunda, där sannolikt även KD hade vågat ställa upp för en verklighetsförankrad invandringspolitik.

   Men jag kräver inte att någon ska bli kritisk mot invandringspolitiken. Det vore idiotiskt och att medge att ens argument inte räcker till. Men jag tar ofta upp frågan eftersom jag anser den mycket viktig. Jag hoppas du också vågar göra det om du skulle finna frågan av stor vikt.

   Det är som sagt oklart vad du ser för problem med fri invandring, som vi alltså i princip har i dag. Du skriver bara att du ser problem för att sen förklara varför du inte tar upp frågan själv, där orsaken på något vis blir andras problematiska skuldbeläggande av invandrarna (som är fel och otrevligt, visst!) samt att frånvaro av sossepolitik tidigare inte gett dagens problem, vilket på objektiva grunder kan ifrågasättas samt inte gör att ditt problem försvinner.

   Alltså: vad är enligt dig problemet och hur bör den fria invandringspolitiken förändras? Jag själv har inga exakta svar, men resultatet anser jag måste bli att strömmen från Nordafrika, Mellanöstern och arabländerna stryps kraftigt, samt att jag tror att övrig invandring bortsett kvotflyktingar i högre grad bör innefatta krav på försörjningsplikt.

   /mvh, Magnus


   (*) Cirka 15000 av de cirka 100000 som invandrade per år senaste åren var svenskar.

  2. 2 Marthin juni 8, 2008 kl. 20:11

   Nog för att Betongväldet bygger på Huntfords teorier som utkom före riksdagsbeslutet år 1975, vilket idag är vad som ligger till grund för den sociala ingenjörskonst som ämnar skapa och forcera ”Det nya Sverige”/”Det mångkulturella samhället”; i kombination med att ni lägligt alltid talar runt detta, gör att ni själva mycket väl skulle kunna varit föremål i ett kapitel om boken vandrat fram några fåtal år. I er egen bok, således.

   Det är ett ofattbart svek, särskilt som man med all tydlighet ser hur det omdanar det svenska samhället och hur det drabbar främst kämpande familjer.

   Ps. Gillar dock boken, men i bloggpostens kontext känns det smått hycklande.

  3. 3 M. juni 8, 2008 kl. 20:43

   Marthin: Utan att alls lägga mig i diskutionen i sak, vad är det för riksdagsbeslut du syftar på? Var det en prop. och i så fall, var hittar jag den?

  4. 4 Patrik M juni 8, 2008 kl. 23:22

   En eloge till Magnus A som lyckas med konststycket att leverera ett balanserat inlägg i en infekterad fråga som tenderar att bli extremt polariserad, och därmed omöjliggör en sansad diskussion.

   Det som vi som försvarar en förhållandevis liberal flyktingpolitik borde ägna betydligt mer reflektion kring är den kulturella problematik du tar upp, d.v.s. vilka sociala och kulturella problem medför denna invandring, hur påverkas dessa problem av migrationens omfattning och hur påverkas den av andra faktorer som styrs av vår integrationspolitik, ekonomiska politik m.m.

   Jag tror att du har rätt i att det finns en gräns för hur omfattande migration ett samhälle mäktar med. Exakt var den gränsen går är svårt att bestämma exakt, men den påverkas sannolikt av en rad faktorer. En av dessa faktorer är i vilken utsträckning den mottagande nationens ekonomiska struktur är så flexibel att den kan hantera stora förändringar i arbetskraften, att det är lätt att starta och driva företag och att det generellt finns en förväntan i samhället att medborgarna försörjer sig själv och inte väntar sig att leva på bidrag.

   Där ligger kärnan i den borgerliga kritiken mot det socialdemokratiska samhällsbygget, och däri finns en viktig förklaring till varför så många invandrare har svårt att komma in i och bidra till samhället. De skolas in i ett passivt bidragsberoende. Det handlar alltså inte i första hand om att den bidragsrestriktiva linjen skall verka avskräckande på potentiella invandrare, även om den sannolikt avskräcker åtminstone de som till äventyrs tänkte migrera till ett paradis av lättja, det handlar om att skapa förutsättningar för att de som kommer skall kunna bli närande medborgare, och inte låsas fast i en roll som tärande.

   En annan faktor som har betydelse är i vilken utsträckning man värnar den inhemska kulturen, traditionerna och symbolerna, och vilka krav man ställer på de som invandrar att de skall respektera och anpassa sig till dessa, t.ex. genom att grundligt lära sig det svenska språket, och genom att leva upp till de ideal om demokrati och respekt för mänskliga rättigheter vi kräver av andra medborgare.

   Kort sagt, de två främsta misstag som görs i svensk integrationspolitik är att i någon slags missriktad vänlighet underlåta att ställa krav på försörjning, och den återigen missriktade tron att en invandrare skulle känna sig mer välkommen om vi infödda svenskar springer benen av oss för att utplåna vår egen kultur. Med en annan politik på dessa områden tror jag det svenska samhällets kapacitet att ta emot invandrare skulle vara betydligt större än den kapacitet vi har idag. Om det sedan skulle vara tillräckligt för att hantera de nivåer på invandring vi har idag vill jag låta vara osagt. Vi har ju som sagt ett par decennier av vanskött flyktingpolitik i bagaget att reparera också.

   Jag tror det skulle vara av stor vinst för vårt samhälle om dessa frågor kunde diskuteras på ett mer förutsättningslöst vis, och det var av den anledningen glädjande att finna ett inlägg i denna fråga som, även om jag inte delar dess huvudsakliga budskap, är ett ärligt försök till en sådan diskussion.

  5. 5 Marthin juni 9, 2008 kl. 1:12

   Signaturen M. :

   Invandrarutredningens betänkande, SOU 1974:69, är vad som under år 1975 låg till grund för proposition 1975:26, (bet. 1975:InU6, rskr. 1975:160).

   Sedan dess har det fattats en hel del mer eller mindre kraftigt oikofobiska beslut, där jag personligen främst kommer att tänka på proposition 1997/98:16, som bland mycket Sverige- och svenskfientligt innehåller;

   ”Ett lands historia fungerar ofta som en förenande länk mellan människor. Eftersom en stor grupp människor har sitt ursprung i ett annat land saknar den svenska befolkningen en gemensam historia. Den samtida tillhörigheten i Sverige och uppslutningen kring samhällets grundläggande värderingar har därför större betydelse för integrationen än ett gemensamt historiskt ursprung.”

   Önskar du sedan ett exempel på hur denna politik förs, så är slutrapporten (år 2004) för ”Agenda kulturarv” en ren och skär skräckupplevelse.

   Vidare så räds jag ej ett dugg Sverigedemokraternas ”eventuella” riksdagsinträde år 2010, det vore snarare trevligt med lite opposition till Riksdagspartiets konsensusfalanger. Den sanna rädslan finner jag i ett alltmer förhårdnat klimat där ”vissa frågor” fullständigt tabubelagts och där medierna istället för återgivelse av verklighet hålls med något som t.o.m heter ”mångfaldsjournalistik”.

   Om Sverige kommer så pass lindrigt undan som att Sverigedemokraterna kliver in i riksdagen och ”ställer till det lite”, då skall vi vara lyckliga.

  6. 6 Aloysius juni 9, 2008 kl. 19:00

   Det var visst jag som stod för kommentaren ifråga, dyre Jakob. Att min blogg skrivs under pseudonym kan endast förvåna dem som hycklar om svensk verklighet i dag. Jag måste kunna försörja mig och min familj.

   Till saken nu. Kritisera invandrarna? Var skrev jag det? jag atlar om INVANDRINGEN. Och närmnare bestämt att svenskar byts ut mot fr.a. araber. Vilket är ett ovedersägligt faktum. Ett odemokratiskt faktum, för övrigt. Det krävs mycken intellektuell ohederlighet för att förvånas över att människor vill överleva.

   Vad betongvälder har med saken att skaffa är svårt att se. 2007 och under Friggebo var invandringen som störst hittills. Mig veterligt är varken Reinfeldt eller Friggebo sossar.

   Är Jakob och hans polare f ö r det folkmord som äger rum i detta nu i Tibet? Inte det? Och varför det?, måste man fråga sig. Eller är det blott svenskar och andra europeiska folkslag som måste bort?

   Att blunda för relevant statistik, låtsas missförstå meningsmotståndare och inte bemöta andra i sak är knappast särdeles givande som diskussionsmetod. Men jag är van.

   Jag avrundar med två frågor som jag antar får förbli utan svar: hur många miljoner araber kan Sverige ta emot? (1? 10? 100? 500?) Och när skall svenskar tillfrågas om de vill bytas ut?

  7. 7 Patrik M juni 9, 2008 kl. 23:44

   Aloysius,

   ”Att blunda för relevant statistik”

   Statistik är ett viktigt underlag för analys, men den går läsa som fan läser bibeln. Vad som är relevant statistik ligger i betraktarens öga, och vilka fakta man väljer att belysa och vilka man sopar under mattan beror på vad man vill bevisa.

   ”låtsas missförstå meningsmotståndare”

   Nå, man känner andra genom sig själv. 😉 Jag skulle ändå rekommendera att överväga tanken att meningsmotståndarna faktiskt på allvar missförstår. Om man har diametralt olika utgångspunkt i en fråga är det lätt att man talar förbi varandra, lätt att man tar för givet att de utgångspunkter och resonemang man själv tar för givna delas av alla. Vill man verkligen bli förstådd får man faktiskt anstränga sig lite själv också.

   Låt mig exemplifiera:

   ” att svenskar byts ut mot fr.a. araber. Vilket är ett ovedersägligt faktum. Ett odemokratiskt faktum, för övrigt. Det krävs mycken intellektuell ohederlighet för att förvånas över att människor vill överleva.”

   Vi utgår från att ditt ovedersägliga faktum gäller. Varför är det odemokratiskt? Jag tror att många med mig, vare sig man tycker att detta är bra, dåligt, eller kvittar, inte självklart inser detta. Vi lever i den tron att den svenska flyktingpolitiken skapas i Sveriges Riksdag och att vi medborgare i demokratiska val regelbundet väljer våra företrädare i denna Riksdag. Det kallar vi demokrati. Vad är demokrati för dig?

   Vidare pratar du om att människor vill överleva. Verkar i och för sig rimligt, men hur kopplar du detta till invandringen? På vilket sätt leder invandringen till att människor dör? För dig är säkert kopplingen kristallklar, men tro mig, den är det inte för alla.

   ”Och när skall svenskar tillfrågas om de vill bytas ut?”

   Vi antar återigen att du refererar till fakta, eller i vart fall en prognos som vi antar kommer att infalla, d.v.s. ett stort antal svenskar kommer att emigrera och istället kommer ett stort antal människor från arabiska länder att flytta hit. När skall svenskarna tillfrågas om detta?

   Vad gäller emigranterna får man väl förutsätta att de tillfrågades innan de sattes på planet till Sydney eller New York, eller får man tolka dig som att det svenska folket kollektivt borde ha vetorätt om en svensk vill emigrera, lite som man gjorde i det gamla DDR?

   Vad gäller immigranterna så kan man såklart tycka att det är rimligt att de som bor i ett land skall tillfrågas om vilka regler som skall gälla för vilka som får komma och stanna i landet. Jag lever som sagt i villfarelsen att det är precis den ordningen vi har, men du vet uppenbarligen bättre?

   ” Kritisera invandrarna? Var skrev jag det? jag atlar om INVANDRINGEN”

   Puh, skönt att höra att du inte har något emot de stackars invandrarna i alla fall. Den som är fallen för missförstånd skulle ju annars kunna tro att du anser att invandrare (i alla fall arabiska sådana) är farliga (orsakar svenskars död) och med en gnutta despotisk läggning (varför skulle de annars tvinga mina barn att krypa för dem).

   Men, om nu invandrarna egentligen är ganska hyggliga typer, varför upplever du i så fall att invandringen är ett problem? Vad är det för hemska scenarier du ser framför dig? Ta chansen att beskriva för oss som har förmånen att inte bo i Malmö vilka problem ni har där, förklara på vilket sätt invandringen skapat dessa problem, och hur din önskade lösning på dessa problem skulle se ut.

  8. 8 Lars juni 10, 2008 kl. 17:15

   Visst, Jakob. Det vore oerhört dumt att börja ”skylla allt ont i Sverige på invandrarna”. Men är det någon som vill att du ska börja göra det då? Det vore sannerligen att trampa i en av många fällor som försvararna av dagens havererade politik har gillrat. I stället skulle du sakligt kunna börja kritisera den invandringspolitik som förts och förs av både vänster- och högerregeringar. Det är ju den (och inte invandrarna) som är roten till de enorma problem som håller på att byggas in i det svenska samhället. Men jag förstår att det kan vara svårt att komma med sådan kritik när man själv tillhör ett parti som är en av den havererade s k generösa flyktingpolitikens ivrigaste tillskyndare (och särskilt då KDU) och då blir det så mycket enklare att försöka skylla problemen på ”systemfel” i det svenska samhället orsakade av sossarna, samtidigt som vänstern i sin tur försöker skylla på diskriminerande arbetsgivare och den ”strukturella rasismen” som en funktion av det borgerliga samhället. Vi talar här om det kanske största politiska misslyckandet i vårt lands långa historia, och då vill det ju till att riksdagspartierna försöker undgå att ansvar utkrävs där det rätteligen hör hemma, nämligen hos dem själva och den fullständigt ansvarslösa och havererade invandringspolitik som de gjort till en helig ko inom svensk politik och som bara får ifrågasättas om man inte tycker att den är generös nog.

  9. 10 Aloysius juni 11, 2008 kl. 0:40

   Bäste Patrik,

   1. Jag tror inte jag behöver läxas upp ifråga om förståelse. Min blogg ger nog med argument och övergripande resonemang. Jag kan omöjligtvis skriva doktorsavhandlingar i olika kommentarfält. Ett civiliserat samtal borde heller inte kräva det.

   2. Gällande statistik får du allt precisera. Allt går att förvränga, så även logik, enkla fakta och välvilja. Det betyder inte att vi klarar oss utan dessa. Jag framför nu enkla påståenden. Upp till dig att i sak och detalj motbevisa mig. För säkerhets skull upprepar jag: ja, i detta nu byts Sveriges folk ut. Det hela går så snabbt att någon så ung som jag hunnit märka en mycket tydlig skillnad. Och jag bor inte i Rinkeby.

   3. Ifråga om att missförstå: jag skrev inget om invandrana som sådana utan om invandringen. Och Jakob byggde hela sitt avfördande inlägg på ett missförstånd härvidlag. Jag har nog rätt att under sådana omständigheter förutsätta att man faktiskt vill missförstå mig. Jag noterar f.ö. att du inte invänt mot att Jakobs hela utgångspunt var illa underbyggd. Är det det man kallar för att silla mygg men svälja kameler?

   4. Odemokratiskt. Varför? Av det enkal skäl att man aldrig någonsin ställt svenskarna frågan huruvida de som folk vill bytas ut. Ja, den sortens diskussion förbjuds rentav. Människor har förlorat jobbet över denna fråga. Och medierna mörkar. Jag vet inte hur pass odemokratiskt något behöver bli för att du skall känna igen det, men för mig räcker det jag nämnt. Flera gånger om. – En annan sak. Formellt sett och propagandamässigt var öststaterna demokratier. Ja, vid Zeus! så sa även min lärobok i samhällskunskap. Ditt argument stannar därvid. Inte vidare övertygande.

   5. Du gör dig nog dummare än du är med avseende på liv och död. Tillämpa din ovilja att förstå på Tibet eller Israel, så lär du nog haja. Jag vill se svenskar även om 150 år. På samma sätt som det i dag finns japaner, judar och perser. Du kanske inte vill det, men då får du säga det. Och isåfall står vi inför ett helt annat problem, nämligen Patrik M som demiurg och världsomstöpare.

   6. Din punkt gällande svensk emigrering lämnar jag därhän. Min poäng är mycket enklare: den dag man från Överhetens sida bestämde sig för att bygga upp ett s.k. mångkulturellt Sverige, borde man ha sagt så, låtit en verklig debatt äga rum och sedan låtit svenskarna i allmänna val besluta. I stället höll man tyst. Till dess det var ett faktum. Och nu stiftar man lagar för att tvinga svenskarna att gilla läget. Men inget av detta upprör dig. Också det noterar jag.

   7. Vi kommer till själva invandrarna. (Och till din föraktfulla ironi.) Jag skiter i vad du tror ch tycker om mig. I den kommentar som Jakob (avsiktligt?) missförstod på det sätt som etablissemangspartier regelmässigt väljer att missförstå alla invandringskritiker, och som han svarade på med inlägget ovan skrev jag de facto om invandringen. Inte om invandrarna. Dina insinuationer, ditt förakt visar hur du ser på din nästa. Om den saken finns inte mycket mer att säga.

   8. Gällande ditt sista stycke. Nej. Du får allt smeta ned andra med ditt förakt. Man ställer inte frågor när man på förhand avfärdat svaren.

   9. Ett personligt slutord. Din likgiltighet för de svenskar som drabbats av massinvandringen är mig motbjudande.

  10. 11 Aloysius juni 11, 2008 kl. 0:46

   Bara i förbifarten: jag håller alldeles med Lars i hans kommentar precis ovanför. I denna fråga är borgerligheten och vänstern (någon höger har i svensk riksdagspolitik inte funnits på flera årtionden) lika illa, och ingen analys är trovärdig som sopar detta faktum under mattan.

  11. 12 Söderbaum juni 12, 2008 kl. 22:57

   Lars: ”Vi talar här om det kanske största politiska misslyckandet i vårt lands långa historia, och då vill det ju till att riksdagspartierna försöker undgå att ansvar utkrävs där det rätteligen hör hemma, nämligen hos dem själva och den fullständigt ansvarslösa och havererade invandringspolitik som de gjort till en helig ko inom svensk politik och som bara får ifrågasättas om man inte tycker att den är generös nog.”

   Det svenska samhället är söndertrasat av trygghetspolitik och frihetspolitik. Finns det någon ansvarspolitik överhuvudtaget?

   Där har vi det STORA problemet.


  Kommentera

  Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

  WordPress.com Logo

  Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

  Google+-foto

  Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

  Twitter-bild

  Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

  Facebook-foto

  Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

  w

  Ansluter till %s

  Organisationer & information


  Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.  Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


  Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.  Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

  Antal besökare

  • 990,529 träffar
  Bloggtoppen.se

  Politik bloggar

  Annonser