Är politiken verkligen tvådimensionell? (höger-vänster)

Signaturen Populisten aktualiserar här i bloggens kommentarsfält frågan om huruvida politiken är tvådimensionell (höger-vänster) eller tredimensionell (konservatism-liberalism-socialism).

Visst stämmer det att det politiska spektrat är tredimensionellt, i bemärkelsen att det finns tre huvudideologier: konservatism, liberalism och socialism. Av olika skäl har debatten dock blivit tvådimensionell, all politik förväntas utgå från konflikten mellan liberalismen och socialismen. Väl att märka tillkom begreppen ”höger” respektive ”vänster” utifrån var i salen de konservativa respektive liberalerna (obs!) satt i förhållande till ordföranden i den franska nationalförsamlingen efter Franska revolutionen 1789. Idéhistoriskt har konservatismen etablerats som reaktion mot liberalismen, och socialismen sedermera utkristalliserat sig ur liberalismen. Liberalismen i sin tur tillkom i reaktion mot federalismen och den absoluta kungamakten, vilka naturligtvis inte ska förväxlas med konservatismen.

Nu är det förvisso så att också politiken utvecklas och nyanseras, och självklart har mycket hänt därvidlag sedan 1700-talet. Min egen tes är att huvudkrafterna i samhället står mellan det socialt konstruktiva (samhällsutvecklande) och det socialt destruktiva (samhällsupplösande). De krafter som driver utvecklingen i konstruktiv riktning är progressionen, konservationen och koncentrationen, där konservationen är den kraft som balanserar de två andra. Mot dessa krafter står den kraft som driver utvecklingen i destruktiv, d.v.s. samhällsupplösande, riktning: degressionen. Både liberalismen och socialismen står i realiteten utanför denna skala, i det att ingen av dem entydigt driver utvecklingen mot stärkande av samhällsgemenskapen eller för den delen mot samhällets upplösande (vilket också sammanfaller med den välbekanta idén om ideologiernas död, i vilket man avser liberalismen och socialismen) – det gör däremot både konservatismen (bevarandets och förstärkandets ideologi) och anarkismen (upplösandets och förstörandets ideologi). Mitt utvecklade teorem om detta kan man läsa här.

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

1 Response to “Är politiken verkligen tvådimensionell? (höger-vänster)”


  1. 1 Populisten juli 21, 2008 kl. 0:16

    Jag kanske tar mig tid att utveckla följande tanke någon annan gång, men ett första utkast kan även det gott få hamna här i ditt komentarsfält.

    Om man vill utveckla och generealisera triangeln socialism-liberalism-konservatism så kan man tänka sig två axlar utmed vilka en människas politiska åsikter i väldigt hög grad rör sig.

    Den ena axeln (låt oss säga från vänster till höger eftersom det råkar samanfalla med höger-vänster i dagens svenska politik) definierar synen på individen kontra samhället. I ena extremen finns ingen individuell frihet och all makt åt staten och i andra extremen finns full individuell frihet.

    Den andra axeln kan man då tänka sig vara vertikal och vara ett mått på radikalitet med ökande vilja att förändra ju högre upp man kommer. Jag tror ibland att det är insikten om denna axel som saknas i den svenska debatten.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

  • 988,918 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser