Välkänd konservativ filosof om knarkandet

Andreas Kinneging (f. 1962)

Andreas Kinneging (f. 1962)

REPORTAGE | I början av september gästade Hollands mest framstående konservative filosof, prof. Andreas Kinneging, Sverige och Stockholm. Undertecknad hade tillsammans med bland andra den svenske Edmund Burke-experten Carl Johan Ljungberg förmånen att äta middag med honom en av kvällarna. Det var tredje gången jag träffade Kinneging. Föremålet för diskussionen den kvällen var självklart konservatismen i Europa, särskilt Holland och Sverige.

Till vardags är Kinneging professor i juridik. Huvudanledningen till hans Sverigebesök var World Forum Against Drugs i Stockholm, där han skulle hålla föredrag. I en krönika i Barometern den 19 september ger Ljungberg ett referat av Kinnegings föredrag. I korthet handlar det om att vi inte kommer tillrätta med knarkproblemet med mindre än att vi först kastar av oss den socialliberala överideologin som hela tiden inför frågan ”hur kan vi minska knarkandet och de sociala problem det medför?” obönhörligen landar i det alltför otillräckliga svaret ”vi kan inte förbjuda folk att göra vad de vill”. Och så är man fast i en meningslös diskussion om frihet och rättigheter. Kinnegings påpekande är ett perspektiv som bara alltför sällan luftas i den svenska samhällsdebatten.

Idag söker tonåringarna ”hitta sig själva” genom att pröva allting minst en gång. Faktum är att denna inställning har sina rötter i 1700-talets upplysningstid. Då det proklamerades att ingen har rätt att tänka i någon annans ställe, och att vägen till njutning är öppen för var och en att utforska på sitt eget vis. Sedan ska inte bortses ifrån att dessa idéer återupplivades 1968. T.o.m. vår älskade Carl Michael Bellman som vid 1700-talets slut skaldade ”Låt oss våra lustar fria tyglar giva, var en följer sitt begär, glöm allt livsbesvär” (Epistel nr 10) var totalt BORTGLÖMD fram till början av 1900-talet då han under viss misstro återupptäcktes som svensk kulturpersonlighet.

Det är alltså inte självklart att det ska vara så som det är idag. Även om det kan låta radikalt är nog vi konservativa de första att skriva under på det påståendet. I över 2000 år dessförinnan hade de europeiska folken, i större eller mindre utsträckning, präglats av det vi nuförtiden brukar kalla ”arvet efter Aten, Rom och Jerusalem”, med klassiska ideal om harmoni i själen, värdighet och god personkaraktär. D.v.s. i stor utsträckning bejakandet av människans förmåga att höja sig över djuren och det ”djuriska”. Ideal som otvetydigt är både sundare och mera långsiktigt hållbara. Varför inte detta propageras mer i dessa tider av EU-utvidgning och tilltagande europeiskt samarbete kan tyckas ganska märkligt – det är ju detta som är vad som gör oss till européer, det är detta som är grunden för den europeiska civilisationen.

Framför allt är sökandet efter rötterna ett mycket mer ändamålsenligt sätt att lära känna sig själv som människa, än att prova narkotika. Glöm inte heller att det är bättre att bli erkänd som en bra och stabil människa, än att bli erkänd som en stackare som behöver hjälp.

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

9 Responses to “Välkänd konservativ filosof om knarkandet”


 1. 1 Daniel Bergström september 26, 2008 kl. 17:32

  Mycket intressant, flera skarpa betraktelser rymdes i såväl ditt inlägg som Carl-Johan Ljungbergs referat. En sak slog dock mig vid läsningen av bägge, som jag inte tycker belystes. Det synes mig som att de ideal och egenskaper som Kinneging behäftar de europeiska folken med (underförstått den västerländska civilisationen), ”harmoni i själen, värdighet och god personkaraktär” vilka du härleder ur arvet efter Aten, Rom och Jerusalem (det judeo-kristna arvet) i lika hög grad kännetecknar alla de mänskliga samhällen som har rest sig till en sådan höjd att de kan betecknas som ”civilisationer”.
  Att betrakta en strävan att höja sig över djuren och tygla våra lägre drifter som ett ideal skulle alltså enligt mig lika gärna kunna inordnas under arvet efter Konfucius, eller för den delen Muhammed.

  Om man dessutom betraktar civilisationsidealet först och främst som en ”strävan att höja sig över djuren” så kan man inte heller undgå att dra liknelser med buddhismens och hinduismens reinkarnationstanke. Frihet från jordiska begär, en form av djuriska drifter, lyfter människans själ till högre nivåer medan motsatsen drar henne ned bland djuren. Min poäng är att just tanken om den civiliserade människan besjälad av höga tankar snarare är ett gemensamt drag för den mänskliga civilisationen som helhet än för den västerländska. Eller?

  Den västerländska civilisationens företräden framför historiens övriga samhällen är förvisso många, men i stor utsträckning andra än just detta. Snarare är det så, precis som du ju påpekar, att det är den västerländska civilisitationen som har givit upphov till de värderingar som du beskriver. Jag skulle till och med vilja hävda att självuppfyllelse och individualism, som är del av ett större mönster av ständiga värderingsomprövningar (nihilism, om man så vill) mycket tidigt gjorde insteg i vår kultur, tidigare än i motsvarande utvecklingsstadium i andra civilisationer.

  Snarare än att se värdenhilism och post-modernism enbart som en effekt av västerlandets långt framåtskridna utveckling så kanske det är så att detta alltid har varit ett, om än vilande, drag i vår civilisation? Det räcker enligt mig inte med att gå tillbaka till upplysningsfilosoferna (eller Fredmans epistlar) för att hitta det dessa fenomens rötter. Jag tänker då närmast på Epikuros och hedonismen. För vad är strävan efter omedelbar behovstillsfredställelse, eller njutning utan motprestation, som Ljungberg skriver i sitt referat, om inte hedonism?

 2. 2 Söderbaum september 27, 2008 kl. 1:30

  Bergström: Tack för kunnig kommentar, sådant uppskattar vi! Det är i huvudsak som du säger. Sedan finns det mycket omfattande skillnader mellan världens civilisationer, men det finns ett civiliserat beteende som sådant och som särskiljer sig från det direkt ociviliserade. Just nu är vi inne i en epok där man inte tror på det normativa (postmodernismen), och det är en ganska relevant fråga huruvida det är en mera djupgående upplösning av civilisationens band vi står inför, alltså en slutfas. Svaret på det kan vi naturligtvis inte komma fram till nu, men diskussionen måste föras. Man behöver ju bara gå tillbaka en eller två generationer för att skönja linjerna i civilisationens positiva utveckling, medan det vi pekar på här annars är tydliga tecken på dess nedgång – splittringen av de naturliga gemenskaperna. Det är ju verkligen en metamorfos som ägt rum i samhället efter 1968. Och som Kinneging är inne på: knarkproblemet är inte sjukdomen, det är ett symptom på sjukdomen. Hur allvarlig sjukdomen är får vi knappast reda på innan vi försökt att bota den.

 3. 3 JD september 27, 2008 kl. 13:06

  Utan att gå in på den ”meningslösa debatten om frihet och rättigheter” som du så stalinistiskt proklamerar så står inte jakten på livsnjutning och fria tyglar för sinne och tanke i någon som helst kontradiktion med ett civiliserat samhälle, snarare tvärtom. Det enda det visar på är din totala okunskap i ämnet.

  För det första har alla civilisationer de facto använt sig av narkotika i någon form. Kina hade opiumet och spriten bland annat. Indien cannabisen. Sydamerika en lång rad hallucinogener. Detsamma i Nordamerika. Aten och Rom hade bland annat vinet. Alla dessa berusningsmedel var EN DEL AV CIVILISATIONEN SOM SÅDAN.

  För det andra så är de ”civilisationer” som anammat din syn på berusningsmedel gått en väg som är allt annat civiliserad, jag tänker på samhällen som Sovjet, Kuba och andra statsfängelser och statskoncentrationsläger.

  Det ”post-modernistiska” i det här fallet måste ändå vara att förkasta berusningsmedlens del av civilisationen och att anamma en marxistisk samhällsingenjörskonst som går hand i hand med socialistiska ideal och kalla det för ”konservatism”.

  Visar bara på hur er sort av konservatism och marxism är båda symtom på samma sjukdom: kollektivism.

 4. 4 Söderbaum september 27, 2008 kl. 16:30

  JD: ”Utan att gå in på den ”meningslösa debatten om frihet och rättigheter” som du så stalinistiskt proklamerar så står inte jakten på livsnjutning och fria tyglar för sinne och tanke i någon som helst kontradiktion med ett civiliserat samhälle, snarare tvärtom.”

  Du har naturligtvis möjligheten att utveckla din syn. Men spontant vill jag ändå säga att den totala friheten och den omedelbara behovstillfredsställelse som liberaler eftersträvar, är ett stenålderssamhälle. Vilket är civilisationens motsats.

  ”För det första har alla civilisationer de facto använt sig av narkotika i någon form.”

  Jag vet inte riktigt vart du vill komma med detta. Men min huvudsakliga ståndpunkt är att man ska hålla sig till de droger som äger sitt berättigande i hävden. I Sverige har vi historiskt accepterat tre slags droger: alkohol, tobak och kaffe. Vi har nog problem med dessa droger som det är. Att t.ex. marijuana inte är mindre beroendeframkallande än alkohol men utan baksmälla, är för mig inte ett argument för marijuana – det är ett argument mot.

  ”Det ”post-modernistiska” i det här fallet måste ändå vara att förkasta berusningsmedlens del av civilisationen och att anamma en marxistisk samhällsingenjörskonst som går hand i hand med socialistiska ideal och kalla det för ”konservatism”.”

  Här förstår jag inte heller vad du far efter. Det måste ju ändå vara uppenbart att s.k. social ingenjörskonst är raka motsatsen till konservatismens vision om den goda samhällsutvecklingen.

 5. 5 ZEUS september 28, 2008 kl. 16:18

  ”Här förstår jag inte heller vad du far efter. Det måste ju ändå vara uppenbart att s.k. social ingenjörskonst är raka motsatsen till konservatismens vision om den goda samhällsutvecklingen.”

  Det är ju exakt social ingenjörskonst du förespråkar när du förespråkar ett förbud mot droger och ingrepp i människors liv genom förbud. Vad syftar inte social ingenjörkonst till om inte ”en vision om den goda samhällsutvecklingen”?

 6. 6 Söderbaum september 28, 2008 kl. 16:41

  ZEUS: Social ingenjörskonst handlar om att OMSTÖPA hela samhället efter en bestämd uppfattning om hur det ska se ut. Att förespråka ett förbud mot nya droger handlar om att vilja BEVARA en viss befintlig ordning.

  Konservatismen vill att samhället ska bygga på den ordning som framvuxit naturligt och organiskt genom generationernas erfarenhet. Man vill inte att politikerna ingriper i denna utveckling, annat än för att lägga utvecklingen tillrätta i förhållande till de långa linjerna i historien (”förändra för att kunna bevara”).

 7. 7 Adde september 28, 2008 kl. 16:43

  Söderbaum: ”Att t.ex. marijuana inte är mindre beroendeframkallande än alkohol men utan baksmälla, är för mig inte ett argument för marijuana – det är ett argument mot.”

  Marijuana är mindre beroendeframkallande än alkohol. Skriv inte om sådant som du inte vet någonting om!

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Rational_scale_to_assess_the_harm_of_drugs_(mean_physical_harm_and_mean_dependence).svg

  Tack för en intressant artikel!

 8. 8 ZEUS september 28, 2008 kl. 17:43

  Söderbaum

  Det där är vad jag kallar för ett kvalificerat fall av mumbojumbo, närmare bestämt typen: ”Potatos, Potatoes”.

  Faktum kvarstår, skapande eller bevarande, så är det artificiellt ingrepp i samhällsordningen och människors liv som genomförs med statliga tvångsmedel. Vilket är själva definitionen av just social ingenjörskonst.

 9. 9 Söderbaum september 29, 2008 kl. 8:03

  ZEUS: Jag vet inte om du medvetet missade poängen med vad jag skrev, men den ordning för samhällsutvecklingen som JAG företräder är i princip en utan ingrepp i den sociala utvecklingen. Både liberaler och socialister beslutar om skrivbordsmodeller för det goda samhället – utopier – och går sedan in för att FÖRÄNDRA samhället. DET är social ingenjörskonst.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 983,254 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser