Skärpta straff: bra, men bara en del av lösningen

ANALYS | Straffnivåutredningen presenterade i onsdags sina förslag. Dessa innebär bl.a. skärpta straff för våldsbrott och återfall i brott. Detta är bra. Jag skall inom kort utveckla varför att jag tycker det är bra. Innan dess måste jag slå fast att om målsättningen är att minska brottsligheten, vilket förefaller mig rimligt, så är längre straff varken det enda, eller ens det effektivaste sättet att nå målet.

Vad vi också måste få se är fler poliser ute på våra gator, och även vid de tidpunkter utanför kontorstid då många brott faktiskt begås. Med fler poliser ökar sannolikheten att ett brott skall klaras upp. Sett ur brottslingens perspektiv ökar risken att åka dit. Även om de som ger sig in på brottets bana sällan är de ljusaste fyrarna i hamnen, och sällan visar någon enastående förmåga till konsekvensanalys, borde detta ha viss avskräckande effekt. Framförallt grips fler brottslingar och placeras i fängelse, vilket i alla fall för en tid hindrar dem att begå nya brott.

Andra åtgärder är än viktigare, men svårare att konkretisera. Vad det handlar om är att förebygga att unga människor överhuvudtaget ger sig in på brottets bana. Hur gör man då det? Det första man måste erkänna är att det inte finns någon mirakelkur, en enda enkel lösning som i ett slag fixar problemet. Jag tror att det mycket handlar om uppfostran och värderingar. Vi som föräldrar måste våga stå upp och säga vad som är rätt och fel, vi måste vara föredömen, och vi måste ställa krav. Det handlar om att försöka återskapa en del av den sociala kontroll som urbaniseringen urholkat, och de etiska spärrar som kristendomens roll i samhället direkt eller indirekt främjade.

Men det handlar lika mycket om att skapa en miljö för våra barn där de känner sig trygga, älskade, och uppskattade. Det handlar om att som förälder ta sig tid för sina barn, att prioritera dem lite högre på bekostnad av det egna självförverkligandet, och det egna materiella välståndet, men det handlar också om att samhället genom lagar och ekonomiska styrmedel gör det lättare för föräldrarna att kunna ta sitt ansvar. Det handlar om att både moraliskt och ekonomiskt verka för stabila och bestående familjebildningar.

Det handlar om att bekämpa narkotikan, som har den dubbla effekten att den förmår dess slavar att begå brott för att finansiera sitt missbruk, och genom dess påverkan på brukaren avlägsnar spärrar som annars hade kunnat hindra eller mildra de brott som brottslingen utför när denne är påverkad.

Om nu detta är bättre sätt att minska brottsligheten, och vad jag förstår så tyder forskningen på det, är det då överhuvudtaget lönt att skärpa straffen? Jo, av flera skäl anser jag det.

Hur primitivt det än kan verka, så går det inte att bortse från att straffet också är en vedergällning, en slags hämnd för de oförrätter brottslingen utsatt sina offer och samhället i stort för. Denna samhälleligt administrerade vedergällning ersatte en gång det system med blodshämnd där brottsoffret eller dennes anhöriga själva tog hämnd på förövaren, vilket i sin tur gav dennes anförvanter anledning att hämnas, o.s.v.

Jag tror att medborgarna i stort, och brottsoffren i synnerhet, förväntar sig att den som begår ett brott också skall ha ett straff, och straffet bör stå i proportion till gärningen. Ur det perspektivet är det rimligt att våldsbrott bedöms hårdare. Straffen för denna typ av brott har varit på tok för låga, både i relation till straffen för andra brott och i relation till hur avskyvärda dessa brott faktiskt är, och det enorma lidande de förorsakar offren.

Den för mig viktigaste effekten av fängelsestraffet är dock att brottslingen under sin vistelse där hindras från att begå nya brott. Samhället och dess medborgare fredas under den tid brottslingen sitter inne. Det går inte att komma ifrån att en person som begått ett brott väldigt ofta återfaller i brott. Visst, det finns behandling som kan och bör ges i fängelserna, som minskar återfallen något, men även med sådan behandling är återfallen förskräckande vanliga.

Utifrån det perspektivet har långa straff betydelse. Det förlänger tiden innan en brottsling får chansen att begå brott igen. Längre straff för återfallsförbrytare är också rimligt, eftersom det helt enkelt är än mer sannolikt att en sådan person skall återfalla igen. Det bör även nämnas att de behandlingsmetoder som ger bäst resultat, missbruksbehandling och kognitiv beteendeterapi, tar lång tid, och att korta straff således minskar chansen att en vårdinsats skall hinna ge resultat.

Sammanfattningsvis således, bra med skärpta straff, men det kommer inte att räcka. Fler åtgärder behövs om vi skall få ned brottsligheten, och det borde vara en av regeringens högst prioriterade uppgifter. Även om de flesta av oss aldrig kommer att drabbas av ett grovt brott, så skapar brottsligheten en otrygghet hos oss alla som begränsar vår frihet, och framförallt får de som faktiskt blir brottsoffer betala ett ohyggligt mänskligt pris.

Svensson har utifrån sin vänsterhorisont en delvis annan uppfattning än mig i frågan om straff, men jag vill ändå rekommendera hans tankvärda och välformulerade blogginlägg.

Patrik M

Annonser

1 Response to “Skärpta straff: bra, men bara en del av lösningen”


  1. 1 Fredrik oktober 17, 2008 kl. 8:22

    Uppfostran behövs förstås. Och en acceptans för att inte ens barn får bete sig hur som helst.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

  • 989,073 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser