Fallet Rödeby och den svenska nödvärnsrätten

ANALYS | Idag tog med stor sannolikhet den tragiska historien om fadern i Rödeby slut. Hovrätten meddelar att den dömer fadern i familjen för dråp och grov misshandel , dock utan fängelsepåföljd då han för det första var psykiskt sjuk vid tillfället(utan att vara det idag) och för det andra suttit häktad i sex månader. Men det är trots allt en fällande dom. Förhoppningsvis kommer detta leda till en omfattande samhällsdebatt om den svenska nödvärnsrätten.

I detta fallet har alltså en familj trakasserats under en lång tid. Polisanmälan efter polisanmälan har gjorts utan att samhället reagerat. Till slut får fadern i familjen nog. En kväll när ligisterna kommer upp på familjens gård beväpnade med påkar efter att ha dödshotat familjens son, öppnar således fadern eld med ett hagelgevär. En av ligisterna skadas, en dödas. Efter incidenten fortsätter familjen att trakasseras. Det sistnämnda borde ge en ganska tydlig indikation på hur långt gångna trakasserierna ändå var.

Trots de bakomliggande faktorerna, med dödshot och trakasserier, väljer alltså hovrätten att döma fadern. Det är enligt min mening en skandal. Missförstå mig inte, hovrätten uttyder säkerligen liggande lagar och rättspraxis rätt. Men detta borde vara en tydlig signal till lagstiftaren att något inte står rätt till.

Olagligt att höja näven när Kosackerna kommer och beslagtager din boskap?

Ett stort problem med svensk nödvärns- och excesslagstiftning är att den inte gör någon egentlig skillnad på var händelsen sker. Visst säger brottsbalkens 24 kapitel att det föreligger viss rätt till nödvärn mot “den som vägrar lämna bostad efter tillsägelse”, men det är uppenbarligen inte tillräckligt. Dessutom ges ingen regelrätt “nödvärnsrabatt” som en följd av ett hemfridsbrott. Du har alltså inte rätt att begå en regelrätt våldshandling mot någon som tränger sig in i ditt hem i kriminellt syfte utan att själv vara direkt fysiskt hotad. För mig är det uppenbart att det är var mans rätt och skyldighet att skydda hem och familj. Att beskjuta en beväpnad mobb, som dessutom uttalat dödshot mot en familjemedlem, i färd med att tränga in i ens hem borde således ej vara straffbart. Till detta kommer dessutom faktorn att familjen flera gånger vänt sig till det statliga våldsmonopolet och bett om hjälp, utan framgång. Det borde också vara en förmildrande omständighet.

I USA har ungefär en tredjedel av staterna utvidgat rätten till nödvärn genom att införa den så kallade “stand your ground”-lagstiftningen. Den innebär bland annat att man har rätt att öppna eld mot någon som med uppenbart kriminellt syfte tränger sig in i ens hem. Uppenbarligen är USA här, som i så många andra sammanhang, en förebild.

Utvidga rätten att försvara hem och familj, nu!

Dag Elfström

Annonser

19 Responses to “Fallet Rödeby och den svenska nödvärnsrätten”


 1. 1 profanum_vulgus november 21, 2008 kl. 8:34

  Det huvudsakliga problemet är att alla som skriker om att barnamördaren har gjort rätt inte vet ett smack om vare sig det aktuella fallet eller nödvärnsrätten. Du är ett ypperligt exempel.

  HÄNDELSEN:
  Ligisterna hade inte hotat familjens son. 16-åringen hade hotat den 26-åriga svärsonen som misshandlat honom tidigare på kvällen. De som kom till gården var 16-åringen, 4 kompisar till denne och en sjätte person som inte hörde till gänget och som aldrig förr haft med familjen att göra.

  Trots att 16-åringen är beväpnad med en ordentlig klabb så vågar han inte ge sig på 26-åringen som står på tomten, och ingen av de övriga ger honom bistånd.

  Pappan i familjen kommer ut och skjuter ett varningsskott i marken, vilket får alla ungarna att fly. Då laddar han om och skjuter två av barnen i ryggen, han säger själv att han bara tog de som hade hunnit fly kortats.

  Sedan laddar han om igen och går fram till 15-åringen, han registrerar att det är en unge han aldrig förr sett, sedan skjuter han honom från nära håll i bröstet trots att barnet gråter och ber för sitt liv. Han går sedan över till den skadade 16-åringen och efter att han känt igen honom skjuter han honom i röven.

  Låter det som en nödvärnssituation? OM det skulle bedömas som det, skulle inte då t.ex. Englamannen också ha kunnat komma undan om han hävdade nödvärn? Eller i princip varenda mördare i landet.

  NÖDVÄRN:
  INGEN rättsordning erkänner detta som nödvärn.

  Nödvärnsrätten gör ingen skillnad på plats, men den gör skillnad på situationer. Att någon tränger sig in i ditt hem ger ett större nödvärnsutrymme än om någon går fram till dig på ICA. Såklart, det trodde man ju att varenda skolunge fattade.

  Om du har läst den nödvärnsparagrafen så ser du att du får använda ICKE UPPENBARLIGEN OFÖRSVARLIGT VÅLD. Är din åsikt att folk ska få använda UPPENBART OFÖRSVARLIGT VÅLD???

  Det kanske är tydligt iom att du anser att man får skjuta barn som flyr för att sedan gå fram till dem och avrätta dem. Något som alltså hade varit att betrakta som mord även i en krigssituation. Men vill du ha den skrivelsen i lagen, att man får använda UPPENBART oförsvarligt våld??
  Om tant Agda svär åt mig i affären (påbörjat brottsligt angrepp – förolämpning) så får jag slå ihjäl henne?

 2. 2 Marcus november 21, 2008 kl. 10:50

  Profanum_vulgus: Vilket struntprat!

  Efter år av trakasserier, då sonen i familjen blivt mobbad av ligistmobben och slynglaran upprepade gånger kränkt familjens tomtgräns för att hota dem, rinner så bägaren över.

  Vetskrämd och väl medvten om att polisen struntar i honom och hans familj gör fadern det ända rätta och värnar sin familj.

  Om pojken var rädd och bad för sitt liv är tveksamt. Förhoppningsvis var det så men efter allt han gjort så är det tveksamt. Han lider nämligen av samma sak som du: bristande förmåga till empati och medkänsla.
  Jag blir så embarmligt trött på ligistlobbyn och mördarkramarna till vänster som alltid tar brottsligarans sida för att det är ”så synd om dem” och struntar i vanligt folk.

  Tänkt dig själv in i situationen om din familj hotades eller drabbades av mord och våldtäkt!

 3. 3 Söderbaum november 21, 2008 kl. 10:51

  Jag håller med om principen att rätten till nödvärn måste utvidgas. Vad gäller den faktiska situationen så hade även jag tolkat den ungefär som Elfström.

  Vad gäller det juridiska är det dock framför allt en skandal att hovrätten bedömt att mannen som skjöt var psykiskt sjuk i den stund han avlossade skotten, men varken före eller efter och därför inte kan vare sig dömas till fängelse eller psykiatrisk vård – istället fick han betala skadestånd. Så får man inte döma!! Antingen döms man för att man är psykiskt frisk, eller för att man är psykiskt sjuk. Annars kommer vi se en lång rad liknande domar framöver, för det finns väl ingen som egentligen är ”vid sina sinnens fulla bruk” om man dödar en annan människa, samtidigt som man kanske inte heller nödvändigtvis är psykiskt sjuk?? Det förefaller orimligt att inte HD skulle ta upp detta fall till prövning. (Personligen anser jag förvisso att även den psykiskt sjuke ska få samma straff efter psykvården som den friske, ett brott är alltid ett brott och alla ska vara lika inför lagen.)

  Profanum_vulgus: Nu är det ju inte det som står i lagen som styr, utan domstolspraxis. Det är alltså frågan om vad som borde vara att betrakta som ”uppenbart försvarligt våld” som egentligen är föremålet för diskussionen här, inte om man ska ha rätt till ”uppenbart oförsvarligt våld”.

 4. 4 profanum_vulgus november 21, 2008 kl. 10:54

  Marcus:
  Jag börjar tro att patrasket är obildbart. Varför menar du att rödebypappan skulle ljuga om dessa saker? Han hävdar ju att det gick till som jag säger och inte alls som du säger.

  Du har några egna detaljer och som inte brukar vara med i de ihopfantiserade versionerna, varför har du hittat på dem?

 5. 5 profanum_vulgus november 21, 2008 kl. 10:58

  Söderbaum:
  Kan man inte vara psykiskt sjuk och sedan sluta vara det?
  Här gäller dessutom att han var ALLVARLIGT psykiskt störd när han begick brottet, men vid tiden för domen inte längre är allvarligt psykiskt störd, utan bara psykiskt störd (av normalgraden).

  Nej vi lever inte i ett common-law-land, så det som står i lagen är det som styr. Vad gäller att skjuta flyende barn i ryggen och sedan avrätta dem så är det uppenbarligen oförsvarligt. Vill man att detta ska vara tillåtet får man ha en skrivning som tillåter uppenbarligen oförsvarligt våldsanvändande.
  Men problemet är ju att de som anser att det ska falla under nödvärn normalt sett inte vet vad som hände eller hur nödvärnsrätten är utformad.

 6. 6 Flavian november 21, 2008 kl. 12:45

  Till Dag Elfström vill jag säga följande.

  Jag anser att svensk nödvärnsrätt enligt lagens bokstav är helt förträfflig.

  Man får i en verklig eller inbillad nödvärnssituation ta till alla nödvärnsåtgärder som inte är uppenbart oförsvarliga. Att exempelvis öppna eld mot en obeväpnad dammsugarförsäljare som inte vill lämna ens bostad är uppenbart oförsvarligt.

  Var emellertid omständigheterna sådana att man svårligen kunde besinna sig skall man gå fri från ansvar även om nödvärnsåtgärderna var uppenbart oförsvarliga.

  Varuti består då möjligheterna att straffa någon för något han gjort i en verklig eller inbillad nödvärnssituation?

  Jo, om man exempelvis blir utsatt för ett brottsligt och i behärskat sinnelag vidtar uppenbart oförsvarliga åtgärder skall man straffas. Nödvärnssituationer får alltså inte missbrukas.

  Problemet är inte reglerna utan domstolarnas ängsliga utläggning av nödvärnsrätten. Dessutom tycks det mig som oom man utlägger reglerna generöst då en polisman hävdar nödvärnsrätt, vilket är felaktigt.

 7. 7 Flavian november 21, 2008 kl. 12:51

  I näst sista stycket fattas ordet angrepp efter ordet brottsligt i första raden.

 8. 9 Söderbaum november 21, 2008 kl. 16:13

  Profanum_vulgus: Det är alldeles riktigt att vi inte lever i ett common law-land. Likväl styr rättspraxis i Sverige tillämpningen av lagens bokstav. HD:s domar är t.o.m. en högre rättskälla än lagens bokstav, i så måtto att de förmår ändra både lagens innebörd och tillämpning.

  Sedan kan man ju ha synpunkter på hur det fungerar i Sverige, men så fungerar det alltså.

 9. 10 profanum_vulgus november 21, 2008 kl. 21:04

  Söderbaum:
  Nej rättspraxis klarlägger tolkningsproblem, lagen är den primära rättskällan.

 10. 11 Arne november 21, 2008 kl. 23:34

  Jag håller med Dag om det svenska rättsväsendet och dess märkliga inställning till nödvärn. Om den samlade bilden av Rödebyfallet i media stämmer någorlunda med verkligheten, så har alltså ett helt gäng med ungdomar trängt sig in på någon annans fastighet mitt i natten, efter att ha uttalat dödshot mot sonen i familjen och kommit så nära som på någon meters avstånd med höjda tillhyggen.

  Vilken människa skulle inte bli helt ifrån sig då?
  Ungdomar i grupp kan mycket väl döda någon, även om det säkert är en god portion oförstånd med i bilden. Jämför med Rickardo.

  Jag tycker synd om ungdomarna och deras familjer men de har i mina ögon själva orsakat det de råkat ut för. Om de fortsätter att dödshota människor, gå hem till dem mitt i natten och närma sig dem med höjda tillhyggen så riskerar de att råka ut för nästa familjs yttersta ansträngningar att överleva. Är de tränade att skjuta så skjuter de. Är de inte tränade i något liknande så kanske de tar närmaste yxa. Eller blir allvarligt misshandlade.

 11. 12 profanum_vulgus november 22, 2008 kl. 13:32

  Arne:
  Nej det är inte ens så som det har beskrivits av media.
  De hade inte hotat sonen, EN av dem hade hotat svärsonen som misshandlat honom tidigare.
  De var betydligt längre ifrån, och det var bara två av ungarna som var nära och bara en med tillhygge.
  Ingen vågade heller ge sig på svärsonen.

  De flesta normala människor hade inte blivit ifrån sig. Några hade kanske skjutit ett varningsskott och garvat när ungarna flydde. De flesta vuxna män hade nog gått ut och örfilat ungjäveln och sagt åt dem att inte glömma att kissa innan de gick och lade sig.

  Ja jämför med Rickardo, vem hade inte blivit helt ifrån sig om någon tog sig in objuden på en fest och sedan slog ens kompis med en vodkaflaska i huvudet?

  Fast nu var det ju inte i någon sådan situation de blev skjutna, utan först blev de skjutna när de försökte fly och sedan sköts de skottskadade från nära håll när de oskadliggjorts. Det är närmare att jämföra med skolasakrerna i finland, där förövarna och trakasserats under lång tid utan att få hjälp.

 12. 13 Arne november 22, 2008 kl. 17:39

  Kanske det är dina vänner eller deras barn? Annars undrar jag varför du försvarar deras rätt att tränga sig in på någon annans gård och bete sig hotfullt.

 13. 14 profanum_vulgus november 24, 2008 kl. 8:42

  Arne:
  Nej jag har ingen koppling. Vad är din anledning att ljuga om händelseförloppet?

 14. 15 Söderbaum november 25, 2008 kl. 0:54

  Profanum_vulgus: ”Nej rättspraxis klarlägger tolkningsproblem, lagen är den primära rättskällan.”

  Det finns inte en enda svensk lag som inte behöver tolkas. Vid tolkningen är alltså rättspraxis avgörande, och står över den direkta ordalydelsen i lagstiftningen. Även förarbetena står över ordalydelsen som rättskälla.

  Kolla med din närmaste jurist, om du inte litar på den här.

 15. 16 Flavian november 26, 2008 kl. 11:57

  En lägre domstol behöver inte rätta sig efter praxis, men måste motivera varför den inte dömer i enlighet med praxis.

  Säger förarbetena en sak, men lagens bokstav en annan sak är det lagens bokstav som har primat om än att lagens bokstav skall utläggas så som förarbetena ger vid handen att lagstiftaren menade. Detta gäller dock endast de fall då förarbetenas intention och andra möjligheter ryms inom lagens bokstav.

  Uttrycker lagens bokstav dock något helt annat än förarbetena skall en domstol döma i enlighet med lagens bokstav, vilket uppmärksamgör lagstiftaren på brister i lagens bokstav.

  Den primära rättskällan är lagens bokstav och lagens bokstav har primat i svensk rätt. Vad det anbelangar kan jag peka på ett fall där lagens bokstav står i motsättning med förarbetena.

  Givetvis bör en domstol i ett sådant fall döma i enlighet med lagens bokstav, men kan och bör påpeka att lagens bokstav inte stämmer överens med förarbetena.

 16. 17 Söderbaum november 26, 2008 kl. 13:31

  Flavian: ”En lägre domstol behöver inte rätta sig efter praxis”

  Det där är mest teoretiskt. Om man inte gör det blir det ju lättare att överklaga, och domare i underrätterna som inte vågar ta ställning själva (utan alltså passar vidare) gör inte någon större karriär.

  ”Säger förarbetena en sak, men lagens bokstav en annan sak är det lagens bokstav som har primat”

  Nja, praxis avgör ju när det blir ett rättsfall av det hela vad som ska gälla i ett sådant fall.

  ”Uttrycker lagens bokstav dock något helt annat än förarbetena skall en domstol döma i enlighet med lagens bokstav”

  Det beror också på huruvida lagens bokstav går ihop med andra delar av lagstiftningen – d.v.s. det följer av praxis.

  Om förarbetena slår fast en helt ny inriktning för rätten i det specifika avseendet (t.ex. ändrad bevisbörda ifråga om våldtäkt, som nu är en omdebatterad åsikt) så blir givetvis gällande praxis på det området oanvändbar. Då gäller det att lagens bokstav också är i enlighet med lagstiftarens intention att ändra rättens inriktning (vilket tydligen inte den nya, ”hårdare” våldtäktslagstiftningen var, eftersom skillnaden ifråga om hur domstolarna dömer är marginella).

  Gällande rätt avgör alltså även vad som BLIR gällande rätt. Det avgörandet ligger inte enbart i lagstiftarens/riksdagens händer. Det är väldigt skönt att veta.

  ”Vad det anbelangar kan jag peka på ett fall där lagens bokstav står i motsättning med förarbetena.”

  Jag har också under min juristutbildning sett flera (om än inte många) exempel på där lagens bokstav står i motsats till hur den tillämpas, utan att lagstiftningen ändras. Gamla Handelsbalken är delvis ett sådant exempel, men det finns också från det senaste decenniet.

  ”Givetvis bör en domstol i ett sådant fall döma i enlighet med lagens bokstav”

  Nej. Domstolen ska ALLTID döma i enlighet med gällande rätt. Och gällande rätt fastläggs ytterst av Högsta Domstolen.

  Lagens bokstav kan sägas vara riksdagens målsättning, och rättspraxis är det faktiska resultatet.

  Nu får det vara nog med den här i huvudsak poänglösa debatten.

 17. 18 Flavian november 26, 2008 kl. 15:55

  Som vanligt har du fel.

  Lagens bokstav är den primära rättskällan och Högsta Domstolens avgörande är först och främst beroende av lagens bokstav. Gör Högsta Domstolen ett tolkningsfel är en lägre instans inte bunden av Högsta Domstolens tolkningsfel, men eftersom det finns god anledning att förutsätta att Högsta Domstolen gör korrekta tolkningar skall den lägre instansen alltid motivera varför den kommit till en annan slutsats än Högsta Domstolen.

  Andra rättskällor än lagens bokstav är sekundära och därför finns ingen ovillkorlig skyldighet att döma i enlighet med rådande praxis. Ej heller är förarbetena ovillkorligen bindande. Står förarbetena i uppenbar motsättning med lagens bokstav är det lagens bokstav som gäller.

  Gällande rätt fastslås av Sveriges Riksdag och domstolar är ytterst sett inte bundna av något annat än lagens bokstav.


 1. 1 Utöka nödvärnsrätten « Kent Ekeroths SD-blogg Trackback vid december 13, 2008 kl. 13:02

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 952,918 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar