Gaser och förstoppning när Ryssland får bestämma

Vintern är här, och mörkret och kylan härskar över Europa. Då stänger Ryssland av gasleveranserna till Ukraina, vilket drabbar en stor del av den europeiska kontinenten som är beroende av de ryska gasen för sin värmehållning. Ryssland vill också härska över Europa tillsammans med kylan och mörkret. Det är fjärde vintern i rad nu som Ryssland stänger av gasleveranserna till Ukraina.

Genom detta tilltag kan man för det första genomdriva större ryssvänlighet i Ukraina. Den självständighetssträvande rörelsen med president Viktor Jusjtjenko i spetsen (den orangea revolutionen, ni vet) får minskat förtroende samtidigt som den ryssvänliga regeringen med Julia Tymosjenko i spetsen (hon som plötsligt visade sig vara en ulv i fårakläder, ni vet) kan triumfera genom att åka till Moskva och komma fram till en lösning på problemet med de stoppade gasleveranserna så fort folket behöver dem som bäst.

För det andra kan Ryssland härigenom tvinga fram att gasledningen genom Östersjön ska byggas (och patrullerande ryska militärfartyg ska få en egen hamn på Gotland, ni vet). Eftersom den gasberoende europeiska kontinenten i och med att Östersjö-ledningen byggs inte skulle behöva drabbas samtidigt, när Ryssland stänger av gasleveranserna till Ukraina i fortsättningen.

Ryssland hävdar att det hela enbart är en ekonomisk fråga, Ukraina vill ju inte betala det pris som Ryssland begär. Naturligtvis är det riktigt att det finns en ekonomisk aspekt på det hela: det är ju under den kalla vintern som det är lättast att öka priset på gas till värmehållning. Men det kallas för utpressning.

Orange var den ukrainska oppositionens färg när Viktor Jusjtjenko & Co gick till val år 2005 på att göra sig oberoende av Ryssland, och istället sikta på medlemskap i EU och Nato. Sedermera anammades den orangea färgen av Alliansen här i Sverige inför valet 2006. Stöd nu den ukrainska saken på riktigt genom att sätta stopp för Rysslands planerade gasledning genom Östersjön! Låt orange på allvar bli alliansfärgen för frihet mot Ryssland! Gärna också för kombinerat medlemskap i EU och Nato.

Jag säger det igen: släpp inte in Vänsterpartiet kommunisterna i Sveriges regering 2010. Och är det någon som tror att Miljöpartiet skulle motsätta sig den ryska gasledningen genom Östersjön, som kan försörja hela Europa med naturgas som ersättning för bensin till alla fordon? Ukrainas sak är vår!

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

19 Responses to “Gaser och förstoppning när Ryssland får bestämma”


 1. 1 Anarkokonservativ januari 8, 2009 kl. 15:39

  Redan under Sovjetunionens tid hade Ryssland planer på en stor gasledning till Europa. Då fanns det vänner till idén som trodde på naivt liberalt interdependenstjafs.

  I Ryssland går dock alltid politiska prioriteringar först och det är som maktmedel man vill ha ett gasberoende Europa.

  Resonemang i stilen ”Om Ryssland blir ekonomiskt beroende å sin sida så kan vi hota med att köpa/göra annan energi” är mer än lovligt naivt då, som sagt, i Ryssland står politiska prioriteringar alltid över ekonomiska (väldigt konservativ inställning förvisso…).

 2. 2 en av de 100 miljonerna januari 9, 2009 kl. 12:11

  oj vilken orddiarre….

 3. 3 Katarina januari 15, 2009 kl. 18:24

  Om länder i Eu vill/anser sig behöva köpa naturgas från Ryssland via vad jag förstår en ofarlig gasledning i Östersjön, har vi i Svergie ingen anledning att sätta käppar i hjulen.

 4. 4 Anarkokonservativ januari 18, 2009 kl. 20:09

  En gasledning i Östersjön är inte ofarlig för Sverige eller regionen. Fullkomligt alarmerande utveckling.

  Då förflyttas Rysslands strategiska intressen direkt in på våra husknutar.

 5. 5 Katarina januari 19, 2009 kl. 20:08

  Till Anarkokonservativ:

  Vad i består det farliga med en gasledning i Östersjön?

  Är det någon som tror att Ryssland vill invadera oss?

 6. 6 Söderbaum januari 19, 2009 kl. 20:27

  Katarina: ”Är det någon som tror att Ryssland vill invadera oss?”

  Ja, det är det nog rätt många som gör – givet Rysslands agerande mot Tjetjenien, Baltikum och Georgien. Sedan har du problemet med Ukraina, som så att säga är direkt förbundet med gasledningsfrågan.

  Nu är det din tur. Vad föranleder din uppfattning att Ryssland inte skulle sätta press på Sverige genom gaspolitik och mångdubblad militär närvaro innanför Sveriges gränser. Jag förutsätter att du lutar dig på objektiva skäl, och inte bara är en av de många svenska vänsterfötter som fortfarande drömmer om att Sverige en dag ska bli en rysk lydstat.

 7. 7 Katarina januari 22, 2009 kl. 7:45

  Ja, jag tycker att ska ska vara objektiv, vilket media är dåliga på när det gäller Ryssland,som alltid framställs som den stora boven, vad de än gör. Det finns inga millitära hot från Ryssland mot Svergie.Gasledningen är transportled för gas, inget annat. Det är det bästa för då underviker man ju att transitländer kan styra över flödet, och det blir billigare för konsumenterna.
  Jag är opolitisk,jag är en helt vanlig medmänniska som tycker att det orättvist att Ryssland så gott som alltid misstänkliggörs och smutskastas bl.a i media och även av politiker.
  Svergie har gått till antall mot Ryssland ett antal gånger genom historien,Ryssland har försvarat sig.

 8. 8 Söderbaum januari 22, 2009 kl. 8:52

  Katarina: Jag motiverade mig utifrån välkända skäl, du bara rabblar gamla vänsterfloskler utan motivering. Vad gäller Sveriges krig med Ryssland så har Sverige legat i krig med Ryssland åtta gånger, och vi har angripit hälften av gångerna. Två av krigen har varit över 20 år långa, båda med Ryssland som angriparen. I mellanperioderna har Ryssland flera gånger intervenerat i svensk inrikespolitik. Så att påstå att Sverige med sin mångfallt mindre befolkning skulle vara ”boven” i sammanhanget är rätt fantasifullt.

 9. 9 Patrik M januari 22, 2009 kl. 11:24

  Katarina:

  Frågan handlar inte så mycket om Ryssland vill invadera oss, som om det kan uppkomma en situation när Ryssland givet sina intressen och vår värnlöshet, finner det nödvändigt och möjligt att göra det.

  Naturgas är viktigt för rysk ekonomi, och som vi sett på senare tid även som ett politiskt vapen för att utöva påtryckningar på andra länder, inklusive EU-länderna. I det sammanhanget går det inte att komma förbi det faktum att en rysk gasledning i Östersjön skulle bli av stor strategisk betydelse för Ryssland och motivera ökad rysk militär närvaro i vårt närområde.

  Den skulle också innebära att risken ökar för att det uppkommer situationer där Ryssland upplever ett hot mot sina gasintressen i Östersjön och väljer att utöva olika former av påtryckningar på Sverige, kränka vårt luftrum eller territorialvatten, eller ytterst sätta sig på delar av svenskt territorium, t.ex. det nu helt oförsvarde Gotland.

  Man behöver inte tillskriva Ryssland onda och farliga avsikter mot oss för att inse att Ryssland givet sin storlek och styrka, och givet sina ambitioner att hävda sina intressen kan komma att bli ett hot mot våra intressen och ytterst vår frihet.

  Vår säkerhetspolitik bör syfta till att i möjligaste mån minska dessa risker och ge oss verktyg att möta dem om de skulle besannas. Viktigast av allt är att återupprätta en grundläggande försvarsförmåga, så att det inte blir alltför enkelt och riskfritt att sätta sig på oss. I ett sådant läge behöver inte en rysk gasledning bli ett problem för oss. I dagsläget, när vi helt saknar förmåga att försvara oss vore det vansinne att bjuda Ryssland på ett mer eller mindre legitimt intresse av att lägga sig i våra angelägenheter.

  Först ett starkt försvar. Sedan kan vi diskutera gasledning.

  Sedan förstår jag inte på vilket sätt Ryssland med orätt skulle framställas som bov. Vad är det enligt din mening som inte stämmer i den bild vi får av Ryssland?

  Har Ryssland inte invaderat Georgien? Har Ryssland inte genomfört en IT-attack mot Estland? Har Ryssland inte mångdubblat sina militärutgifter de senaste åren? Har inte trettiotalet journalister mördats i Ryssland sedan Putin kom till makten?

 10. 10 Katarina januari 22, 2009 kl. 18:28

  Patrik M.
  Jag vänder mig mot den vedertgana bilden av att Ryssland är farligt för omvärlden. De rustar upp, ja,men från vad och varför? De blev lovade vid Sovjetunions fall, Warzavapakten upplösning att Nato inte skulle flytta fram sin positioner,ett löfte som bröts. När en av två millitärpakter faller undrar man vad den återståendes funktion är.

  Att gas är viktigt för rysk ekonomi är ju bra. Gasbråket mellan Ryssland och Ukraina har handlat om att Ryssland inte fått betalt och att kontrakt löpt ut.Ukraina har fram till nu fått s.k. vänkapspriser på mindre än hälften av världsmarknadspris.Detta har E.U påtalat,då det ger ojämn konkurens.Det är Ukrainas ansvar att betala för den levererade gasen och att i god tid förhandla om kontrakt. När de inte kan sköta sina åtagande,så levereras inte gasen till Ukraina,det är ett transitland och har då också ett stort ansvar.
  Motståndet mot gasledning i Östersjön kan beror på att någon annan vill ha inflytande över transporten av gasen till Europa,när det faktiskt är enklare och billigare med en direkttransport.
  Varför skulle Ryssland uppleva ett hot mot gasledningen,vem skulle hota den? Hur skulle de sätta press på oss,vi ska ju inte köpa någon gas.

  Du skriver; givet Rysslands storlek,styrka och ambitioner att skydda sina intressen så utgör de ett hot mot våra intressen och ytterst vår frihet; det är typisk Rysslands-skräck-propaganda.

  Jag förstår bara inte varför en gasledningen i Östersjön skulle utgöra potentiellt hot mot Svergie. Det handlar om en affär mellan Ryssland och Tyskland och några andra länder i Europa.

  Det är alltid hemskt med mord,inte minst på journalister. Ryssland behöver ett bättre rättsväsen och minska på korruption.

  Georgien började att beskjuta huvudstaden i Sydotssesien. Ryssland försvarade, skulle de bara tittat på?

  Ryssland är inte perfekt, men utgör för den skull inget hot mot Svergie.

 11. 11 Katarina januari 22, 2009 kl. 19:28

  Söderbaum:
  Har aldrig påstått Svergie att skulle vara boven i dramat,jag bara påminner om att Svergie inte alltid varit världens fredsängel. Du påstår att jag skulle komma med vänstefloskler och vara vänsterfot. Jag har åsikter om Ryssland i det här fallet,inte om den fallna Sovjetunionen. Att Ryssland och Svergie har krigat med varandra genom tiderna skall inte bara ligga Ryssland till last.

 12. 12 Patrik M januari 22, 2009 kl. 23:03

  Katarina:

  Jag skulle uppskatta om du citerade mig rätt när du skall anklaga mig för skräckpropaganda. Jag skrev:

  ”Man behöver INTE tillskriva Ryssland ONDA och farliga AVSIKTER mot oss för att inse att Ryssland givet sin storlek och styrka, och givet sina ambitioner att hävda sina intressen KAN KOMMA ATT BLI ett hot mot våra intressen och ytterst vår frihet.”

  Jag tycker att det finns många oroande tecken i både rysk inrikespolitik och utrikespolitik. Däremot tror jag inte alls på att Putin och hans gäng sitter i Kreml och smider lömska planer på att angripa oss så fort de får chansen.

  Ryssland, precis som alla andra länder, värnar sina intressen. Det är inget konstigt med det. Vad som är speciellt med Ryssland för Sveriges del är att det är en stormakt och det ligger nära oss, och när stormakter värnar sina intressen kommer ibland små stater som Sverige i kläm.

  Det sovjetiska angreppet på Finland 1939 (det som du kanske skulle kalla det finska angreppet på Sovjet…?) motiverades till stor del av befogad sovjetisk fruktan för tyska avsikter mot landet, och en inte lika befogad fruktan för att Finlands militära svaghet skulle göra det omöjligt för finnarna att stå emot tyska försök att utnyttja finskt territorium som bas för angrepp på Sovjetunionen.

  Här har vi ett direkt exempel på hur upplevd militär svaghet hos en småstat kan upplevas som ett hot, och tjäna som motivation för militära åtgärder mot denna småstat. Både Ryssland och Sverige skulle tjäna på att Sverige har en tillräcklig förmåga att försvara sitt territorium, för det ger ökad stabilitet i området.

  Om jag kort skall kommentera NATO-utvidgningen, så handlar det i huvudsak om skilda synsätt mellan väst och Ryssland. NATO var en försvarsallians riktad mot hotet om kommunistisk aggression. Idag är det främst en politisk samarbetsorganisation mellan demokratiska stater.

  Sedan Sovjet föll har perspektivet i väst förändrats från det gamla maktspelstänkandet, till ett samarbetsperspektiv där man inte längre såg relationerna mellan Ryssland och väst som fientliga och där frontlinjer mellan militärpakter helt enkelt inte upplevdes som relevanta. Att självständiga stater väljer att ansöka om medlemskap i NATO och antas i organisationen blir med det perspektivet ganska odramatiskt.

  Det väst inte förstått är att Ryssland inte ser saken på det sättet, utan är kvar i det gamla maktkampstänkandet där NATO fortfarande upplevs som ”fienden” som nu krupit närmare.

 13. 13 Söderbaum januari 23, 2009 kl. 15:24

  Katarina:

  ”Varför skulle Ryssland uppleva ett hot mot gasledningen,vem skulle hota den? Hur skulle de sätta press på oss,vi ska ju inte köpa någon gas.”

  Hur ser du på att Ryssland kommer att patrullera vattnen kring gasledningen med militärfartyg, direkt utanför Gotland och med en egen hamn på Gotland? Är det för att Ryssland upplever ett hot mot gasledningen? Skulle svenskar hota den? Eller ser du något annat skäl? Innebär det inte, tycker du på fullt allvar, att de sätter press på Sverige genom att vilja bygga ryska militärhamnar i Sverige?

  Vad gäller Georgien, undrar jag om du tycker att Sverige borde angripa ett av våra grannländer för att de försöker kväsa ett lokalt uppror? Är inte det imperialistfasoner? Ta t.ex. det muslimska partiet som ville utropa en muslimsk stat på danskt territorium för några år sedan – är det då lämpligt och rimligt, tycker du, att Sverige skulle ha ockuperat Danmark? Eller på vilket vis skiljer sig Rysslands agerande ifråga om Georgien och sydossetierna, menar du?

 14. 14 Katarina januari 23, 2009 kl. 19:22

  Patrik M:
  Du skriver:
  “Man behöver INTE tillskriva Ryssland ONDA och farliga AVSIKTER mot oss för att inse att Ryssland givet sin storlek och styrka, och givet sina ambitioner att hävda sina intressen KAN KOMMA ATT BLI ett hot mot våra intressen och ytterst vår frihet.”

  Jag tolkar dig som att Ryssland ej behöver vara ont eller farligt eller ha sådana avsikter, för att vara farligt för oss. Det känns som en totalt hopplös situation,som ej går att påverka.
  Det är det som är skräckpropagandan; att vad än Ryssland gör eller inte gör så är de farliga eller kan komma att bli det. Hur ska man kunna bygga upp bra relationer med Ryssland om vi alltid misstänkligör landet,alltid ifrågasätter deras avsikter?

  Men jag är helt säker på att det finns gott om kloka och förnuftiga människor med inflytande i Ryssland, som vill ha fred med sina grannar. Så jag är lugn. Att de vill värna sina intressen innebär inte med automatik en fara för oss eller att vi missgynnas.

  Ryska-svenska affärsförbindelser och och annat utbyte t.ex utbildning kultur gynnar oss alla, inte militär-retorik.

  Jag uppfattar att vi har stabilitet nu.

  Ja, det finns oilka synsätt i väst och Ryssland, varför kan inte väst var lite ödmjuk inför det? Ryssland upplever att de håller på att omringas av väst /nato och att avsikten inte bara är demokrati utan att skaffa sig inflytande över energitillgångar.

 15. 15 Katarina januari 23, 2009 kl. 20:35

  Söderbaum: Det var Georgien som började med att beskjuta Tschinvali i mörkret där civila fick sätta livet till.
  Sydotssesien har hela tiden sedan Sovjetunionens fall velat tillhöra Ryssland,förenas med Nordotssesien. Regionen har sen dess ej fungerat som en del av Georgien. Inget nyupkommet lokalt uppror,utan ouppklarde grändragningar från början,kan man säja.

  Det är kanske så att det behövs infrastruktur för underhåll av gasledningen i form av en ny hamn på Gotland, men det är själklart svenskt territorium likafullt. Har svårt at tänka mig att det är frågan om en rysk millitärhamn.
  Vad ska vi göra åt att vår gränser går där de går eller att det finns internationella avtal som Svergie skrivit på om havsbottnars nyttjande?

 16. 16 Patrik M januari 23, 2009 kl. 22:56

  Katarina:

  Det är uppenbart att jag inte lyckas nå fram till dig med mitt budskap. Kanske beror det på att jag är dålig på att formulera mig, eller så är det så att vi har så olika perspektiv på saken att det helt enkelt inte är möjligt. Jag skall dock göra ett sista försök.

  Att upprätthålla en försvarsförmåga för att ett grannland kan komma att utgöra ett hot är inget onormalt, eller ett utpekande av ett land som fientligt. Det är den grund på vilket länder i all tider byggt sin försvarsförmåga.

  Att börja bygga upp ett försvar först när ett land uppvisar hotfulla avsikter låter sig inte görs. Då är det redan för sent. Dessutom finns det ett flertal problem med att dimensionera sin försvarsförmåga efter upplevda avsikter. För det första är avsikter svåra att tolka, för de andra kan de skifta snabbt, för det tredje är det inte särskilt främjande för goda relationer att peka ut grannar som fientliga.

  En mer hållbar inriktning är att dimensionera sitt försvar efter andra länders förmåga att genomföra anfall. Det är det som Sverige det senaste decenniet underlåtit att göra. Glappet har blivit allt mer uppenbart i och med att Ryssland på grund av förbättrad ekonomi och ökade ambitioner stärkt sin militära förmåga de senaste fem åren.

  När jag säger att Sverige måste stärka sitt försvar till följd av den ryska återupprustningen så är det detta det handlar om. En anpassning till den ökade ryska förmågan. Det har inget alls med någon bedömning av dess avsikter att göra. Notera också att en angripare behöver betydligt starkare styrkor än en försvarare. Det innebär att ett försvar som är tillräckligt för att försvara Sverige fortfarande skulle vara långt från att kunna utgöra ett hot mot Ryssland.

  Att samma resonemang som Ryssland inte gäller för andra närliggande stormakter som Tyskland och Storbritannien har med den skillnad i perspektiv som både du och jag tycks vara eniga om finns mellan väst och öst. Tyskland, Storbritannien och en rad andra länder är genom EU allierade med Sverige. Genom fördjupat samarbete ekonomiskt och politiskt har militära maktförhållanden oss emellan blivit irrelevanta. Men det är egentligen detta som är undantaget.

  Den ryska synen på NATO:s utvidgning visar tydligt på att Ryssland inte ser på sina relationer med omvärlden på detta sätt, utan i termer av maktkamp och styrkebalans. Därför är det inte orimligt att vi tills vidare betraktar Ryssland på samma sätt.

  På längre sikt ser jag det inte alls som omöjligt att förhållandet mellan Sverige och Ryssland kan bli detsamma som mellan t.ex. Sverige och Tyskland. En fortsatt demokratisering i Ryssland och gradvis fördjupade ekonomiska relationer mellan Ryssland och EU kan leda dit. Ingen skulle glädjas mer än jag om vi en dag når dithän.

  Till dess att vi når dit tjänar det både Rysslands och Sveriges intresse att vi båda respekterar varandras oro inför det okända och strävar efter att uppnå en långsiktigt stabil maktbalans där ingendera part är stark nog att angripa den andre, vilket ligger helt i linje med Rysslands perspektiv på omvärlden.

  Där är vi inte idag. Sverige är helt värnlöst. Notera dock att jag inte lägger skulden på Ryssland för detta. De har bara återtagit delar av den kapacitet som Sovjetuniones fall berövade dem. Skulden för den obalans som uppstått ligger hos de svenska politiker som inte haft vett att bibehålla vår försvarsförmåga.

 17. 17 Katarina januari 25, 2009 kl. 14:26

  Patrik M:Tror att jag har uppfattat ditt budskap; Svergie måste stärka sitt försvar och hotas i förlängningen av att Ryssland stärker sitt försvar. Jag tror ej på det hotet. Kalla kriget är över, vi måste förstå att Sovjetimperiet har fallit, men det finns alltid de som tjänar på människors räddsla. Rysslands upprustning har säkerligen drivit på av Natos utvidning, Usa:s önskan om inflytande i området och utplacerng av robbotar i Tjeckien och Polen. Vapen-och-militärlobbyn vill ha upprustning.

  Det känns mer som en ryggmärgsreflex än ett genomtänkt påstående att en rysk-tysk gasledning skulle utgöra ett hot mot Svergie.Om så skulle vara fallet så är det helt obegripligt att Tyskland och andra länder i EU skulle vilja genomföra projektet. Skulle våra vänner i EU strunta i att gasledninge skulle utgöra ett hot mot Svergie?
  Det är en affärsuppgörelse det handlar om,inte en millitärstrategi.

 18. 18 förstoppning oktober 13, 2010 kl. 21:57

  Mycket bra skrivet av Karina ovan. Kudos till dig.


 1. 1 T&F – 100,000 besök på sex månader! « Tradition & Fason Trackback vid maj 28, 2009 kl. 20:28

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 983,254 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser