Konservatismen, folkstyret och kampen mot ”demokratismen”

ANALYS | Konservatismens relation till demokrati är ett kontroversiellt ämne. Det är ingen hemlighet att de konservativa samhällsgrupperna i början av 1900-talet var tveksamma till införandet av den allmänna rösträtten – både i Sverige och i andra västländer. Har dåtidens regelrätta rösträttsmotståndare något intellektuellt att bidra med till den moderna, demokratiska, västerländska konservatismen? Jag svarar ja på den frågan. Inte för att den moderna och framstegsvänliga konservatismen som jag anser mig representera har något att hämta i rösträttsmotståndarnas regelrätta förslag. Utan av deras farhågor och bakomliggande argument.

De konservativa rösträttsmotståndarna i början av förra seklet såg demokratins genomförande som någonting samhällsomstörtande och det var det självklart också ur dåtidens perspektiv. Då som nu är försiktighetsprincipen en av hörnpelarna för en konservativ grunduppfattning. Om man ser på de argument som motståndet till den allmänna rösträtten präglas av är det svårt att undgå försiktighetsprincipen. Att totalt byta styrprincipen för ett samhälle är inget som får ske över en natt.

Ernst Trygger (1857-1943)

Förstakammarhögerns ledare Ernst Trygger, som allmännt ses som en av huvudkaraktärerna bakom högermotståndet till den allmänna rösträtten, hade ett brinnande engagemang för att kvinnor skulle få rätt till högre utbildning och det var även Trygger som i en riksdagsmotion drev igenom att kvinnor skulle få rätt att beträda högre statliga tjänstemannayrken. Trygger menade att en högre bildningsnivå bland kvinnor och de lägre samhällskikten var tvungen att uppnås innan det kunde bli tal om den allmänna rösträttens genomförande. Tryggers demokratikritik präglades också av en stark oro för samhällssplittring. Samhällsgemenskapen, som såväl konservativa och kristdemokrater av idag talar om, skulle bli omöjlig att upprätthålla om partiväsendet och demokratin utvecklades på så sätt som det faktiskt sedermera gjorde. Tryggers varnande finger var alltså befogat. Värt att notera är också att Högern av princip var motståndare till partiväsendet. När allmänna valmansförbundet bildades 1904 sågs det som något tillfälligt tills partiväsendet avskaffades. Vilket är högst relevanta tankegångar om vi ser på hur dåligt den svenska riksdagens fungerar idag (läs Söderbaums inlägg i frågan).

Högerns ägardemokrati-kampanj var ett sätt att omskapa demokratibegreppet

Högerns ägardemokrati-kampanj var ett sätt att omforma demokratibegreppet

Dessa tankegångar präglade Högern även i senare tid. Jarl Hjalmarson, högerledare på 50-talet, pratade om att ”konservatismen ska mala sönder den demokratiska ideologin”. Det låter unket med moderna ögon. Men notera att det inte är demokrati i bemärkelsen folkstyre som Hjalmarson opponerade sig mot, utan tanken på demokrati som en samhällelig universallösning, en övergripande ideologi. Tanken på att demokrati, majoritetsbeslutande, skulle gå att introducera i alla samhällsinstitutioner. Hjalmarssons tankar i denna fråga är relevantare idag än någonsin. Exemplen på var demokratin applicerats i onödan är många – kyrka, näringsliv, skola och, ja, till och med försvaret. En kritik av detta går att skönja av respektive institution men knappast av politiker i någon större omfattning. Här har definitivt konservatismen av idag en viktig roll att spela.

Marie Söderqvist väckte starka känslor när hon för ett år sedan ställde frågan om alla verkligen ska ha rösträtt, mot bakgrund av att 52% av befolkningen inte kunde namnge vilket parti som var regeringsparti senast. Jag tycker frågan är berättigad och visst har rösträttsfrågan aktualitet även i dagens samhälle. Jag har tidigare föreslagit att man ska införa ett amerikanskt system i Sverige, där varje medborgare aktivt måste lämna in en ansökan för att få rösta. På så sätt blir det ett aktivt val att rösta och inget som sker slentrianmässigt och utan eftertanke. Likaså kan man fundera över om landets fängelseinterner ska ha rösträtt. Men framförallt måste alla förslag om att sänka rösträttsåldern kategoriskt avvisas, vilket faktiskt varit en aktuell riksdagsfråga flera gånger på senare år. Med tanke på att ungdomar mognar senare idag än för 50 år sedan borde snarare en höjning vara en mer relevant fråga.

Den moderna konservatismen är folkstyrets, yttrandefrihetens och organisationsrättens ivrigaste försvarare. Men genom ofullkomlighetstanken inser den konservativa att inte heller demokrati är något fullkomligt – även demokratin måste tyglas och begränsas för att fungera optimalt. Demokratismen är ett hot mot demokratin och framför allt mot det fria samhället – mot den enskildes rätt att vara mer än ett röstkort. På så sätt är konservativa av idag i egentlig mening de största demokraterna.

Dag Elfström

Annonser

2 Responses to “Konservatismen, folkstyret och kampen mot ”demokratismen””


 1. 1 Anarkokonservativ januari 11, 2009 kl. 9:33

  Instämmer helt med att medborgaren aktivt ansöker om att få rösta.

  Dessutom anser jag att alla då skulle göra ett enkelt prov om man har de grundläggande kunskaper som krävs för att rösta t ex hur många är grundlagarna, vem stiftar lagar etc. Inte alla har koll på detta och då skall man inte heller ha rösträtt.

  Demokrati är dessutom blott en teknik att begränsa makten och människan ondska i vad hon kan ställa till med som tyrann. Det är ingen världsåskådning eller religion. Det är demokratin för fattig för.

  Ned med demokratismen!

 2. 2 Ruben af Knodd februari 27, 2009 kl. 11:07

  Blev först nu uppmärksammad på denna insiktsfulla och trevliga sida, Tradition och Fason, och läser ivrigt och glatt era kloka ord.

  I sanning en utmärkt idé, att taga upp handsken där den kastats av tankesmedjan Limbo, i meningen att utgöra en stimulerande motpart på samtalsarenan. Jag applåderar Tradition och Fason, i sin EJ satisriska strävan för ökat förnuft!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 952,865 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar