Flytta hela Göteborg p.g.a. klimathotet?

Göteborg har varit översvämmat tidigare. 'Men inga murar kan stoppa ett regn', som Imperiet sjöng.

I ett utspel i kvällsblaskan Göteborgs-Tidningen slår Kia Andreasson (mp) fast att Göteborg måste flyttas till Västgöta-slätten en dryg timme med tåg inåt landet och att det börjar bli bråttom. Anledningen är: klimathotet. När polerna smälter kommer vattennivån att höjas mellan 1,5-2 m och då skulle Hisingen – där jag f.ö. är uppvuxen – översvämmas.

Inspirationen från Kina är otvetydig, där har ett flertal miljonstäder under de senaste åren fått flyttas eftersom staten bestämt att där ska det gå stora floder istället. Andreasson drömmer uppenbarligen våta planekonomiska drömmar. Har hon gjort en miljökonsekvensanalys, tror ni, och sett att det är bättre för miljön att flytta en stad med en halv miljon invånare, än att bygga skyddsvallar? I grunden måste ju detta politiska utspel vara ägnat att slå fast att det minsann finns väldigt många olika saker man kan göra med andras pengar, och nu vill Kia Andreasson komma med i lekandet med skattebetalarnas pengar.

På Andreasson låter det som att frågan är akut, och att vi redan nu måste börja planera. Men det kommer ju inte att komma någon tsunami-våg och skölja över norra Göteborg – det kommer i så fall att ske gradvis, på samma sätt som is smälter till vatten. De som inte kan eller vill bo kvar kan väl i så fall flytta först när det blir aktuellt? Med tanke på att Göteborg är en ovanligt kuperad stad där de flesta stadsdelar ligger på höga berg tror jag att vi kan vänta i alla fall några veckor innan vi behöver flytta.

Det är också någonting mycket konstigt det här med att vattennivåerna skulle höjas med anledning av att isen vid nordpolen smälter. Nordpolen har ingen landmassa, det är flytande is. Endast 10% av ett isblock ligger ovanför vattenytan, och is har större densitet än vatten. D.v.s. om nordpolen smälter blir den direkta konsekvensen att världshavens vattennivåer SJUNKER.

Men sydpolen, då, som faktiskt är en hel kontinent täckt av is? Forskarrapporter som man t.o.m. visat i ett nyhetsinslag i Sverige i höstas visar att sydpolens istäcke VÄXER – och i själva verket har den totala ismassan på polerna inte minskat, utan tvärtom ökat något under de senaste 15 åren.

Dags att bjuda miljöpartiklarna på en isglass?

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

9 Responses to “Flytta hela Göteborg p.g.a. klimathotet?”


 1. 1 Johannes februari 6, 2009 kl. 16:30

  Utan att gå in på sakfrågan, som jag nog tror är ett provokativt utspel för att markera en poäng. Får vi hoppas i alla fall. Men jag kan inte låta bli att känna en viss sorg över att så många inlägg på denna sida till syvende och sist verkar gå ut på att gå emot den ”rödgröna röran”, eller (vilket passar eftersom vissa verkar tycka om amerikanskt neocon-pladder) ”the liberal elite”, istället för att etablera en diskussion som fördjupar och balanserar. Många gånger verkar det bara handla om att sätta på sina ideologiska skygglappar och tuta och köra. Varför måste man sjunka till den nivå då man länkar någon halvt konspirationsteoretisk sida för att bevisa, ja, vad? Att vi inte kör klimatet i botten? En mer eller mindre enig forskarkår står i maskopi med sossarna och lusekoftorna i MP? För mig är det ganska självklart(är förvisso inte ”borgerlig”) att miljötänkandet bär med sig många och tydliga fördelar. Som småskalighet, omtanke om Skapelsen, naturliga organiska sammanhang där familj och jord är centralt osv. Tolkien sade det bra i en dikt..

  I bow not yet before the Iron Crown,
  nor cast my own small golden sceptre down.

  Resten av dikten kan ni läsa här: http://home.agh.edu.pl/~evermind/jrrtolkien/mythopoeia.htm

 2. 2 Söderbaum februari 6, 2009 kl. 16:37

  Johannes: ”Varför måste man sjunka till den nivå då man länkar någon halvt konspirationsteoretisk sida”

  Länken som visar ett diagram över att istäcket på sydpolen växer är från Arctic Climate Research at the University of Illinois.

  Om man ska vara ”akademiskt nyanserad” i sin syn på klimatförändringarna så kan man ju egentligen inte säga någonting vare sig om vad som äger rum eller varför. Därför är det bra inom opinionsbildningen med ”ideologiska skygglappar” där vi som inte tror på vänsterns klimatalarmism gör klart att det finns rakt motsatta uppfattningar om klimatförändringarna inom forskarvärlden.

 3. 3 Populisten februari 6, 2009 kl. 20:19

  De trädkramare som vill ägna sitt liv åt att flytta städer kan med fördel bosätta sig i Kiruna, en stad som garanterat behöver flyttas inom en nära framtid.

 4. 4 Rune februari 6, 2009 kl. 20:51

  Borde inte denna Kia Andreasson ta en promenad ner till kajen i Göteborg för att kolla upp om vattnet stiger innan hon skriver?

 5. 5 AnteBragd februari 7, 2009 kl. 0:39

  Johannes
  På vilket sätt påminner den här sidan om ”neo-con pladder”? För mig är den här sidan ganska väsensskild från neo-cons och har många genomtänkta inlägg.

 6. 6 Johannes februari 7, 2009 kl. 17:58

  Jag gick ut för hårt. Men jag skall försöka förtydliga mig..

  Söderbaum:

  Det må vara hänt att jag överdrev, men sidor på internet som syftar till att skärskåda frågor ”alla” har på sina läppar blir lätt konspiratoriska. Man kan givetvis hitta forskare som motsäger de flesta klimatforskare, och med lite diagram och siffror kan man bevisa nästan vad som helst. Speciellt eftersom de som läser är lekmän. Faktum kvarstår dock, att även om vissa miljöforskares rön är överdrivna eller överdrivs av andra så är andemeningen I mycket “miljötänk” fullständigt i överenstämmelse med många goda konservativa värden.

  Seyyed Hossein Nasr (som står för ett traditionellt islamiskt perspektiv) beskrev miljörörelsens förtjänster, och dess brister I en intervju:

  “Vi lyckas nog göra det med större intellektuell skärpa än exempelvis miljöaktivister som oftast saknar intellektuell insikt om varför de värnar om miljön genom att skydda skogar etc. De saknar helt enkelt en kosmologi och rätt kunskap. Den stora tragedin i Väst idag är just att de som verkligen bryr sig om religion, etik och livets helighet är samma personer som motsätter sig naturen. Medan de som älskar naturen motsätter sig varje uttryck av kristna andliga värden i vår tid.”

  Så vidare till mina andra invändningar. Jag delar upp det i en negativ och en positiv punkt.

  1. Jag menar inte att de som skriver på den här sidan är “neocons”. Men neocons utmärker sig bland annat genom att ständigt försöka framställa sig själva som “underdogs” gentemot ett liberalt etablisemang och liberal media. Detta trots att det hela utifrån blir smått absurt då neocons givetvis har enorma resurser till sitt förfogande. Men I alla politiska samtal överallt i världen så verkar alla vilja framställa sig själva som rebeller och den som slår i underläge. Unga borgerliga debattörer i Sverige kämpar med näbbar och klor för att framstå som rebeller gentemot exempelvis en stelbent sossebyråkrati. De tvekar inte inför att använda sig av hela det lägre mänskliga känsloregistret. Det är olyckligt om en begynnande konservativ strömning skall falla i denna politiska fälla och försöka framstå som en “underdog”, som den som slår i underläge. Vissa skriverier (Axess, t.ex. den senaste konstdebatten) inom denna strömning är tyvärr också (och detta hör ihop med underdog-mentaliteten) helt indränkta i ressentiment, bitterhet och ibland till och med avundsjuka. Ett exempel. Man kritiserar feminism. Men kritiken innehåller nästan alltid hån, ironier och underförstådda känsloargument. Man exemplifierar ofta också med det galnaste man kan hitta. Bitterheten dryper om texterna. Skulle man vara intresserad av en fördjupande diskussion och inte bara vilja vinna billiga poänger på relativt “enkla mål” som många går och surar över så skulle man på ett balanserat sätt kunna väga fördelar och nackdelar, eventuella förtjänster med feminismen osv, utifrån fasta principer och värden. Ödmjukhet är en konservativ dygd.

  2. Positivt är såklart att det finns en begynnande konservativ strömning och idédebatt. Och även om jag som sagt absolut inte är borgerlig så ser jag gärna en fördjupad idédebatt och en fördjupad filosofisk diskussion i ljuset av religionens återkomst och mångas återvändande till en konservativ livsåskådning, i vidaste bemärkelse. Här tycker jag att detta blogginiativ har en tydlig funktion att fylla, och är tacksam över att någon fyller den. I detta sammanhang vore det olyckligt om man föll i olika ideologiska fällor.

 7. 7 Söderbaum februari 7, 2009 kl. 19:27

  Johannes: ”Jag menar inte att de som skriver på den här sidan är “neocons”. Men neocons utmärker sig bland annat genom att ständigt försöka framställa sig själva som “underdogs” gentemot ett liberalt etablisemang och liberal media.”

  Jag är definitivt inte någon neocon, och ansluter mig fullständigt Claes Ryns ståndpunkt att s.k. neocons inte har ett dugg med konservatismens idétradition att göra. Men det finns i och för sig andra här, t.ex. Henrik Barvå, som ställer sig mera sympatisk till neokonservatismen.

  Att konservatismen idag slår från underläge beror förstås på att socialdemokratin (som är alltigenom anti-konservativ) så totalt har genomsyrat och strömlinjeformat det svenska samhället. Se gärna min bok Betongväldet med undertiteln ”om socialdemokratins kontroll och maktfullkomlighet”.

 8. 8 essenonvideri februari 7, 2009 kl. 20:03

  Johannes:

  Jag vet inte vilket land du bor i, men jag har svårt att tro att någon som befunnit sig i Sverige de senaste 40 åren på allvar kan hävda något annat än att konservatismen slår ur underläge i Sverige.

  Vi som skriver på T&F är konservativa, och använder bloggen för att föra ut våra åsikter. Ibland är vi provokativa. Det måste man ibland vara för att väcka debatt, eller när man ifrågasätter förhållanden och ståndpunkter som kommit att bli reflektionslöst accepterade. När en miljöpartist, feminist eller socialist kommer med något riktigt vansinnigt uttalande vore det närmast tjänstefel att inte sätta strålkastaren på det.

  Jag tror jag talar för oss alla när jag säger att det ändå är vår målsättning att bygga vår argumentation på fakta och saklighet, och jag hoppas att vi lyckats med detta. Att sedan alla inte alltid håller med oss är en annan sak. Ibland är vi inte ens eniga internt.

  Skulle vi ändå inte lyckas är alltid kommentarsfältet öppet. Ifrågasätt gärna, ställ frågor eller kom med förslag.

  Själv håller jag med dig om att miljöfrågan är viktig och att det ur konservativ ideologisk horisont lätt går att motivera ett engagemang för miljön. Det innebär inte att jag tror på de lösningar Miljöpartiet torgför. De är alltför ofta verklighetsfrämmande och kostsamma.

  Vad gäller klimatfrågan är den inte så enkel som du vill göra gällande, om vi nu skall fördjupa och balansera diskussionen. Forskarkåren är inte så enig som det ofta framställs. Det finns många framstående forskare som ställer sig skeptiska till tanken på en människodriven global uppvärmning.

  Samtidigt finns det också många forskare som tror på den teorin, och inte minst får den stöd av politiker och media. Politiker, i alla fall de till vänster, gillar problem som kan lösas med politiska åtgärder, särskilt om man kan öka skatter och regleringar. Klimatfrågan är idealisk i detta avseende.

  Media gillar istället att sprida panik. ”vi håller på att få jorden att gå under” säljer helt enkelt bättre som rubrik än ”mänskliga utsläpp inga större problem”.

  Det behöver inte betyda att de oroliga klimatforskarna har fel, bara att många av de som tar till sig och sprider deras budskap gör det av andra skäl än idealistiska, och utan att själva förstå särskilt mycket av naturvetenskapen bakom. Samma sak kan naturligtvis sägas om många skeptiker, som går industrins ärenden.

  Sammantaget tycker jag att man skall ta domedagsprofeterna med en nypa salt, men ändå inte blunda för möjligheten att vi har ett problem. Att minska våra utsläpp av både det ena och det andra torde vara en god idé av många skäl, liksom att minska vårt oljeberoende.

  Och som du säger. Det finns mycket positivt med miljötänkandet. Förvaltarskap (omsorg om skapelsen), småskalighet och naturliga gemenskaper som familjen är definitivt konservativa kärnvärden.


 1. 1 Framtidens vattennivåer i snyggt klimatprojekt « Paulwaper Trackback vid februari 19, 2009 kl. 18:03

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 986,273 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser