Populära missuppfattningar om konservatismen

I svenska lexikon och handböcker möter ibland märkligt stela, tanklösa definitioner av viktiga begrepp. Inte minst gäller det konservatismen, som hos oss tycks ha blivit var mans villebråd. Exempelvis: ”urartning, förfall, är i dagligt tal vad en konservativ betraktare vill finna på olika livsområden, t.ex. uppfostran, massmedier och nöjesliv” skriver litteraturvetaren Staffan Björck i NE (under uppslagsordet ”dekadens”). I det senaste numret av nyliberala tidskriften Magasinet Neo skriver författarinnan Lena Andersson att ”Den konservative vill inte förändring därför att hans privilegier redan är fulländade.”

Vad då ”vill inte förändring”? Vilka ”privilegier” skulle vara ”fulländade”? Lena Andersson ger intet svar. Troligen därför att hon inte tänkt igenom vad hon skriver. Lika litet som professor Björck, salig i åminnelse.

Vad de båda avger är ingen analys, ja bygger heller inte på verklig kunskap, utan syns mera som ett fördomsfullt och därför intetsägande schablon- och känslotänkande. Svensk debatt ligger allmänt sett beklämmande efter i sin syn på en rörelse som likt den konservativa (eller liberalkonservativa) i sin sammansatthet betytt så pass mycket för det moderna samhället. Ändå borde den påbörjade debatten kring konservatism i Sverige på senare tid ha kunnat förebygga i varje fall de värsta missförstånden.

Lena Andersson, veterligt styrelseledamot i de så självsäkra Humanisterna, likaså återkommande TV-kolumnist i Svenska Dagbladet mm, har ju rykte om sig för att vara kritisk till olika läro-, tanke- och idéschabloner. Men här gör hon sig skyldig till en lapsus, ja till de enklaste och banalaste missgrepp.

Till och med Herbert Tingsten som på sin tid var kritisk till de konservativa lärorna varnar själv för att termer som ”konservatism” lätt medför tankelåsning och schematisering. Han påpekar t.ex. att ”man kallar i regel inte stalinisterna i Ryssland för konservativa – ehuru de försvarar ett bestående system, ty deras åskådning framstår som motsatt den i gängse mening konservativa”. (De konservativa idéerna, sid 11).

Vore det inte dags för våra sekulära debattörer att åtminstone läsa in sig på vad deras föregångare i gemet haft att säga?

Carl Johan Ljungberg

Annonser

11 Responses to “Populära missuppfattningar om konservatismen”


 1. 1 Anarkokonservativ februari 19, 2009 kl. 18:58

  Konservatism står i första hand för ”bevara” och ”värna om” från latinets conservare med samma huvudbetydelser.

  Konservatismen, t ex Burkes version, är emot revolutionära våldsamma och snabba förändringar av samhällsordningen. Sådant leder till blodbad och etter värre förtryck än det man (läs: liberalerna) säger sig vilja nedstörta.

  Reformer och organisk förändring i förhållande till det hävdvunna och traditionella är man inte emot. Det som fungerar förädlar man, det som inte fungerar försvinner i sakta mak.

  Evolutionen själv är en konservativ process.

  Konservatismens kritiker har verkligen gjort det lätt för sig genom att ge sken av att konservatism bara är att var emot förändring. Så enkelt är det inte.

 2. 2 jonte februari 20, 2009 kl. 3:16

  fler som vill ”bevara” och ”värna om”:
  http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.7398377

  marxister och konservativa = same same but different

 3. 3 Söderbaum februari 20, 2009 kl. 10:12

  Signaturen Jonte hänvisar alltså till ett Marx-citat enligt nedan. Jag måste säga att ryckt ur sitt sammanhang låter det jättebra, om man byter ut ”bourgeoisin” mot ”liberalerna”. Sedan måste man ju komma ihåg att Marx förespråkade globaliseringen som vägen framåt mot sin kommunistiska utopi, han var inte direkt någon anhängare av nationen. I sammanhanget kunde det ju för sakens skull också vara värt att påpeka att konservativa är för en marknadsekonomi, till skillnad från Marx. Det beror alltså i stor utsträckning på vilka glasögon man har på sig när man läser följande.

  ”Bourgeoisin har genom sin exploatering av världsmarknaden givit alla länders produktion och konsumtion kosmopolitisk gestalt. Den har till reaktionens stora sorg undanryckt industrin dess nationella grund. De urgamla nationella industrierna har förintats och förintas alltjämt dagligen. De uttränges av nya industrier, vilkas införande blir en livsfråga för alla civiliserade nationer, industrier, som icke längre bearbetar inhemska råämnen, utan råvaror från de avlägsnaste områden och vilkas fabrikat förbrukas icke blott i det egna landet utan i alla världsdelar. I stället för de gamla behoven, som kunde tillfredsställas genom landets egna resurser, träder nya, vilka behöver produkter från de mest avlägsna länder och klimat för att bli tillfredsställda. I stället för den gamla lokala och nationella självtillräckligheten och avskildheten träder en allsidig samfärdsel, ett allsidigt nationernas beroende av varandra. Och som det går i den materiella, så går det också i den andliga produktionen. De enskilda nationernas andliga produkter blir allmän egendom. Den nationella ensidigheten och inskränktheten blir mer och mer omöjlig, och av den mycket nationella och lokala litteraturen bildas en världslitteratur.

  Bourgeoisin rycker genom den snabba förbättringen av alla produktionsinstrument, genom de oändligt förbättrade kommunikationerna alla, även de mest barbariska nationer in i civilisationen. De billiga varupriserna är det tunga artilleri, med vilket den skjuter ner alla kinesiska murar och varmed den tvingar barbarernas hårdnackade främlingshat att kapitulera.”

 4. 4 Mikael Andersson februari 20, 2009 kl. 13:01

  Detta med bilden av konservativa är väldigt genomsyrat i samhället och även i vetenskapliga dicipliner utifrån det jag har sett. Och jag tänkte här ta upp något som jag såg senast igår. Min kusin pluggar Rättssociologi, och jag hjälpte henne med delkursen i SPSS (Statistiskt program). Detta är på kandidatnivå kan vara värt att veta, och i flertalet uppgifter så ställdes ”Frihet” mot ”Konservativa värderingar”. T.ex i en uppgift ”Ser du någon skillnad utifrån statistiken på synen på demokrati ? Från de konservativa värderingarna (kvinnan skall inte arbeta, vilka som inte får rösta o.s.v) jämfört med de mer liberala idealen ?”.

  Detta är bara ett av exemplen, det finns flera. Men min bild av konservatism är att den kan vara relativ. Ett land som varit ”extremt liberalt” i 100 år får förslag att begränsa liberala värderingar, så är de konservativa krafterna de som vill behålla det liberala. Men sen finns det naturligtvis även konservatism i relation till liberalism.

 5. 5 Giulia G.M. februari 20, 2009 kl. 13:18

  Mikael Andersson,

  Jag tycker att Din kommentar var mycket intressant och belysande.

 6. 6 Söderbaum februari 20, 2009 kl. 13:59

  Andersson: ”Men min bild av konservatism är att den kan vara relativ. Ett land som varit “extremt liberalt” i 100 år får förslag att begränsa liberala värderingar, så är de konservativa krafterna de som vill behålla det liberala.”

  Nej, detta stämmer inte. Konservatismen har en egen uppsättning värderingar som bygger på kulturutveckling.

  Konservativa i Sverige vill inte bevara det socialdemokratiska samhälle som byggts här under de senaste 88 åren, och konservativa i Sovjet var inte stalinister. Liksom konservativa i USA inte värnar liberalismen, även om detta för all del är den etablerade uppfattningen i USA – liksom att man förstår ordet ”liberalism” som beteckningen på vad vi i Sverige kallar ”socialdemokrati”. Den amerikanske konservative tänkaren Russell Kirk var ingen liberal utifrån en klassisk uppfattning om liberalismen (”frihetligheten”).

 7. 7 Johan J februari 20, 2009 kl. 15:00

  Mikael väcker en viktigt fråga. Till min glädje svarar Söderbaum på ett riktigt sätt. Vad skulle det finnas för värde med konservatismen om den endast skulle vara relativ till det socialdemokratiska samhället? En sann konservativ vill inte socialdemokratin.

 8. 8 Söderbaum februari 20, 2009 kl. 15:39

  Jag var förresten på Axess Magasins releaseparty i förra veckan och fann mig plötsligt behöva utveckla ingående varför Edmund Burke inte var liberal. Det var inget fel på bildningen hos killen ifråga, tvärtom var han mycket allmänbildad och han har själv skrivit en intressant (om än inte så ideologisk) artikel om Peter Viereck som kämpade för att svära konservatismen fri från allt som idag kallas högerextremism. Men den del av konservatismen som vetter mot liberalismen hade denna kille uppenbarligen mindre koll på.

  Vi har ett stort folkbildningsarbete framför oss.

 9. 9 Anarkokonservativ februari 20, 2009 kl. 16:05

  Det är på sin plats att påpeka att frihet är en konservativ dygd som bl a Burke talat sig varm om – ”den hävdvunna friheten”, ”den svenska friheten” med andra uttryck för denna tanke.

  Liberalerna uppfann inte frihetsbegreppet som är kämt sedan åtminstone antiken. Liberalernas uppfinning är industriell nivellering av massorna.

  Demokrati är också ett högst konservativt ideal även om inte alla konservativa varit demokrater – allt måste sammanvägas till vad som kan bedömas vara för allas bästa i det långa loppet.

  Den grekiska stadsstaten (direkt demokrati, riktig demokrati), den indiska demokratin i antikens indiska stadsstater, kejsar Asokas demokrati i Indien (för sin tid) är alla exempel som pekar på att demokrati är ett arkaiskt konservativt ideal.

  Liberalismens bidrag är parlamentarism utifrån representativt demokratiskt ideal – och det bär blott inslag av demohrati, d v s att massorna har att vart flärde år lägga en röst på vad de politiska sekterna tycker de skall rösta på.

 10. 10 Söderbaum februari 20, 2009 kl. 22:41

  Anarkokonservativ: ”Demokrati är också ett högst konservativt ideal även om inte alla konservativa varit demokrater – allt måste sammanvägas till vad som kan bedömas vara för allas bästa i det långa loppet.”

  Ja, och för den delen hur man bäst undviker revolution.

 11. 11 Giulia G.M. februari 21, 2009 kl. 0:28

  Det som jag tycker är intressant och belysande är att någon ställer “Frihet” mot “Konservativa värderingar” som om de var motpoler! Så typiskt!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 983,138 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser