Vikten av att värna de naturliga gemenskaperna

Svensk familj i kyrkan. Kan det bli mer politiskt inkorrekt?

Konservatismen värnar som bekant de naturliga gemenskaperna. De naturliga gemenskaperna skiljer sig från de konstruerade gemenskaperna genom att inte bygga på avtal eller överenskommelser mellan parterna. De naturliga gemenskaperna är gemenskaper som man i huvudsak föds in i. Den viktigaste av de naturliga gemenskaperna är familjen, som konservativa betraktar som samhällets grundsten. Utöver familjen utgör bl.a. kulturen och religionen naturliga gemenskaper.

Det är ingen hemlighet att man i Sverige inte bara har avskaffat betydelsen av de naturliga gemenskaperna. Man har också förhånat religionen och hatat ut den svenska kulturella gemenskapen. Vid en närmare granskning av lagen visar det sig t.o.m. att man har avskaffat familjen som naturlig gemenskap.

Den svenska familjerätten, som alltsedan 1970-talet genomgått mycket omfattande radikala reformer, förutsätter inte ens att det finns ett barn med i bilden när man reglerar förutsättningarna för ”familjen”. I svensk rätt existerar familjen endast när det vid en given tidpunkt finns ett samtycke att ingå i samma familj. Prof. Reinhold Fahlbeck skriver så här om saken i sin utredande artikel ”Familjen – finns den?”:

  Upphör samtycket – av vilket skäl som helst – upphör även ”familjen”. När ”familjen” upphör så upphör även i stor utsträckning rättsverkningarna av ”familjen”, till exempel underhållsskyldigheten mellan makar och makes arvsrätt. Omyndiga barn kan visserligen inte skilja sig från sina föräldrar men vårdnaden och barnets boende kan i betydande grad fråntas vårdnadshavare som inte uppfyller de krav som lagstiftningen uppställer […] När barnet fyllt 18 år kan det helt separera sig från sina föräldrar. Föräldrar har ingen rätt att träffa sina barn sedan dessa uppnått myndighetsåldern (och ännu mindre sina barnbarn). Barn har ingen skyldighet att bistå sina föräldrar ens vid sjukdom, ekonomisk misär eller ålderdom. Barn kan byta familjenamn och därigenom bryta ytterligare ett band till sina föräldrar, sin ”familj”.

Konservatismen har uppenbarligen mycket att göra i Sverige! Så varför ska man då värna de naturliga gemenskaperna? Låt oss se till var och en av dem:

En FAMILJ är i huvudsak en släktbaserad social grundenhet av man och kvinna och deras barn. (Detta kan dock skilja sig något mellan olika kulturer.) Familjen är en fundamental del i samhällsbygget och oerhört viktig för att vi människor ska kunna skapa oss ett tryggt samhälle. Det är i familjen som vi lär oss att leva, det är i familjen som vi lär oss vad kärlek är och innebär, vad som är rätt och fel och hur man bemöter andra människor. Det är inom ramen för familjen som den yttersta förutsättningen för samhällsgemenskapens fortsatta existens tar form, nämligen genom uppfostran av morgondagens medborgare och släktets framtid – våra egna barn.

Varje människa föds in i en given KULTURELL KONTEXT, som bildar den tolkningsapparat och begreppsvärld med vilken hon lär sig om omvärlden. Människor stärks och växer i mötet med varandra – det gör även kulturer. Världen är vacker p.g.a. att människor faktiskt är olika. För konservatismen är det kulturella en nödvändig utgångspunkt, helt enkelt därför att naturlig gemenskap är grundförutsättningen för all långsiktigt hållbar mänsklig samverkan.

Den yttersta formen av naturlig mänsklig gemenskap är civilisationen. Civilisation betyder ”samhällsskick” och är ett uttryck för en rotad, fördjupad och utvecklad social gemenskap. Den mänskliga världen är uppdelad i ett antal civilisationer, vilka alla var för sig baserar sig på en bestämd RELIGION. I takt med samhällsutvecklingen har det ur gemensamma uppfattningar om gott och ont vuxit fram en etik, d.v.s. en kod för det goda uppförandet. Den gemensamma moralen har förmåga att hålla samman människor i fred och frihet, och att kanalisera samhällsmedlemmarnas konstruktiva potential. Det är också ytterst genom det civiliserade beteendet som vi kan visa respekt för andra människor, och inte enbart agera egoistiskt.

Det finns ett talesätt som lyder ”beroende på var man står ser man olika saker”, och de naturliga gemenskaperna är vad som primärt formar ens åskådning förutom alla de val som var och en människa sedan själv gör i livet. Det är fullt möjligt att välja att tillhöra en naturlig gemenskap, men att göra verklighet av ett sådant val innebär att man bryter med en annan naturlig gemenskap som man redan tillhör. Vår tids stora fråga, när civilisationer och kulturer interagerar mer än någonsin tidigare i världshistorien, är hur man kan upprätthålla respekten för människor på basis av kulturell olikhet. Vi måste undvika att den ”clash of civilizations” som Samuel P. Huntington talar om i sin världsberömda bok urartar i ett nytt storkrig. Svårigheten är att vägen till en bättre framtid för människorna omöjligen går genom att ta ifrån dem deras mänskliga sida.

Jakob E:son Söderbaum

11 Responses to “Vikten av att värna de naturliga gemenskaperna”


 1. 1 Karin M februari 27, 2009 kl. 19:11

  ”Det är i familjen som vi lär oss att leva, det är i familjen som vi lär oss vad kärlek är och innebär, vad som är rätt och fel och hur man bemöter andra människor. Det är inom ramen för familjen som den yttersta förutsättningen för samhällsgemenskapens fortsatta existens tar form, nämligen genom uppfostran av morgondagens medborgare och släktets framtid – våra egna barn.”

  Vackert! 🙂

 2. 2 Rune februari 27, 2009 kl. 20:42

  Bra skrivet! Men varför använder du modeordet ”kontext”? Det är väl inget fel på det gamla hederliga ordet sammanhang?

 3. 3 Anarkokonservativ februari 27, 2009 kl. 21:58

  Familjen – det moderna samhällets rebellrörelse. Hur mycket än sossar, liberaler, kommunister och kapitalister försöker stoppa den envisas folk med att leva i tvåsamma relationer och skaffa barn.

  Familjen behöver allt stöd den kan få för att bli samhällets främsta förebild istället. Givetvis utesluter det inte mer nischade livsstilar att fullt få verka – men de kan inte utge grundvalen.

 4. 4 Michaël Lehman februari 28, 2009 kl. 0:49

  »Varje människa föds in i en given KULTURELL KONTEXT, som bildar den tolkningsapparat och begreppsvärld med vilken hon lär sig om omvärlden.»

  Jag skulle nog säga, att min kulturella kontext, min tolkningsapparat och min begreppsvärld skiljer sig fundamentalt från min familjs.

 5. 5 Söderbaum februari 28, 2009 kl. 1:02

  Lehman: ”Jag skulle nog säga, att min kulturella kontext, min tolkningsapparat och min begreppsvärld skiljer sig fundamentalt från min familjs.”

  Det är förvisso skillnad mellan kulturell och subkulturell kontext. Du är fortfarande medlem av din familj, svensk och kristen… eller hur?

  Grattis förresten till vad man väl får kalla ditt mediala genombrott? 😉

 6. 6 Michaël Lehman februari 28, 2009 kl. 1:19

  Oavsett om du menar, att min vardag är en kultur eller en subkultur, så är min förståelse av världen väsensskild från min familjs. Mina livsval har fört mig in i en helt annan kulturell (eller subkulturell, om du föredrager det) kontext och i den meningen känner jag, att jag icke längre har så mycket gemensamt med den miljö, i vilken jag har vuxit upp.

  Jag tackar så mycket! 🙂 En sammanställning av uppmärksamheten kommer att finnas på min blogg.

 7. 7 Michaël Lehman februari 28, 2009 kl. 1:33

  Och på tal om det där med att jag är svensk. Statsrådet framlade ju ett förslag om, att alla invandrare skulle tvingas skriva på ett kontrakt, genom vilket de förbinder sig att stödja så kallade »svenska värderingar». Jag stöder icke dessa så kallade »svenska värderingar», så jag anses nog i breda kretsar vara väldigt osvensk.

 8. 8 Anarkokonservativ februari 28, 2009 kl. 8:07

  Citat:

  Och på tal om det där med att jag är svensk. Statsrådet framlade ju ett förslag om, att alla invandrare skulle tvingas skriva på ett kontrakt, genom vilket de förbinder sig att stödja så kallade »svenska värderingar». Jag stöder icke dessa så kallade »svenska värderingar», så jag anses nog i breda kretsar vara väldigt osvensk.

  Det där gäller nog även många konservativa i dagens Sverige. Det svenska är ofta lika med det socialdemokratiska (Bildt och Persson rök ihop om detta för entio femton år sedan) eller det liberala.

  Det är ett annat och ett esotersikt Sverige som konservativa strävar mot. De konservativa värderingarna är inte bunda av en tidsålder utan har funnits av hävd och tradition över hela världen.

  Vänstern har bara snöat in på ekonomiska skillnader.

  Jag och många invandrare från mellanöstern har ofta rörande ense värderingar om familj, nation och högre ideal.

 9. 9 FredrikN februari 28, 2009 kl. 12:57

  Mot familjen ställer nu vänstern dagispersonal, skolan och åldringsvården. Och efter att ha jobbat i skolan i många år anser jag att för vissa barn falerar familjen. Men min slutsats blir inte familjen är misslyckad utan min slutsats är att för vissa familjer fungerar det inte och de behöver omgivningens stöd. Sanningen är ändå den att de yrkesverksamma dagistanterna o.s.v. aldrig kan ersätta familjen, bara komplettera den i vissa fall.

  Kan jag se fram emot bloggens artikel om hemundervisning?

 10. 10 Feminix mars 1, 2009 kl. 16:41

  Återupprätta familjen! Återupprätta familjens överförande av traditioner! Värna traditioner och hedra våra förfäder och respektera våra äldre för deras livsvisdom! Bra blogg!

 11. 11 Giulia G.M. mars 2, 2009 kl. 22:40

  Jakob:

  Klockrent inlägg. Hear, hear! 🙂

  Rune:

  Också min professor i svenska som främmande språk retades av ordet ”kontext”! Och av uttrycket ”att spendera tid”! 😉


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Informationsportalen Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 1 043 360 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar