Traditionstyngd historia återaktualiseras i MUF

1908 bildades Ungsvenska Förbundet i Stockholm (inte att förväxla med de kommande Ungsvenskarna). Till detta anslöt sig samma år Göteborgs Fosterländska Ungdomsförening, bildat 1905, och bytte då namn till Ungsvenska Förbundet i Göteborg. Dessa organisationer tjänade fram till 1915 som lokala ungdomsföreningar för Allmänna valmansförbundet (sedermera högerpartiet, därefter Moderata Samlingspartiet). 1915 bildades Sveriges Nationella Ungdomsförbund (SNU), som en större riksorganisation för unghögern och skulle nästan 20 år framöver komma att fungera som Allmänna valmansförbundets självständiga ungdomsorganisation. Vid bildandet av SNU behöll Ungsvenska Förbundet i Göteborg, tillsammans med sina västgötska systerorganisationer, namnet Ungsvenska Förbundet på sina lokalorganisationer.

Till att börja med intog SNU en allmänkonservativ hållning. Ganska snart började dock delar av förbundet utvecklas åt annat håll. I Lund började SNU-avdelningen ta starka intryck av fransk fascism och drev med framgång på för denna linje i resten av förbundet. Utvecklingen ledde till slut till att Allmänna valmansförbundet bröt med SNU 1934. Denna process påverkade inte Ungsvenska Förbundet i Göteborg, som var en separat organisation och de lämnade omgående SNU.

I februari 1934 tillsattes på Allmänna Valmansförbundets initiativ en organisationskommitté med uppgift att organisera ett nytt ungdomsförbund för högern. Till ordförande i kommittén valdes Torgil von Seth. Efter några månaders arbete kunde organisationskommittén samla den nya organisationen till ett första landsråd. Namnet ”Ungsvenskarna, Högerns Ungdomsrörelse” fastslogs. Därmed bildades det som idag är MUF. Ungsvenska Förbundet i Göteborg hade inte gått samma radikala väg som SNU i övrigt och Göteborg hade på det sättet blivit lite av en fredad zon i motsättningarna mellan SNU och Allmänna valmansförbundet. Tre år efter att Ungsvenskarna bildades begärde Ungsvenska Förbundet i Göteborg år 1937 att få ingå som del i den ungsvenska riksorganisationen, mot villkor att få behålla sina egna stadgar och sitt eget emblem (kallat ”Mod och brand”). Detta stadfästes genom ett avtal med riksorganisationen. MUF Göteborg har sedan dess underhållit sina egna stadgar med stöd i såväl 1937 års avtal som förbundsstadgan och man använder alltjämt det egna emblemet i marknadsföringen.

Av historiska skäl finns ytterligare ett distrikt inom Moderata Ungdomsförbundet som har egen stadga: MUF Skåne. MUF Skåne bildades år 2000, som en sammanslagning av MUF Malmöhus och MUF Kristianstad. Både MUF Malmöhus och MUF Kristianstad bildades 1935 som en del av Ungsvenskarna och hade från den tiden egna stadgar som sedan slogs ihop till MUF Skånes stadga. Det är också mycket möjligt att ytterligare distrikt tidigare haft egna och separata stadgar men att dessa av andra historiska skäl har slopats.

Man ska dra sig till minnes vilken form av organisationer som utgjorde basen i den svenska högern före andra världskriget. Allmänna valmansförbundet var just ett valmansförbund och kom långt senare än andra partier att bilda den tydliga hierarkiska och centralstyrda organisationsmodell som samtliga partier i dag tar för givet. Detta hade främst sin bakgrund i det motstånd mot partiväsendet som fanns inom högerleden. Att lokala organisationer reste krav på egen stadga var således något fullt naturligt. Respekten för demokratins lokala förankring i organisationen har på så vis alltid funnits inom både högerns partiorganisation och dess ungdomsförbund, även om centraliseringen över decennierna också medfört att nybildade distrikt fått utgå från förbundsstadgans sektion för distriktens position inom förbundet.

I dagens MUF finns det totalt 25 st distrikt, men alltså endast två som under alla år har vidmakthållit sin egen stadga, och därmed viss högre grad av självstyre än andra distrikt. Båda är unika på sitt sätt. MUF Skåne är två samanslagna distrikt i Ungsvenskarna som trotsat partiväsendets utbredning och behållit sin egen stadga. MUF Göteborg är i sin tur en gammal lokalförening med separat koppling till partiet från tiden innan såväl Ungsvenskarna (numera Moderata Ungdomsförbundet) som SNU.

MUF Göteborgs gamla emblem används fortfarande i marknadsföringen

Den traditionstyngda historien kommer upp till ytan nu igen, med anledning av den pågående konflikten mellan MUF:s förbundsstyrelse och MUF Göteborg. Efter en kontrovers kring hur man skulle tolka MUF:s förbundsstadga i förhållande till MUF Göteborgs distriktsstadga har förbundsstyrelsen krävt en extrastämma i distriktet med anledning av ett påtalat stadgebrott mot förbundsstadgan. Vad förbundsstyrelsen förbiser i detta läge är att MUF Göteborg som separat organisation inom förbundet har tolkningsföreträde ifråga om sina egna stadgar, inklusive förutsättningarna för medlemskap i MUF Göteborg och följaktligen förutsättningarna för rösträtt vid sina distriktsstämmor. Kommer utvecklingen nu att leda till att MUF Göteborg åter blir en självständig lokal ungdomsförening till partiet? Det återstår att se, men ter sig ändå som en uppenbar möjlighet om förbundsstyrelsen gör verklighet av sina uteslutningshot. Saken avgörs i alla fall nu i helgen. Det känns dock som att de stora förlorarna skulle bli Moderata Ungdomsförbundet på riksnivå, med en skandal över sig som både sätter medias press på förbundsstyrelsen och självklart kommer att sända stora chockvågor genom hela förbundet.

Här följer ett kronologiskt urval ur mediauppståndelsen:

Jakob E:son Söderbaum
Dag Elfström

2 Svar to “Traditionstyngd historia återaktualiseras i MUF”


  1. 1 Markus Jonsson april 2, 2009 kl. 6:51

    Vad handlar konfikten om egentligen? En röstlängd är väl inget skäll att vända upp och ner på världen.

  2. 2 Dag Elfström april 2, 2009 kl. 7:56

    Marcus,

    Nej det är det inte. Det är en förevändning att vända upp och ned på världen. Det är fram för allt en fråga om personkonflikter. Vissa tycker illa om andra.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Informationsportalen Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

  • 1 059 138 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar