Populärt idag att svartmåla Katolska kyrkan

I dagens GP skriver doktoranden i kyrkohistoria Joel Halldorf om den orättvisa svartmålningen av Katolska kyrkan. Han argumenterar mycket övertygande att tidigare kunde vi – särskilt svenskar – sluta upp bakom ett gemensamt ogillande av den neokonservative George W. Bush, och nu när han är borta tycks det som att den nye ”public enemy” blivit Påven Benedictus XVI.

Fenomenet är rent sociologiskt, och har mer med fördomar och rädsla mot det främmande att göra än med att vi skulle vara särskilt toleranta av oss här i Sverige. Människor ser det de vill se, utifrån sina egna inlärda sociala mönster. Detta fenomen förbättras knappast av att media väljer att bara rapportera om det ”förskräckande”, och ännu mindre så när man avstår från att rapportera om att verkligheten egentligen såg ganska annorlunda ut mot vad man tidigare sagt eller skrivit. På sistone har Katolska kyrkan sålund avarit särskilt ansatta av svenska media.

Som t.ex. i fallet med ytterlighetsgrupperingen SSPX, som påven sände en invit till i samma veva som en av dess ledare uttalade sig som övertygad förintelseförnekare. Detta rapporterades flitigt och stort om, men inte att Vatikanen fråntog denne sin rätt att fortsätta som biskop med anledning av dessa uttalanden varpå hans landsförvisning ur det starkt katolska Argentina följde. Ett annat exempel är den ivriga rapporteringen om den brasilianske biskopen som fördömde en incestvåldtagen nioårig flickas abort, men där ingenting rapporterades om att Vatikanen kritiserade biskopen ifråga för saken. Eller för den delen preventivmedelsfrågan, som varit en stående kritik mot Katolska kyrkan av det moderna översexualiserade samhället sedan 1960-talet. Först kritiserades Katolska kyrkans negativa inställning p.g.a. risken för överbefolkning, och därefter med anledning av HIV-epidemin världen över. Nu visar undersökningar tydligt att gratis kondomer och påhejande av fritt sex inte alls lett till en minskning av antalet HIV-smittade i Afrika – tvärtom har de ökat lavinartat i spåren av RFSU och dess västerländska gelikars sexmission i Afrika. Det finns dock ett viktigt undantag: Uganda. Men det är närmast tabu i den svenska mediasfären att rapportera om och dra relevanta jämförelser med. För i Uganda, där HIV också är ett stort hälsoproblem, har Katolska kyrkans ”recept” – avhållsamhet och trohet inom monogama förhållanden – lett till en kraftig minskning av HIV-spridningen. Ugandas utveckling i detta avseende står i bjärt kontrast till övriga Afrika, och det är också där som Katolska kyrkan har sin starkaste ställning i Afrika.

Friktionen mellan det moderna samhället och den katolska världen (med över 1 miljard katoliker världen över är Katolska kyrkan världens största organisation, alla kategorier) består dock bara till viss del i en ”kulturkrock”. Faktum är att vilka tidsperspektiv man förhåller sig till har enorm betydelse i sammanhanget. Det moderna samhället minns i ”mediacykler”, har ett kollektivt minne på ca en månad och relaterar alltid till nuet. Den Katolska kyrkans aktiva minne, som jämförelse, omfattar åtminstone 2-3 påvar och relaterar alltid till 2000 år av historisk utveckling. Den främsta vägen att lyfta sig över sina egna begränsningar och bli en mer respektfull och kultiverad människa är och förblir att göra vad man kan för att lyfta sig över nuet.

Oavsett vad man känner inför Katolska kyrkan så tror jag att alla ”moderna människor” har nytta av de annorlunda tillvarosperspektiv som den förmedlar.

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

15 Responses to “Populärt idag att svartmåla Katolska kyrkan”


 1. 1 Michaël Lehman april 12, 2009 kl. 15:05

  Eller för den delen preventivmedelsfrågan, som varit en stående kritik mot Katolska kyrkan av det moderna översexualiserade [min kursiv.] samhället sedan 1960-talet.

  ‘Översexualisering’ är onekligen ett intressant begrepp. Det implicerar ju nämligen förekomsten dels av en undersexualisering, dels av en alldeles normal sexualisering. Så vilken är skalan, Söderbaum? 😉 Jag hade ju snarare förväntat mig, att du ville välja mellan sexualisering och asexualisering…

  Nu visar undersökningar tydligt att gratis kondomer och påhejande av fritt sex inte alls lett till en minskning av antalet HIV-smittade i Afrika – tvärtom har de ökat lavinartat i spåren av RFSU och dess västerländska gelikars sexmission i Afrika.

  .

  Kan du hänvisa till något reliabel referens?

  Christus resurrexit!

 2. 2 Jason april 12, 2009 kl. 18:52

  I fallet SSPX och förintelseförnekaren så var det väldigt mycket en omvändning under galgen eftersom biskopens åsikt inte var okänd för Vatikanen. En omvändelse som säger mer om hur Vatikanen månar om god PR snarare än vad de anser om förintelsen.

  Påven citerde också Lancet som senare anklagade Påven för att förvränga deras forskningsresultat angående HIV och Afrika för att framhäva den katolska tron. Vilket förövrigt är det du själv hänvisar till.

  http://www.physorg.com/news157317720.html

 3. 3 Söderbaum april 12, 2009 kl. 19:27

  Lehman: Ja, du har rätt att jag hade kunnat uttrycka det mera kanslisvenskt korrekt, jag hade kunnat skriva ”överdrivet sexualiserat”. Min använding av ordet ”översexualiserade” i detta fall avsåg ju att betona hur överdrivet sexualiserat vårt tidevarv är. Att skriva att det råder en ”sexualisering” hade bara varit att konstatera fakta, och därmed missat att förmedla den underliggande värderingen.

  Artikelförfattaren heter Joel Halldorff och är doktorand i religionshistoria vid Uppsala Universitet. Han kan säkert hjälpa dig med den där källhänvisningen.

 4. 4 Jonatan april 13, 2009 kl. 0:01

  Vad gäller SSPX tycker jag det mest fascinerande var hur man i media fullständigt blandade samman äpplen och päron: Williamsons revisionism å ena sidan och bannlysningen av de biskopar inom SSPX som vigts utanför kyrkans ordning.

  När det gäller flickan som gjorde abort så häpnade jag över hur så många svenskar, de flesta ateister (och om de är kristna förmodligen protestanter) kunde känna en sådan indignation över att flickans mor och läkare plötsligt förvägrades nattvard. D.v.s. man är upprörd över att någon inte får delta i religiösa ritualer man själv inte tillmäter något värde överhuvudtaget.

  I övrigt så tycker jag diskussionen i media och på bloggar visade tydligt att den fria aborten närmast har upphöjts till statsreligion här i Sverige. Missförstå mig inte: personligen stödjer jag den nuvarande lagstiftningen, men jag har samtidigt respekt för att andra människor, t.ex. katoliker, tycker det är att ta liv och således borde vara brottsligt (eller bara moraliskt fel) – oavsett vilka tragiska omständigheter som lett fram till graviditeten. Men denna ödmjukhet inför svåra frågor verkar fullständigt saknas i Sverige.

 5. 5 Michaël Lehman april 13, 2009 kl. 0:30

  Ja, du har rätt att jag hade kunnat uttrycka det mera kanslisvenskt korrekt, jag hade kunnat skriva “överdrivet sexualiserat”. Min använding av ordet “översexualiserade” i detta fall avsåg ju att betona hur överdrivet sexualiserat vårt tidevarv är. Att skriva att det råder en “sexualisering” hade bara varit att konstatera fakta, och därmed missat att förmedla den underliggande värderingen.

  Att ha ett så exakt språkbruk som möjligt är icke blott kanslisvenskt eller akademiskt, det är också viktigt för den debattör, som icke vill blotta sina svagheter i onödan. Uttrycket ‘överdrivet sexualiserad’ giver samma resultat som ‘översexualiserad’. Och nu säger du ju också just det: Att du vill »betona hur överdrivet sexualiserat [min kursiv.] vårt tidevarv är». Och därmed accepterar du sålunda en genomsnittlig sexualisering. Intressant! Då kvarstår frågan om skalan.

  Se på dina meningsfränder feministerna, som kritiserar ‘sexualiseringen av det offentliga rummet’ (alltså fenomenet i sig) i stället för en ‘överdriven sexualisering’ (alltså en grad av fenomenet). Huru som helst ledde det hela dit jag ville, nämligen till ett erkännande att du ville förmedla en värdering och icke ett faktum.

  Artikelförfattaren heter Joel Halldorff och är doktorand i religionshistoria vid Uppsala Universitet. Han kan säkert hjälpa dig med den där källhänvisningen.

  Nja… Det har jag varken tid eller lust med. Dessutom åligger jämlikt alla vetenskapliga kriterier bevisbördan respondenten och icke opponenten. Så jag nöjer mig med att konstatera, att du kan hänvisa blott till en referens, som i bästa fall är sekundär, och vars reliabilitet icke är fastställd. En doktorand i kyrkohistoria är ju trots allt ingen medicinsk auktoritet, så jag nöjer mig med att konstatera, att jag tillsvidare icke fäster någon tilltro till dessa uppgifter.

 6. 6 Söderbaum april 13, 2009 kl. 11:09

  Lehman: ”Nja… Det har jag varken tid eller lust med. Dessutom åligger jämlikt alla vetenskapliga kriterier bevisbördan respondenten och icke opponenten. Så jag nöjer mig med att konstatera, att du kan hänvisa blott till en referens, som i bästa fall är sekundär, och vars reliabilitet icke är fastställd.”

  Jag har inte heller tid eller lust med det. Jag tror att du missförstår någonting här. Det är nämligen inte jag, utan Halldorff, som är respondenten i sammanhanget. Jag återger bara essensen i hans artikel. Läs gärna Halldorffs större artikel. Om du är seriöst intresserad av en källa är det till honom du ska vända dig.

 7. 7 Michaël Lehman april 13, 2009 kl. 11:16

  Jag har inte heller tid eller lust med det. Jag tror att du missförstår någonting här. Det är nämligen inte jag, utan Halldorff, som är respondenten i sammanhanget. Jag återger bara essensen i hans artikel. Läs gärna Halldorffs större artikel.

  Ditt inlägg här synes icke ha formen av varken ett referat eller en recension, så jag kan icke tolka det på annat sätt, än att du driver en tes grundad på Halldorffs artikel. Så jag uppfattar dig som respondenten i detta fall. Och jag har redan läst Halldorffs artikel. Du och han har säkerligen många gemensamma värderingar medan han och jag har färre gemensamma värderingar. Och den grundläggande kritiken kvarstår (bortsett från att jag icke ens har berört den romersk-katolska moralismen och sexualpaniken): En doktorand i kyrkohistoria är ingen medicinsk auktoritet. Så jag betvivlar hans av dig förmedlade och omhuldade påståenden.

 8. 8 Hiller Brantenstam april 13, 2009 kl. 17:36

  Katolska Kyrkan är en Pedofilkyrka

  Jajamensann!!!

 9. 9 Michaël Lehman april 13, 2009 kl. 17:39

  Katolska Kyrkan är en Pedofilkyrka

  Jajamensann!!!

  Här når den intellektuella nivåen oanade höjder…

 10. 10 Johan J april 18, 2009 kl. 21:04

  På vad sätt är Sspx utifrån katolsk lära en ”ytterlighetsgrupp” Jakob S.?

 11. 11 Söderbaum april 18, 2009 kl. 21:16

  Johan J: ”På vad sätt är Sspx utifrån katolsk lära en ”ytterlighetsgrupp” Jakob S.?”

  De tar avstånd från Andra vatikankonciliet och har därmed placerat sig vid sidan av det kanoniska.

 12. 12 Bo Hagerf april 18, 2009 kl. 21:49

  Det är oriktigt att FSSPX förkastar det andra vatikankonciliet. Man ifrågasätter en handfull texter och de tydliga modernist-influerade tendenserna under konciliet 1962-1965 och därefter.

  Det förkommer många missförstånd men också illasinnad och medveten desinformation kring FSSPX. När t.ex. herr Beskow i tidningen Dagen kritiserar den helige Fadern i detta ärende, så är det äktprotestanten som avkläder sig all estetisk-katolsk polityr och blir avslöjad som politiskt korrekt modernist – åsikter som den helige påven Pius X fördömde.

  Ubi Petrus, ibi Ecclesia!

 13. 13 Olof mars 19, 2010 kl. 0:35

  Söderbaum:

  Om SSPX är en ”ytterlighetsgrupp”, innebär det inte i så fall att hela den katolska kyrkan fram tills det andra vatikankonciliet var en ”ytterlighetsgrupp”? SSPX har ju inte gjort annat än att hålla fast vid den katolska läran så som den har sett ut ända sedan kyrkan grundades av Kristus. Är det inte ur ett historiskt perspektiv rimligare att kalla den nuvarande postkonciliära kyrkan för en ytterlighetsgrupp?

  Sedan stämmer det väl knappast att Williamson fråntogs sin rätt att verka som biskop med anledning av hans uttalanden om förintelsen? Vad grundar du det påståendet på?

 14. 14 Krister Andersson maj 6, 2010 kl. 13:23

  Så det är svartmålning och att ha fördomar
  att kritisera katolskakyrkan för dess
  prästers handlande mot småbarn och kyrkans
  mörkläggning av detta? Helt otroligt
  resonemang!!

 15. 15 Stoller maj 8, 2010 kl. 10:26

  Är du verkligen så naiv Krister Andersson? Journalistiska drev drivs inte av sanningslystnad, utan av sensationslystnad, hat och skadeglädje.

  De fall av övergrepp som skett inom den katolska kyrkan är vedervärdiga och kyrkans hantering av detta har varit mycket dålig. Jag hoppas att katolska kyrkan kan ta tillfället i akt att styra upp sin beredskap, sin hantering och sitt förebyggande av liknande tragedier.

  Men Krister, är du verkligen så blåögd att du inte inser att en likadan granskning av andra jämförbara organisationer också hade renderat en hel del skamligheter? En granskning av exempelvis muslimer eller svenska socialdemokrater?

  Drivkraften bakom den pågående mediaprocessen är inte omtanke om barn, utan primitivt hat mot katolicismen. De som hatar blir inte ledsna utan snarare glada när de hittar vad de söker. Det är det som är så sjukt.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 983,254 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser