En amerikansk vattendelare

ANALYS | Den kristna tidningen Världen Idags ”editor of International Affairs” Mats Tunehag, som i ett slag av hybris bloggar på engelska, rapporterar om att president Obama nu driver frågan om att ta bort den samvetsklausul som finns inom den amerikanska vården beträffande abort. Enskilda vårdanställda i USA kan idag säga ifrån att de inte vill utföra abort om de har moraliska betänkligheter mot detta. Men sådana betänkligheter tycker inte Obama är något som man kan ta hänsyn till. Den kristna högern är med rätta förbannad. Saken blev inte direkt bättre av att samma president för ett tag sedan under ett besök i Turkiet deklarerade ”We do not consider ourselves a Christian nation”. Mer om Obamas direkt osmakliga syn på abort kan ni läsa här.

Via Ja till Livets blogg blir jag tipsad om Washington Posts opinionsundersökning i abortfrågan från i somras. Den visar att 47 procent av amerikanerna anser att abort borde vara förbjudet helt eller i de flesta fall och att 49 procent av amerikanerna anser att abort alltid borde vara tillåtet eller tillåtet i de flesta fall.

Lägg till dessa siffror till det faktum att 22 procent av amerikanerna uppger att abortfrågan är av stor betydelse när de röstar i de politiska valen. Av de 22 procent är 59 procent motståndare till fri abort och 40 procent anhängare av fri abort (siffrorna hämtade från heimdaliten och professorn Kjell O. Leijons bok ”Bush och det tysta kriget”).

USA har världens mest abortliberala politik samtidigt som nästan hälften av befolkningen vill helt eller delvis förbjuda all möjlighet till abort. Det är uppenbart att denna fråga även fortsättningsvis kommer vara sprängstoff i det stora landet i väster.

Läs också:

Dag Elfstöm

Annonser

11 Responses to “En amerikansk vattendelare”


 1. 1 Giulia G.M. april 15, 2009 kl. 1:13

  Ja, det är hemskt, förnedrande och våldsamt att tvinga någon, t.ex. en läkare, att göra någonting som strider emot hans religiösa tro och/eller hans djupaste övertygelser.

  Tyvärr är jag inte alls förvånad över Obamas uttalande i Turkiet. Mitt intryck är att USA:s traditionella kulturella band med Europa blir svagare för varje år som går. USA är som ett barn som växer upp och bli alltmer olik sin far. Många här blir t.ex. shockade och djupt generade om man ger uttryck till det (jag trodde) allmännt vedertagna faktumet att USA:s liberala, demokratiska och republikanska värdegrund hade sitt ursprung i England och i Frankrike, d.v.s. i två europeiska, kristna länder. Det har nästan blivit tabu att påstå det. All ska vara relativt och multikulturellt. Enligt den oficiella, populistiska och politiskt korrekta ”versio vulgata”, har USA inga europeiska rötter och inga (åtminstone från ett historiskt perspektiv) grundläggande kristna värderingar. Jag undrar hur man då kan rättfärdiga Grundlagens starka naturrättsliga prägel utan att acceptera USA:s europeiska ursprung och kristna rötter, och hur man kan skildra den historiska utvecklingen som har lett till USA:s nuvarande skick utan att hänvisa till Europa, naturrätten och den kristna ortodoxin.

  Den enda positiva sidan av denna löjliga relativisering är att USA verkar duktigare på att ödmjukt, respektfullt och effektivt integrera sina invandrare, särkilt de muslimska, medan i Europa har vi totalt och tragiskt misslyckats med det. Jag vet dock inte om vårt misslyckande beror på en brist på kulturell öppenhet, eller på andra (kanske ekonomiska, snarare än kulturella) faktorer, som t.ex. välfärdsstaten o.s.v.

  PS: ”Mats Tunehag, som i ett slag av hybris bloggar på engelska,…”

  Kanske handlar det inte om hybris; kanske vill han också nå en bredare skara av utländska läsare.

 2. 2 Dag Elfström april 15, 2009 kl. 1:27

  Giulia G.M :

  Kanske handlar det inte om hybris; kanske vill han också nå en bredare skara av utländska läsare.

  Jag betvivlar att någon större internationell krets läsare har ett intresse av att läsa vad en utrikesredaktör på en tidning med färre än 9 000 läsare har att säga. Men jag ska inte vara elak; jag gillar Mats Tunehag och Världen Idag. Men jag tror nästan att han förlorar fler läsare än han vinner genom att blogga på engelska.

  Vänligen,

  Dag E

 3. 3 Jason McNamara april 15, 2009 kl. 11:15

  Ifall USA är en kristen nation är en fråga för konstitutionen och har inget med banden till Europa att göra. Obama är knappast den förste att hävda att USA inte är en kristen nation.

  ”The legitimate powers of government extend to such acts as are injurious to others. But it does me no injury for my neighbor to say there are twenty gods, or no god. It neither picks my pocket nor breaks my leg.”

  Jefferson, Notes on the State of Virginia

  ”As the Government of the United States of America is not, in any sense, founded on the Christian religion; as it has in itself no character of enmity against the laws, religion, or tranquility [sic], of Mussulmen [Muslims]; and, as the said States never have entered into any war, or act of hostility against any Mahometan nation, it is declared by the parties, that no pretext arising from religious opinions, shall ever produce an interruption of the harmony existing between the two countries.”

  Treaty of Tripoli, signerat 1797 av senaten.

  ”The United States have adventured upon a great and noble experiment, which is believed to have been hazarded in the absence of all previous precedent — that of total separation of Church and State. No religious establishment by law exists among us. The conscience is left free from all restraint and each is permitted to worship his Maker after his own judgment. The offices of the Government are open alike to all. No tithes are levied to support an established Hierarchy, nor is the fallible judgment of man set up as the sure and infallible creed of faith. The Mohammedan, if he will to come among us would have the privilege guaranteed to him by the constitution to worship according to the Koran; and the East Indian might erect a shrine to Brahma, if it so pleased him. Such is the spirit of toleration inculcated by our political Institutions.”

  USA:s 10:e President, John Tyler

 4. 4 Populisten april 15, 2009 kl. 19:34

  När de svenska partiledarna fick frågan under en TV-debatt ifjol om vilken amerikansk presidentkandidat de stödde så svarade Sahlin att hon stödde Obama mycket pga hans inställning till abort. Det är så oerhört synd att svenska folket och journalistkåren är så oinsatta att de låter sådant slippa igenom. För visst hade det varit intressant att se henne försvara partiell födelse-abort i direktsänd TV…

 5. 5 Tunehag april 16, 2009 kl. 11:08

  Hej och tack för blogginlägg med kommentarer. Låt mig försöka ge en bakgrund till varför jag bloggar på engelska. De flesta (90+ procent) av mina bekanta, vänner och kollegor är inte svenskar och bor inte i Sverige. Jag har rest, arbetat och bott i ca hälften av världens länder. Jag har bokstavligt tusentals med internationella kontakter. Jag får mail från hela världen med respons på bloggen, från parlamentariker, höga jurister, ledande affärsmän, MR-experter m fl. Jag gör ca 20 – 25 utlandsresor per år och vid varje tillfälle detta år (började blogga 1 dec 08) har jag mött människor som läser bloggen. Mvh, Mats Tunehag

 6. 6 Giulia G.M. april 16, 2009 kl. 14:37

  Jason (så heter också min man, förresten :)):

  Ifall USA är en kristen nation är en fråga för konstitutionen

  Jag tycker att detta formalistiska påstående är väl lite begränsat och, ärligt talat, en aning förenklat.

  och har inget med banden till Europa att göra.

  Säkert inte från ditt formalistiska synpunkt, men kanske ur ett historiskt perspektiv…

  the Government of the United States of America is not, in any sense, founded on the Christian religion

  Of course not, but it is founded on principles and ideas (e.g. Classical liberalism) whose defining characters and historical development were heavily influenced by Christian orthodoxy. In fact, Classical liberalism arose in England at a time when Christian orthodoxy was still culturally dominant and very vibrant, and both presuppose the same moral ontology, namely natural law, which is obviously no coincidence.

  Jag undrar fortfarande varför det har blivit tabu att påstå en sådan (tydligen obekväm) självklarhet. Amerikanerna borde däremot vara stolta över det och värna om sina rötter – det är deras historia! Man blir varken dygdig eller moraliskt överlägsen av att vara historielos.

  Dag E,

  ”Jag betvivlar att någon större internationell krets läsare har ett intresse av att läsa vad en utrikesredaktör på en tidning med färre än 9 000 läsare har att säga. Men jag ska inte vara elak; jag gillar Mats Tunehag och Världen Idag. Men jag tror nästan att han förlorar fler läsare än han vinner genom att blogga på engelska.”

  Du har nog rätt. Dessutom är det viktigt att försöka behålla sitt språk och värna om det språkliga mångfaldet. Stort tack för din vänliga förklaring.

  Hälsningar,

  Giulia 🙂

 7. 7 Giulia G.M. april 16, 2009 kl. 14:42

  Corrigendum: Jag borde ha skrivit ”din formalistiska synpunkt”. Förlåt! 🙂

 8. 8 Giulia G.M. april 16, 2009 kl. 14:53

  Corrigendum II: Och såklart ”historielös” (just nu skriver jag ofta på tyska – ursäkta igen).

 9. 9 Jason McNamara april 20, 2009 kl. 14:43

  Giulia

  Vem har sagt att det är tabu att påstå något sådant, det är din egna uppfattning. Det påstås varje dag utan att det väcker någon debatt. Märkligare däremot att bamas kommentar som upprepats i 300 år blev en sådan kioskvältare. Om något var tabu, så är det uppenbarligen att hävda att USA inte är en kristen nation, vilket det inte är.

 10. 10 Giulia G.M. april 26, 2009 kl. 12:48

  Jason,

  Vem har sagt att det är tabu att påstå något sådant, det är din egna uppfattning.

  Ja, det handlar om min egen uppfattning, mitt enkla subjektiva intryck, mina sporadiska och anekdotiska erfarenheter. Jag är nämligen ingen pseudovetenskaplig debattör, utan bara mycket okunnig och lite nyfiken. 🙂

  Det ovannämnda påståendet är självklart inte alls tabu bland de konservativa, och lika självklart är det mycket impopulärt bland vissa liberaler.

  Det som förvånar mig är dock att det verkar vara tabu bland de ”vanliga” opolitiska (eller i.a.f. inte aktivt engagerade) medelamerikanerna som jag träffar varje dag här i USA. De verkar uppfatta denna självklarhet som obekväm och generande – nästan som någon slags ”white power” propaganda!

  Om mitt intryck är korrekt (vilket inte är säkert), undrar jag varför det har blivit så.

  Märkligare däremot att Obamas kommentar som upprepats i 300 år blev en sådan kioskvältare.

  Kanske därför att det lägger fram ett intressant och viktigt filosofiskt dilemma. Jag kan bara ana det, men jag tror att det beror på att Obamas kommentar uppenbarar en potentiell motsägelse.

  USA byggdes utifrån naturrättsliga principer. Men, historiskt sett, varfrån kommer USA:s naturrättsliga prägel? Den kommer från klassisk liberalism, som i sin tur tog den från den (på den tiden rådande, inflytelserika och levande) kristna ortodoxin.

  Å andra sidan, ”the Government of the United States of America is not, in any sense, founded on the Christian religion”.

  But it was historically founded on natural law principles that had been mediated by (and in many cases taken directly from) Christian orthodoxy! Det är faktiskt ingen slump att liberalismen och den kristna ortodoxin förutsätter samma moraliska ontologi, d.v.s. naturrätten.

  Problemet är att en ”sekulär och liberal nation” som USA borde vara grundad på en ”sekulär naturrätt”. Men finns det en sådan sak som en ”sekulär naturrätt”? En rationalistiskt berättigad naturrättslig grundetik? Detta var, som alla vet, Upplysningens centrala fråga: Man skulle kunna påstå att Upplysningen var strävan att humanisera och rationalisera religionen.

  Jag är tydligen ingen idéhistoriker, men jag tycker att igen filosof hittills har lyckats med denna (omöjliga?) ”hjärntransplantion”. Så, när Obama påstår att USA inte är en kristen nation, undrar många varifrån dess allmänna moral och dess naturrättsliga grundetik kommer ifrån.

  Det är en gammal fråga som ingen har lyckats avgöra på ett definitivt och (åtminstone för mig) fullständigt tillfredsställande sätt, vilket kan vara orsaken till att den fortfarande är en sådan kioskvältare.

  PS: Jag ber om ursäkt på förhand för mina eventuella språkfel.

 11. 11 Söderbaum april 26, 2009 kl. 15:33

  Giulia: ”Problemet är att en “sekulär och liberal nation” som USA borde vara grundad på en “sekulär naturrätt”. Men finns det en sådan sak som en “sekulär naturrätt”?”

  Jag började skriva på ett svar till dig, men det blev ett huvudinlägg istället. 🙂 Tack för inspirationen!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 953,124 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar