Jag gör vad jag vill, jag har ju åsikter!

Inte första gången. Här talare Olof Palme för kårhusockupanterna 1968.

ANALYS | Jag skulle ju ljuga om jag sa att jag var förvånad över att ännu en vänsterdemonstration har slutat i bråk och kriminalitet. Särskilt när den går under namnet ”ockupationsfestivalen” så kan nog till och med Ali Esbati hålla med om att man inte kan låtsas att de brottsliga handlingar som genomförs är olyckliga beteenden från ”enskilda” demonstranter så som man ofta försöker.

Arrangörerna inspireras av den husockupation som urartade i Danmark förra året, detta eftersom de tycker det byggs för lite bostäder. Och som goda socialister så anser man sig givetvis ha moralisk rätt att bryta mot de lagar man känner för och störa vanliga människors liv eftersom man ju är snälla ”engagerade” ungdomar som har en massa åsikter. Även om detta inte är något av de värsta exemplen på brottslighet i samband med vänsterdemonstrationer så är det en del i ett mönster.

Allmän moralisk lag

Jag orkar inte ens spendera någon längre tid med att skriva om dessa personer men kan inte annat än att återigen känna mig uppgiven. Ska man acceptera de principer som dessa, och andra, vänsterdemonstranter följer, att de har rätt att göra vad de vill så länge som det finns något som de inte gillar så bör det på samma sätt som i Kants moraliska imperativ gälla för alla som en allmän moralisk lag.

Är det då ok ifall borgerliga ”aktivister” skulle få för sig att ockupera Sveavägen 68 eller attackera strejkvakter? Eller om vi vill ta ett mer extremt exempel, är det ok om rasister ”beslagtar” invandrares bostäder eller attackerar lite ”folkfiender”? Om det är fritt fram för kommunister och syndikalister att göra vad de vill för att de har åsikter, då måste det väl innebära att även de andra socialisterna, nazisterna, får bryta mot de lagar de känner för?

Jag antar att de flesta av alla de socialister som sysslar med denna typ av kriminalitet skulle hävda att det är något helt annat, att friheten till kriminalitet bara gäller dem själva, eftersom de arbetar för något bra. Och det är där som pudelns kärna finns, de som sysslar med ockupationer eller kravaller i Rosengård är inte demokrater. De anser att demokratiska beslut endast är giltiga om de själva stödjer dem.

Demokratisk tolerans

I en demokrati så måste kunna tolerera att andra har åsikter man själv inte stödjer, och att dessa ibland får sin vilja igenom. Det finns väldigt enkla skäl till varför borgerliga ungdomar aldrig sysslar med sådan här verksamhet, borgerliga accepterar demokratin och demokratiska beslut. Om man däremot är renlärig kommunist eller syndikalist så anser man per definition att det är odemokratiskt att det fattas beslut som går emot den egna läran. Marx och Lenins proletariatets diktatur är inte ett felvalt uttryck utan just en ambition att införa diktatur så att inga beslut man själv inte stödjer ska kunna beslutas. Deras lära var inte och är inte demokratisk.

Samhället kan aldrig acceptera denna typ av politiskt motiverad kriminalitet. När socialister försöker brandbomba ihjäl barnfamiljer på McDonald’s, krossa småföretagares livsverk genom att slå sönder deras butiker, ockupera byggnader, slå sönder partikanslier, misshandla meningsmotståndare eller attackera poliser, ja då måste samhället reagera.

I en demokrati så får man försöka påverka genom att debattera och övertyga människor. Även den som vill avskaffa demokratin är fri att försöka övertyga människor om att detta vore en god idé, men man är inte fri att strunta i de demokratiskt fattade besluten eller att ge sig på människor som säger emot ens åsikter. Inte ens om man är socialist.

David Högberg

Annonser

53 Responses to “Jag gör vad jag vill, jag har ju åsikter!”


 1. 1 TB maj 17, 2009 kl. 21:13

  Dessa husockuperande individer är inget annat än simpla brottslingar.

  Samhället måste upprätthålla de lagar som stiftats i demokratisk ordning i vår riksdag. Alltså måste var enda en av dessa simpla bottslingar gripas, lagföras och i det fall de kan bevisas vara skyldiga ges kännbara straff. Såväl rättssamhället som respekten för demokratin kräver detta.

 2. 2 David Högberg maj 17, 2009 kl. 21:16

  @TB: Helt rätt. Brottslingar är brottslingar, även när de vandrar under socialistisk flagg.

 3. 3 leoryberg maj 17, 2009 kl. 21:26

  @TB: För att folket skall kunna ha kvar respekten för demokratin så måste denna demokrati fungera så bra att de lagar som stiftas gynnar merparten av befolkningen. När våra folkvalda köper en superdator för att övervaka oss, och fortfarande hävdar att de ”inte har råd” att åtgärda bostadsbristen, så är någonting fel på högre ort.

 4. 4 David Högberg maj 17, 2009 kl. 21:43

  @leoryberg: Så då borde vi borgerliga väl vara fria att använda brottsliga metoder mot t.ex. vänsterpartiet, då deras politik skulle missgynna de allra flesta i befolkningen. Eller menar du egentligen att demokratin måste fatta beslut som du anser är rätt för att den ska kunna respekteras eftersom de uppenbart gynnar befolkningen, medan jag har fel om vad som gynnar befolkningen?

  Det du skriver illustrerar bra det jag skriver om i inlägget. Jag betvivlar gissningsvis att vi kommer bli överens om vad som gynnar majoriteten av befolkningen, men oavsett vem av oss som får gehör genom det demokratiska systemet så berättigar det inte den andre till brottslighet.

 5. 5 Ester maj 17, 2009 kl. 21:54

  Du skriver i ditt inlägg: ”Är det då ok ifall borgerliga “aktivister” skulle få för sig att ockupera Sveavägen 68 eller attackera strejkvakter? Eller om vi vill ta ett mer extremt exempel, är det ok om rasister “beslagtar” invandrares bostäder eller attackerar lite “folkfiender”?”
  I fallet 165 rör det sig om en VÅLDSFRI manifestation i TOMMA hus och inte om någon attack eller beslagtagande av redan bebodda hus så ditt försök till liknelser är orättvist.
  Du talar även om villkoren för beslutstagande i en demokrati. Men som du säkert märkt är alla människor inte lika mycket värda i en demokrati. De som redan har makt får mer och de med pengar kan köpa sig den. Men de som har varken eller har mycket svårt att bli hörda eller ens övervägda vid beslutsfattande. Är det rätt enligt dig att denna majoritet ideligen blir överkörd av en liten maktelit, enbart för att den kallar sig demokrati?

 6. 6 TB maj 17, 2009 kl. 21:56

  @leoryberg: Ingen, och jag säger ingen, har rätt att sätta sig upp mot de lagar som stiftas i våra demokratiskt valda institutioner.

  Lagar är inte fullkomliga och förutsättningar förändras, så är det och så har det alltid varit. Dock, uppgiften att förändra lagarna tillhör vår folkvalda riksdag inte och inte en mobb med simpla husockuperande brottslingar.

  Hur skulle det vara om alla agerade på det sätt som denna brottsliga mobb av socialister, kommunister och andra samhällsomstörtare gör? I konsekvensens namn skulle ju då också andra avgrundskrafter, t.ex. de främlingsfientliga, kunna ta sig samma rätt för att uppnå det de tycker är rätt och riktigt.

  Respekten för rättstaten och demokratin är orubbliga principer som alltid måste försvaras.

 7. 7 David Högberg maj 17, 2009 kl. 22:09

  @Ester: Som jag skriver så är det aktuella fallet inte något av de värre exemplen på vänsterbrottslighet, men en del i ett mönster som inkluderar även misshandel och försök till att döda barnfamiljer för att de äter hamburgare. Även om många som deltar i den nuvarande demonstrationen säkert finner det senare av de två fallen väldigt fel och avskyvärt så är det likväl grundat på samma antidemokratiska tankegångar.

  Som du skriver så innebär inte demokratin nödvändigtvis att alla betraktas som havande samma värde, vilket också är en anledning till att jag kämpar i en rörelse som försöker sätta alla människors okränkbara värde som den främsta principen för samhället.

  Du är däremot ganska rejält ute och cyklar i resten av det resonemanget. I en demokrati har alla rätten och möjligheten att argumentera och försöka få stöd för sin åsikt, och alla har i slutändan lika stor röst i beslutet om vilken väg samhället ska gå, just genom demokratiska val. Vilket dock givetvis inte innebär att dina ståndpunkter vinner gehör, på samma sätt som mina inte har det.

  Du får gärna försöka förklara för mig hur alla blir mer jämlikt fria att arbeta för sina åsikter i proletariatets diktatur, där ju en viktig del är att alla avvikande åsikter förbjuds och aktivt bekämpas med alla tillgängliga medel. För du är väl medveten om att den diktaturen är menad att naturligt upphöra först när alla människor tycker lika, då alla är helt renläriga kommunister?

  Eller har du ett tredje alternativ utöver demokrati och diktatur som skulle göra att alla bättre fick samma möjlighet att få gehör för sina åsikter? I så fall vill nog en del statsvetare tala med dig. Jag vågar dock gissa utifrån ditt resonemang att ditt alternativ är ett samhälle där endast planekonomi tillåts. Om några alternativ till den ståndpunkten tillåts genomföras så skulle vi ju återgå till den så hemska demokratin.

 8. 8 Ester maj 17, 2009 kl. 22:18

  TB
  Men lyssna på dig själv. Det är ju du som är den främlingsfientliga. Det är ju du som inte kan ha respekt, förstå och acceptera andras ståndpunkter.
  Hur pass folkvalda tror du att de ”folkvalda” är? Med pengar och reklam promotas vissa människor för att väljas till maktposition. Och sen menar du att dessa ”folkvalda” har mer intresse i att arbeta för folket än för de som egentligen gav dem deras position, pengarna.
  Man föds in i ett system och antingen nöjer man sig med det eller så vill man något annat. Du verkar ju vara nöjd. Men alla andra som förbises av borgerligheten, vad tycker du att de ska göra när de inte på demokratisk väg når fram?
  Kan du verkligen anse att du har mer rätt till den mark vi delar för att du råkar vara en av samhällets priviligerade?

 9. 9 David Högberg maj 17, 2009 kl. 22:26

  @Ester: Återigen illustrerar du min poäng bra. Vad ska socialister göra om de demokratiska besluten inte går deras väg. Givetvis måste de ju då tillåtas ta till brottslighet…

  Sen kan jag inte låta bli att ännu en gång bli irriterad på er socialisters ständiga fåniga hävdanden att alla som inte håller med er är ”priviligerade” eller rika alternativt överklass som det brukar heta. Själv är jag inte uppvuxen under några ekonomiskt starka förhållanden, och tillhör idag utan tvekan de i Sveriges vuxna befolkning som har det sämst ställt rent ekonomiskt. Borde det inte innebära att också jag har rätt att ta till kriminalitet eftersom jag inte får gehör för mina åsikter?

 10. 10 Ester maj 17, 2009 kl. 22:30

  Jag är statsvetare i Lund.
  Och jag är inte ute och cyklar, som du uttrycker det, i fråga om demokratin. Alla har inte alls samma möjlighet till att påverka sin tillvaro och de beslut som tas gällande dem och för dem. Dessa beslut baseras på pengar. Du borde kolla in lite dokumentärer om the bilderberggroup och relationen mellan USA och deras federal reserve innan du glorifierar hur ”demokratin” ser ut idag. Min poäng David Högberg är att demokratin idag inte är demokrati utan en oligarki.

 11. 11 David Högberg maj 17, 2009 kl. 22:36

  @Ester: Menar du allvar? Du rekommenderar alltså mig att ta del av lite konspirationsteorier som ett argument mot demokratin? Jo tack, jag tycker det är rätt kul med konspirationsteoretiker så jag har sett åtskilliga ”dokumentärer” om de ämnen du talar om. Men jag finner det rätt skrämmande att en statsvetare kan gå på sådant.

  Utan tvekan finns det alltid olika möjligheter för olika personer att påverka, sådan är verkligheten, allt annat är icke verklighetsförankrade utopier. Jag kan dock med säkerhet säga att möjligheten är större för alla i en demokrati än i en diktatur.

  Men på vilket sätt har man rätt att ta till brottslighet bara för att utopier inte existerar?

 12. 12 Mats N. maj 17, 2009 kl. 22:45

  Jag blir glad när jag ser att unga studenter äntligen engagerar sig och gör sina röster hörda! Det är en stor grupp i samhället som ofta inte uppmärksammas och vars livssituation under många år har varit extra utsatt och där väldigt små politiska insatser har gjorts för att förbättra omständighterna för den här gruppen. Studier har också visat att denna grupp, bestående av unga människor, i allt större utsträckning drabbats av stressrelaterade sjukdomar och andra former av psykisk ohälsa – som säkerligen också har en grund i studenternas livssituation.

  Just i Lund har bostadsbristen varit ett faktum under väldigt
  lång tid och jag har stor förståelse för den maktlöshet stundenterna ger uttryck för när de inte blir hörda av politikerna. Sedan tycker jag att det är obehagligt och nästan kränkande att se hur poliserna slår hårt med sina batonger när studenterna går emot poliserna tillsynes ganska harmlöst med sina plakat (sydsvenskan.se). Att ett sådant kraftigt våld kan vara berättigat har jag svårt att förstå! Och en student vårdas på sjukhus efter att ha fått ett batongslag i huvudet…

 13. 13 David Högberg maj 17, 2009 kl. 22:54

  @Mars N.: Och jag antar att du känner samma glädje när nazistiska studenter ”gör sina röster hörda” genom brottslighet? De anser ju att svenskar eller ”den ariska rasen” är en hotad grupp som är under förtryck av någon form av konspiration.

  Är det så att eftersom just du anser att ett visst beslut borde fattas, eller anser att studenter har svårt att få gehör för sina ståndpunkter så är brottslighet acceptabel? Eller ska jag anta att din glädje över brottslighet från studenter omfattar alla studenter, även de som är av andra åsikter än dig själv?

  Har du någon stringent förklaring till varför just studenter som är socialister har rätt att skita i demokratiska beslut och samhällets lagar, eller menar du att den rätten tillfaller alla studenter, och då antagligen även alla andra som anser sig få mindre gehör än de vill?

 14. 14 Ester maj 17, 2009 kl. 22:57

  Nej inte som argument mot demokratin utan som argument för att demokrati inte råder. Du verkar vara väldigt mycket för att dela upp människor i fack. Varför låter du etiketter styra dig. Du har redan satt undan mig i ett fack och behandlar mig därefter.

  Det handlar inte om att gå på någonting utan om att vara öppen och inte låsa sig i sina åsikter och vara flexibel. Jag pratar inte om att svälja med hull och hår utan att kritiskt granska den maktapparat vi har. Om du nu har sett dessa dokumentärer som jag talar om så är det det mycket möjligt att du slår ifrån dig det de säger som påhitt. Det kan så vara och vi kan lämna det där.
  Men något som dessa filmer visar är hål och luckor i värt system som tillåter sådant som konspirationsteoretikerna påstår redan har hänt. Det behöver inte vara sant att det har hänt men det är sant att systemet tillåter det att hända och det är ett jätteproblem med det system vi har idag.

  Återigen har du utan någon grund lagt mig i ett fack där du lägger folk som du tror förespråkar någon slags diktatur. Det gör jag inte. Jag kritiserar den ”demokrati” som vi har idag. Jag anser inte att den är fullgod utan borde fungera och se mycket bättre ut.
  Återigen säger jag att det är inte demokrati idag som den borde vara utan är mer av en oligarki.

 15. 15 Ester maj 17, 2009 kl. 23:01

  Hur kan du likställa krav på bostäder med nazism? Du gör det ju bara för att kunna fortsätta att driva din åsikt.
  Du förespråkar som oss andra demokrati. I en demokrati finns flera åsikter, den är regnbågsfärgad. Men du vill se den i svart och vitt. Brott som brott säger du. Se till sakfrågan.

 16. 16 David Högberg maj 17, 2009 kl. 23:05

  @Ester: Med kommentarer som ”Men som du säkert märkt är alla människor inte lika mycket värda i en demokrati. De som redan har makt får mer och de med pengar kan köpa sig den.” så får du nog acceptera att jag sätter dig i facket ”motståndare mot demokratin” rätt omgående.

  Du får gärna ge konkreta exempel på vad i konspirationsteorierna kring bilderberggruppen eller federal reserve som du syftar på om jag ska kunna svara på den delen. Det du nu skrev var, om uttrycket tillåts mig, snömos.

  Om du då inte vill ha diktatur så får du förklara för mig vilket ditt alternativ till dagens demokratiska principer är. Och ingår planekonomi som en förutsättning, vilket jag fortfarande vågar gissa att du stödjer i någon form, i det så upprepar jag det jag ovan skrev: ”ett samhälle där endast planekonomi tillåts. Om några alternativ till den ståndpunkten tillåts genomföras så skulle vi ju återgå till den så hemska demokratin.”

 17. 17 Ester maj 17, 2009 kl. 23:05

  Hoppas du ser livet mer i färg framöver.
  Ha det och fortsätt kämpa för demokratin men förbättra den.

 18. 18 David Högberg maj 17, 2009 kl. 23:08

  @Ester: Om du menar att brott av den ena anledningen är ok, men inte av den andra, då är det du som ska förklara varför det skulle vara så. Och den principen som du använder dig av måste vara applicerbar på alla deltagare i samhället, annars är du tillbaka i det jag kritiserade från början, dvs att socialister anser sig ha rätt att skita i demokratin eftersom man menar sig företräda åsikter som är viktigare än den.

 19. 19 Jonas maj 17, 2009 kl. 23:21

  Jag antar att syftet med att namedroppa sin utbildning är att få någon form av pondus men blir det inte snarare pinsamt att som statsvetare inte förstå problemet med religiöst/ideologiskt indoktrinerade människor som blivit så säkra på sin egen förträfflighet att de tycker det är upp till dem att ta lagen i egna händer. Kanske har jag fel, kanske berättade du bara att du var statsvetare för att vi skulle kunna lägga dig i rätt fack…

 20. 20 Vilhelm Skytte maj 17, 2009 kl. 23:33

  Ester,

  först och främst var inte denna ”manifestation” våldsfri. Att besitta annan människans egendom utan denna persons tillstånd är en form av våld. Att du inte behöver bruka våld för att få tillgång till egendomen för att jag vägrar stoppa dig med våld gör inte en sådan handling våldsfri.

  Jag är vad som i Sverige kallas en ”höginkomsttagare”. Tyvärr är det så, Ester, att jag har upptäckt att det är fullständigt omöjligt att köpa sig något inflytande i en demokrati. Snarare är det så att ju mer jag tjänar, dessto mer får jag skatta samtidigt som min åsikt blir allt mindre viktig. Så får jag acceptera att staten tar mer än halva min inkomst och slösar bort på saker jag inte har något intresse av, samtidigt som det inte finns ett enda parti som står upp för min rätt att behålla min egen inkomst. Jag har inte heller rätt till någon asikt, för som ”höginkomsttagare” förstår jag inte hur ”vanliga” människor har det och ska därför hålla tyst och betala min skatt.

  Men det kan jag leva med.

  Vad som däremot får mig att betvivla demokratin och den allmänna rösträtten är när väljare med samma rösträtt som jag (inklusive ”statsvetare i Lund”) blandar in konspirationsteorier om Bilderberggruppen, Federal Reserve, frimurare, judar eller liknande galenskaper i debatten.

 21. 21 Ester maj 18, 2009 kl. 0:11

  Det var först david som tog upp stämpeln statsvetare varpå jag klargjorde att jag var en utav dessa. inte för att höja mitt ethos utan för att bevisa att davids indelande i grupper är något han borde akta sig för då han uppenbarligen tog mig för mycket låg och statsvetare som något högt.
  Att du vilhelm har försökt att köpa dig makt tar jag som ett skämt för att visa din point. Men om det är sant så gråter jag för din syn på vad demokratin borde vara och vad du är beredd att göra i dess namn. Att köpa sig makt anser jag vara värre än att som en stor kollektiv grupp kräva det.
  Intressant är också att du inte verkar ha reflekterat över att du tjänar mycket mer än andra vanliga som du kallar dem. Vad gör ditt arbete mer värt för samhället än han som lagar din bli eller hon som städar på ditt sjukhus så att du slipper infektioner under operation, eller bara de som säljer dig din mat.
  Du får betvivla demokratin hur mycket du vill, det är bara sunt med reflektion kring maktapparaten.

  Och som svar på davids fråga:
  Brott är relativa, det är därför som det finns relativa straff. Igen så är du inne på en brott som brott-tanke istället för att se vad frågan egentligen gäller. Det handlar om bostäder här. Människor som inte har någonstans att bo. Vad som händer i Lund är att kommunen håller på bostäder för att trissa priserna på de bostäder som ligger på marknaden. Det står flera hus tomma i Lund men ingen får lov att bo där utan hänvisas till gatan. Samtidigt står 200 poliser utanför husen och slösar bort resurser, som kunde använts till att bygga bort bostadsbristen, istället för att låta människor få tak över huvudet. Detta är ingen fråga om demokrati utan om mänskliga rättigheter.(http://www.sweden.gov.se/sb/d/8645/nocache/true/a/108501/dictionary/true) Tak över huvudet är en mänsklig rättighet.
  Tomma hus, allas hus!

 22. 22 David Högberg maj 18, 2009 kl. 0:23

  @Ester: För att först skriva en kort rad om min kommentar kring statsvetare så tyckte jag att det var rätt uppenbart att jag gav dig ett sarkastiskt svar när du verkade dig mena ha en samhällsmodell klar som gav alla medborgare mer inflytande än något annat, och som inte var demokrati eller diktatur. Jag tror fortfarande att många statsvetare gärna skulle höra mer om den modellen…

  För att sedan gå till din kommentar till mig: Så klart är olika brott olika illa. Men att ett brott är mindre farligt än ett annat gör inte att detta är ok att begå. Med det resonemanget så kan man tillslut motivera allt utom folkmord.

  Frågan gäller inte alls bostäder. Nog finns det problem med bostadsmarknaden, framförallt att den i allt för liten grad är en marknad, men att man tycker att kommunen fattar felaktiga beslut om sitt fastighetsbestånd innebär inte att man är berättigad att begå brott.

  Jag upprepar det som är huvudfrågan: Om du menar att brott av den ena anledningen är ok, men inte av den andra, då är det du som ska förklara varför det skulle vara så. Och den princip som du använder dig av måste vara applicerbar på alla deltagare i samhället, annars är du tillbaka i det jag kritiserade från början, dvs att socialister anser sig ha rätt att skita i demokratin eftersom man menar sig företräda åsikter som är viktigare än den.

 23. 23 Cheezle maj 18, 2009 kl. 0:39

  Ingen. ABSOLUT ingen som var på plats – utom sensationsjournalister som vill kränga en artikel – kan påstå att demonstranterna använde våld. Du hittar inte en enda bild på något våld någonstans. Förutom polisens våld då förstås. Hur kommer detta sig tror du? Annars är det ju alltid fullt med saftiga bilder på demonstranters våld.

  Du verkar vara lika källkritisk som en mellanstadieelev. Och att du inte var på plats vet alla vi som var där.

 24. 24 David Högberg maj 18, 2009 kl. 0:47

  @Cheezle: Du får gärna peka på var i min text jag hävdar att demonstranterna i detta specifika fall använde sig av våld (i annan mening än att man tilltvingade sig någon annans egendom).

  Jag hävdar att det som den nuvarande demonstrationens deltagare sysslade med ingår i ett tankemässigt mönster, i vilket även de politiskt motiverade misshandelsfallen och mordförsöken ingår, där man menar sig stå över demokratins spelregler eftersom man har ”rätt”.

  Ockupationsfestivalen är ett tydligt exempel på demokratiföraktet i vänsterkretsar, även om många än mycket tydligare exempel kan lyftas upp, flera av vilka jag refererar till i inlägget (om än indirekt). Ett förakt som manifesteras i att man inte anser att lagar gäller för dem själva utan bara för de som tycker annorlunda.

 25. 25 Darkwing maj 18, 2009 kl. 1:13

  Din reaktionära torrboll. Blir det inte ofta jääääättetrist att bara försvara rådande orättvisor med saker man lärt sig utantill, och aldrig problematisera vidare? Aldrig VILJA något, vilja förbättra något, se bortom sin egen privilegierade horisont. Damn it feels bad to be a medelmåtta?

 26. 26 David Högberg maj 18, 2009 kl. 1:22

  @Darkwing: Nej, precis, jag vill ju inte förändra något. Om man inte använder sig av kriminalitet som ett politiskt medel så bryr man sig ju inte egentligen. Och Tradition & Fason brukar ju alltid försöka upprepa andras inlärda ståndpunkter utan någon problematisering…

  Och så åter de fåniga kommentarerna om privilegier, lägg ner. Eller så får du gärna förklara exakt på vilket sätt jag är privilegierad…

 27. 27 Simon maj 18, 2009 kl. 7:41

  Bra inlägg och för övrigt även en mycket bra blogg, jag är glad att jag hittade den. Den reflekterar mina och många arbetande kollegors åsikter.

  Att begå kriminella handlingar då dessa inte stämmer med ens personliga övertygelser kan aldrig försvaras i en demokrati. Månne vill dessa personer/rörelser hellre ha en utbredd anarki än demokrati?

 28. 28 Erik maj 18, 2009 kl. 8:15

  Det finns en gräns för hur länge demokratins lagar gäller, jag tänkte strax illustrera det med ett litet tankeexempel. Precis som flertalet trevliga högerungdomar pekat ut så är detta helt godtyckligt och kan således utgöra grund för andra att hänvisa till högre moral när de begår brott.

  Trots detta har jag på känn att nästan alla kan hitta en gräns, efter lite funderande, där de skulle tycka att brott är acceptabelt. Inte? Vad skulle ni säga om lagen, kanske efter ytterst välmenande liberala beslut, plötsligt gav möjlighet att anställa folk för löner som inte räcker till mat för dagen, har de då inte rätt att ta mat? Eller om en demokrati beslutar att homosexualitet är olagligt, ska gayparen då hålla inne med sin kärlek tills de kunnat jobba lite med ”demokratiska” processer?

  Den som säger att gränsen inte existerar måste ha permanent slutit ögonen.

  Jag hoppas vi är någorlunda överens hittills, det var tanken i alla fall. Jag medger också att mina exempel är på det stora högst hypotetiska, tack och lov.

  Kan man då nå denna gräns i ett välmående land som Sverige? Jag tycker det. Mat och tak över huvudet är mänskliga rättigheter bortom politisk färg och borde ligga ljusår ifrån den typen av handlingar som vissa menar att man kan utföra med hänvisning till samma typ av godtyckliga moraliska grund. Har liberalerna sett något som går emot lika grundläggande rättigheter kan de med gott samvete skrida till verket. Jag misstänker dock att låg skatt inte är en mänsklig rättighet i någon kultur här i världen.

  Människor var och är hemlösa i lund, människor som studerar på högre utbildningar och människor som jobbar. Vare sig studenter eller låginkomsttagare kan själva bygga hus att bo i, vart ska de ta vägen? Politikerna har uppmärksammat vidden av problemen men inte gjort ett jota för att lösa dem. Samtidigt har de stora lokaler som bara står tomma runt om i staden. Någonstans i de demokratiska processerna går det uppenbarligen rejält snett.

  Då är det bra att man tar tomma hus för att visa att man inte accepterar handfallenheten en sekund till!

 29. 29 Halldin maj 18, 2009 kl. 8:43

  Bra skrivet!

  Kanske det är dags att sätta upp lite frikårer?

 30. 30 David Högberg maj 18, 2009 kl. 10:21

  @Simon: Kul att höra, vi hoppas att så många som möjligt hittar hit och tar del av våra tankar, så kanske vi kan bidra aldrig så lite till att stärka goda värden och principer i samhällsdebatten.

  @Erik: Så klart finns det en gräns för vilken kraft demokratiskt fattade lagar har. Den naturliga lagens moral har ett högre värde i sig än blind laglydnad, en princip som är grundläggande för det västerländska samhället, och genom sin vikt möjliggjorde t.ex. Nürnbergprocessen. Personligen köper jag en princip vad gäller lagbrott, att lagar i princip ska följas, men att de under specifika omständigheter kan vara ok att bryta mot. Den förutsättning som ska vara uppfylld är att lagbrottet är nödvändigt för att direkt skydda ett högre värde, där värde definieras i enlighet med den thomistiska filosofin, eller för att använda andra ord så handlar det om grundläggande förutsättningar för mänskligt liv och mänsklig utveckling mot sitt ändamål. Det är däremot inte ok att bryta mot en lag för att indirekt arbeta för ett värde, dvs det är inte acceptabelt att bryta mot lagar för att försöka skapa opinion för att ändra dem el.dyl.

  För att vara mycket konkret så är det även i en demokratisk stat acceptabelt att stjäla mat från den som har gott om den om det är det enda sättet att rädda sig eller sina barn från att svälta, men inte för att kritisera låga socialbidrag. Och det är acceptabelt att ta sig in i en övergiven byggnad utan tillstånd om det är det enda sättet att skydda sig från vinternatten, men inte för att kritisera bostadspolitiken.

  Jag är inte särskilt förtjust i dagens bostadspolitik, utan vi skulle behöva en mycket friare bostadsmarknad så att nybyggnationen kunde få fart. Men att jag inte gillar bostadspolitiken ger mig inte rätt att bryta mot lagen för att protestera mot den. På samma sätt har inte socialister rätt att kasta sten på poliser eller krossa butiksfönster för att de inte får gehör för sina tankar om mer planekonomi. I de senare fallen är det även mycket uppenbart att beteenden såväl bryter mot lagen som mot de grundläggande värden som lagen har som sitt yttersta syfte att skydda.

  @Halldin: Jag kan inte stödja tankar på frikårer, detta eftersom lagen måste värnas och skötas i kontrollerade former inom statens hägn för att kunna bibehålla sin bindande kraft. Privat brottsbekämpning, åtminstone när den innehåller våldsmoment, faller utanför lagens hägn och minskar snarast den grundläggande respekten för lagen.

 31. 31 rim maj 18, 2009 kl. 10:24

  Jag bor i Lund och vet att det inte bara var bostadslösa studenter som deltog i ”festivalen”. Det var AFA som denna gång var vitmaskerade och en massa tillresta wiggers som gjorde Lund till en krigszon. Visst användes våld av ”aktivisterna”. Polisen gjorde ett bra jobb. Kostnaderna för deras insats hade räckt till ett ganska stort antal bostäder. Blir bara så+ trött och fasar för statsvetare av Esters typ. Bra blogg!

 32. 32 Klara maj 18, 2009 kl. 10:55

  Jag tycker att det är ganska fascinerande hur argumentationen har kommit att handla om vänster- respektive högerpolitik i stället för själva sakfrågan; ockupationsfestivalen.

  David, du kommenterar ockupationerna i sak men argumenterar med hela vänsterrörelsens fel och brister. Hur kan aktioner mot McDonalds m.m. ha med detta att göra? Jag ser inte tråden. Ingenstans förklarar du hur dessa exempel hör ihop, bara att de gör det. Ingenstans har jag sett det argumenteras för proletariatets diktatur eller utbyte av det ekonomiska system vi har idag. Ändå drar du upp det, varför?

  Du skriver vidare:
  ‘Jag antar att de flesta av alla de socialister som sysslar med denna typ av kriminalitet skulle hävda att det är något helt annat, att friheten till kriminalitet bara gäller dem själva, eftersom de arbetar för något bra. Och det är där som pudelns kärna finns, de som sysslar med ockupationer eller kravaller i Rosengård är inte demokrater. De anser att demokratiska beslut endast är giltiga om de själva stödjer dem.’

  Jag skulle ang. detta vilja påpeka att kriminalitet inte är målet. Målet är tak över huvudet för fler invånare, ett respekterande av de mänskliga rättigheterna.
  I det här fallet vänder man sig främst till kommunen (vilket betyder att den syftning till nationell lagstiftning som finns bland kommentarerna är felaktig), och mig veterligen har det gjorts flera försök till påverkan genom just debatt och diskussion. Som TB nämner finns det många nu gällande lagar som inte är fullkomliga, och dessutom dåligt representerar majoriteten.(senare satsdel min kommentar). Detta är en reaktion på det, en vädjande från främst ungas sida (men också andras!) att bli hörda. Ockupationerna ger uppmärksamhet till problemet, samtidigt har man också visat hur många potentiella hem som faktiskt står tomma och oanvända.

  Jag ber dig å det ödmjukaste: förlöjliga inte antalet människor som drabbas av bostadsbristen i Lund. Det räcker inte med tusen, deltagarna i ockupationsfestivalen representerar många fler.
  De som demonstrerade i helgen, visserligen några ‘inlånade’ från bl.a. Göteborg och Stockholm, räcker dock uppenbarligen inte för att visa ett massivt missnöje med situationen. Det finns fortfarande de som tvekar på att människor i dagens Sverige, till- och med i en välmående stad som Lund, sover i tält i månader eller förlitar sig på vänner och bekanta för att få tak över huvudet. Detta händer och jag har själv träffat flera som fortfarande bodde i sitt tälthem i november månad, ofrivilligt förstås.
  Jag hade själv stora problem med att hitta bostad i Lund, lyckligtvis ordnade det sig tack vare vänner och kontakter. Alla har inte den möjligheten.

  ‘I en demokrati så måste man kunna tolerera att andra har åsikter man själv inte stödjer, och att dessa ibland får sin vilja igenom.’
  Det kanske är aktuellt att ta lärdom av sina egna visdomsord?

 33. 33 JudaZ maj 18, 2009 kl. 11:14

  Har så mycket hänt på 1 år? förra året stod flera studentkorridorer i Lund tomma. Studenter ville inte bo i korridor, de ville bo i lägenhet, och den skulel vara central. Har mer än en vän som bor i Lund som pluggar (och jobbar) och de har nytt lägenhet flra gånger under de senare åren. Detta av olika anledningar, men brist på lägenheter har det inte varit. nån gång harm an flyttat från 1 etta till en 2:a för man blev 2, sen tog det slut, då ville man ha en 1:a ..sedan kanske man träffade någon, sefter ett tag ville man bo i en 2:a eller 3:a .. då skaffade man det … Detta i Lund, utan problem, och utan extrema bostadsköer. Hur är detta möjligt? Är dessa personer rika? Nej en extra knäcker på sjukhuset, en jobbar på McDonalds mellan studierna. Har de kontakter? Nej…Det är aldrig ok att bryta mot lagen för att man inte instämmer med gällande regler. Tycker man en lag är fel så får man kämpa för att förändra den med demokratiska medel. Inte kasta sten på polis, stjäla annans egendom eller förstöra staden. Får kommunen mer pengar till bostäder om man tvingas ta in poliser, om man måste städa upp staden efter sprejmålade väggar, krossade glasrutor osv osv? Om jag har ett hus, men jag inte använder det, det ger ingen rätt att bryta sig in där. Kan jag bryta mig in i ert hus när ni inte är hemma? Jag förstå om man söker skydd för natten, elelr för att skydda sitt barn, det är fortfarande intrång, men det är något man kan ha förståelse för., men fega maskerade proffs demostranter och våldsverkare…nej inte en chans

 34. 34 Erik maj 18, 2009 kl. 11:27

  David: Det glädjer mig att du ställer upp på grundtanken om att lagar inte är självändamål. Fint.

  Sen flyger du iväg ganska högt upp bland teorimolnen, jag flyger inte med.

  Lyckligtvis lämnar du även en konkretare beskrivning, den tackar jag för och följer upp på.

  Din åsikt är alltså, som jag tolkar den, att man endast får bryta mot lagen när det är för att rädda sig själv i extrema situationer. Man får då inte bryta den för att hjälpa människor i sådana situationer? Vare sig direkt eller för att påverka politikerna att göra något? Fallet i lund gäller båda omständigheterna.

  Jag lämnar ännu ett exempel, det verkar ju funka bra:
  När Rosa Parks vägrade flytta på sig i den vita delen av bussen, gjorde hon då fel? Hon hade ju antagligen inte dött av att stå upp resten av biten och hon hade definitivt kunnat gå till politikerna och framföra sin åsikt i efterhand.

  Om du tycker att hon gjorde rätt, hade du också tyckt det varit rätt om en (hypotetisk) vit medpassagerare ställt sig framför och försvarat hennes rätt att sitta kvar? Denne passagerare hade inte på något sätt själv varit drabbad av problemen utan hade lugnt kunnat sitta kvar.

  Om de teoretiska linjerna är så raka som du drar dem hade i varje fall den sistnämnde gjort helt fel. Återigen handlar det om godtycklig gränsdragning, dåtidens rasism var värre än dagens hemlöshet är, det hymlar jag inte med.

  Min allra mest osympatiska sida säger dock till mig att de som hade fördömt min hypotetiske passagerare då skulle ha gjort det med ungefär samma argumentation som ni fördömer bostadsockupanter idag.

 35. 35 David Högberg maj 18, 2009 kl. 11:27

  @Klara: Jag tycker det är var väldigt tydligt hur de hänger ihop. De är alla utfall av bristande respekt för demokratins spelregler och lagen. De är alla exempel på vänsteranhängare som anser sig stå över lagen och demokratin.

  Jag har vid inget tillfälle hävdat något om att bostadssituationen i Lund skulle vara bra, helt enkelt eftersom jag inte är närmare bekant med hur den ser ut i den staden, och det är inte heller vad mitt inlägg handlar om.

  Och din slutkommentar visar ju att du inte har förstått alls vad det är jag skriver om. Jag tolererar att det finns sådana, som du, som har andra åsikter än mig, och jag tolererar till och med att det oftare är ni än jag som får sina åsikter igenom. Detta samtidigt som jag kämpar hårt för att i fri debatt bekämpa era åsikter.

  Vad jag däremot inte kan acceptera, och inte ska behöva acceptera, är att små grupper av extremister försöker få sin vilja igenom med våld och kriminalitet. Det är inte en del av den tolerans som demokratin kräver. Du är fri att argumentera och propagera allt du vill för att det är bostadsbrist i Lund och att det är kommunen ansvar att åtgärda detta, men du är inte fri att begå brottsliga handlingar som en protest bara för att du inte får gehör för din åsikt.

  Att man inte har fått sin vilja igenom trots mycket försök till debatt och diskussion ger en inte någon rätt att ta till brottslighet. Det mesta vi skriver här på Tradition & Fason får vi inte gehör för i riksdagen, men det ger oss inte rätt att strunta i lagen.

  Definitionen av demokrati är inte att alla får sin vilja igenom bara för att de propagerar mycket för den, eller att de brinner för sina åsikter. Den är att medborgarna har friheten att kasta ut de styrande och ersätta dem med några andra, om majoriteten så önskar. Samt även att man är fri att propagera för sin uppfattning och försöka få fler att hålla med om ens åsikter.

 36. 36 Söderbaum maj 18, 2009 kl. 11:43

  Ester: ”Min poäng David Högberg är att demokratin idag inte är demokrati utan en oligarki.”

  Jag håller faktiskt med dig Ester, så länge som det är just bristen på demokrati du vänder dig emot! Sverige är en oligarki där makten inte utgår från folket, utan från maktfullkomliga grupper som socialdemokratin, facket, RFSL, det vänsterdominerade media och storkapitalisterna.

  Jag har skrivit rätt mycket om det demokratiska underskottet i Sverige, som även jag finner högst problematiskt. Bl.a. denna artikel: Det demokratiska underskottet i Sverige.

  ”Men alla andra som förbises av borgerligheten, vad tycker du att de ska göra när de inte på demokratisk väg når fram?”

  Vad anser du själv om alla (borgerligt sinnade grupper) som förbises av arbetarrörelsen?

  ”Vad gör ditt arbete mer värt för samhället än han som lagar din bli eller hon som städar på ditt sjukhus så att du slipper infektioner under operation, eller bara de som säljer dig din mat.”

  Lön ska givetvis bygga på ansvar.

  Erik:

  ”Människor var och är hemlösa i lund, människor som studerar på högre utbildningar och människor som jobbar. Vare sig studenter eller låginkomsttagare kan själva bygga hus att bo i, vart ska de ta vägen?”

  Menar du att det är en mänsklig rättighet att studera, som samhället måste ställa upp på alla vis för att garantera möjligheten till? Nåväl, jag instämmer förvisso i att det vore bra med nybyggnation av hus för att ge studenter eget boende, och inom rimliga kostnader givet ett studiemedel som ligger under Försäkringskassans norm för existensminimum. Men möjligen antas alltför många studenter till högre utbildningar.

 37. 37 David Högberg maj 18, 2009 kl. 11:43

  @Erik: Även om mina två exempel handlade om att den som riskerade ett högre värde för egen del var den som bröt mot lagen för att upprätthålla det så gäller principen även när tredje part gör detsamma. Det finns ingen principiell skillnad mellan värnet av det egna livet och värnet av en annans liv vad avser avvägandet mellan detta och lagen.

  Sedan är inte definitionen av när det är rätt direkt kopplad till att det är en extrem situation, utan att underlåtande att bryta mot lagen skulle hindra förverkligandet av ett värde som är markant högre placerat i värdehierarkin.

  Ett direkt handlande som endast har som mål att skydda ett överordnat värde och som samtidigt är den handling som under omständigheterna inkränker så lite som är möjligt, under omständigheterna, på andra värden är berättigad även om den bryter mot lagen. Om det är lagen i sig som kränker det överordnade värdet (t.ex. lagar som tvingar fram nedvärderande av en människas värde) så är det om de övriga förutsättningarna är uppfyllda rätt att bryta mot den. Om lagen inte i sig har de värdekränkande effekterna utan har en legitim effekt så krävs det dock än tydligare att det är den enda vägen att hindra en än värre värdekränkning.

  Att bryta mot en lag för att man inte stödjer den, eller för att man anser att den måste ändras, är däremot inte en handling som direkt skyddar ett överordnat värde. I det aktuella fallet så bör de som uppfattar hemlöshet under vintermånaderna i Lund som ett stort problem i så stor mån som möjligt öppna sina egna hem för de som drabbas och arbeta inom det civila samhället för att skapa nödbostäder för de som annars hamnar ute, inte börja med brottslighet som en protesthandling.

  Efter den mängd kommentarer som har inkommit så tror jag att jag ska försöka författa ett huvudinlägg om just när ett brott mot lagen kan vara ok, inom rimligt snar framtid.

 38. 38 AS6 maj 18, 2009 kl. 12:19

  Värt att notera är att dessa unga vänsteranhängares kamp för bostäder handlar om att medelklassungdomar utan motprestation skall få bo centralt på bästa adress i Lund.

  Att hitta bostad för att arbeta eller studera i Lund är inga problem om man inte kräver att få bo på gångavstånd ifrån allt utan kan tänka sig att åka pågatåg eller buss någon kvart på morgonen som normala människor. Att bo i Stockholms innerstad eller på bästa adress i Lund är ingen mänsklig rättighet.

  Bortskämda ungdomar från övre medelklassen, förenen eder!

 39. 39 Jacques Pot maj 18, 2009 kl. 15:15

  Hej David!

  Mycket bra blogg och mycket bra artikel. Jag tror nog att jag kommer att bli en regelbunden besökaren här.

  Lustigt att det talas så mycket om bostadsbrist, men så lite om orsakerna. Jag har jobbat inom fastighetsbranschen i hela mitt yrkesverksamma liv (började som fastighetsskötare och numer som tjänsteman) och har vet vad orsakerna är. Jag tycker att du träffar huvudet på spiken när du säger att problemet med bostadsmarknaden är att det är alldeles för lite av en marknad.

  Eftersom bostadsmarknaden i Sverige här helt och hållet sönderreglerad och -styrd är det inte märkligt att ingenting fungerar. Vi har fortfarande en bostadspolitik som är baserad på krigstillstånd och infördes under andra världskriget och sedan har samtliga regeringar, oavsett färg, varit för fega för att återställa marknaden. Lobbyorganisationer som Hyresgästföreningen har heller inte hjälpt situationen.

  Den enda lösningen som finns är att införa marknadshyror. Detta skulle sätta fart på byggandet, vara en vitamininjektion i byggbranschen och nej alla vänstermänniskor – folk skulle inte hamna på gatan i drivor. Man kan inte ta ut vad som helst i hyra, för då vill ingen bo ens fastigheter. Om utbudet ökar, vilket det skulle göra med marknadshyror och ökat byggande, blir det dessutom priskonkurrens mellan bostadsbolagen. I dagsläget kan man ta vilken hyra man vill svart, eftersom det inte finns tillräckligt med utbud och alternativ.

 40. 40 Erik maj 18, 2009 kl. 15:25

  David: Jag ställer i stort upp på din argumentation kring värden och jag tycker ockupationerna försvarat värden som kan anses högre än de värden som lagar som skyddar tomma, kommunala hus representerar. I och med att folk faktiskt är bostadslösa tycker jag också att handlingen direkt skyddar dem.

  Judaz och AS6:
  Bostadsbristen i lund är i allra högsta grad på riktigt, att det inte är en vänsterföreställning kanske kan bevisas av att kommunens politiker uttalat sig och sagt sig vara medvetna om samt jobba på lösningar på problemet. Det enda som det mynnade ut i i höstas var ett meddelande på kommunens hemsida där man uppmanade folk att hyra ut mer i andra hand. Är det då så konstigt att folk blir förbannade?

 41. 41 David Högberg maj 18, 2009 kl. 15:39

  @Jacques Pot: Roligt att höra. Vi tackar för varje ny läsare 🙂

  Vad gäller bostadsmarknaden så håller jag med om allt det du skriver fullständigt.

  @Erik: Menar du alltså att ockupationerna konkret ledde till att personer som annars hade haft som enda annan utväg att sova på gatan fick en sovplats som ett direkt, ej indirekt, resultat? Då får du gärna ge belägg för det påståendet då det verkar ha rätt lite med den verklighet som föreligger att göra.

  Om du endast menar att du tycker att äganderätten är mindre värd än rätten till en lägenhet på den plats man önskar så anser jag dels att du har väldigt fel i sak (notera att jag refererade till thomistisk ontologi som grund för vilka värden jag talade om), men det handlar återigen just om att man bryter mot lagen och äganderätten för att försöka bilda opinion för något eller tvinga fram ett politiskt beslut man inte har kunnat få fram på demokratisk väg.

  Om ockupationerna genomfördes i en nödsituation för att som sista utväg hjälpa någon eller några som inte hade andra alternativ än att sova på gatan vid den berörda tidpunkten så är det ju spännande att man såväl hunnit ha presskonferens som engagera musiker och annat i god tid. Det är ju uppenbart att det handlar om någon form av opinionsbildnings- eller påtryckningshandling, annars hade man verkligen inte ”bjudit in” polisen till platserna.

 42. 42 Erik maj 18, 2009 kl. 18:09

  Nej det menade jag inte, jag menade att utifrån det jag skulle kalla högre värden är det acceptabelt. Jag använde samma begrepp för att illustrera godtycket i din argumentation. Såvida jag inte missat något och begreppet högre värden faktiskt är något som står konkret förklarat i lagen borde väl det vara en relevant invändning?

  Det fanns nog ingen som sov på gatan samma kväll som ockupationenerna ägde rum, men väl på soffor hos vänner, och nog hade det löst deras boendesituation om de kommit in i kommunens tomma hus. Jag tycker att det är tillräckligt akut, du tycker det uppenbarligen inte.

  Poängen är att du erkänner godtycket som moralisk grund för civil olydnad. Sen hänvisar du till thomistisk ontologi som jag då antar innehåller din moraliska utgångspunkt? Vad jag kan hitta om det är att det är en filosofisk synvinkel med kristet ursprung? Jag känner inte till innehållet och jag tror inte att många bostadslösa gör det heller.

  Du ställer ditt godtycke över mitt och hänvisar till filosofi. Borde inte ett filosofiskt argument ha lite mer kött på benen än att lagen gäller fram till yttersta nöd? Ser inte du, med din filosofiska synvinkel, skillnad på tomma, kommunalt ägda hus och bebodda privata hus, som ingen av ockupanterna någonsin skulle röra?

 43. 43 FredrikN maj 18, 2009 kl. 19:05

  Att leva inneboende passar väl inte en anarkist, nej det ska vara högre krav. Jag sällar mig till dem som anser att det rör sig om bortskämda snorungar och kriminella element.

 44. 44 Populisten maj 18, 2009 kl. 19:38

  Med risk för att upprepa vad någon redan skrivit (det är för många kommentarer för att jag ska orka kolla :-)): Var och en har rätt att bryta mot vilka lagar man vill, MEN då ska man också vara berädd att ta konsekvenserna av det.

 45. 45 David Högberg maj 18, 2009 kl. 19:39

  @Erik: Om man ska förenkla det så är skillnaden mellan din linje och min mycket enkel. Du anser att dina åsikter om vilka politiska beslut som ska fattas är mer värda än demokratin, något jag inte kan stödja. Jag å andra sidan säger att ett lagbrott ibland skulle kunna vara acceptabelt för att skydda en människa i nöd, skillnaden mellan vilka du anser vara rent godtycke.

  För att göra det väldigt enkelt:

  Nej, du får inte syssla med brottslighet för att försöka få igenom politiska beslut när du inte får igenom dem den demokratiska vägen.

  Ja, du får rädda en människa i nöd, även om det enda sättet att göra så är att bryta mot en lag.

  Och för att ytterligare förtydliga: du säger själv att ingen var utan sovplats, utan fick sova på vänners soffor. På vilket sätt är det då otydligt att aktionen handlade om att tvinga fram ett politiskt beslut utanför det demokratiska systemet?

 46. 46 David Högberg maj 18, 2009 kl. 19:43

  @Populisten: Ur ett rent legalistiskt perspektiv, så visst, då har du rätt. Men jag menar att det utöver det rent juridiska finns ett moraliskt perspektiv. Straff för brott kan i min värld inte moraliskt ses som en form av ”pris” för en handling som man kan överväga om den är värt det. Straffen handlar om att samhället i olika mån markerar att en handling är felaktig och (åtminstone i princip) försöker återupprätta den moraliska rättvisa som har brutits i och med den illegala handlingen.

 47. 48 Staffan Andersson maj 18, 2009 kl. 22:17

  Populisten: ”Var och en har rätt att bryta mot vilka lagar man vill, MEN då ska man också vara berädd att ta konsekvenserna av det.”
  David Högberg: ”Ur ett rent legalistiskt perspektiv, så visst, då har du rätt.”

  Nej, det är fel. Ingen har rätt att bryta mot en lag, annars hade man ju inte straffat lagöverträdelser. Så långt nu rätten följer av lagen.
  Jag gissar att det Populisten avsåg var att man kan finna det moralsikt riktigt att i vissa situationer bryta mot en orättfärdighet lag, men att man då får ta konsekvenserna utan att klaga. Men att ”ha rätt att” måste syfta på en konkret rättighet för att ha någon mening. Att det inte föreligger någon sådan rättighet att bryta mot lagen (kanske nödvärn undantagen) säger sig självt.

 48. 49 Patrik M maj 18, 2009 kl. 22:24

  Hmm,

  Lysande!

  För att protestera mot bostadsbrist så vandaliserar man det som skall bli bostäder. Förutom att det hela visar på totalt förakt för demokratin som system (ja, om man nu inte definierar demokrati som man gjorde i DDR) så verkar det en smula kontraproduktivt.

  Om syftet däremot är att leka revolutionär och allmänt ställa till jävelskap för samhället, så framstår agerandet som mera logiskt.

  Det blir nästan tragikomiskt att läsa när Ester talar sig varm för vikten av att vara flexibel och inte låsa sig i sina åsikter. Precis som med synen på kriminella och odemokratiska metoder tenderar det hela att bli så enögt.

  Vänsterns företrädare behöver naturligtvis inte vara flexibla i sina åsikter eftersom de har rätt. Detta ger dem också rätten att sätta sig över demokratiskt fattade beslut, eftersom dessa är felaktiga. Högerns sympatisörer däremot förväntas vara flexibla, inse att de har fel och överta vänsterns ståndpunkter. Om inte, så måste självfallet vänstern tvinga på dem dessa åsikter för deras eget bästa.

  Är det några i Sverige som har goda skäl att vara missnöjda med de resultat som de politiska besluten de senaste 80 åren tagit i Sverige, så torde det vara konservatismens anhängare. Ändå är det vi som här försvarar detta system, och förkstar tanken på att ”ta saken i egna händer” när beslut går en emot.

  Demokrati handlar om att framföra sitt budskap, försöka övertyga folket om att de frågor man vill driva är viktiga och de lösningar man förespråkar fungerar. Det handlar också om att acceptera att fastän man anser att de egna idéerna är bäst, så lyckas man inte alltid, att acceptera att ibland får motståndaren genom sina idéer. Och ni kan vara övertygade om att den ”andra sidan” är lika säkra som ni att de har rätt.

  Kanske ligger problemet i att vänstern har blivit så van att ha makten i Sverige att blotta tanken på att borgerliga politiker skall få styra när de vinner ett val ”känns som en statskupp”.

 49. 50 Populisten maj 19, 2009 kl. 21:14

  @David Högberg & Staffan Andersson:
  Naturligtvis menar jag inte att man har en legal rätt att bryta mot lagar man inte gillar. Vad jag menar är att en moraliskt vuxen person i första hand lever efter sin moral och inte efter lagstiftningen. Ibland uppstår då konflikter och man har att välja mellan att följa men bilda opinion mot lagarna eller att bryta mot dem och ta straffet om man åker fast. Eller båda. Klaga på att man straffas för brott mot kända lagar kan dock inte göra.

  Det är lätt att protestera mot vänsterkravaller, men gjorde Rosa Parks fel då hon bröt mot lagen och satte sig i den vita delen av bussen? För övrigt kan man ju ta mer vardagliga exempel. Jag bryter t.ex. dagligen mot lagen då jag kör till jobbet eftersom jag inte håller hastighetsgränserna särskilt bra.

  Slutsatsen för mig blir alltid att det inte går att fördöma de som bryter mot lagar som de ogillar så länge de inte klagar om de straffas. Plogbillsrörelsens program ställer jag inte upp på men deras metoder väcker stor respekt hos mig.

  Det jag ser som klandervärt i den autonoma vänsterns agerande är inte lagbrotten i sig utan våldet och skadegörelsen.

 50. 51 TB maj 22, 2009 kl. 9:17

  Bäste Populist, nog måste du väl ändå erkänna att det är viss skillnad mot att köra för fort och att maskerad, med diverse tillhyggen, gå bärsärkagång på det sätt som socialisternas och kommunisternas avskyvärda huliganer gör.

  Nu kanske inte denna senaste händelse var den allra grövsta vad gäller våldsutövande (att olagligt tillskansa sig annan egendom är dock i sig ett allvarligt brott). Dock i färskt minne finns de våldsamma händelserna i Malmö för någon månad sedan för att inte tala om socialisthuliganernas fullständiga urspråning i Göteborg för några år sedan.

  Demokratin må vara ofullständig men vi känner inget bättre sätt att ordna vårt samhälle. Lagarna, som är demokratiskt beslutade, måste efterlevas.

  Är lagarna ofullständiga är det en politisk uppgift att ändra dessa. Inom vårt demokratiska samhälle finns det också ett stort antal fredliga sätt att både skapa opinion och att göra sin röst hörd.

  Respekten för rättsamhället kräver dessa husockuperande huliganer grips och lagförs och ges de rättmätiga straff som våra demokratiskt beslutade lagar kräver.

 51. 52 Populisten maj 22, 2009 kl. 23:53

  @TB
  Visst är det skillnad, men det är ingen principskillnad utan en glidande skala som inte ens är endimensionell. Sist och slutligen så landar det nämligen i att människor av någon ”märklig” anledning tycker det är helt OK att bryta mot just de lagar de själva kan tänka sig att bryta mot (eller rent av redan bryter mot) medans de ser det som förkastligt att bryta mot alla andra. Somliga skulle kalla det hyckleri, men jag ser det nog som antingen total moralisk omognad (dvs egoism) ELLER moralisk mognad. Endast moraliskt halvmogna individer följer lagar och regler enkom för att de just är lagar och regler.

  Hur som helst vore det förmätet av mig att fördöma vissa lagbrott just för att de är lagbrott samtidigt som jag själv kan tänka mig att bryta lagar som inte passar mig. Jag ser det som hederligare att fördöma det OMORALISKA i vissa handlingar såsom våld som politisk metod. Detta innebär förstås att någon med en annan moral kan ifrågasätta ståndpunkten, men då blir det en å andra sidan en verkligt intressant debatt.

  Naturligtvis ska brott straffas om de uppdagas. jag skrev faktiskt att det ingår i den mogna attityden att ta sitt straff.

 52. 53 TB maj 23, 2009 kl. 9:22

  Bäste Populist,

  För att det samhälle skall fungera krävs ett gemensamt regelverk som bland annat tar sig i uttryck i lagar. I ett demokratiskt samhälle är ordningen att detta regelverk stiftas genom majoritetsbeslut i ett folkvalt parlament. Det demokratiska samhället innehåller också ett regelverk som skall skydda minoriten då det aldrig får bli frågan om de 51 procentens ”diktatur” över de 49 procenten. Detta skydd tar sig uttryck i ett antal fri- och rättigheter. Här ingår t.ex. yttrandefrihet, demonstrationsrätt, religionsfrihet, skydd mot diskriminering och äganderätt.

  Demokratin har förvisso sina brister men vi känner inget bättre sätt att reglera våra gemensamma mellanhavanden. Finns det brister i lagarna är det det folkvalda paralmentets uppgift att åtgärda dessa.

  Du pekar på moral som ett skäl att bryta mot lagarna. Problemet är bara det att moral är något individuellt som inte alls behöver vara relaterat till ett normsystem som omfattas av en större grupp.

  För den socialistiske vänsterhuliganen är ägande omoral av vilket följden är att det är högsta moral att förstöra och ockupera annans egendom.

  För den främlingsfientlige är det omoral att andra än etniska svenskar bosätter sig i vårt land av vilket följden är att det är högsta moral att ”skrämma iväg” de som inte är etniska svenskar. Ett färskt exempel är händelserna i Vännäs.

  Vi har ett gemensamt normsystem i form av våra demokratiskt beslutade lagar och om vårt agerande inte tar sin grund i detta öppnar vi upp inför avgrundens krafter.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 989,037 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser