Dilemma att rösta i EU-parlamentsvalet

Till skillnad från vad Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) uttryckte i vårens partiledardebatt, tycker undertecknad att EU-parlamentsvalet är väldigt viktigt att rösta i. I Europaparlamentet stiftas två av tre nya svenska lagar. Att Sverige i juli kommer att ta över ordförandeklubban i EU är också ett skäl så gott som något för att rösta nu den 7 juni – ett högt valdeltagande sänder ju tydliga signaler till Bryssel om att svenskarna har en viss inriktning på hur vi vill att EU ska utvecklas, nämligen utifrån de folkvalda representanter som får bli Sveriges delegater i EU-parlamentet.

För mig är också EU-parlamentsvalet ett helt annat slags val än riksdagsvalet. Jag ser ingen som helst koppling mellan att stödja ett riksdagsparti och att stödja ett parti i EU-parlamentsvalet. Bara för att partiet ifråga har en bra politik på svensk riksnivå finns det ingenting som säger att de har en bra politik på Europanivå. Det finns ju också så många uppfattningar om hur EU-samarbetet ska se ut, vad EU ska göra och inte göra. Jag noterar att den utmärkte Per Dahl på Barometern-OT skrivit en läsvärd Newsmill-artikel på samma tema.

Den allra viktigaste frågan för mig är att Lissabon-fördraget inte går igenom, jag vill inte ha ett Europas Förenta Stater. EU:s medlemsländer har kategoriskt vägrat folket att rösta för om de vill ha ett överstatligt samarbete med EU-president eller ej, och endast Irland har folkomröstat om saken eftersom deras grundlag kräver det – med ett rungande Nej som resultat. Den näst viktigaste frågan för mig är att jag är för EU, jag är genuint för den västerländska civilisationen och jag vet att länder inte klarar sig på egen hand i den globala värld vi idag lever. Tredje viktigast för mig när jag försöker hitta ett parti och en kandidat att kryssa, är att jag är emot att EU subventionerar jordbruket för att bönderna på de flesta håll nu inom unionen INTE ska odla.

I EU-parlamentsvalet 2004 röstade jag på Junilistan, och det valet var självklart. Men Junilistan idag är inte densamma som då. Partiet har blivit betydligt mera sossigt, och dessutom verkar allt peka mot att JL nu åker ur EU-parlamentet. Mitt eget parti Kristdemokraternas EU-politik håller inte alls måttet, man kan väl sammanfatta det så att till att börja med deltog jag i en både omfattande och detaljerad enkätundersökning och utfallet när resultatet presenterades var en EU-politik som går stick i stäv med mina övertygelser. Dessutom är inte vårt förstanamn den unga Ella Bohlin med ett spädbarn hemma inte uppgiften mogen och har inte heller någon särdeles imponerande politisk fingertoppskänsla, så KD kan jag under inga omständigheter rösta på i år. Jag tvekar också inför att rösta på någon av de konservativa riksdagsledamöter som ställer upp på olika partilistor helt enkelt av skälet att de, enligt mig, behövs bättre i Sveriges riksdag.

Vilket dilemma! Eftersom jag inte har tid själv – vem har det! – att sätta mig in i samtliga alternativ, kände jag direkt att jag vill göra någon form av partitest. Jag hittade Makthavare.se, ett test med 25 frågor där man dels svarar vad man själv anser och samtidigt graderar hur viktig denna fråga är för en. Mina resultat blev:

  1. Gunnar Hökmark (M)
  2. Björn von der Esch (JL)
  3. Marita Ulvskog (S)

  S 60%
  JL 59%
  KD 58%

Jag trodde aldrig att jag skulle hamna nära Hökmark åsiktsmässigt, mannen som genomförde den stora utrensningen av konservativa ur MUF i början av 1980-talet (vilket MUF alltjämt lever i skuggan av). De enda som har gjort mer ont mot konservatismen i Sverige är nog socialdemokraterna. Så ”mitt” resultat av detta test är att jag bör kryssa Björn von der Esch (JL). Men så var det det där med att jag inte tror att JL har en chans… På inrådan av T&F:s Patrik Magnusson har jag även gjort testet EUprofiler.eu, ja OK ett test till eftersom jag är så osäker… Men!


Den ”politiska kartan” talar sitt tydliga språk: det finns verkligen inget parti i närheten av mina åsikter! Det närmaste jag kommer ett parti ute i Europa är Schweiziska Union Démocratique du Centre, det är uppenbarligen bara millimetrar som skiljer mig från dem politiskt. Vad jag lärt mig såhär långt är alltså att det vore bra att kunna rösta på vilka partier som helst i Europa. Men det kan man inte (ännu).

Jag har i alla fall snappat upp information om ett högintressant nybildat europeiskt parti: Libertas. De bildades ursprungligen som en organisation mot Lissabonfördraget, och vill verka för en demokratisering av EU. Libertas Sveriges fem grundprinciper enligt principprogrammet är: 1) Du ska ha inflytande; 2) De med den verkliga makten i EU ska kunna ställas till svars; 3) Inför offentlighetsprincipen – full insyn och öppenhet; 4) Gör besparingar; 5) Ett nedbantat och flexibelt EU. I principprogrammet framhålls att Europas rikedom ligger i dess mångfald av kulturer, och att olikheter är en förutsättning för kvalificerad konkurrens. Programmet är överhuvudtaget mycket läsvärt. Jag har vissa invändningar vad gäller dels Libertas kritik mot harmoniseringen av EU-medlemsländernas lagstiftning, mot ambitioner för ett försvarssamarbete och mot gemensam utbildningspolitik. Men det förefaller trots allt som småsaker, inriktningen är så bra den kan bli!

Libertas (se även SVT Agenda) hade helt klart varit det parti som jag röstat på den 7 juni, om de inte hade meddelat nu den 21 maj att de drar sig ur valet. Det finns i och för sig flera sätt att dra sitt strå till den demokratiska stacken – att rösta är bara en liten del av det. Jag har därför bestämt att jag kommer att engagera mig på något sätt i Libertas, och har anmält intresse för detta. Och i EU-parlamentsvalet väljer jag slutligen (pust!) trots allt att rösta på det parti som jag bedömer kommer att vara de bästa samarbetspartnerna i byggandet av Libertas: Junilistan. Om Junilistan åker ur Europaparlamentet nu så lär det vara till stor fördel för Libertas utveckling och tillväxt. Personkryss blir Björn von der Esch, bland mycket annat f.d. hovmarskalk och riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

Läs även:

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

17 Responses to “Dilemma att rösta i EU-parlamentsvalet”


 1. 1 dagelf maj 30, 2009 kl. 11:55

  Hur kan ett Schweiziskt parti vara med i testet? Schweiz är inte med i EU.

 2. 2 TB maj 30, 2009 kl. 13:14

  Förstå inte resonemangen i inägget. Hela undertonen i detta handlar om EU och vårt förhållande till EU. Dock det är inte främst detta som valet gäller.

  Valet syfte är att se till att det hamnar så förnufyiga människor i EU-parlamentet som möjligt att ta ställning i de frågor där paralementet kan tänkas ha ett inflytande.

  De grundläggande frågorna om EU’s roll och grad av integration är dock knappas frågor där EU-parlamentet har något avgörande inflytande. Här är det regeringar och minsterråd som har det avgörande inflytandet vilket, paradoxalt nog, innebär att de nationella parlamentsvalen är långt viktigare i dessa frågor än vad EU-parlamentsvalen är.

  För mig som har en grundmurad borgerlig grundsyn tycker jag det är viktigt att rösta på ett av våra Allianspartier för att på detta sätt visa vårt stöd. Själv kommer jag av födsel och ohejdad vana att rösta på moderaterna men i princip skulle jag kunna tänka mig att rösta på vilket som helst av de andra allianspartierna.

  Den grundläggande skillnaden i samhället går mellan de som vill ha ett fritt demokratiskt samhälle där den enskilda människan står i centrum och socialismens destruktiva krafter. Ur detta perspektiv är det att kasta bort sin röst om man röstar på Junilista eller Piratparti, partier vars ideologier i de grundläggande frågorna är mycket oklara.

 3. 3 Patrik M maj 30, 2009 kl. 14:33

  Jag förstår ditt problem, Jakob. Även om vi inte ligger på samma position så ekar det lika tomt där du är som hos mig. Likt TB vill jag dock framhålla vikten av att rösta borgerligt.

  Även om man till skillnad från jag gillar Junilistans åsikter, så torde det stå klart att det är en borkastad röst. Libertas kan förvisso utvecklas till något intressant, men vad jag förstår har de en betydligt mer borgerlig profil än JL.

  Kanske är bästa lösningen i alla fall att rösta på Kd och kryssa Alf Svensson. Han torde ha en chans att kryssa sig in, och jag tror det vore bra om vi slapp Ella Bohlin på posten som KD:s enda Europaparlamentariker.

  Nåväl. Våndan fortsätter. Än har man ju en vecka på sig att besluta, och för min del har jag fortfarande inte kommit längre än att det blir en allianskandidat.

 4. 4 Lars maj 30, 2009 kl. 17:13

  Intressant, Jabob. Det parti som du delar planhalva (eller rättare sagt plankvart) med är alltså dessa ”sverrar”… Men de verkar överhuvudtaget inte existera för dig. Undrar varför…

 5. 5 Lars maj 30, 2009 kl. 17:15

  Ursäkta för ditt nya förnamn i föregående inlägg, Jakob.

 6. 6 Mihkel Nömm maj 31, 2009 kl. 9:22

  Har genomfört testet

  Blev själv mycket förvånad!
  Enligt vad jag svarade skulle Fi vara det som bäst stämde överens med mina värderingar. Ett val som inte är tänkbart. Frågan är hur mycket detta test säger och om det finns någon mekanism som ska ge ett önskat svar.

 7. 7 Patrik M maj 31, 2009 kl. 10:20

  Mihkel Nömm,

  Det gäller nog att ta alla sådana här tester med en nypa salt. De kan vara bra för att få upp ögonen för alternativ man kanske inte tänkt sig, men sedan gäller det nog att granska lite mer och även lita till magkänslan.

  EU profiler lägger t.ex. stor vikt vid synen på EU-integration, medan synen på ekonomiska och sociala frågor bakas ihop i en enda höger-vänsterdimension. Det gör att personer som är väldigt konservativa i sociala frågor och samtidigt vänster i ekonomiska hamnar på samma plats som libertarianer, förutsatt att de tycker ungefär lika om EU.

 8. 8 Söderbaum maj 31, 2009 kl. 11:46

  Lars:

  ”Intressant, Jabob. Det parti som du delar planhalva (eller rättare sagt plankvart) med är alltså dessa ”sverrar”… Men de verkar överhuvudtaget inte existera för dig. Undrar varför…”

  Det är iofs uppenbart att jag faktiskt ligger närmast Kristdemokraterna. Som jag förstått det är Sverigedemokraterna emot EU, jag för min del är väldigt för.

  Minutz3: ”Däremot när du påstår att du är katolik så blir det hela mycket underligt. Att du inte ens verkar reflektera de allra viktigaste punkterna för de som är trogna (Katolska) Kyrkan (abort, eutanasi, embryonal stamcellsforskning, mänsklig kloning och ”samkönade” ”äktenskap”) gör mig än mer orolig..”

  Jag har skrivit en del mot ”samkönade äktenskap”, och Elfström har skrivit en del om aborter. Om frågor om eutanasi och stamcellsforskning aktualiseras i debatten så kommer det säkert en kommentar också om det – men lyckligtvis är det än idag tämligen perifera frågor i den svenska samhällsdebatten. Det är bättre att inrikta sig på all skit vi har, än på en massa skit som vi än så länge har sluppit. Att kritisera all skit som är ur konservativ synpunkt i Sverige är ändå ett livstidsprojekt.

 9. 9 minutz3 maj 31, 2009 kl. 13:10

  Söderbaum: det handlar ändå om en prioritering.
  Ur en katolsk synvinkel är knappast det ekonomiska systemet i Sverige det största problemet. Det ekonomiska systemet överhuvudtaget kan aldrig vara det största problemet när man inte ens respekterar den grundläggande rätten till liv. Sedan kan man faktiskt såsom katolik i praktiken ha olika synvinklar på hur det ekonomiska systemet skall se ut (även om distributismen är det föreslagna ur katolsk synvinkel, och såväl ”ren” kapitalism såsom ”ren” socialism avfärdas utifrån Katolska Kyrkans Katekes) – det man däremot inte får vackla i, och som måste sättas i första rummet är männikovärdet. Det är viktigare än t.ex. ”samkönade” ”äktenskap” (som förvisso bara finns i det världsliga, men likväl är ett hot) men inte lika viktig som några andra politiska frågor.

  Det är lustigt att du nämner att Elfström har skrivit om aborter, pluspoäng till han. Men min poäng var att du som skriver om och om igen att du är katolik inte tar upp detta, trots att det är den viktigaste frågan idag, eftersom människovärdet inte respekteras för fem öre.

  Det är inte den viktigaste frågan enbart ur katolsk synvinkel.
  Det är den viktigast frågan är en mänsklig synvinkel.

  Allt gott och en välsignad fortsatt Herrens dag önskar jag er alla.

 10. 10 Patrik M maj 31, 2009 kl. 13:44

  minutz3:

  Detta är ingen teologisk publikation. Här diskuterar vi politik utifrån ett konservativt perspektiv. De flesta skribenterna betraktar sig nog som kristna i någon form, och låter i varierande grad värderingar hämtade från kristendomen vägleda sig när man formulerar politiska uppfattningar.

  Däremot tror jag de flesta också skulle hålla med mig när jag säger att vi ställer oss bakom tanken att skilja på religion och politik. Politik handlar om att kompromissa för att nå bästa resultat, och det handlar om att försöka finna lösningar som respekterar att olika människor har olika värderingar och prioriteringar.

  Att förhålla sig till politik så att man benhårt kräver att religionens bud bokstavligen skall användas som rikets lag, är vad vi brukar kalla fundamentalism. Detta är populärt i muslimska länder, med känt resultat, och jag tror inte att en katolsk eller protestantisk fundamentalism skulle vara särskilt mycket bättre.

 11. 11 minutz3 maj 31, 2009 kl. 15:54

  Patrik M: det jag talar om är inte religiös fundamentalism, utan om respekt för människovärdet. Det är ingenting som är beroende utav en speciell tro, utan något som uttryckts av även otroende, långt för Jesus tid.

  Jag menar förstås inte att en stat skall vara styrd av en speciell religion. Det skulle vara att påtvinga dess dogma för folket, vilket inte är målet. Utan istället vägledas av det som är gott, i stort, och inte godkänna sådant utav ondo.

  Ex. av fenomen utav ondo: sexuella perversioner, abort, stöld, mord, sexualisering, högmod, frosseri, osv.
  Detta är ting som inte är beroende av vilken tro man har, utan som är onda ifrån ett objektivt synsätt.

 12. 12 Söderbaum maj 31, 2009 kl. 18:20

  Minutz3: ”Ur en katolsk synvinkel är knappast det ekonomiska systemet i Sverige det största problemet.”

  Jag vet inte vad du har missat, men jag har ALLTID hävdat att de viktigaste politiska frågorna i Sverige är andra än de ekonomiska frågorna. Det är därför det tagit mig nio år att ens komma till att formulera en artikel på ekonomiskt tema.

  När det gäller att prata människovärdet i politiska sammanhang så är mitt parti Kristdemokraterna mycket bra på detta. Så bra att de flesta ute i landet är säkra på att vi alla är kristna tokstollar. Att detta tal om människovärde sedan ofta görs på ett sätt som är till förväxling likt socialism, där ingen moralisk hänsyn tas i skillnaden mellan människor, är förstås någonting jag ogillar. Som du väl egentligen redan har insett utgår inte min kritik av det svenska samhället från att jag är katolik, utan det är min förståelse av det svenska samhället som bl.a. har lett mig att konvertera till katolicismen. Mot denna bakgrund känner jag mig varken särdeles sporrad att särskilt fokusera mina skriverier åt människovärdesfrågan, eller att det skulle vara mödan värt. Det får komma som det kommer.

 13. 13 essenonvideri maj 31, 2009 kl. 19:56

  minutz3:

  Då tycks det som jag har missförstått dig. Jag fick bestämt känslan att du ansåg att Söderbaums katolska tro inte bara reglerade vad han skulle tycka i politiska frågor, utan även vilka frågor han borde prioritera att driva.

  Det glädjer mig att du har en mera pragmatisk syn på politik, än vad jag trodde. Jag kan tillägga att jag helt delar din uppfattning om fenomen som är av ondo, och som man bör sträva efter att trycka tillbaka.

 14. 14 Henrik L Barvå maj 31, 2009 kl. 20:01

  Libertas har hoppat av valet i Sverige:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2932531.svd

  Dessutom skall partiledaren Declan Ganley vara en halvskum figur.

 15. 15 Lars maj 31, 2009 kl. 23:13

  ”Det är iofs uppenbart att jag faktiskt ligger närmast Kristdemokraterna.”

  Nej. Du hamnade ju på den sida som är ”socioekonomisk höger” och ”emot EU-integration”. Och där finns bara SD av de svenska partierna.

  Du skriver också:

  ”Den allra viktigaste frågan för mig är att Lissabon-fördraget inte går igenom, jag vill inte ha ett Europas Förenta Stater.”

  Vilket av partierna KD och SD ligger närmast dig i den frågan? Svaret torde vara rätt uppenbart…

 16. 16 Söderbaum juni 1, 2009 kl. 0:12

  Lars: Som jag förstår detta diagram så utgår det från zenit. Kan du motivera någon annan uppfattning?

  Det betyder att SD ligger rätt så nära KD och FP i socioekonomiska frågor, förutom att SD till skillnad från dem är emot EU. Detta stämmer också rätt bra med att FP anses ligga nära SD i att ställa krav på invandrare och att SD försöker lägga sig nära KD i frågor om t.ex. abort. Väl att märka befinner sig JL rätt nära SAP i socioekonomiska frågor, vilket stämmer överens med min uppfattning att JL har blivit alltmer sossiga.

  Jag för min del är enligt diagrammet mer positiv till EU än både JL och SD. Detta stämmer rätt väl överens med att JL vill rulla tillbaka makten från Bryssel mer än jag, och att SD är helt emot EU. Jag befinner mig faktiskt ganska nära PP i EU-politiska frågor, men till skillnad från dem är jag socioekonomiskt höger och de lika mycket vänster.

  Min likhet med SD består alltså i att de är det parti som anses stå socioekonomiskt längst åt höger. Oavsett hur väl det egentligen stämmer med partiets självbild (?), konstaterar jag att SD står närmare både KD och FP i detta avseende än vad jag gör – enligt testet. Med tanke på att jag länge ansett att FP och KD skulle göra gemensam sak, är det intressant att konstatera både att de ligger mycket nära varandra i detta test – och att min prick hamnar närmast dem i diagrammet.


 1. 1 Auto repair business Trackback vid juli 30, 2018 kl. 7:47

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 1 007 913 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser