Tvångstolerans – ett större problem än hedersförtryck

När det för inte allt för länge sedan presenterades uppgifter om att nästan var fjärde flicka i stockholmsregionen var utsatt för hedersförtryck var vi många som rynkade på ögonbrynen. Det visade sig dock att ”hedersförtyck” kunde betyda både det ena och det andra. Föräldrar som inte tillät sina ungdomar att vara ute hela nätterna, var hedersförtryckare av saliga mått. Föräldrar som inte tyckte att det var en helfestlig idé att deras 14 åriga dotter var tillsammans med en tio år äldre man ansågs givetvis också vara en del i en förtryckarkultur.

Och nu är det dags igen. På DN Debatt skriver den annars så förnuftige Jan Björklund tillsammans med Nyamko Sabuni om den nya skollagen.  Tidigare har det varit så att föräldrar har kunnat säga ifrån och avsvära deras barn sex- och samlevnadsundervisningen. Det är inte rimligt, anser de båda statsråden. Så nu ska samtliga barn delta. Nog för att det i sig är en dålig förändring, men det är inte det jag fäster mig vid. Det är deras argumentation. De menar nämligen att föräldrar som inte vill att deras barn deltar i sex- och samlevnadsundervisningen utövar ett hedersförtryck. Alla barn måste lära sig att trä på en kondom på en banan, hur man bäst genomför en abort och att man måste klamydiatesta sig efter varje ny sexpartner – allt annat är fötryck, med andra ord.

Det finns hedersförtryck och det är ett problem. Men nu verkar det gå inflation i begreppet och det kan betyda lite vad som helst.

Läs också:

Dag Elfström

Annonser

41 Responses to “Tvångstolerans – ett större problem än hedersförtryck”


 1. 1 Patrik M maj 31, 2009 kl. 13:17

  Suck,

  Här har man nästan gått och känt sig som folkpartist i några dagar, och så kommer de med ett sådant här utspel.

  Rimligare vore att befria alla elever från sexualundervisningen, eller kanske snarare införa en som betonar vikten av en ansvarsfull och sund syn på sexualitet. Sedan kan denna undervisning med fördel trycka både på vilkten av stabila familjerelationer men också jämställdhet och individens frihet under ansvar.

  Det behövs en motvikt mot alla påtryckningar som kommer från kamrater, media och underhållningsbranchen, att i tidiga år och utan urskiljning ägna sig åt allehanda sexuella utsvävningar.

  Vill man nå de invandrargrupper som idag är anfäktade av hederskultur torde sådan mera balanserad undervisning ha bättre chans att nå fram. Får Björklund och Sabuni som man vill är risken stor att dessa grupper fjärmar sig ännu mer från samhället i övrigt. Istället för att skicka sina barn till sexliberal indoktrinering i den svenska skolan torde många välja koranskola i Pakistan istället.

 2. 2 molle maj 31, 2009 kl. 14:27

  Föräldrar måste få sätta gränser. Vi vinner inget på att ta ifrån folk sin rätt att säga nej.

  Sexualkunskapen i Sverige är ändå ett skämt. Inget någon riktigt behöver kunna. Snarare borde man prata försiktighet och risker med alla sjukdomar som florerar. AIDS och sådant.. Det ska man upplysa ungdomar om. Sådant inte längre är ett U-lands problem.

 3. 3 Michaël Lehman maj 31, 2009 kl. 16:03

  Ah! Denna favoritfråga, där så många konservativa spårar ur helt. Synnerligen tjatigt och tröttsamt! Jag anser för visso valfrihet vara ett eftersträvansvärt mål men jag fördömer å det kraftigaste argumentationen och perspektivet i denna fråga. Sexualundervisningen i skolan borde snarare förstärkas och förbättras. Var är ni konservativa valfrihetsförespråkare, när eleverna mot sin vilja tvingas studera matematik, fysik, och kemi? Var är ni, när de mot sin vilja tvingas spela fotboll varje idrottslektion? Var är ni, när de tvingas vara med i Operation Dagsverke? Var är ni då?

 4. 4 Flavian maj 31, 2009 kl. 16:25

  Är detta verkligen kritik av liberalismen?

  Liberalism innebär rimligen religionsfrihet och som jag ser det är detta lågvattenmärke från major Björklund och [Reds anmärkning: Kränkande tillmäle avlägsnat] ingenting annat än ren antiliberalism.

 5. 5 essenonvideri maj 31, 2009 kl. 19:48

  Michaël Lehman:

  Konservativ skolpolitik torde till skillnad från dagens utgå ifrån att människor är olika, har olika intressen och behov. Viss matematik tror jag nog alla behöver, men mera avancerad matematik och kemi-fysik ser jag ingen anledning att alla skall läsa. Operations dagsverke är trams.

  Idrott vill jag nog se som obligatoriskt ämne, däremot bör innehållet inriktas på att alla skall finna någon fysisk aktivitet som de trivs med och kan tänkas fortsätta med även efter det att de lämnat skolans värld. Det bör tilläggas att idrott är ett av de ämnen som författarna till debattartikeln vill att ingen skall kunna slippa undan.

 6. 6 markusjonsson juni 1, 2009 kl. 7:28

  Allomfattande sexualupplysning har alltid varit ett marxistiskt knep för att bryta ner den västerländska civilisationen.

  Sverige har idag:

  världens mest sex-fixerade samhälle…

  flest tonårsaborter i världen…

  flest våldtäkter i världen…

  och västvärldens olyckligaste ungdomar.

  Sverige behöver en helt ny syn på sexualitet!

 7. 7 Michaël Lehman juni 1, 2009 kl. 9:29

  Tackar! Ni har just på ett utmärkt sätt illustrerat min kritiska poäng. Valfrihetsargumentet tager ni fram, enbart när det passar er. Det är icke valfriheten i sig, ni värnar. Det är icke tvånget i sig, ni är emot. Så kvar bliver den unkla moralism, som en gång fick mig att lämna Konservativt Forum.

  Kan herr Jonsson påvisa några kausala samband mellan å ena sidan sexualupplysning (att det vore ett marxistiskt knep för att bryta ned den västerländska civilisationen är det dummaste, jag har hört!) å ena sidan och de följande påståendena å den andra? Och givetvis önskar jag belägg för samtliga påståenden.

 8. 8 Michaël Lehman juni 1, 2009 kl. 9:31

  Så kvar bliver den unkla moralism, som en gång fick mig att lämna Konservativt Forum.

  »[…] den unkna moralism […]» skall det givetvis vara. Dessvärre kan man ju icke korrigera ens sina egna inlägg, vilket är en brist i WordPress.

 9. 9 FredrikN juni 1, 2009 kl. 11:32

  Artikelförfattaren diskuterar väl med utgångspunkten att Sverige har ett starkt centraliserat skolsystem där mycket bestämts av Stockholm. I ett sådant system vill nu Björklund öka sexpropagandan.
  Vill man å andra sidan öka valfriheten generellt blir det en annan diskussion. Jag skulle föredra en skolpeng och vissa synnerligen enkla minimikrav.

 10. 10 Michaël Lehman juni 1, 2009 kl. 11:35

  Sexpropaganda? Vad är det för ord? Det handlar om kunskapsförmedling om en av människans naturliga drifter. Precis som hemkunskapen. Eller är det möjligen »matpropaganda»?

 11. 11 FredrikN juni 1, 2009 kl. 11:50

  Ett ord är ett ord. Man kan välja om man vill diskutera eller föra polemik. Vad har du själv för visioner angående det svenska skolsystemet?

 12. 12 Michaël Lehman juni 1, 2009 kl. 11:54

  Du förstår säkert, att jag med min retoriska fråga egentligen ville säga, att jag anser din ståndpunkt vara ej blott stollig utan rent vidrig och förkastlig…

  Nu handlar ju detta blogginlägg icke om svenska skolsystemet i stort, utan om en specifik fråga. Men min vision om svenska skolsystemet är, att förändra det i sådan riktning, att den klassiska humanistiska bildningen bliver grunden för svenska samhället. Det mänskliga i vår tillvaro måste uppvärderas.

 13. 13 Patrik juni 1, 2009 kl. 12:45

  Det är ju inte enbart ett biologiskt upplysningsarbete som bedrivs inom ramen för skolans sexualundervisning, på många håll så ingår även renodlad propaganda där man exempelvis bedriver ett opinionsbildande arbete för en normalisering av homofili eller där man använder sig av RFSLs propagandamaskin för att inpränta den nya ordningens moral hos eleverna. Jag har själv i diskussioner med jämnåriga fått höra ordagranna upprepningar av påståenden och argument som framfördes av företrädare för RFSL på den tiden då vi gick i högstadiet, på olika skolor dessutom. RFSLs ord blir till lag för många unga när de inte erbjuds något alternativ till deras propaganda och om dem inte själva ifrågasätter det dem fått höra, vilket ju inte är särskilt troligt då det är meningen att dem ska tro på det som dem får lära sig, även om det dem får lära sig är behäftat med subjektivitet.

 14. 14 Michaël Lehman juni 1, 2009 kl. 12:53

  Osakligheten i svenska skolor är ett generellt problem och icke specifikt för ett visst ämne. Den svenska skollagen fastställer ju dessutom faktiskt, att svenska skolan är konfessionell och icke opartisk.

  Om man vore konsistent i sin uppfattning, borde man sålunda argumentera för, att eleverna skall få välja bort undervisning också i exempelvis samhällskunskap och historia. Men några sådana röster har jag icke hört. Och också det här inlägget är riktat emot ett specifikt ämne, icke emot den generella problamatiken, så jag kan till vidare icke utgå från annat, än att det är ett uttryck för den sedvanliga moralkonservativa sexualpaniken.

  För övrigt är ju du själv ett bevis på den svenska skolans misslyckande, enär du icke förmår att skilja på subjekt och objekt (‘de’ och ‘dem’).

 15. 15 Patrik juni 1, 2009 kl. 13:13

  Det är definitivt ett problem som sträcker sig längre än till enbart sexualundervisningen, men som konservativ så ser jag naturligtvis det som särskilt bekymmersamt när denna osaklighet rör formandet av en ny, kulturmarxistiskt präglad moraluppfattning. För mig är detta inte en fråga om valfrihet utan om vilka värden och värderingar som ska vara överordnade i samhället, och jag argumenterar heller inte utifrån ett valfrihetsperspektiv.

  Jag påstår inte att min grammatik är utan brister, det vet jag mycket väl att den har. Jag förstår dock inte riktigt på vilket sätt min grammatik skulle vara relevant i sammanhanget annat än som ett tarvligt försök till att misskreditera mig.

  Konsistent förresten? Konsekvent ska det väl ändå vara?

 16. 16 Michaël Lehman juni 1, 2009 kl. 13:25

  Uppfattningen, att sexualiteten är en naturlig drift, som man utan att skämmas kan njuta av på samma vis som driften att äta eller driften att dricka, har ingenting med marxism att göra.

  Jag är ledsen, men ett dåligt språk minskar direkt mitt förtroende för sändaren.

  Nej, det skall vara konsistent. Att ett resonemang är konsistent betyder, att det är inbördes (logiskt) hållbart. Konsekvens är en (logisk) följd av givna premisser. Många brukar emellertid blanda ihop konsekvens med konsistens och enbart använda det förra begreppet. De givna premisserna här synes vara olika för olika ämnen, så i någon mening är resonemanget konsekvent. Men är det konsistent?

 17. 17 S. O. Pettersson juni 1, 2009 kl. 15:58

  Lëhman, jag har förståelse för ditt avståndstagande mot ett sexualmoraliskt förhållningssätt. Det finns också anledning att kritisera de ymnigt förekommande inläggen i diskussionen, som har en förment konservativ utgångspunkt. För mig är den självklara konservativa utgångspunkten att överhuvudtaget inte diskutera frågan – sexualitet är en privatsak. Jag slutar i konsekvens med detta i allmänhet att läsa artiklar med ett sådant innehåll. Möjligen är det inte helt konsistent, att jag skriver det här inlägget. Att påstå att något inte skall diskuteras, blir lätt en diskussion i sig.

  Valfrihetsargumentet köper jag inte heller. Om det är några som inte klarar av att välja själv så är det skolbarn; alla måste tillförsäkras en grundläggande bildning, vare sig de vill de eller inte. Jag tycker emellertid att man kan kritisera undervisningen i sexualkunskap på andra grunder. Först och främst så är det dåligt utnyttjad tid; att lära sig skilja på subjekt och objekt torde exempelvis vara mycket viktigare. Därtill, så urgröper det lärarens auktoritet, och kan för denne innebära en pinsamhet. Många, i synnerhet flickor, är dessutom mycket pryda, och detta bör respekteras. Viktigast är emellertid kanske det, att menar man att det är en privatsak, så gäller det också i skolans värld. Anser man att det är en offentlig fråga tycker jag gott att man kan kallas moralist, alldeles oavsett om utgångspunkten är viktoriansk eller libertinisk.

 18. 18 Michaël Lehman juni 1, 2009 kl. 16:23

  Att sexualiteten är en privatsak är vi helt ense om. Det har också varit en av mina utgångspunkter i min negativa kritik av ToF:s skribenters sexualfixation — att man helt enkelt lägger sig i saker, som man icke har med att skaffa. I nästa andetag talar man i högstämda ordalag om privatlivets helgd. Se där ytterligare en inkonsistens. Man skulle då möjligen kunna säga, att sexualundervisning också är kränkning av privatlivets helgd, men jag menar ändå en medicinskt objektiv sexualundervisning icke utgöra en dylik kränkning. And let’s face it — våra ungdomar kommer att ha sex, oavsett om vi samtycker till det eller icke. Givet denna kunskap à priori, kan jag finna flera starka skäl för en god sexualundervisning.

  Även jag anser, att bildningsnivåen bland svenskar måste höjas. Jag ser dock ingen motsättning mellan en god medicinskt objektiv sexualupplysning och undervisning i grammatikens grunder. Om man skall börja taga hänsyn till, att vissa — »särskilt flickor» (det påståendet stämmer dock alls icke överens med mina egna observationer) — är pryda, vad mer skall man då taga hänsyn till? Att vissa är palestinier och icke vill gå i samma klass som israeler? Att vissa kvinnor är muslimer och icke vill taga män i handen? Att vissa verkligen avskyr matematik?

  På vilket sätt skulle undervisning i sexualkunskap undergräva lärarens auktoritet?

  Jag anser som sagt icke den personliga sexualiteten per definitionem eller per se vara en offentlig angelägenhet, men en medicinskt grundad objektiv sexualundervisning går icke innanför den personliga sfären, och den giver därtill eleverna viktiga och relevanta kunskaper.

 19. 19 FredrikN juni 1, 2009 kl. 18:54

  Hr. Lehman misstar sig om han tror att dagens sexualundervisning blott inriktar sig å det medicinska. Tvärtom handlar den i mycket om en hyllning till hedonismen. Det vore behagligt om hr. Lehman insåge att i just denna fråga, sexualundervisningen, mötas med nödvändighet det privata och det offentliga.

 20. 20 Michaël Lehman juni 1, 2009 kl. 19:56

  Jag ser inget fel i, att eleverna få lära sig, huru de kunna njuta av sin sexualitet. Och det är faktiskt också det en fråga, som kan behandlas på ett medicinskt objektivt sätt. Det är ett sundhetstecken, att sexualiteten äntligen kan befrias från den hämmande och förtryckande moralismens bojor.

 21. 21 Erik juni 1, 2009 kl. 22:05

  Jag förstår inte alls vad sex har med skolundervisning att göra? Förberedelse för yrkesroll som prostituerad? Tror du inte att unga människor kommer att upptäcka sex och samlevnad utan att hela tiden påminnas från samhället.

  Nej, skolan ska vara platsen där barn lär sig de färdigheter som behövs för vidareutbildning, och där slutmålet utgör förberdelse för yrkeslivet, inte statens förlängda arm i samlevnadsfrågor.

  Jag håller med S.O. Pettersson att man inte ska normalisera sex. Tvärtom borde man avsexualisera samhället och hålla samlevnad privat och ”syndigt”. Kanske får vi då bukt med problemen som vi har skapat för dagens ungdomar. För problemen känner du väl till Lehman, exemplen är många.

  Det finns inte heller någon rationell grund att jämföra matematik och sexualundervisning. Det förra ingår i all obligatorisk vidareutbildning. Det senare gör inte det, men har allvarliga konsekvenser som sträcker sig vida utöver skolans domän.

  Återinför moral istället för sexualundervisningen, eftersom det senare inte fungerar.

 22. 22 Michaël Lehman juni 1, 2009 kl. 22:08

  Jag tänker inte ens bemöta några så befängda påståenden som Eriks. Det är icke bra för min hälsa att göra så. Men det är bra, att jag ständigt får så många bekräftelser därpå, att jag fattade rätt beslut att bryta med den organiserade konservatismen i Sverige.

 23. 23 S. O. Pettersson juni 1, 2009 kl. 22:45

  ”Man skulle då möjligen kunna säga, att sexualundervisning också är kränkning av privatlivets helgd, men jag menar ändå en medicinskt objektiv sexualundervisning icke utgöra en dylik kränkning”

  Det är väl egentligen detsamma som att gå tillbaka till det äldre systemet. Självfallet måste något sägas om dessa funktioner i samband med kroppens anatomi och fysologi. Det kräver ingen särskild sexualundervisning. Att befria människor från den ”hämmande och förtryckande moralismens bojor” är ett ideologiskt projekt och har inget med medicinsk objektivitet att skaffa. Antingen menar man att privat är privat, eller så menar man det inte.

  ”På vilket sätt skulle undervisning i sexualkunskap undergräva lärarens auktoritet?”

  På samma sätt som längre skatologiska utläggningar skulle göra det. Det är svårt att ta den person, vilken lektionen tidigare talat om direkt privata angenlägenheter, på allvar, när han talar om t. ex. systematik, etologi eller parasympatiska nervsystemet. Mina tankar går också till de lärare som tvingas föredra detta, något som i vart fall undertecknad skulle finna så genant att han omöjligen skulle kunna göra det.

  Det blir slutordet för min del; den här diskussionen börjar tangera ämnen som inte lämpar sig för offentlig diskussion. Därtill är jag rädd att bli förknippad med åsikter som Eriks. Någon sådan moralism står jag inte för, och vill inte sätta likhetstecken emellan ”privat” och ”syndig” – de är inte relaterade. Min ståndpunkt skulle kunna beskrivas som anti-moralistisk, men med detta menar jag också ett avståndstagande från omvänd, ”liberal” moralism.

 24. 24 Mattias juni 1, 2009 kl. 23:03

  Det är mig ett sant nöje att taga del av den prosa som ges uttryck för i ovanstående debatt. Icke så att den inger respekt, utan snarare löje och därför får mig att dra på munnen, särskilt gäller det Hr Lehmans tillgjorda och otidsenliga vokabulär.

  Och att ett syftningsfel skulle sänka trovärdigheten hos en debattör i en fråga som berör något helt annant en svenska språket, är inget annat än trams och säger mer om den som kommer med det förklenande omdömet än den som måhända har uttryckt sig gramatiskt teveksamt.

  Mohahahaha

  Mattias

  Ps Märkväl att jag helt medvetet inledde en mening med ”Och” Ds

 25. 25 Michaël Lehman juni 1, 2009 kl. 23:17

  Att befria människor från den “hämmande och förtryckande moralismens bojor” är ett ideologiskt projekt och har inget med medicinsk objektivitet att skaffa. Antingen menar man att privat är privat, eller så menar man det inte.

  Nej, det är icke ett ideologiskt projekt. Det är att inse och att acceptera, att sexualiteten är en naturlig drift på samma sätt som driften att äta och driften att dricka. Naturalia non sunt turpia!

  Låt mig förtydliga. Saldot på mitt bankkonto, huruvida jag har köpt den nya fina datorn på avbetalning eller icke, och vilken abonnemangsform jag har till min mobiltelefon är alla mina privata angelägenheter. Trots detta är det helt i sin ordning, att skolan kan undervisa mig i privatekonomi och peka möjligheter och risker med avbetalningar och deras olika ränteformer, fördelar och nackdelar med olika abonnemang och kontantkort etc., etc. Det kan ske på ett objektivt sätt utan att trampa över gränsen till varje enskild elevs privata sfär och framför allt utan att komma med moralistiska pekpinnar angående huru eleverna börer respektive icke börer agera. Samma sak gäller med sexualundervisningen.

  Min ståndpunkt är, att var och en må få leva sitt eget liv efter sitt eget skön, så länge han icke kränker andras rätt till liv, frihet, och egendom. Om detta av någon kallas en omvänd moralism, må det vara hänt. Den stora skillnaden mellan min »moralism» och viktorianernas hyckleri är, att jag icke har några synpunkter på andras privatliv.

  I övrigt vill jag meddela mitt gillande till ditt avslutande stycke.

 26. 26 Patrik M juni 1, 2009 kl. 23:32

  Tack, S.O.Pettersson, för dina kloka ord i ämnet. Precis så som du uttryckt det känner jag. Sexualitet är en privatsak, och bör så förbli. Därmed skjuter jag också ut mig från diskussionen.

 27. 27 Michaël Lehman juni 1, 2009 kl. 23:40

  Sexualitet är en privatsak, och bör så förbli. Därmed skjuter jag också ut mig från diskussionen.

  Gott! Jag hoppas, att fler av ToF:s skribenter kommer att nå samma insikt.

 28. 28 Söderbaum juni 2, 2009 kl. 0:56

  Lehman: Eftersom jag är indirekt apostroferad i diskussionen, men inte har någonting att tillägga utöver vad som redan sagts, en liten fråga bara för skojs skull. 🙂 Hur motiverar du att bära kläder när det är över 20 gr varmt? Det handlar ju i stor utsträckning om att skyla sig (moral är du emot), och har därutöver klart materialistiska undertoner (som du ju också är emot).

 29. 29 Michaël Lehman juni 2, 2009 kl. 8:17

  Låt mig klargöra en sak. Jag är icke emot moral. Jag är emot den moralism, som utdömer det naturliga som syndigt (»naturalia non sunt turpia» skrev jag även ovan). Jag är emot den moralism, som fördömer dem, som vill njuta av livet och livets goda. Jag är emot, att man medelst sin upphöjda, indignerade moralism har synpunkter på andra människors privatliv (och dessa moralister betraktar ofta sin moralism som moral). Låt enbar få leva sitt liv efter eget skön, så länge han icke kränker annans rätt till liv, frihet, och egendom. Ur mitt perspektiv gäller det dig också, Söderbaum. Om du vill leva efter dina viktorianska moral[ist]regler, är det helt i sin ordning för min del. Men huru andra lever sina liv, angår dig icke.

  Kläder har en praktisk och en estetisk funktion, men jag kan icke på mågot sett se, att skälet till att bära kläder vore att skyla sig (av moralistiska skäl). Jag är därföre heller ej emot den lättare klädsel, som många har i varmare väder.

 30. 30 Michaël Lehman juni 2, 2009 kl. 11:22

  Jag glömde en av klädselns egenskaper: kommunikation.

 31. 31 emanuel. juni 2, 2009 kl. 13:07

  Är det verkligen helt otänkbart att det som eventuellt är bra egentligen bara är det skenbart? Vi som är religiösa har ju den klassiska tolkningen att förhålla oss till och respektera. Nog borde det gå att resonera kring sådant utan att kalla varandra promiskuösa eller bigotta? Eller är propagandaströmmen bara tillåten ifrån ”det progressiva” hållet?

 32. 32 Staffan Andersson juni 2, 2009 kl. 13:46

  Michaël Lehman, problemet med dagens sexualundervisning är ju inte att den anser sexualiteten vara naturlig. Det tror jag nog alla i denna debatt kan hålla med om (?). Men naturlig är också den sexuella blygseln. Den har det goda med sig att för den som delar den så hindrar den en allt för tidig sexdebut.
  Sexualundervisningen, som är alldeles självklar i biologin, har jag förstått är ganska annorlunda än när jag gick i skolan (80-tal). Sådana saker som att trä på en kondom på en dildo hör naturligtvis inte hemma där. Det är den sortens färdighet som inte behöver någon direkt instruktion. När så ändå sker är det naturligt att det sänder vissa signaler till våra högstadieungdomar om vad som förväntas av dem.
  Sedan har jag svårt att tro att du menar att kläderna bara skulle ha de funktioner du uppger . Om personer gick omkring nakna på våra gator när vädret tillät, skulle du då inte alls tycka att dessa visar bristande hänsyn till sina medmänniskor?
  Jag håller annars med dig i din reaktion mot den viktorianism som ibland kommit till uttryck här (att sex endast är för reproduktion – något som en enda skribent uttryckt). Men du tycks kasta ut barnet med badvattnet. Vi behöver inte iakta vår samtid särskilt länge för att inse att det finns en sexualisering som är något helt annat än att sex är naturligt.
  Sedan håller jag naturligtvis med dig om att ”sex är en privatsak” missar poängen. Vi ska ha sexualundervisning inom ramen för biologin men utan RFSU/L och kondomövningar. Den ska vara obligatorisk.

 33. 33 Staffan Andersson juni 2, 2009 kl. 13:48

  Erik: ”Jag förstår inte alls vad sex har med skolundervisning att göra? Förberedelse för yrkesroll som prostituerad?”

  Detta är ju befängt. Gott ecxempel på viktorianism.

 34. 34 Staffan Andersson juni 2, 2009 kl. 13:58

  Erik: ”Jag håller med S.O. Pettersson att man inte ska normalisera sex.”
  Något sådant har S.O. Pettersson inte sagt. Naturligtvis är sex naturligt. Du gör en koppling mellan normalitet och exploateringen av sex i dagens samhälle som är fel.

 35. 35 Michaël Lehman juni 2, 2009 kl. 14:16

  Staffan,

  Nota bene, att jag ovan skriver, att sexualundervisningen börer förstärkas och förbättras. Jag påstår icke, att dagens sexualundervisning är fulländad. Tvärtom! De där kondomövningarna är väl mest litet tramsiga, ty så svårt är det icke att trä på en kondom. Det, jag vänder mig emot, är (bland annat) uppfattningen, att sexualundervisningen börer avskaffas — eller åtminstone göras frivillig.

  Att gå omkring naken kan uppfattas som bristande hänsyn gent emot sina medmänniskor enbart givet uppfattningen, att nakenhet är stötande. Jag har icke denna uppfattning.

  Jag är (än) icke övertygad om giltigheten av kritiken av sexualiseringen. Men vi får se, vad framtida argumentationer och erfarenheter kan utvisa.

 36. 36 Staffan Andersson juni 2, 2009 kl. 14:47

  Michaël, då verkar vi överens vad gäller vad gäller sexualundervisningen.

  M. ”Att gå omkring naken kan uppfattas som bristande hänsyn gent emot sina medmänniskor enbart givet uppfattningen, att nakenhet är stötande. Jag har icke denna uppfattning.”
  Det må vara att du inte har denna uppfattning, men en stor del av befolkningen har den och då är det som jag säger en fråga om hänsyn till sina medmännsikor och därmed en moralfråga.

  Ett aktuellt om än extremt exempel på sexualisering av samhället finner vi här: http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/239147-orgie-i-rekord-pa-onani-maraton

  Annars tänker jag kanske mer på alla löpsedlar vi ser liksom den mycket avklädda reklamen. Vad man visar i slutna rum är en sak (privatlivet) men här gäller det det offentliga rummet där vi inte kan värja oss.

 37. 37 Söderbaum juni 2, 2009 kl. 23:31

  När jag gick på högstadiet någon gång vid mitten av 90-talet skulle vi inte bara trä på kondom på provrör. Vi skulle också smaka på den, för det var en kondom med honungssmak.

  Jag bara log åt den uppfordrande läraren, satt med armarna i kors och vägrade att ens röra vid fanstyget.

  Vid ett annat tillfälle var det tre tjugoåringar från RFSU där och berättade om sin organisation, sin sexualdebut – och en av tjejerna att hon tyckte att porrfilmer var bra för då lärde man sig väldigt mycket. Jag frågade henne om hon inte trodde att det kunde ha viss negativ inverkan på kvinnosynen i samhället och vad hon i så fall ansåg om att hon uppmuntrade till det.

  För mig är detta övermaga. Jag vill förstås också se att sexualundervisningen ”förbättras”. För mig handlar en sådan förbättring om att sexualundervisningen ska handla om hur vanskligt det är för människosynen och för alla sjukdomar man kan dra på sig av att ha sex med alltför många – och hur fel det är att leka med livet. Det räcker med två lektioner, en för varje.

 38. 38 Michaël Lehman juni 3, 2009 kl. 17:32

  Det må vara att du inte har denna uppfattning, men en stor del av befolkningen har den och då är det som jag säger en fråga om hänsyn till sina medmännsikor och därmed en moralfråga.

  Jag propagerar icke därföre, att människor skall gå nakna på gatorna. Jag säger bara, att jag kan icke på något sätt finna nakenhet vara stötande, och att jag betecknar en sådan uppfattning (att nakenhet är stötande) som en bedrövlig moralism.

  Ett aktuellt om än extremt exempel på sexualisering av samhället finner vi här: http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/239147-orgie-i-rekord-pa-onani-maraton

  Jaså?

  Annars tänker jag kanske mer på alla löpsedlar vi ser liksom den mycket avklädda reklamen.

  Alla löpsedlar är ju mest tröttande. Det är det enda upprörande med dem. Och kvällspressens dubbelmoral, då den samtidigt kallar varje liten visad hudbit för »nakenchock». Angående reklamen kan man väl bara säga, att människokroppen kan vara vacker och att estetisk nakenhet dels väcker uppmärksamhet, dels säljer produkter. As simple as that.

 39. 39 Michaël Lehman juni 3, 2009 kl. 17:51

  Det må vara att du inte har denna uppfattning, men en stor del av befolkningen har den och då är det som jag säger en fråga om hänsyn till sina medmännsikor och därmed en moralfråga.

  Jag propagerar icke därföre, att människor skall gå nakna på gatorna. Men jag finner icke nakenhet vara stötande och kan icke annat än att kalla en dylik uppfattning för upprörande moralism. Oavsett om uppfattningen stödes av en majoritet eller icke.

  Ett aktuellt om än extremt exempel på sexualisering av samhället finner vi här: http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/239147-orgie-i-rekord-pa-onani-maraton

  Jaså?

  Annars tänker jag kanske mer på alla löpsedlar vi ser liksom den mycket avklädda reklamen.

  Löpsedlarna är väl mest tröttande. Mycket på grund av kvällspressens dubbelmoral, när man samtidigt kallar minsta lilla visad hudbit för »nakenchock». Och angående reklamen är det ju så, att människokroppen kan vara vacker, och att estetisk nakenhet väcker uppmärksamhet och säljer produkter.

 40. 40 Patrik A juni 3, 2009 kl. 18:10

  Det må vara att du inte har denna uppfattning, men en stor del av befolkningen har den och då är det som jag säger en fråga om hänsyn till sina medmännsikor och därmed en moralfråga.

  Jag propagerar icke därföre, att människor skall gå nakna på gatorna. Men jag finner icke nakenhet vara stötande och kan icke annat än att kalla en dylik uppfattning för upprörande moralism. Oavsett om uppfattningen stödes av en majoritet eller icke.

  Ett aktuellt om än extremt exempel på sexualisering av samhället finner vi här: http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/239147-orgie-i-rekord-pa-onani-maraton

  Jaså?

  Annars tänker jag kanske mer på alla löpsedlar vi ser liksom den mycket avklädda reklamen.

  Löpsedlarna är väl mest tröttande. Mycket på grund av kvällspressens dubbelmoral, när man samtidigt kallar minsta lilla visad hudbit för »nakenchock». Och angående reklamen är det ju så, att människokroppen kan vara vacker, och att estetisk nakenhet väcker uppmärksamhet och säljer produkter.


 1. 1 Bananer och kondomer i skolan « Badlands Hyena Trackback vid juni 3, 2009 kl. 0:04

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 953,021 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar