Tvångstolerans – ett större problem än hedersförtryck (II)

Sanna Rayman på Svenska Dagbladets ledarsida kommenterar mitt inlägg om sexualundervisningen. Rayman skriver:

Poängen är att en läroplan är en läroplan. Det vore mer konsekvent om Tradition och fason argumenterade emot hela läroplanen i så fall. För jag antar att man inte vill tillåta att föräldrar med antipatier mot matematik håller sina barn hemma från dessa lektioner?

Huruvida Björklunds och Sabunis förslag är bra eller inte nämner jag endast i en bisats. Det är därför en smula märkligt hur Rayman lyckas tolka in så mycket i det. Huvudpoängen med mitt inspel var att det är fullständigt absurt att hävda att föräldrar som har invändningar mot kondom-på-banan-pedagogiken utövar ett hedersförtryck. Vilket Sabuni och Björklund faktiskt hävdar.

Men om jag ändå ska ha en åsikt i frågan så stämmer det att jag inte är vidare entusiastisk. Det går inte att, likt Rayman, likställa sex- och samlevnadsundervisningen med vilket annat teoretiskt ämne som helst . I matematik, engelska eller fysik lär man sig kunskap. I sex- och samlevnadsundervisningen lär man sig inte bara kunskap utan också livsstilsvärderingar. Värderingar som det inte alls är säkert att elevernas respektive familjer uppskattar. Därför är det annorlunda. Det bör vara familjen som agerar värderingsöverförare, inte skolan.

Det rationella vore givetvis att avpolitisera sex- och samlevnadsundervisningen. Men så länge den ser ut som den gör så är det givetvis ett steg i fel riktning att ta bort den ventil som tydligen existerar idag.

Dag Elfström

Annonser

10 Responses to “Tvångstolerans – ett större problem än hedersförtryck (II)”


 1. 1 TB juni 2, 2009 kl. 19:44

  Nja, kan inte riktigt tycka att det värderingsresonemang är fullt logiskt.

  Strikt sett har vi bara en enda ”exakt” vetenskap och det är matematiken.

  Sedan kommer naturvetenskapliga ämnen som huvudsakligen också de, i alla fall på grund- och gymnasieskoleplanet, är att betrakta som någorlunda ”exakta”. På det akademiska planet och när det gäller forskningens framkant finns det dock värderingar även här. En naturvetenskap beskriver en modell av en verklighet som gradvis förfinas men tolkningsutrymmet finns alltid där.

  Om vi sedan tar språken så är litteraturen nära förknippad med dessa. Litteraturen är full av värderingar och i litteraturhistoria ingår ofta att läsa vissa författare.

  Samhällsvetenskapen och historieämnet är också fulla av värderingar.

  Talar vi sedan om religion och filosofi är också dessa ämnen, i allt väsentligt, en kunskap om värderingar och förhållningssätt.

  Tror du inser orimligheten i ditt resonemang.

  Skolans uppgift måste vara att bringa kunskap på ett så objektivt sätt som möjligt men helt fritt från värderingar kan det nog aldrig bli.

 2. 2 Patrik A juni 2, 2009 kl. 19:50

  Dag: Håller helt med.

  TB: Det är klart all ”kunskap” är värderingar i någon mån. Men det är ju skillnad på den direkta livsstilsvärden som sex o samlevnadsundervisningen lär ut och de eventuella värdingar som ligger i att nämna en matematisk formel och utelämna en annan.

 3. 3 TB juni 2, 2009 kl. 19:59

  Patrik A: Jo när det gäller matematiken har du givetvis rätt, och något annat har jag inte påstått.

  Dock vad säger du om litteraturhistorian? Den förmedlar otvivelaktigt både det ena och det andra.

  Även om jag tror mig förstå och har respekt för kärnan i era resonemang, d.v.s. att föräldrarna de viktigaste värderingsförmedlarna, tror jag ni är inne på en farlig väg. I praktiken blir de begränsningar ni eftersträvar inte definerbara (ni hamnar i hårklyverier) och därför utan egentlig mening.

 4. 4 Petter juni 2, 2009 kl. 20:21

  TB: du ör det lite lätt för dig genom att poängtera att om Dags distinktion upphöjs till allmängiltig lag så är den för godtycklig för att hålla rent logiskt.

  Man kan lika gärna fråga dig om du tycker att undervisning i allmänt uppträdande, bordsskick, respekt för äldre, huruvida man får ta från undre lagret i alladin-asken i förtid, empati, svordomsundvikande m.m. är ok?

  Varför inte?
  Hur kan du dra en gräns från ”sex- och samlevnad”?
  Blir inte det också hårklyveri?

  Eller har du en allmängiltig princip som gör denna distinktion möjlig?

  Är det inte så att det är ”självklart” att man inte kan undervisa om mina exempel, och att det i så fall handlar om rena åsikter? Dag är då i själva verket är lika rigorös som hans kritiker.

 5. 5 Michaël Lehman juni 3, 2009 kl. 0:58

  I sex- och samlevnadsundervisningen lär man sig inte bara kunskap utan också värderingar. Värderingar som det inte alls är säkert att elevernas respektive familjer uppskattar.

  Det gäller som sagt även samhällskunskaps- och historieämnena (även om jag icke håller med om, att det, som förmedlas genom sexualundervisningen, är negativt). Var är dina angrepp på dessa ämnen?

  Dessutom är svenska skolan jämlikt grundlagen konfessionell. Det kanske, att man skall börja sin upprensning där.

 6. 6 Johan juni 3, 2009 kl. 7:36

  Blir inte detta smått absurt?

  Den viktigaste poängen som jag ser det, är att exempelvis muslimska eller över huvud taget fundamentalistiska föräldrar ska få klart för sig att det är så här det går till i Sverige år 2009.

  Realiteten är att vi människor har lustar och våra hormoner är okontrollerbara i puberteten. Därför har vi sex. Det är inte alltid jätteplanerat, det är inte alltid jättebra. Men realiteten är att vi har det. Är det då inte rimligt att ungdomar SKA lära sig detta, för att bättre kunna ta hand om varandra? Abstinens funkar inte, det har otaliga studier i USA visat. Man måste lära sig, året är inte 1809.

  Om det nu är så att man inte kan tolerera att ens barn lär sig att trä en kondom på en banan (vilket vi aldrig fick lära oss och jag betvivlar att det går till så ens idag) så får man i så fall flytta? Det är så här vårt samhälle fungerar, det är ett sekulärt samhälle, vi blundar inte för våra mänskliga lustar och vi behöver ingen gud som talar om för oss hur vi ska bete oss.

 7. 7 Michaël Lehman juni 3, 2009 kl. 9:46

  Dessutom är svenska skolan jämlikt grundlagen konfessionell.

  »[…] jämlikt skollagen […]» skall det så klart vara. Mea culpa!

 8. 8 George juni 3, 2009 kl. 18:12

  Varför inte avskaffa Läroplanen. Jag är för en radikal decentralisering av den svenska skolan. Avskaffa alla kommunala skolor (omvandla dem till stiftelser eller föräldrakooperativ) och ge alla föräldrar en skolpeng istället (se till att behåll skoltvånget dock). Låt dem fritt ta ansvar för uppfostran av sina barn och låt dem välja läroväg för dem.

  Varför ska staten ta över föräldrarnas uppfostrande roll?

 9. 9 FredrikN juni 3, 2009 kl. 19:08

  Håller med George och det gör jag med utgångspunkten att skolan faktiskt fostrar. OM vi hade varit socialdemokratiska/nymoderata föräldrar så hade det ju varit helt OK eftersom skolan förmedlar just deras uppfattningar. Men de som läser Tradition&fason är antagligen inte det. Systemet med skolpeng är bra men friskolor bör inte ha några påtvingade regler alls. Egentligen finns reglerna redan i Europakonvention (jag kan inte var) varur hemmaundervisande föräldrar hämtar sin rätt, men den tolkas i Sverige så att man måste ha undervisning hemma med sina barn, inte att man kan lämna över den rätten godtyckligt.

  Den som tror att skolan kan undvika fostran lever i det blå.


 1. 1 Bananer och kondomer i skolan « Badlands Hyena Trackback vid juni 3, 2009 kl. 0:04

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 952,930 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar