Ris och ros till Björklund (FP)

DEBATT | Utbildningsminister Jan Björklund (FP) är den bäste av alla alliansregeringens ministrar. Jag brukar hylla hans reformer på löpande band, och kan inte minnas något tillfälle när jag har kritiserat honom. Men någon gång måste vara den första.

Att lyckas i skolan är viktigt för alla elever. Att lyckas i skolan handlar om förmåga att ta till sig information. Förmågan att ta till sig information är ganska individuell, och beror förutom intelligens och disciplin också på incitament och personlig mognad.

Därför är det fullständigt förfärligt att Björklund nu slutgiltigt avskaffar möjligheten att läsa upp sina gymnasiebetyg på Komvux. För mig är detta oerhört orättvist, att man ska vara rökt för livet om man inte orkar plugga så mycket som man skulle vilja under gymnasiet. För det är precis vad det handlar om: de som vill läsa upp sina betyg är ambitiösa personer som vill någonting mer med sina liv och som förtjänar en andra chans.

Många elever är väldigt skoltrötta redan under gymnasiet. Särskilt killarna, som är helt sänkta efter pubertetens hormonstormar och redan inför ansökningen till gymnasiet ligger klart efter tjejerna i studiekapacitet. Det är inte för inte som de gymnasier som har högst antagningspoäng också har en majoritet tjejer, eller att tjejerna går ut gymnasiet med högre genomsnittsbetyg än killarna. Avskaffandet av möjligheten att läsa upp sina gymnasiebetyg slår alltså framför allt mot killarna p.g.a. deras kön.

Detta är den ena av två nya reformer som jag finner särskild anledning att uppmärksamma. Den andra är att nu samtidigt (GP 15/6) också införs krav på att alla som har underkänt under ett läsår, ska få specialundervisning under ännu ett år innan man går vidare till nästa läsår.

Detta är ett förslag i linje med vad jag själv länge har förordat. Jag för min del tycker att man ska införa ett extraår efter varje stadium, där de som så behöver har möjlighet att ta igen svaga kunskaper från hela det stadiet. En sådan möjlighet är viktig för eleverna att ha redan från början, eftersom t.ex. läs- och skrivkunnighet samt grundläggande logisk förståelse är nödvändigt för att kunna gå vidare och lära sig ännu mer. Ett hus kan inte byggas utan stadig grund. Och det handlar inte bara om att vara godkänd, om föräldrarna anser att barnet behöver extra kunskaper i ett visst ämne innan de går vidare, så ska det givetvis vara upp till familjen.

Björklunds ”andra” förslag är i alla fall bra. Men låt möjligheten även finnas att komplettera sina kunskaper ett år efter gymnasiet! På det sättet skulle förslagen gå ihop logiskt (vilket de inte gör nu), och man skulle dessutom visa att man satsar på kvalificerad välfärd. Satsningar på den kommande generationen och på bildade medborgare är satsningar som alltid betalar igen sig med god ränta.

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

12 Responses to “Ris och ros till Björklund (FP)”


 1. 1 Linus Dagbäck Printz juni 15, 2009 kl. 19:57

  Även om jag inte tycker komvux är något dåligt per se kan jag tycka att komvux bara existerar tack vare sig själv.
  För jag menar tanken med komvux är just att man ska kunna höja sin slutbetyg och således måste komvux ge höga betyg för att få fortsätta existera; hela institutionen bygger på att elever med dåliga betyg får bra betyg efter att ha gått på komvux.
  Självklart finns det säkert elever som kämpar till sig och förtjänar de höga betyg de till slut får, men jag tror det finns en påtaglig risk att vissa elever faktiskt får bättre betyg än de förtjänar.
  Skulle komvux ge låga betyg skulle det inte finnas något behov av en kommunal vuxenutbildning där man får en chans att höja sina gymnasiebetyg.

 2. 2 Jonas juni 15, 2009 kl. 19:58

  Ros till Söderbaum och ris till björklund, håller med om detta.

  Vilka är dessa politiker att passa en möjligen blivande läkare eller entreprenör?

  Mvh

 3. 3 Per-Arne Gustafsson juni 15, 2009 kl. 20:02

  Jag läser er blogg och uppskattar ofta det ni skriver, men här anser jag att du har hamnat snett.
  Man får i många tidningar intrycket av att man inte kan läsa upp sina betyg.
  Det är inte korrekt. Man kan även i fortsättningen göra en prövning för att på så sätt få ett högre betyg.
  Skillnaden är att stat och kommun inte står för undervisningskostnaden längre.

  En annan aspekt av detta är en rättvisefråga för de som faktiskt tar till vara gymnasietiden och får bra betyg.
  Tänk följande situation:
  En elev A pluggar i gymnasiet och får betyg så att han/hon
  skulle komma in som sista person på en attraktiv utbildning.

  Men nu bekostar stat och kommun ytterligare ett år för en
  annan elev B som med hjälp av det kan höja sina betyg
  och slå ut A.

  Är detta rättvist?
  Vad blir budskapet till eleverna i gymnasiet?

  P-A

 4. 4 Marcus Widgren juni 15, 2009 kl. 20:33

  Det är fortfarande så att man kan tenta upp de betyg som man vill, dock inte med lärarledd undervisning. Det kanske man borde klara om man har som plan att läsa en utbildning med höga intagningspoäng

  Komvux förbehålls åt de som verkligen behöver stöd.

  Kan inte se problemen med Björklunds reformer.

 5. 5 Mikael Andersson juni 16, 2009 kl. 7:48

  Instämmer med Marcus och Per-Arne. Möjligheterna att läsa upp betygen försvinner inte. I gymnasieskolan har man all möjlighet att göra omprov och liknande, och även efter det så kan man oftast finna lösningar att tentera. Jag kan inte svara på om det är i alla skolor, men de jag praktiserat på har haft policyn att man kan få sitt betyg omprövat för en mindre summa pengar. Alla möjligheter ges i gymnasieskolan. Med komvux finns det flertalet som är taktiska och inte bryr sig om vissa ämnen, för de fokuserar på de roliga ämnena för de kan ”alltid gå på Komvux”. Sen finns det självfallet de fallen som Söderbaum talar om.

  Men samtidigt, det finns alltid förklaringar till allt. Men i grund och botten, borde inte unga vuxna, som man kan anse gymnasieelever är, vara kapabla att ansvara för sin egen framtid ? Om det inte finns alternativ som är självklara så nödgas man ta det allvarligt. Det är bara att se till sig själv. Om man vet att den ”deadlinen” man har är extremt flytande så är motivationen att prestera bra till första deadlinen låg, för du kan alltid lämna in senare och ta mer tid på dig. Samma här, du behöver inte ”Stressa” tre år, utan kan prioritera för du kan alltid gå Komvux. Per-Arne har så rätt i det han säger. Det är inte rättvist. Det kan jämföras, kanske trivialt, med egna upplevelser under universitetstiden. Alla fick en deadline till uppsats inlämning, Jag och tre andra lämnade in i tid. Två andra behövde ”mer tid” och fick 3 veckor till, och fick högsta betyg p.g.a den extra tiden.

  Slutligen, så som jag förstått Björklunds förslag är det inte ett förbud det handlar om, utan en fråga om skyldighet. Det kommer alltid finnas tomma platser på Komvux som kan fyllas av de som är intresserade. Men de har ingen skyldighet att ge resurser till en elev som vill höja sitt VG till MVG.

 6. 6 Patrik M juni 16, 2009 kl. 8:25

  Jag tycker Björklunds förslag är bra. Vi har idag allt för många elever som inte tar sina studier på allvar, just därför att de alltid kan gå Komvux senare. Ofta lurar de sig själv. Studierna blir inte lättare bara för att man skjuter på dem.

  Systemet att konkurrenskomplettera på komvux för också med sig en spiral av pluggande som inte ger samhället några vinster i form av bildning, men kostar mycket pengar.

  När elev A som har bra betyg förlorar en utbildningsplats till elev B som hade dåliga betyg, men läser upp dem på komvux, torde en vanlig reaktion hos elev A vara att i sin tur läsa upp sina betyg, för att nästa år konkurrera ut elev C, som i sin tur…

  Till detta kommer den rättviseaspekt som Per-Arne belyser.

  Däremot tycker jag att det är bra att Komvux finns för de som behöver komplettera sina studier för att få behörighet till högre utbildning, och att de som vill öka på sina chanser att konkurrera om utbildningsplatser mot en mindre ersättning får genomföra prövning i ett ämne, och skriva högskoleprov.

 7. 7 Frederick juni 16, 2009 kl. 9:24

  Söderbaum,

  Håller helt med dig i detta. Jag tycker själv att Björklunds förslag brukar vara bra och tycker att FPs linje i skolfrågor är helt rätt i nästan allt.

  Men även jag reagerade starkt på att man nu vill ta bort möjligheten att läsa upp sina betyg.

  Mognadsgraden varierar starkt för gymnasieelever och det är inte alltid en helt lätt tid. Man har inte mognat klart (när gör man det?) och detta utestänger många från en bättre framtid. Oerhört sorgligt och märkligt.

  Själv värnar jag om bildningstanken och ser denna som central i en människas mognadsprocess.

  Här får man hoppas att Björklund tänker om.

 8. 8 Frederick juni 16, 2009 kl. 9:31

  Patrik M:

  ”Jag tycker Björklunds förslag är bra. Vi har idag allt för många elever som inte tar sina studier på allvar, just därför att de alltid kan gå Komvux senare. ”

  Men är inte just detta ett utryck på en oerhörd cynism? Varför straffa ut alla för något en minoritet (får man anta) gör. Och även om det nu förekommer — då må det väl vara så. Det handlar om en mognadsprocess hos unga människor och inte robotar som står pall för vilken intern eller extern press som helst.

  Detta är samma förfärliga och antihumanistiska tankesätt de borgerliga fört över på sjukskrivna, arbetslösa samt när det gäller VAB — för att en minoritet fuskar, så skalla alla misstänkligöras och straffas.

  Byråkratiskt och okänsligt. Människor är inte kuggar i ett maskineri. Man måste lämna utrymme för komplexitet och möjligheten att ständigt förändras. Det är så vi människor är funtade.

  Om vi bara ska byta ut röd byråkrati mot blå byråkrati med jämna mellanrum är det inte mycket mening att utlysa val. Det måste komma in mer komplexa dimensioner i politiken, sådant som berör psykologi, livskvalitet, värden. Inte bara materialistiskt och mekanistiskt nyttotänkande. Var är humanitetstanken i borgerligheten? Erkänns en sådan ens nuförtiden?

 9. 9 Frederick juni 16, 2009 kl. 9:32

  ”Men är inte just detta ett utryck på en oerhörd cynism?”

  ska givetvis vara:

  ”Men är inte just detta ett uttryck FÖR en oerhörd cynism?”

  Fingrarna hinner inte alltid med tankarna…

 10. 10 Patrik M juni 16, 2009 kl. 10:24

  ”Men är inte just detta ett utryck på en oerhörd cynism?”

  Jag tycker självfallet inte så. Rent generellt är jag av den uppfattningen att det inte är snällt att att undvika att ställa krav, utan att man gör eleverna en större tjänst genom att vara tydlig med vad som gäller, än att lura dem att tro att allt skall vara dem givet oavsett vilken insats de själva gör.

  Jag ser det inte som att dessa elever fuskar. De anpassar sig till det system som existerar, vilket jag ser som fullständigt legalt och naturligt, om än inte bra vare sig för den enskilde eller samhället. Det har inneburit att det snarare är regel än undantag att gymnasieutbildningar som skall klaras på tre år, tar fyra.

  Förslaget innebär heller inte att alla dörrar stängs. Det kommer fortfarande att bli möjligt för den som vill att ”tenta” till sig betyg, och viktigast av allt att på komvux läsa in behörighet för de som ”valt fel” och behöver läsa en kurs för att komma vidare till högre utbildning.

  Sedan kan jag hålla med om att det finns mycket att göra för att utbildnngssystemet skall bli bättre både i betydelsen humanare för eleven, och effektivare för samhället.

  Bland de viktigaste reformerna ser jag mera praktiska utbildningar, bättre studie- och yrkesvägledning, och möjligheter för skoltrötta elever att försörja sig på enklare arbeten under ett eller ett par år i väntan på att motivationen skall infinna sig istället för att börja gymnasiet omedelbart.

  DET tycker jag vore att verkligen hjälpa de som inte är redo att ta sig an en tung teoretisk utbildning (och även de andra eftersom man då kan höja kvaliten på den teoretiska utbildningen utan att slå ut svaga elever).

 11. 11 Söderbaum juni 16, 2009 kl. 11:34

  Mikael Andersson:

  ”Men i grund och botten, borde inte unga vuxna, som man kan anse gymnasieelever är, vara kapabla att ansvara för sin egen framtid ?”

  Jo, de BORDE vara det. Men du får gå till våra mor- och farföräldrar för att hitta personer som verkligen VAR det i den åldern. Min morfar förväntades försörja sig själv från det han var 12 år, trots att hans pappa var direktör. På den tiden var man vuxen som tonåring. Nuförtiden mognar man mycket senare, idag är de flesta både omogna och inkapabla att rå om sig själva fram till ca 21 års ålder. Under sådana omständigheter är det inte berättigat att man förväntar sig att unga tjejer och killar klarar av att avgöra framtiden för sig själva redan vid 17-19 års ålder. Tyvärr.

  ”Men de har ingen skyldighet att ge resurser till en elev som vill höja sitt VG till MVG”

  Nej, det håller jag med om. Men eftersom G är värdelöst i betygskonkurrensen kunde man ge resurser till dem som vill höja ett eller flera G till VG eller MVG.

  Patrik M:

  ”Jag tycker Björklunds förslag är bra. Vi har idag allt för många elever som inte tar sina studier på allvar, just därför att de alltid kan gå Komvux senare. Ofta lurar de sig själv. Studierna blir inte lättare bara för att man skjuter på dem.”

  Jag har själv läst upp mina betyg ett år på Komvux. Förnedringen att gå på Komvux var överväldigande, och ENDA sättet jag kunde motivera mig själv att gå dit var att verkligen få MVG i alla sju ämnen. Jag fick MVG i sex av ämnena och VG i psykologi, eftersom psykologiläraren redan från första dagen visade tydliga tecken på att ogilla min närmast elektriska ambitionsnivå att hela tiden vara ”bror duktig”.

  ”Systemet att konkurrenskomplettera på komvux för också med sig en spiral av pluggande som inte ger samhället några vinster i form av bildning, men kostar mycket pengar. När elev A som har bra betyg förlorar en utbildningsplats till elev B som hade dåliga betyg, men läser upp dem på komvux, torde en vanlig reaktion hos elev A vara att i sin tur läsa upp sina betyg, för att nästa år konkurrera ut elev C, som i sin tur…”

  Nej, jag har mycket svårt att se att det skulle fungera så i verkligheten. Har man låga betyg så vet du själv dina värsta brister, och tvärtom vilka G:n som du verkligen har chans att läsa upp – och kan du inte läsa upp dem till MVG första gången så är det både bortkastad tid och pengar att läsa om kursen en tredje gång. Man tar ju studiemedel eftersom man inte jobbar, och eftersom man inte jobbar så är även det pengar man skulle kunna ha tjänat på att inte plugga på Komvux. D.v.s. alternativkostnaden för den där spiralen du anar är alldeles för hög för den enskilde.

  Frederick:

  ”Var är humanitetstanken i borgerligheten?”

  I konservatismen.

 12. 12 Frederick juni 17, 2009 kl. 8:38

  Söderbaum:

  ”Frederick:

  ‘Var är humanitetstanken i borgerligheten?’

  I konservatismen.”

  Ja, så är det nog.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 986,272 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser