Det högerextrema våldet lika omfattande som det vänsterextrema

Nynazister - Kriminellt slödder

Nynazister - Kriminellt slödder

Vi här på T&F, och inte minst undertecknad, har ju vid ett flertal tillfällen uppmärksammat olika politiska våldsdåd som begåtts av vänsterextremister. Detta skall inte tas som intäkt för att jag på något sätt vill bagatellisera det högerextrema våldet. För sanningen är ju att det är extremister åt båda håll som begår brott, och de är lika avskyvärda.

SÄPO och brottsförebyggande rådet har nyligen släppt en rapport om extremisternas brottslighet, och där visar det sig just att den högerextremistiska brottsligheten är lika omfattande som det vänsterextrema. Den som vill läsa hela rapporten finner den här. En mycket kort sammanfattning av resultatet ger vid handen att:

• Det finns ungefär lika många inom vit makt miljön, som den autonoma miljön, ca 1000 var.
• Ett hundratal av dessa står för huvuddelen av brottsligheten
• Högerextrema begår ungefär lika många politiska brott som vänsterextrema
• Övrig brottslighet är betydligt vanligare bland högerextrema, och består till stor del av s.k. hatbrott riktade mot enskilda invandrare eller homosexuella
• Högerextrema samlar på sig mera skjutvapen än de vänsterextrema
• Båda sidor riktar det politiska våldet i huvudsak mot varandra
• De högerextrema är sämre organiserade och sämre på att kartlägga motståndare än de vänsterextrema
• Till skillnad från de vänsterextrema angriper de högerextrema inte det politiska systemet som sådant och dess företrädare, annat än undantagsfall

Fram träder bilden av ett högerextremt våld som är tämligen dåligt organiserat, och som riktar sig mot enskilda snarare än mot det demokratiska systemet som sådant. Förövarna är misslyckade nollor, som ofta är allmänt kriminella och som begår sina politiska brott i form av impulshandlingar. Farligast är att de, trogna sin våldsfixering, samlar på sig vapen. För enskilda personer tillhörig de minoriteter dessa människor hatar kan detta vara dödligt farligt. För det politiska systemet som sådant utgör högerextremisterna dock idag, till skillnad från vänsterextremisterna, inget större bekymmer.

Högerextrema är ofta vapenfetischister

Högerextrema är ofta vapenfetischister

Att högerextremisterna genom sin inkompetens inte utgör någon större fara för den demokratiska samhällsordningen ursäktar dock inget. Deras våld är lika förkastligt som det vänsterextremisterna utövar. I någon mån har jag till och med lättare att förstå de autonoma. De försöker åtminstone nå ett politiskt syfte, hur än perverst, med sina handlingar. Det högerextrema våldet handlar däremot nästan enbart om blint hat och meningslöst våld mot enskilda och oskyldiga människor.

Jag vill därför passa på tillfället att reservationslöst fördöma allt extremistiskt våld, oavsett vilka som ligger bakom det, och uttrycka en önskning om att även de demokratiskt sinnade med hjärtat till vänster kunde instämma i detta. För trots allt kvarstår det faktum att trots att det högerextrema våldet är lika omfattande som det vänsterextrema, så är det senare ur samhällelig synvinkel mycket farligare.

Det beror delvis på att de autonoma medvetet försöker påverka politiska beslut och hota/skrämma demokratiska beslutsfattare med sitt våld, och att de helt enkelt är mer kompetenta än kollegorna till höger, men det beror framförallt på att vänsterns våld ständigt bagatelliseras och ursäktas av vänstersympatisörer djupt inne i de demokratiska partierna och massmedia.

Patrik Magnusson

Annonser

27 Responses to “Det högerextrema våldet lika omfattande som det vänsterextrema”


 1. 1 TB juli 7, 2009 kl. 10:51

  En fråga man med fog kan ställa sig är varför ”vit makt miljön” överhuvudtaget ges epitetet ”höger”.

  För mig har de åsikter som framförs inom ”vit makt miljön” överhuvudtaget ingenting att göra med vare sig liberalism eller värdekonservatism. Det fungerar därför inte att lägga in dessa på en höger-vänster skala. Snarare är det väl så att de totalitära åsikter som ”vit makt miljön” ger uttryck för när det gäller människosyn och demokrati har mycket mer gemensamt med extermvänstern och dess våldsamma kamporganisationer som t.ex. AFA.

 2. 2 Susz juli 7, 2009 kl. 11:38

  här kan du läsa den äkta rapporten:

  http://www.sakerhetspolisen.se/publicerat/nyhetsarkiv/nyheter2007/rapporttillregeringenomvaldsampolitiskextremism.5.5bf42a901201f330faf80002492.html

  fick nog av våldet- hoppade av efter många år…beskriver nazism som en stor sekt.
  Han träder fram öppet och berättar..STRONGT!

  Saxat:
  “Svenska Motståndsrörelsen är den nazistgrupp som Säkerhetspolisen bedömer som det största hotet mot Sveriges inre säkerhet. Den militanta organisationen grundades 1995. Ingen medlem har någonsin tidigare trätt fram och berättat om rörelsen fram tills nu.”
  missade du intervjun 12maj och 14maj? Se dem klicka på länken,
  sök på “Adaktusson- klicka först på 12/5 del 2 är 14maj!

  http://viastream.player.mtgnewmedia.se/player.php?country=se&affiliate=4se

 3. 3 Klas juli 7, 2009 kl. 11:44

  Varför tas inte problemet upp med Muslimer som hatar judar och behandlar kvinnor som boskap (eller värre).
  Sverige är ett av europas farligaste länder för kvinnor och många av våldtäkterna är av direkt rasistisk karaktär.

 4. 4 Klas2 juli 7, 2009 kl. 12:33

  Eller varför inte problemet med judar som hatar muslimer och behandlar alla som inte är israelvänner som boskap?

 5. 5 Patrik M juli 7, 2009 kl. 12:33

  TB:

  Du har helt rätt i att begreppet högerextremist är mycket problematiskt. Det ger ju lätt intrycket att dessa extremister är ”mer höger” är liberaler och konservaitva. I praktiken är båda extremerna rörande överens i sin fiendskap till kapitalism, demokrati, USA, Israel och polisen, sådant som ofta folk till höger sympatiserar med.

  Klas:

  Jag är inte helt säker på hur man i rapporten definierat politiskt våld, men det faktum att nynazisternas hatbrott mot enskilda tycks hamna utanför den kategorin innebär sannolikt att även de brott som du tar upp ses som ”vanliga brott” snarare än politiska.

  Vad gäller våldtäkterna så är det ju alldeles förfärligt att Sverige sticker ut som man gör. Jag skulle dock vilja vara försiktig med att utan att ha ordentligt på fötterna karaktärisera det hela som ett i huvudsak rasistiskt problem. Tittar man på slutsatserna i rapporten handlar förklaringarna snarast om den svenska förkärleken till hög alkoholkonsumtion och liberal sexualsyn. Som Svd skriver:

  ”Tidig sexdebut, hög alkoholkonsumtion, ”fri sexualitet” och ”rätten till ett sent nej” ger helt enkelt fler våldtäkter, enligt studien.”

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2803683.svd

 6. 6 TB juli 7, 2009 kl. 12:47

  PeterM:

  Låt oss då försöka sluta använda begreppet högerextremist när vi talar om ”vit makt miljön”.

 7. 7 Patrik M juli 7, 2009 kl. 13:16

  TB:

  Jag skulle gärna se något bättre begrepp att använda, som både är mera innehållsmässigt korrekt och som är enkelt och slagkraftigt nog att få fotfäste i allmänt språkbruk. Problemet är ju att ”högerextremist” är så vedertaget (vilket naturligtvis beror på att de passar medias röda världsbild) att det är svårt att komma runt det.

  Förslag mottages med tacksamhet.

  mvh / Patrik M

 8. 8 TB juli 7, 2009 kl. 13:20

  PeterM:

  Jag inser fullt problemet med att begreppet är vedertaget. Ändå måste vi bryta oss ur de rödas förfelade världsbild.

 9. 9 Olof juli 7, 2009 kl. 13:21

  Jag är litet förvånad över att man i diskussioner om högerextremism hela tiden fokuserar på de, för att låna artikelförfattarens beteckning, misslyckade, våldsfixerade nollor som ägnar sig åt kriminalitet. Den lilla gruppen galningar kommer aldrig att utgöra något hot för någon annan än den stackare som har den osannolika oturen att råka stöta på dem i fel sammanhang.

  Betydligt intressantare är då att diskutera den moderna, intellektuella högerextremism som har tagit allt tydligare form under de senaste åren. Jag tänker då främst på kretsarna kring Nordiska förbundet, som driver flera förhållandevis ambitiösa projekt som t.ex. bloggportalen Motpol, diskussionsforumet Nordisk och nätencyklopedin Metapedia. Nordiska förbundet verkar ha lyckats mobilisera förvånansvärt många välformulerade och kompetenta personer som står långt ut på högerkanten. Bloggarna Oskorei, Solguru och den f.d. redaktören för tidskriften Salt, Jonas De Geer, är några exempel.

  Om man läser de artiklar jag länkat till nedan får man en ganska bra bild av den politiska strategi och världsbild som de här grupperna har anammat:

  http://oskorei.motpol.nu/?p=271
  http://oskorei.motpol.nu/?p=1568
  http://solguru.motpol.nu/?cat=7
  http://solguru.motpol.nu/?p=109

  Det vulgära gamla rashatet och skinheadsmentaliteten har man förpassat till sophögen. Istället tycks ambitionen vara att målmedvetet arbeta för att knyta till sig akademiker och intellektuella. Det är en strategi som ter sig bra mycket mer realistisk, och därmed också farligare, än att slåss och skräna på gatan.

  Det högerextrema hotet hittar man idag inom Nordiska förbundet och inte bland den handfull försupna, våldsbenägna skinheads som ständigt står i fokus i mediebevakningen.

 10. 10 Lovisa juli 7, 2009 kl. 14:08

  ” I någon mån har jag till och med lättare att förstå de autonoma. De försöker åtminstone nå ett politiskt syfte, hur än perverst, med sina handlingar. Det högerextrema våldet handlar däremot nästan enbart om blint hat och meningslöst våld mot enskilda och oskyldiga människor. ”

  Tror du på det där själv?! Vänsterextrema/autonoma har inget syfte med sitt våld, i så fall minst lika lite som nynazister. Det måste väl ligga samma syfte, om än perverst som du säger, i att jaga invandrare och homosexuella, som i att jaga nynazister och näringsidkare?!

  De vänsterextrema är ju precis lika förblindade av sitt hat mot allt i samhället som inte passar in i deras bild av hur det borde se ut! De verkar ju inte ha några hämningar! Och som om de skulle ha en mer uttalade strategi och politisk plan bara för att de är bättre organiserade och är lite mindre misslyckade nollor än nynazisterna och kommer från medelklasshem! Skitsnack.

  VänsterSOCIALISTER och nationalSOCIALISTER är precis av samma skrot och korn – de ogillar någon/något och har inte vett nog att gå andra vägar än till direkt våld för att visa samhället det.

 11. 11 Patrik M juli 7, 2009 kl. 14:54

  Lovisa:

  Min formulering var på intet sätt avsett att uttrycka någon sympati för vänsterextremisterna. Visst är de som du säger samma skrot och korn, och det finns stora likheter dem emellan både i värderingar och i handlingar. Men det finns också vissa skillnader mellan deras syften och handlingsmönster.

  Sedan är det ju alltid vanskligt att dra alla över en kam. Inom respektive läger finns nog alla sorters dårar. Inte minst torde de båda dra till sig individer vars högsta ideologi är viljan att utöva våld mot något och någon. Det tycks dock som de autonoma har mer av organisation och strategi bakom sitt agerande.

  Detta gör dem inte på något sätt mera moraliskt högtstående än vit makt-gänget. Bara farligare.

 12. 12 AnteBragd juli 7, 2009 kl. 16:52

  Är det nån som har nån känsla för hur situtionen var för 10-20 år sen? Vilka extremister var starkast till antal och organisation osv? Var det samma typ av våld eller har det skiftat nåt? (har tex högerextremisterna blivit mindre politiska?)

 13. 13 H B Palmaer juli 7, 2009 kl. 17:08

  Himmel! Med ”konservativa” som den här bloggens författare (för vilka DN = Sanning) står det klart att konservatismen är slutligt död. Däremot har laxermedelsindustrin stora dagar framför sig.

 14. 14 essenonvideri juli 7, 2009 kl. 20:00

  Olof,

  Beklagar att din kommentar kom med först nu. Den verkar ha fastnat i spamfiltret av någon anledning. Kanske har det med länkarna att göra.

  Naturligtvis har du rätt i att det finns mera intellektuella och verserade personer med nationalistisk inriktning, och att dessa har betydligt större chans att nå sina mål än de tidigare nämnda ”nollorna”.

  I artikelns sammanhang passar dessa dock inte in. Som du skriver så arbetar de med bloggar och forum istället för knölpåkar och slangbellor. Således arbetar man med demokratiska metoder, vilket är helt legitimt, även om jag sannolikt inte tycker om särskilt mycket av de idéer de torgför.

  Dessa herrar (och damer) är förvisso ett politiskt hot mot alla oss som inte delar deras åsikter, men ett hot mot demokratin är de inte. De är en del av den.

 15. 15 TB juli 8, 2009 kl. 11:27

  Det ovan refererade inlägget från Vänsterpartiet visar än en gång att detta parti har mycket svårt med grundläggande demokratiska spelregler.

  Det inlägget i princip säger är att våldet från ljusskygga autonoma vänsterorganisationer som t.ex. AFA skulle vara föranlett av demokratiska värderingar. Det räcker att gå in och läsa på AFA’s hemsida för att se att man öppet säger att man till varje pris (våldsanvändning inbegripen) vill hindra andra (…som går under samlingsnamnet ”facister”) från att framföra sina åsikter.

  I en demokrati har alla rätt att framföra sina åsikter hur vedervärdiga de än må vara och så länge de inte innehåller kränkningar vilka lagen förbjuder. Uppenbarligen har vänsterpartiet inte förstått denna demokratiska princip vilket är anmärkningsvärt.

 16. 16 Lovisa juli 8, 2009 kl. 12:54

  Patrik M:

  Nja, jag vidhåller nog att du menar eller vill få oss att tro att du menar att det är lite allvarligare med nynazisterna… eftersom man från dem gärna kan dra paralleller till Sverigedemokraterna… Och ve och fasa – SD är ju det största hotet mot hela västcivilisationen någonsin! De pratar ju i nattmössan och har ingen som helst grund för sina påståenden!

  Det är liksom den där grundläggande sossefieringen som biter sig fast i många, till och med uttalat konservativa… som det var och är på historielektionerna… Det var ju lite värre med Hitlers illdåd än med Lenins och Stalins… Det är ju lite värre med SD än med Vpk och Kpmlr… Det är lite värre med fulla nynazister än med organiserade vänsterfascister… så är det ju, det vet vi alla. De kan absolut inte vara lika illa för samhället… nej, nej… Är man åt vänster är man ju solidarisk innerst inne. Men så var det ju det där med socialismen som gemensam nämnare… eller?

  Dra alla organisationer som använder sig av våld över en kam och respektera alla organisationer/partier som inte använder sig av våld som ett parti som andra. Annars funkar det inte.

 17. 17 Patrik M juli 8, 2009 kl. 17:42

  Lovisa,

  Jag skulle uppskatta om jag fick uttrycka mina åsikter själv, istället för att du skall lägga dem i min mun. Jag har bl.a. aldrig hävdat att SD är nynazister, extremister eller odemokratiska. Jag gillar inte deras politik, precis som jag inte gillar sossarnas politik, men jag påstår heller inte att sossarna är odemokratiska extremister.

  Vad gäller Vänsterpartiet så tycker jag det är det etablerade parti som har klart sämst trovärdighet i demokratifrågor, både med anledning av deras svansande för de forna östdiktaturerna i det förgågna, deras ovilja att acceptera att man i efterhand går till botten med de övergrepp som skett i kommunismens namn, och deras apologetiska inställning till dagens vänsterextrema våld.

  Annars tycker jag det är ganska meningslöst att jämföra t.ex. Hitler och Stalin på någon slags skala, och kora en mästare i ondska. Precis som dagens extremister hade de sina likheter och sina skillnader. De gärningar de utförde var obeskrivbara i sin grymhet.

  Det är märkligt att man inte, bland halvdussinet artiklar som fördömer vänsterns våld, skall kunna ge nynazister en lika hård spark i en artikel, utan att beskyllas för att vara sossifierad m.m. Det är inte utan att man kan få känslan av att du Lovisa är lika enögd i din världsbild som vänsterpartisterna är.

  Jag väljer dock att ta fasta på detta uttalande, vilket antyder att vi i alla fall är överens om något:

  ”Dra alla organisationer som använder sig av våld över en kam och respektera alla organisationer/partier som inte använder sig av våld som ett parti som andra. Annars funkar det inte.”

  Det är precis det som är min inställning. I alla fall till dess att du talar om för mig vad jag egentligen tycker 😉

 18. 18 TB juli 8, 2009 kl. 20:17

  ”Vad gäller Vänsterpartiet så tycker jag det är det etablerade parti som har klart sämst trovärdighet i demokratifrågor, både med anledning av deras svansande för de forna östdiktaturerna i det förgågna, deras ovilja att acceptera att man i efterhand går till botten med de övergrepp som skett i kommunismens namn, och deras apologetiska inställning till dagens vänsterextrema våld.”

  Så sant. Vänsterpartiet är inte demokratiskt rumsrent och det är en gåta hur socialdemkrater och miljöpartister lånars sig till att samarbeta med högst detta tvivelaktiga parti.

 19. 19 Lovisa juli 9, 2009 kl. 7:44

  Fast hur fungerar en diskussion egentligen om jag inte får tala om hur jag tolkar och uppfattar det du beskriver som din uppfattning?! Då kan vi ju bara sitta där och säga vad vi tycker var för sig utan att kommentera den andres tyckande, eller?! 🙂

  Vad jag försökte påpeka, genom att dra upp gamla liknelser (Hitler vs Lenin/Stalin osv) är att jag tycker att det var så typiskt att du inte kunde skriva en artikel om vänster/nynazism och hur lika de egentligen är, genom att ändå försöka skilja på dem och detta till vänsterns fördel – som alltid! Det verkar inte gå att undvika liksom, fastän det inte finns någon anledning och det stör mig något enormt. Du försökte inte alls ge nynazismen en hård spark i baken. Och detta tror jag beror på en hjärntvättning av svenska folket som gör att det hela tiden är lite mer ok att vara kommunist än nazist – medan jag inte ser någon som helt skillnad. Jag är inte alls enögd, tvärtom.

 20. 20 Patrik M juli 9, 2009 kl. 8:48

  Lovisa:

  Jag kan förstås inte hindra dig att tolka vad jag skriver som du vill. Uppenbart kan jag heller inte övertyga dig om att din tolkning är felaktig. Därför är det måhända överoptimistiskt att överhuvudtaget göra ett nytt försök. Du menar alltså att jag anser att vänsterextermister är ”bättre”/mindre farliga än extremnationalister, och det baserat på min artikel.

  I artikeln skriver jag (med lite betoningar och förklaringar tillagda):

  ”För sanningen är ju att det är extremister åt båda håll som begår brott, och de är LIKA AVSKYVÄRDA.”

  ”För det politiska systemet som sådant utgör högerextremisterna dock idag, till skillnad från vänsterextremisterna, inget större bekymmer.” – Här pekar jag alltså ut VÄNSTER-extremisterna som det ENDA stora hotet mot demokratin

  ”Deras våld är LIKA förkastligt som det vänsterextremisterna utövar. I någon mån har jag till och med lättare att förstå de autonoma.” – Jag antar att det är den andra meningen här som fått ditt blod att koka. Återkommer till den.

  ”Jag vill därför passa på tillfället att reservationslöst FÖRDÖMA ALLT EXTREMISTISKT VÅLD, oavsett vilka som ligger bakom det”

  ”trots att det högerextrema våldet är lika omfattande som det vänsterextrema, så är det senare (Det senare är alltså det VÄNSTEREXTREMA) ur samhällelig synvinkel MYCKET FARLIGARE.”

  Varför har jag lättare att förstå de autonoma. Jo, för att jag upplever att det finns mer av syfte bakom deras aktioner. Även om jag avskyr deras syfte så är jag funtad så att jag har lättare att förstå sådant som har med syfte och mål att göra.

  För att ta ett helt annat exempel. Jag har lättare att förstå en bankrånare än en klottrare. Bankrånaren försöker bli rik på sitt brott, klottraren bara förstör. Det innebär inte att klottraren är farligare än bankrånaren eller mer moraliskt förkastlig. Tvärtom. Det innebär inte att jag sympatiserar med någon av dem. Det handlar om att förstå i betydelsen begripa, inte förstå i betydelsen ha förståelse.

  Jag har också sagt att de vänsterextrema verkar mer kompetenta än sina nynazistiska våldsbröder. Ja, det är vad rapporten säger. Tyska generaler som Rommel och Manstein var också skickligare än sina brittiska och amerikanska motsvarigheter. Det gör inte deras sak mer rättfärdig. Jag kan respektera dem för deras yrkeskunnande, men jag gläds ändå åt att de västallierade ”klåparna” segrade.

 21. 21 Lovisa juli 9, 2009 kl. 14:24

  Patrik M:

  Ja, eller så kan vi göra liknelsen mellan klottraren och bankrånaren att båda är egoister och inte bryr sig ett dugg om rikets lagar eller andra människors pengar/hus/etc etc etc och så spelar det ingen roll att den ene vill ha blingbling och den andre bara tycker det är roligt att klottra. Det går att skaffa ett jobb och det går att låta bli att klottra. Jag varken begriper eller har förståelse för någondera verksamhet. Enkelt.

  Tycker fortfarande att det är intressant att du inledde ditt första svar på min kommentar med att jag skulle belägga dig med åsikter du inte hade. Att inleda en diskussion på det sättet är verkligen att rikta fokus på något annat. Varför skriver du den här artikeln och varför går det att kommentera den?

  Men eller hur, du kunde ju lika gärna låtit bli att skilja dem åt i ditt resonemang, eftersom din poäng ändå var att de var lika och att du föraktade dem lika mycket. Det var väl just det som var min poäng, om än otydlig, att folk aldrig kan föra ett sådant resonemang som du försökte göra, utan att lägga in någon typ av brasklapp, så läsaren ändå blir lugn och att läget innerst inne är som vanligt… Men det är ju min åsikt om samhällsförhållandena.

 22. 22 Joakim Förars juli 9, 2009 kl. 15:32

  “Dra alla organisationer som använder sig av våld över en kam och respektera alla organisationer/partier som inte använder sig av våld som ett parti som andra. Annars funkar det inte.”

  Det slår mig att detta är en godtyckligt kriterium på respektabilitet. Ett parti som vill krossa familjen, göra män till kvinnor och vice versa, stjäla andras egendom, beröva mig mitt kulturarv, beröva oss självständighet och värdighet, detaljstyra vår vardag, bestämma vilka åsikter jag skall ha, etc. – är sådant respektabelt? Då föredrar jag nog dem som inte gör något värre än att åsamka mig fysisk skada.

 23. 23 Olof juli 9, 2009 kl. 23:20

  Essenonvidere:

  Du har helt rätt i att man inte kan pressa in herrarna (och damerna?) bakom Nordiska förbundet och Motpol i samma fack som de våldsbenägna element som avhandlas i Säpos rapport och i Patrik Magnussons artikel. Det går en knivskarp skiljelinje mellan grupper som väljer att verka med demokratiska medel och sådana som väljer att ta till våld. Du slår huvudet på spiken när du skriver att de förra inte är ett hot mot demokratin utan en del av den.

  Ändå tycker jag att det är förvånande att det i media ständigt tjatas om just den våldsbenägna nationalistiska falangen, som ju helt uppenbart aldrig kommer att få något inflytande, medan man talar tyst om den långt kompetentare nationella rörelse (”högerextremism” är som påpekats en mindre lyckad etikett) som långsamt har tagit form under det senaste decenniet. Kanske är det för att man har svårt att kategorisera denna nya nationalism på ett vettigt sätt. Jag återkommer med en reflektion kring detta bland kommentarerna till artikeln ”Att problematisera ett begrepp”.

 24. 24 Anders juli 19, 2009 kl. 22:50

  Högerextrem – vad menas med det?
  Om man, vilket ibland helt felaktigt sker inte minst i vanliga PK-dagstidningar i Sverige, menar t.ex. 30 novemberföreningen i Lund, SD, och/eller åtminstone vissa delar av ND liksom Salemmarschen kan jag bara säga att ovanstående INTE är sant. Nämnda organisationer och deras verksamhet står INTE för våld på samma sätt som vänsterextremism. Inte alls!
  Eftersom jag själv som utomstående observatör samt därtill fått del av rapporter kan jag säga att det i mångt och mycket är de vänsterextrema som tar till våld varpå, ibland, detta besvaras. Att besvara våld är förstås också våld, och detta försvarar jag inte. Det är fel. Men det är de vänsterextrema som, åtminstone i ovanstående fall, är de som står för våldet. Och det måste vi vara tydliga med!
  Sedan må det finnas andra sammanhang, högerextrema i dess rätta användning, som använder våld på annat sätt. Det kan inte jag uttala mig om.

 25. 25 Teddie augusti 20, 2015 kl. 14:16

  Hej!

  I artikeln så påstår du att högern hatar.Kan inte vänstern ha rent hat?Vänstern är idag bättre organiserad genom hela samhället så att påstå annat är inye rätt.Konstikt att alla ideologier är vänster ganska ironiskt faktiskt!


 1. 1 Stockholmsvänstern » Lyckas man inte se skillnad på höger och vänstervåld behöver man nog nya glasögon. Trackback vid juli 7, 2009 kl. 21:26
 2. 2 Vänstern vägrar taga sitt ansvar « Kunskap * Bildning * Tradition Trackback vid juli 7, 2009 kl. 22:30

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 986,273 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser