Stöd våra soldater!

Stöd våra soldater

Stöd våra soldater!

Sverige är i krig. Vi deltar i det globala kriget mot islamistisk terror. Idag är ca 400 uniformerade svenska män och kvinnor på plats i Afghanistan för att på FN:s uppdrag och i NATO:s regi stödja den folkvalda regeringen i Afghanistan mot de talibaner som med våld försöker överta makten och åter låta det medeltida mörkret sänka sig över landet.

Dessa svenska soldater gör en beundransvärd insats. Med fara för sina egna liv försvarar de det som är rätt och gott. Att våra politiker så ensidigt satsar på utrikes insatser och försummar vårt eget försvar är inte dessa soldaters fel. Inte heller kan de beskyllas för det faktum att de satsningar på civil uppbyggnad som måste gå hand i hand med den militära insatsen tycks bristfälliga. De behöver och förtjänar vårt stöd.

Ett par enkla saker man kan göra för att visa sitt stöd är att gå med i Facebookgruppen ”stöd våra trupper”, och att på webbplatser och bloggar visa det gula bandet, som jag ovan låtit publicera i mitt inlägg, och som jag tackar bloggen ”Wisemans Wisdoms” för. Naturligtvis är det välkommet att uppmärksamma våra politiker på vikten att våra trupper får den utrustning de behöver, att deras insatser uppmärksammas och belönas, och inte minst att de soldater som skadas i tjänst och deras anhöriga får det stöd och den hjälp de behöver.

Patrik Magnusson

Annonser

32 Responses to “Stöd våra soldater!”


 1. 1 TB juli 31, 2009 kl. 20:31

  Klokt inlägg och bra initiativ.

  På diverse vänsterbloggar finner man de mest förunderliga inlägg som alla går ut på att all utländsk trupp, och i synnerhet USA, skall lämna Afghanistan. Även vänsterns anhängare borde med rationellt tänkande kunna inse att detta skulle leda till talibanernas återkomst och den medeltida regimens återupprättande.

  Dock, det är tydligt att vänsterns anhängare är förblindade av sitt USA-hat. Alla insatser där USA är inblandade anses förkastliga och allt annat, inklusive talibaner, är bättre.

  Samma fenomen har kunnat observeras tidigare då man i olika typer av Palestina-aktioner kommit nära det sharia-förespråkande Hamas.

  Det man inte vill veta av är att USA är en av världens under längsta obrutna tid fungerande demokratier. Vidare har man i två världskrig kommit till Europas undsättning.

  Med detta inte sagt att USA och dess politik kan kritiseras men härifrån är det långt till vänsterns primitiva USA-hat.

 2. 2 A.St juli 31, 2009 kl. 21:01

  Helt rätt! Det är lätt att glömma att det inte bara är Amerikaner och Britter som slåss i sanden. Ett mycket bra initiativ och om jag bara kommer över de tekniska problemen ska jag nog lägga upp det gula bandet på min egen blogg.

  //A.St

 3. 3 Oscar Sundevall juli 31, 2009 kl. 21:03

  Tror ni vi har skuggan av en chans att lyckas?

  Vare sig britterna eller sovjeterna (eller någon annan makt) har lyckats få igenom sin vilja – vad den än har varit – i Afghanistan.

  Självfallet förtjänar afghaner att leva i fred och i en demokrati (även om poängen med universella rättigheter inte borde smälla så högt för en konservativ kan man tycka?), men frågan är hur vi bäst når dit om vi är ense om målet.

  Det finns forskning som visar att krig för fred inte lyckas, att det på det hela taget har minskat graden av demokrati i världen. Kan länka den om någon är intresserad av att läsa mer.

 4. 4 Ric juli 31, 2009 kl. 21:16

  Kan bara hålla med Oscar här ovan, även om jag är lite nyfiken på vilken länk du menar?

  Jag tycker givetvis också att våra svenska soldater gör en beundransvärd insats – som alla fredsfrämjande militärer gör – Men exakt vad tjänar ”gula bandet” till?

 5. 5 TB juli 31, 2009 kl. 21:38

  Oscar Sundevall:
  ”Vare sig britterna eller sovjeterna (eller någon annan makt) har lyckats få igenom sin vilja – vad den än har varit – i Afghanistan.”

  Situationen i Afghanistan är komplex och dina exempel manar till eftertanke. Dock, det du förbigår är att båda nämnda exempel avsåg yttre underkastelse. Det det nu gäller är att skapa en suverän demokrati i Afghanistan.

  Sedan går det inte bortse ifrån att det är en oerhörd utmaning att bygga en demokrati i ett klansamhälle likt det afghanska.

 6. 6 TB juli 31, 2009 kl. 22:10

  Att USA-hatet även innefattar Ohlys kommunistparti exemplifieras av hans avslutningstal på partikongressen 2008:

  ”Vi måste också inse att fiendens fiende inte är våra vänner. USA är det stora hotet mot demokrati och mänskliga rättigheter i världen, på grund av sin styrka och sin imperialistiska politik. Nordkorea är definierad som USAs fiende. Sannolikt är Nordkorea det samhälle som står längst ifrån de ideal som vi i vänsterpartiet företräder. Fiendens fiender är inte våra vänner.
  Lars Ohly i avslutningstal till vänsterpartiets kongress 8 juni 2008”.

  Det tveksamma avståndstagandet från Nordkorea må vara ett steg i rätt riktning men att säga att USA, en av världens äldsta oavbrutet fungerande demokratier, för ”det stora hotet mot demokrati” ja då har man trampat över kanten till vänsterns avgrund.

  Ännu ett exempel som visar på att vårt största kommunistparti (under täcknamnet Vänsterpartiet) inte är demokratiskt rumsrent.

 7. 7 Staffan Andersson juli 31, 2009 kl. 22:18

  Jag skrev ett inlägg som fastnade, försöker igen:

  Skickar vi våra soldater utomlands ska de naturligtvis ha vårt stöd och materiel som inte utsätter dem för onödiga risker.
  Samtidigt finns det anledning att vara ganska skeptisk inför kriget i Afghanistan i sin helhet. Analysen borde sträcka sig något längre än till att de kämpar att de kämpar för något som är ”gott och rätt” och att den USA-hatande vänstern är emot insatsen.

  Talibanerna (utan dubbla pluralformer borde det rätteligen heta taliber, av talib=student) är förvisso ett primitivt pack med avskyvärda åsikter om både det ena och det andra, inte minst kvinnor. De föder lätt vår harm och primitiva motreaktioner. De flesta afghaner vill troligen inte ha talibanerna som styr. Detta gäller i synnerhet i norra Afghanistan där de svenska soldaterna finns. Men vi glömmer lätt att förr eller senare måste afghanerna lämnas att styra sig själva och Afghanistan är inte ett särskilt utvecklat land överhuvudtaget. Den alliansstödda presidenten Karzai har gått ”konservativa” krav till mötes ifråga om kvinnors rättigheter och först efter internationella påtryckningar har han backat betydligt (som t.ex. i stödet för att våldtäkt inom äktenskap inte ska vara förbjudet). http://www.expressen.se/Nyheter/1.1644022/karzai-godkanner-kvinnofientlig-lag
  Hur långt är USA och Storbritannien, de länder vars soldater befinner sig i södern där riskerna är störst och talibanerna flest, beredda att gå för att vinna? Naturligtvis finns det en smärtgräns i hemmaopinionen vad gäller antalet stupade, det gör det alltid. Gränsen finns säkerligen innan kriget ”mot terrorn” är vunnen. Talibanerna (liksom möjligen bin Laden, den ursprungliga anledning till att man gick in i Afghanistan) finns ju dessutom i grannlandet Pakistan, en allierad till USA i regionen som man aldrig skulle gå in i och från vilket afghanska talibaner kan återvända så fort man lämnat Afghanistan. Det finns alltså en uppenbar risk att eftersom man inte kommer ”utrota ondskan” så kommer man en dag lämna landet med en fiende som måhända tillfälligt är militärt försvagad men stärkt i sin fanatism och med stärkta sympatier från islamister runt om i världen. Att det skulle minskat risken för terrorism på hemmaplan kan man ju tro om man vill, jag finner det ganska befängt.
  Att gå i krig för det goda och mot ondskan (som det hette i Bushs neo-”konservativa” retorik t.o.m. när det gällde nödhjälp för Tsunamioffren!) är i 98% av fallen en alldeles galen anledning att gå i krig. Ondskan finns ju alltid och kommer inte kunna utrotas. Frågan är ju vad man har i utsikt att kunna åstadkomma och vilka risker man tar om man misslyckas.

  Givet att USA redan gått in där behöver inte Sveriges insats i norra Afghanistan för den skull vara fel. Det verkar ändå inte finnas någon djupare tanke bakom den om vad man långsiktigt kan tänka sig åstadkomma. Det verkar som vi finns där av några slags allmän-humanitarianska skäl och kanske också för att döva det egna dåliga samvetet för att vi svenskar inte tagit tillräckligt stora risker i ”mänsklighetens” tjänst. Dåligt samvete är dock ett mycket dåligt skäl att delta.
  Den klassiskt konservativa människotypen handlar om att tygla sin personlighet och kunna genomskåda sådana idealistiska drivkrafter bakom vilka ofta lurar en vilja till makt. Revolutioner är av ondo, även revolutioner i det godas tjänst. Folkpartidrömmar (neokonservatismen är fp:s högsta livsform!) om en demokratisk revolution i Afghanistan kan vi glömma. Visst önskar jag afghanerna allt gott men det handlar om ett land med djupt primitiva traditioner. Bara just en naturlig framväxt av andra bättre traditioner kan ändra på det. Dessa traditioner måste växa fram i Afghanistan och ha egen inhemsk kraft att överleva utan utländskt militärt beskydd. Det måste växa fram ur det bästa inom islam och inte ur det sämsta inom islam. Det finns inga militära genvägar till civilisation. Det borde en konservativ om någon begripa.

 8. 8 TB augusti 1, 2009 kl. 8:25

  Staffan Andersson:

  ”Bara just en naturlig framväxt av andra bättre traditioner kan ändra på det. Dessa traditioner måste växa fram i Afghanistan och ha egen inhemsk kraft att överleva utan utländskt militärt beskydd. Det måste växa fram ur det bästa inom islam och inte ur det sämsta inom islam. Det finns inga militära genvägar till civilisation. Det borde en konservativ om någon begripa.”

  Detta är förvisso kloka ord men de gör inte att vi kan bortse från den situation som råder i Afghanistan idag. Att bara dra bort de utländska trupperna kommer inte att leda till att din goda vision uppfylls. I stora delar av landet skulle det sannolikt istället bli så att talibanerna återkommer och skapar något utifrån det du kallar ”det sämsta ur islam” (…som jag gissar egentligen är en misstolkning av islam).

  Afghanistan har allt sedan den kupp som föregick Sovjets invasion varit ett synnerligen hårt drabbat land. Som i alla komplexa situationer av denna typ finns inga enkla lösningar som går att genomföra från en dag till en annan. Klart är dock att utländskt stöd kommer att behövas under överskådlig tid för att upprätthålla någon form av stabilitet i landet och för att undvika en återgång till talibanernas medeltida regim. För mig är detta ytterst en fråga om medmänsklighet.

 9. 9 Patrik Magnusson augusti 1, 2009 kl. 8:54

  Staffan Andersson:

  Du har helt rätt i att kriget i Afghanistan är en ytterst komplicerad och besvärlig affär, och att en lycklig utgång är allt annat än given. Jag delar också helt din uppfattning att enda sättet för Afghanistan att utvecklas är av egen kraft och utifrån sina egna traditioner.

  Om den västliga insatsen i Afghanistan kan man ha olika åsikter. Jag är själv rätt kluven. Jag kan inte se det annat än ”rätt och gott” att hindra talibanerna att med vapenmakt återkomma till makten, i strid med de flesta afghanerns vilja. Samtidigt finns det en rad problem med insatsen.

  Det är uppenbart att talibanerna har stöd av åtminstone en stor minoritet av befolkningen, och i vissa landsändar säkerligen en majoritet. Givet detta är det inte självklart när försvaret av demokrati övergår i liberal imperialism. Det saknas uppenbart rejäla satsningar på att förbättra de materiella livsvillkoren för civilbefolkningen som går hand i hand med de militära insatserna.

  Det är heller inte självklart att en sammanhållen demokratisk Afghansk stat är realistisk att uppnå utifrån de geografiska och demografiska förutsättningarna, och den utvecklingsnivå landet befinner sig på. Det finns således en hel del att fundera på för de västliga beslutsfattare som borde lägga fast en långsiktig strategi.

  En fråga där jag inte är det minsta kluven är dock huruvida de svenska soldater som tjänstgör där förtjänar vårt odelade stöd. Det gör de. Det är något som alla svenskar borde kunna vara eniga om, oavsett vad man anser om att Sverige har trupper där. Så länge de finns där måste politiker, försvarsledning och befolkning ge dem 110% stöd.

 10. 10 Patrik Magnusson augusti 1, 2009 kl. 9:09

  Tillägg:

  För att förtydliga ifall det inte framgick av min förra kommentar, så tillhör jag de som anser att vi, de svårigheter och problem som finns till trots, bör fortsätta vår insats i Afghanistan tillsammans med våra allierade.

  En förutsättning för att Afghanistan skall ha en chans att på sikt utvecklas efter sina förutsättningar och i linje med sina traditioner är ju att vi hjälper regimen där att överleva till dess att den kan stå på egna ben. Att lämna dem i klorna på talibanerna leder ju knappast framåt utan med raketfart bakåt.

  Men som sagt, inlägget handlade inte primärt om detta, utan om vikten att ge våra soldater det stöd de behöver.

 11. 11 Flavian augusti 1, 2009 kl. 21:40

  Det är till och med antikonservativt att försöka pådyvla ett muslimskt land ett styre av västerländskt snitt.

  Afghanistan är ett bergsland som bebos av icke läskunniga fåraherdar. Att med stöd av utländsk trupp försöka genomföra ”demokratiska val” i ett sådant land är bara löjligt.

  Summan av den så kallade neokonservatismen, som inte är någon konservatism alls, är att man försöker genomföra folkpartiets politik med hjälp av Adolf Hitlers metoder.

  Den politiska situationen i Afghanistan är helt irrelevant för Sveriges regering.

 12. 12 TB augusti 1, 2009 kl. 23:20

  Falvian:

  ”Det är till och med antikonservativt att försöka pådyvla ett muslimskt land ett styre av västerländskt snitt.”

  Jag håller inte med dig.

  För det första, konservatism handlar väldigt mycket om att lära av historien och här vågar jag påstå att demokrati är det styrelseskick, som trots sina brister, visat sig fungera bäst. Såvitt jag vet har t.ex. aldrig två demokratier startat kring mot det andra.

  För det andra, varför skulle demokrati och mänskliga fri- och rättigheter vara förbehållan västerlandet?

  För det tredje, det finns stora demokratier även utanför västerlandet. Indien, världens största demokrati, är ett exempel på detta som allt sedan självständigheten byggt ett demokratiskt system. Allt har här inte varit perfekt från början och är det sannolikt inte heller fortfarande men om man jämför med mindre demokratiska länder är skillnaden enorm.

 13. 13 Flavian augusti 2, 2009 kl. 13:42

  Att lära av historien handlar också om att lära sig att förstå och respektera att vad som är bra i vårt land inte nödvändigtvis lämpar sig i ett bergsland bebott av icke läs- och skrivkunniga fåraherdar.

  Konservatismen har vidare ett fridsamt drag såtillvida att det tillhör konservatismens drag att betrakta främmande länders statsskick och traditioner med fredlig vördnad därför att det är det som genom en organisk process vuxit fram i just det landet.

  Islam är en fasansfull religion som jag inte bekänner mig till. Jag är Ortodox Kristen, men att pådyvla muslimer i ett avlägset land ett statsskick som säkerligen lämpar sig väl för västeuropa strider mot mina instinkter.

  Begreppet mänskliga fri- och rätigheter är vidare oklart. Visst finns det en objektiv naturrätt, men samtidigt har människor olika rättigheter och skyldigheter beroende på vilken kultur och vilken stat de lever i. Så saknar brittiska fångar – men inte svenska – rösträtt. Är Storbritannien därför ingen demokrati?

  Jag har inga invändningar mot en organtiskt framvuxen demokrati i Afghanistan, men jag tror inte på en afghanistansk demokrati framtvingad av utländsk trupp.

 14. 14 TB augusti 2, 2009 kl. 14:36

  Falvian:

  ”Att lära av historien handlar också om att lära sig att förstå och respektera att vad som är bra i vårt land inte nödvändigtvis lämpar sig i ett bergsland bebott av icke läs- och skrivkunniga fåraherdar.”

  Nu är det väl ändå så att det finns en hel del afghaner som önskar sig en annan utveckling än att åter behöva inordna sig i en medeltida regim av talibansk modell där kvinnor förvägras möjligheten till utbildning och där prygelsstraff och summariska avrättningar hör till dagen. Utifrån min syn på människovärdet kan jag inte betrakta talibanernas styresskick med ”fredlig vördnad” lika lite som jag gör det med andra totalitära regimer (t.ex. Nordkorea och Kuba). Utifrån historien vet vi att totalitärt styre leder till mänskligt lidande, enligt min mening kan vi inte bortse från detta.

  Jag menar att detta är en frågan om medmänsklighet och denna medmänsklighet motiverar som jag ser det utländskt skydd och stöd. Jag vet att det finns sådana som kallar detta för ”imperialism” men jag ser det inte så.

 15. 15 Flavian augusti 2, 2009 kl. 15:19

  Om man vill ge afghaner möjlighet att leva ett mera modernt liv föreslår jag istället att vi ger dem som så önskar asyl i vårt land.

  Dem, som däremot föredrar ett mera medeltida liv, tycker jag att vi gör bäst i att lämna i fred. Detta gäller inte minst därför att förståelsen för västeuropeisk tolerans bäst sprids genom att vi tolererar att alla inte är som vi.

  Även vad gäller Nordkorea och Kuba bör man undvika militär aggression i största möjliga mån.

 16. 16 TB augusti 2, 2009 kl. 18:24

  Flavian:

  Ja om detta har vi otvivelaktigt olika åsikt.

  Att personer som vill leva ”ett mera modernt liv” tvingas fly för att få asyl i ”västerlandet” är ett rent syniskt argument och här tror jag inte riktigt du tänkt tanken fullt ut. Med samma logik skulle exempelvis då också invånare i Zimbabwe, som förtryckts av galningen Mugabe, inte sträva efter bätter förhållanden i sitt eget land utan istället uppmanas att ge upp? Vari har du består medmänskligheten i denna syniska argumentation?

  Det som blir också något skevt i argumentationen är din utgångspunkt att demokrati är något som hör västerlandet till. Det må vara att demokratin som styrelseskick uppkommit i Västerlandet men lika fullt är den spridd till andra delar av världen.

  I Afghanistans närområde finns världens största demokrati Indien, även här finns analfabeter och människor som lever under miserabla förhållanden. Likafullt har denna demokrati fungerat i över 60 år och är, i jämförelse med länder i närområdet, det land som haft en mest ”harmonisk” utveckling även om konflikter och krig förekommit.

 17. 17 Flavian augusti 2, 2009 kl. 19:52

  Att ge människor som lever i en diktatur asyl är inte ett dugg cyniskt. Tvärsom är det medmänskligt.

  Att företa olika militära äventyr är dock i allra högsta grad förkastligt, eftersom vi riskerar våra landsmäns liv och i allmänhet utsår hat mot oss själva. Det är ju trots allt bättre att leva i fattigdom på Kuba än att få en bomb i huvudet.

  Vad gäller metoden att bekämpa diktatur genom liberal invandringspolitik har denna metod visat sig helt strålande. Västtyskland hade helt öppna gränser i förhållande till Östtyskland och migrationsfloden höll faktiskt på att tömma Östtyskland. Om muren inte hade byggts och utvandringsfloden hade fortgått i samma takt som den gjorde det sista året innan murbyggets färdigställande hade Östtyskland bokstavligt talat varit helt avbefolkat 1970. Berlinmuren färdigställdes 1962.

  Hade USA förblivit vid den öppna invandringspolitik som känneteckande landet under dess första århundrade av existens hade med stor säkerhet all världens diktaturer idag varit kringgärdade av murar eftersom de eljest hade avbefolkats.

  Att USA inte har öppna gränser i förhållande till Kuba är en skandal och bevisar att USA:s utrikespolitik inte dikteras av humana överväganden.

  Om vi menade allvar med att sprida demokrati och liknande borde vi börja med att öppna våra gränser.

 18. 18 TB augusti 2, 2009 kl. 20:17

  Men snälla Flavian varför ge upp och förmena människor att leva under demokratiska förhållanden i sina egna land?

  Varför har den talibanske fåraherden större rätt än den ”moderne” afghanske läraren i en skola för flickor?

  Varför har Mugabes krigsveteran större rätt än en fattig stadsbo som sympatisrera med Tsvangirai?

  Om männikor av förtryck tvingas fly har vi givetvis ett medmänskligt ansvar att hjälpa dessa genom asyl eller vade det nu kan vara. Samma medmänskliga ansvar ger enligt mitt sätt att också en skyldighet att stödja de förtryckat där de bor.

 19. 19 Flavian augusti 2, 2009 kl. 20:43

  Jag håller inte med inte minst av det skälet att aggression riktad mot främmande länder i praktiskt taget alla fall är ett större ont för befolkningen än det värsta tänkbara vanstyre.

  Samtidigt var det motiverat att stopp judeutrotningen med vapennmakt. De som befann sig i koncentrationslägren hade nämligen så svåra förhållanden att de inte hade något att förlora.

  Däremot är jag helt säker på att den kubanska befolkningen skulle sluta upp bakom statsledningen om USA intervenerade militärt.

  Förresten kan man fråga sig varför USA inte gör Guantanamo till en frizon för de kubaner som tröttnat på kommunismen. Hade Guantanamo gjorts till ett kubanskt Västberlin är jag säker på att kommunisterna tvingats bygga en mur kring Guantanamo.

 20. 20 TB augusti 2, 2009 kl. 21:05

  Åter Flavian, dagsläget i Afghanistan är ingen yttre aggression utan ett stöd till en av det internationella samfundet erkänd regering.

  Sedan kan jag hålla med om att vapenmakt skall användas med stor restriktivitet. I ditt exempel med nazisternas vidriga styre fanns inga alternativ. Min egen åskikt är också att Zimbabwe, i alla fall före nu pågående ”försoningsprocess”, befunnit sig mycket nära en situation där vapenmakt varit motiverad.

  Hur du fick in Kuba i diskussionen förstår jag inte riktigt men här har jag aldrig påstått att militär intervension skulle vara någon lösning. Däremot tror jag att det vore av stort värde om USA upphörde med alla typer av sanktioner då det är dessa som diktatorbröderna på Kuba ofta motiverar sitt förtryck med. Sedan är min gissning att den kubanska diktaturen inte kommer att överleva Fidel Castro särskilt länge.

 21. 21 Flavian augusti 2, 2009 kl. 21:43

  Att en regering är internationellt erkänd är enligt min förståelse av folkrätten ingen garanti för att den är folkrättsligt legitim.

  Så gör en internationellt erkänd regering anspråk på hela Somalia trots att det utan tvekan finns en enligt all vettig tolkning av folkrätten helt laglig regering i provinsen Somaliland. Somalilands regering inte gör anspråk på något annat än Somaliland.

  Man kan med viss rätt hävda att ett område som kontrolleras av en viss islamistmilis har en folkrättsligt legitim regering och att just den islamistmilis som kontrollerar området är en folkrättsligt legitim regering över det territoriet trots att det territoriets gränser inte överensstämmer med någon erkänd stats gränser.

  Man bör vara mycket restriktiv med att med extern militär insats störta folkrättsligt legitima regeringar. Det finns ett antal skäl till detta.

 22. 22 TB augusti 2, 2009 kl. 21:55

  Falvian:
  Ingenting i det du påstår vederlägger att Afghanistans regering (med president Karzai i spetsen) inte är folkrättsligt legitm och därigenom är i sin fulla rätt att begära och få utländskt stöd. Sedan är det förvisso så att denna regering inte har full kontroll över hela sitt territorium.

  Sedan kan jag inte folkrätten tillräckligt väl för att veta status för ett område som kontrolleras av en milis. Denna situation finns för övrigt också i grannlandet Pakistan.

  Somalia är ett extremt komplicerat exempel där det, till skillnad från Afghanistan, inte finns någon fungerande regering eller statsapparat överhuvudtaget. Situationen är därför inte jämförbar.

 23. 23 Flavian augusti 2, 2009 kl. 22:21

  Frågan är om skillnaden mellan Somalia och Afghanistan är särskilt stor. Jag tror att det vore ganska bra om båda länderna bleve till lapptäcken av småstater var och en kontrollerad av en viss lokal milis.

  Om Afghanistans regering inte har kontroll över Afghanistans territorium är den enligt min tolkning av folkrätten endast folkrättsligt legitim i de regioner där den har kontroll över territoriet.

  Kontolleras en viss region av stenåldersmilis är stenåldersmilisen den regionens legitima regering.

 24. 24 Patrik Magnusson augusti 10, 2009 kl. 15:30

  Wodinaz: ”Skall detta föreställa den konservativa åsikten?”

  Nej, detta skall föreställa Patrik Magnussons åsikt. Jag gör inte anspråk att representera någon annan än mig själv. Vilka åsikter som kan kallas konservativa eller inte råder klart delade meningar om, även bland skribenterna på T&F, och jag är säker på att du har en egen uppfattning, som sannolikt ligger en bra bit från samtliga våras.

  Nu anser jag förvisso att vi bör sluta upp bakom USA och dess allierade, men det var inte det mitt inlögg egentligen handlade om. Det handlade om vikten av att samhället ger sitt oreserverade stöd till de soldater vi skickar ut i krig, när vi nu (rätt eller fel) gör det. Det handlar mer om normal anständighet än ideologi. Om du tycker att detta strider mot din definition av konservatism, så tyck det då. Jag tycker att det går utmärkt ihop.

 25. 25 TB augusti 10, 2009 kl. 18:39

  wodianz:
  Din främlingsfientliga underton rimmar mycket illa med den respekt för människans unika värde och människolivet som jag tycker bör känneteckna den som är konservativt sinnad.

  Mig veterligt har vi aldrig ”gett bort” vare sig naturtillgångar eller territorium till någon. Har överföring skett har det varit genom affärsöverenskommelser.

 26. 26 Patrik Magnusson augusti 10, 2009 kl. 19:11

  wodinaz:

  Jag hade på känn att du hyste åsikter likt dem du ger uttryck för i ditt senaste inlägg. I mina ögon har dessa åsikter mycket lite med den balanserade, humanistiska och ödmjuka inställning jag förknippar med konservatism.

  Det handlar mer om hysteriska och rabiata utbrott kännetecknande för extremistiska värderingar, kryddade, som TB kommenterat, med en omisskännlig doft av främlingsfientlighet.

  Jag skulle tycka det vore välgörande om du och andra än mer uttalade nationalistiska extremister kunde inse att vi konservativa inte är era polare, för att sedan känna er svikna och försmådda när det visar sig att vi inte håller med er.

  Ni är fienden, lika mycket som kommunister, feminister, islamister och andra extremister som tycker om att bunta ihop folk i olika kategorier och förespråka att den ena skall förtrycka den andra.

  Jag ber om ursäkt att det blev du som fick ta emot denna skopa ovett. Den var inte specifikt riktad till dig, utan till alla självutnämda ”äkta konservativa” som kommer dragande med åsikter som Reagan, Thatcher, Churchill inte hade velat hantera ens iförd gasmask.

 27. 27 essenonvideri augusti 10, 2009 kl. 20:38

  Wodinaz: ”Jag är inte konservativ — aldrig varit”

  Härligt. Då är vi i alla fall överens om en sak. Du är inte konservativ 😉

 28. 28 H B Palmaer augusti 10, 2009 kl. 21:05

  Jag undrar vad Heidenstam hade sagt om svensa kvinnor i uniform. Borta i Afghanistan. (Ett land om vilket f ö Churchill, som hade tjänstgjort där, skrev att ingen borde slösa tid på det.) För att springa Albankosovo- Turkiet- och Saudimecenaten USA:s ärenden. Men jag antar att Pat Buchanan och Ron Paul skall räknas till vänstern som vill Västerlandets undergång. Himla tur, då, att Tradition och Fason atår upp för svenskors rätt att dö för utländska oljeintressen i Bortistan…

 29. 29 Patrik Magnusson augusti 10, 2009 kl. 22:25

  SolGuru:

  Du får gärna kalla mig ideologiskt inkonsekvent. Någon renlärig ideolog kommer jag nog aldrig att bli. Det saknar jag både vilja och förmåga till. Jag är mer av pragmatiker.

  Du får gärna kalla mig okunnig också. Jag är fullt medveten om min ofullkomlighet. Detta tillstånd är dock inget jag betraktar som oacceptabelt, utan som en oundviklig följd av den mänskliga naturen, och således något jag i varierande utsträckning delar med alla.

  Jag protesterar dock mot att du kallar mig feg. Inte för att jag betraktar mig som en särdeles modig människa, men för att du utgår från fel förutsättning.

  Ditt resonemang bygger på antagandet att den som hyser radikala och kontroversiella åsikter per definition har rätt, och att den som inte uttrycker dessa åsikter avstår av feghet. Att jag inte uttrycker stöd för dina ståndpunkter i invandrarfrågan beror helt enkelt på att jag inte håller med dig.

 30. 30 Patrik Magnusson augusti 10, 2009 kl. 23:07

  Maximus:

  Det måste ju kännas betryggande att dina åsiktsfränder på Motpol, hör och häpna, tycker att du vunnit en lysande seger. Det måste ju vara den mest opartiska bedömningen sedan SSU utropade Göran Persson till segrare i sista partiledardebatten med Reinfeldt.

  Jag ser det mera som att ni har fått tillfälle att tala om hur illa ni tycker om våra åsikter och vi på motsvarande sätt fått tillfälle att ta avstånd från era. På det sättet är vi alla vinnare.

  God Natt

 31. 31 Dag Elfström augusti 10, 2009 kl. 23:25

  Ett inlägg av signaturen ”Maximus” togs bort för att det innehöll personangrepp.

  / Dag

 32. 32 Dag Elfström augusti 10, 2009 kl. 23:56

  Avbryt! Håll er till ämnet. Det här är inget allmänt diskussionsforum.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 989,037 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser