Viktig markering mot språklig utarmning

Dagen Nyheter rapporterar att docenten i nordiska språk och förre ordföranden i Språkrådet Olle Josephson har JO-anmält Regeringskansliet för brott mot den nya språklagen. Anledningen är att regeringen och dess olika departement sedan länge använder e-postadresser på engelska av modellen defence.ministry.se, foreign.ministry.se och enterprise.ministry.se. Den nya språklagen, som tillkom den 1 juli, reglerar det offentligas användande av det svenska språket, och den innebär bland annat att Sverige sedan en månad tillbaka för första gången har svenska som officiellt huvudspråk.

Fil:Absolut vodka.jpg

"Absolut Vodka - Country of Sweden". Producerad och buteljerad i Sverige. Flaskan på bilden är dessutom avsedd för den svenska marknaden.

Många är säkerligen av uppfattningen att detta är en oviktig pseudofråga, och det är även lätt att förstå Regeringskansliets försvar; när e-postadresserna tillkom för tio år sedan trodde man att de primärt skulle användas för kontakter med utlandet. Nu har det emellertid visat sig att så inte är fallet, elektronisk post har i allt väsentligt tagit över brevens roll som det primära kommunikationsmedlet, även inom landet och även till och från myndigheter. Josephsson menar dessutom att detta ska ses som en fråga med ett stort symbolvärde, och på den punkten kan jag inte annat än hålla med. På många områden är det motiverat och värdefullt med ett internationellt lingua franca, en roll som omväxlande har fyllts av latinet, franskan, tyskan och engelskan, men allt för ofta ser vi idag en slentrianmässig och helt onödig användning av engelska där svenskan skulle duga precis lika bra och bättre.

Det är inte alls ovanligt att engelska ord och uttryck används där det finns en fullt likvärdig svensk motsvarighet, att företag med hela sin verksamhet i Sverige väljer engelska företagsnamn eller att produkter endast avsedda för den svenska marknaden får namn på engelska. Sådan slarvig användning av engelska riskerar att undergräva svenskan ställning som ett mångsidigt och användbart språk. Att myndigheter och andra offentliga organ åläggs att använda svenska för att skydda det mot slentrianmässig utarmning är därför utmärkt, men då måste vi också se till att språklagen efterlevs. Ingen är ute efter att se huvuden rulla, säkert inte heller Olle Josephsson, men ett kritiskt uttalande av JO kan vara en mycket nyttig markering att svenska även fortsättningsvis som regel ska användas i Sverige.

I en allt mer globaliserad värld borde det framstå som allt viktigare att aktivt värna det egna språket, tillsammans med andra kulturella uttryck. Det bör för ordningens skull påpekas att detta på intet vis står i motsatsförhållande till ett positivt mångfaldssträvande. Det är trots allt inte mer än rimligt att svenska myndigheter skall kunna kontaktas av sina egna medborgare på svenska.

Daniel Bergström

12 Responses to “Viktig markering mot språklig utarmning”


 1. 1 J.Holm augusti 3, 2009 kl. 16:47

  Gut..vi är ändå trotsallt inte i England…

  Mvh

 2. 2 TB augusti 3, 2009 kl. 18:09

  Nu får man väl ändå vara lite pragmatiskt.

  Rent tekniskt är det inget större problem att ha både en svensk och engelsk adress.

 3. 4 Populisten augusti 3, 2009 kl. 19:20

  Bilden må framstå som en lämplig illustration, men bildtexten är helt felaktig. Vodkamärket på bilden är Absolut inte avsett för den svenska marknaden utan från början framtagen som en satsning på USA-marknaden. Numer är det ju också en av Sveriges allra största exportframgångar.

 4. 5 Daniel Bergström augusti 4, 2009 kl. 13:32

  Populisten: Absolut Vodka produceras i två versioner, en exporversion och en för den svenska marknanden. Exportversionen har texten IMPORTED i svart fetstil nära flaskans bas. Flaskan på bilden är således enbart avsedd för den svenska marknaden, men har trots detta texten ”Country of Sweden” och Absolut Vodkas historia återberättad – på engelska.

 5. 6 Populisten augusti 4, 2009 kl. 16:39

  Daniel Bergström: Månne är det så, men nu kan det ju tänkas att svenskar och andra inköper sin vodka även i främmande land varför det är av stor vikt att se till att flaskan ser identisk ut (så långt det går). Av rent marknadsföringsmässiga skäl alltså. Visserligen kan man ju ha i övrigt likadana flaskor men bara ha olika språk, men då vodkan tveklöst främst är avsedd för export framstår det som bortkastade pengar att lägga pengar på en svensk design. Dessutom kan det ju tänkas att svenska konsumenter känner viss nationell stolthet då de köper en flaska av denna svenska exportframgång vilket accentueras av det utländska utseendet.

  Vill man ha samma vodka med svensk etikett så föreslår jag att man helt enkelt köper ”Renat” istället.

 6. 7 Björn augusti 8, 2009 kl. 23:13

  Renat smakar mycket bättre än Absolut.

 7. 8 Peter augusti 10, 2009 kl. 0:36

  I en allt mer globaliserad värld blir det ju mindre och mindre viktigt att värna svenskan. Vad ska vi ha den till? Vad ska ni konservativa ha den till? Huvudsaken är väl att vi förstår vad vi säger – och att andra förstår oss. Om ni vill svänga er med 1800-talssvenska så be my guest, som liberal tål jag det ;), men snälla lägg ner era slentrianmässiga påbud om hur andra ska uppföra sig.

 8. 9 Daniel Bergström augusti 11, 2009 kl. 2:58

  Peter: Jag har inte sagt något om att svänga sig med 1800-talssvenska, vilket jag enligt mitt eget förmenande inte heller gör. Inte heller handlade inlägget om språklig utveckling, utan om slentrianmässig engelskaanvändning för att man har lärt sig enegelska bättre från att titta på amerikanska sit-coms än vad man har lärt sig sitt modersmål i skolan. Det tycker jag är tråkigt och fel, det var hela saker.

  Sen kan jag inte riktigt ta dig på allvar när du säger att vi alla lika gärna kunda tala engelska, bara alla förstod varandra. Du menar alltså att det inte finns stora kulturvärden som riskerar att gå förlorade när språk dör ut eller utarmas (med vilket jag menar att ordförrådet krymper)? Det finns saker man kan säga på svenska som inte går att säga på varken engelska eller kinesiska (eller franska eller tyska – eller norska). Svenskan är ett vackert språk, liksom de flesta andra språk. Som jag ser det handlar det om kulturell mångfald, är det så reaktionärt? Torde väl till och med en liberal kunna ställa upp på? 😉

 9. 10 Peter augusti 11, 2009 kl. 8:14

  Daniel: Det var aldrig min mening att lägga ord i din mun. Och jag tycker inte att du svänger dig med 1800-talssvenska, det var bara ett exempel, måhända onödigt polemiskt 🙂

  Däremot uppfattar jag det som att inlägget visst handlar om språklig utveckling. Alltför många uppfattar språk, ordböcker och grammatik, inte som beskrivningar av hur folk kommunicerar utan som föreskrifter om hur de borde kommunicera! Inget kunde vara mer fel och historielöst.

  Svenskan, eller rättare sagt de som pratar svenska, har en lång tradition av att plocka upp låneord. Se bara hur många franska och tyska ord och uttryck vi dagligen använder. Nu när den förhärskande majoritetskulturen förmedlas på engelska (tyvärr oftast via sit-coms…) är det inte mer än logiskt att vi tar till oss åtminstone de bästa delarna av språket. Att försöka bevara svenskan som den är är hopplöst – åtminstone på annat sätt än i ett arkiv.

 10. 11 Daniel Bergström augusti 11, 2009 kl. 12:40

  Peter: Att språk utvecklas är naturligt, men jag har svårt att se att den utveckling vi ser idag är av samma slag som tidigare perioder av utländskt inflytande över svenskan och låneordsbildning. Låneord används exempelvis ofta för att ge namn åt nya, tidigare okända fenomen. Detta är tveklöst del av en positiv kulturell berikning. När man däremot använder engelska ord och uttryck där svenska duger lika bra, helt enkelt för att man sedan tidiga barnsben efter att ha marinerats i The Simpsons och Hollywoodfilmer, tycker jag faktiskt att det är slarvigt och ett hot mot vårt kulturarv.

  Sen måste du ha varit lite raljerande när du menade att det inte finns något värde av att värna det egna språket (i betydelsen se till att det förblir ett levande och användbart språk, inte rabiat hindra låneord från att ta sig in). Om vi skulle övergå til att tala engelska, eller för den delen om den språkliga utveclingen skulle ske för hastigt, skulle den uppväxande generationen inte längre ha tillgång till mycket stora delar av sin egen historia, för att inte tala om vårt litterära kulturarv. Att det ligger stora kulturvärden i språket är ingen konstig tanke, om det kan du hålla med?

 11. 12 Peter augusti 11, 2009 kl. 16:04

  Daniel: Engelska ord och uttryck duger väl lika bra som svenska? Det är rätt uppenbart att du lägger starka värderingar i användandet av engelska när du använder ord som ”duger” och ”slentrianmässigt” för att beskriva språklig förändring. Till protokollet kan läggas att jag inte (heller) är något stort fan (se där, ett låneord!) av amerikansk populärkultur men jag tycker inte man kan beklaga den språkliga utveckling eller avveckling som den fått som följd – ur ett språkligt perspektiv är det helt enkelt värdeneutralt eftersom ett språk saknar egenvärde.

  Om att värna ett språk är att se till att det förblir levande och användbart anser jag inget språk vara värt att värna. Vad gäller de kulturyttringar som finns bevarade på ett visst språk är det rimligt att anta att om eftervärlden anser de tillräckligt intressanta eller viktiga kommer de att bevaras på ett eller annat sätt. Vi kan ju värna vårt kulturarv och vår historia ändå, på andra sätt. Men visst kan jag hålla med om att svenska är ett ganska snyggt språk – om än onödigt svårt för utlänningar att bemästra, särskilt schee-ljuden!

  Jag hade nyligen en lång och invecklad diskussion om just låneord och nya ord. Det finns ju vissa länder, jag tror t.ex. Island är ett av dem men jag kan ha fel, där låneord i praktiken inte förekommer utan istället uppfinns nya ord som s.a.s. passar in. Jag företrädde åsikten att detta är fullkomligt onödigt och troligen verkar mätbart hämmande på vårt allmänna välstånd. I svenskan har vi t.ex. ordet hårddisk som ju är en direkt översättning av engelskans hard drive. Men ordet hårddisk var helt överflödigt när det infördes och jag är antagligen den första att beklaga att det blev etablerat.

  Det finns ju inget som hindrar oss från att betrakta alla världens språk som ett och samma och med det perspektivet framstår det som helt stolligt att vi ska använda olika ord för exakt samma sak bara för att vi befinner oss i olika delar av världen. Eller hur?


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 980,044 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser