GÄSTKRÖNIKA: Lennart Sacrédeus

UPPMÄRKSAMMA KOMMUNISTERS OCH ISLAMISTERS RELIGIÖSA RENSNING!

Under Göran Perssons regeringstid genomfördes en välkommen upplysningskampanj om nazismen och dess förbrytelser, inte minst Förintelsen av sex miljoner judar. ”Om detta må ni berätta…” fick stor uppmärksamhet nationellt men också internationellt. Även den kommunistiska ideologins konsekvenser har varit fruktansvärda i vår närtid och geografiska närhet. Människor drabbade av dessa förbrytelser lever fortfarande runt om i vår värld, även i vårt eget land. I den nytillträdda alliansregeringens regeringsförklaring hösten 2006 framhölls: ”I skolan bör upplysningen om brott inspirerade av totalitära ideologier utvecklas. Också kommunismens brott mot mänskligheten ska uppmärksammas.”

En omfattande undersökning bland Sveriges ungdomar, 15–20 år, redovisat för två år sedan, avslöjade att kunskaperna om dessa förbrytelser är i det närmaste obefintliga. Medan 95 procent kände till Auschwitz, kände inte 90 procent av eleverna till Gulag. 43 procent tror att det totala antalet offer för kommunismen är en miljon eller färre; 18 procent tror att det är färre än 10 000 världen över under hela 1900-talet.

Undersökningen visar att den svenska skolan misslyckats med att överföra såväl kunskaper om centrala skeenden i vår nutidshistoria, som de värderingar som vårt samhälle bygger på – med utgångspunkt i det unika, lika och okränkbara människovärdet.

Det är hög tid att en informationskampanj om kommunismen och dess skuld till ca 100 miljoner människors död under 1900-talet genomförs på samma föredömliga, kreativa och akademiskt stringenta sätt som kampanjen om nazismen.

Just kampen mot kommunismens diktatur, ateism, kristendomshat och förföljelser av troende förde mig in i det internationella politiska engagemanget för mänskliga fri- och rättigheter. Det var ett tag sedan, som ung student i Lund på 1980-talet.

Även om de kommunistiska enpartiregimerna i Öst- och Centraleuropa fallit samman och kollapsat finns fortfarande stater som leds i samma anda: Nordkorea, Kina, Vietnam, Kuba. Kommunismens ateism och våldsinriktade islamisters hat mot andra religioner grundas i samma ideologi om en enda lära i ett land och om den religiösa rensningen. Runt om i världen är troende en utsatt grupp. Flera av världens länder har direkta förbud mot vissa religioner – eller byte av religion. Vissa staters lagar innebär till och med dödsstraff för personer som konverterar till en annan tro.

Äntligen uppmärksammar nu också riksmedia det jag tillsammans med bland annat kristdemokratiska riksdagskollegan Annelie Enochson, Göteborg, försökt fästa utrikesminister Carl Bildts (M) och andra riksdagsledamöters uppmärksamhet på:

Faktum är att mycket allvarliga förföljelser, syftande till religiös rensning, har lett till en halvering av den kristna minoriteten i Irak sedan 2003. Inte minst till vårt land har de våldsdrabbade kristna, vars kyrkor verkat i (vad som idag är) Irak i över 1 500 år, sökt sig. Det visar att varje dag diskrimineras människor på grund av sin religiösa tro, något vi i Sverige aldrig kan acceptera.

Som en del av en alltmer globaliserad värld och måste vi driva på utvecklingen för mänskliga rättigheter i det bredaste av perspektiv. Att göra gemensam sak med våra närmaste grannländer i Norden, EU och inom FN borde därför vara en självklarhet.

Fredrik Reinfeldt, som Sveriges statsminister och EU:s ordförande detta halvår, kunde därför utnyttja tillfället och ta initiativ till att årligen hålla en konferens kring mänskliga rättigheter – med fokus på troende personers situation och religiösa minoriteters utsatthet. Iraks kristna vet att det behövs!  Lennart Sacrédeus (KD) är inkryssad till riksdagen för Dalarna som Moras förste riksdagsman på 30 år, kristdemokraternas företrädare i Skatteutskottet sedan 2006. Ledamot av kyrkomötet (Kristdemokrater i Svenska kyrkan) och ersättare i kyrkostyrelsen sedan 2005. 1999-2004 inkryssad europaparlamentariker och ledamot i Utrikes- och människorättsutskottet. Fil kand vid Lunds universitet samt gymnasielärarexamen vid Malmö lärarhögskola. Gift med Birgitta, tre barn i åldrarna 13-17.

15 Responses to “GÄSTKRÖNIKA: Lennart Sacrédeus”


 1. 1 TB augusti 15, 2009 kl. 15:28

  Det är oerhört viktigt att informera om den kommunistiska våldsideolgin som skapat så mycket lidande.

  Detta är också viktigt ur det perspektivet att ett av den rödgröna sörjans partier är Vänsterpartiet. Vänsterpartiet kan direkt ärledas till Vänsterpartiet Kommunisterna och innan detta Sveriges Kommunistiska Parti. Under Stalintiden följde detta minsta vink från en av historoiens absolut värsta tyraner och massmördare.

  Vänsterpartiet har aldrig fullt ut gjort upp med sitt solkiga arv och fortfarande verkar det var fullt ok att kalla sig kommunist i detta parti. Partiledaren Ohly kan även efter Berlinmurens fall och partiets namnbyte beläggas med citat som ur ett demokratiskt perspektiv är högst tvivelaktiga.

  I Aftonbladet säger Lars Ohly den 27 maj 2000 följande:

  ”Jag har varit kommunist sedan jag gick med i Kommunistisk ungdom 1978 och aldrig förknippat det med diktatur eller förtryck. ”

  I Ekots lördafsintervju dne 24 januari 2004 säger Ohly:

  ”För mig så handlar det om att vara trogen de ideal jag har varit trogen ända sedan jag blev politiskt aktiv i vänstern på 70-talet.”

  Dessa ideal kommer till uttryck i Röd Press 1983 där Ohly säger:

  ”I ett samhälle där arbetarklassen har makten måste inte nödvändigtvis en utvidgning av de demokratiska fri- och rättigheterna gynna arbetarklassen.”

  Samma år och i samma publikation säger Ohly:

  ”För mig är demokrati inte enbart demokratiska fri- och rättigheter i form av mötesfrihet, yttrandefrihet, strejkrätt m.m. Demokrati måste också innefatta avskaffandet av utsugningen och klassförtrycket. Med en mer fullständig syn på demokratin så blir det inte så enkelt längre att fördöma de socialistiska staterna som odemokratiska.”

  Ja, kommunismen är i sanning något avskyvärt.

 2. 2 Mattias augusti 15, 2009 kl. 16:10

  Carl, jag måste säga att jag håller med dig. Jag tror även att många av Kristdemokraternas väljare gått över till Sverigedemokraterna då de är mer konservativa på många punkter. De, till skillnad från KD vågar ju prata om invandringens problem. Väljarna tröttnar nog på att många politiker mörklägger problemet.

  Jag själv kommer lägga min röst på KD i riksdagsvalet för inte alliansen ska tappa en drygt 3% av rösterna. Jag hoppas det blir skillnad i KD när de mer konservativa i KDU kommer upp till moderpartiet.

 3. 3 Johan J augusti 15, 2009 kl. 19:30

  Lennart är enligt mitt tycke en av våra bästa politiker. Jag är dock skeptisk till denna kampanjundervisning. Ge istället mera tid i åt historieämnet. Gör ämnet till kärnämne även i grundskolan.

  Kampanjundervisningen påminner alltför mycket om de skolformer som fanns i de system man vill bekämpa. Jag är inte imponerad.

  Vad gäller de kristna i Irak så är det klart att de har ett helvete. Kan konferenser om mänskliga rättigheter förbättra deras situation? Jag tror mer på aktion. Öppna gränserna för alla kristna irakier som vill komma hit.

 4. 4 Simon augusti 15, 2009 kl. 19:44

  Jag hoppas, men är tveksam till att kommunismens brott kommer belysas med ens bråkdel av den omfattning som upplysningen om nazismens brott mot mänskligheten haft, och fortfarande har. Det socialistiska arvet är så oerhört starkt i Sverige, inte minst bland lärare, socionomkärringar och andra som har som uppgift att fostra oss till ”goda” samhällsmedborgare.

  Jag kryssade för övrigt Sacredeus i förra EU-valet. Trist hur han behandlas av det allt mer urvattnade KD.

 5. 5 Mikael Andersson augusti 15, 2009 kl. 21:43

  Kan vara lite av intresse att berätta några saker.
  1. Göran Perssons insats grundades på en undersökning som därefter kritiserats hårt för att vara ovetenskaplig och missvisande. Men visst är det en bra kampanj:)

  2. Samma sak, jag antar att det är UOK’s undersökning som Sacradeus här hänvisar till. Den undersökningen är väldigt spretig och har frågor som kan misstolkas, samt att UOK är en intresseorganisation och vill självfallet få deras åsikt bekräftad, detta är något man skall vara medveten om. Men jag blev själv upprörd över detta resultat, som resulterade i mitt examensarbete om läroböckers förmedling av historien om sovjet (som excempel på kommunismen). Det man får tänka på här är t.ex att GULAG är ett nytt begrepp, det har stått i läroböcker och undervisats om att folk skickades till ”Sibirien på arbetsläger” eller liknande, men just begreppet Gulag är okänt, men det betyder inte att företeelsen är okänd hos svenska ungdomar.

  Så med det sagt menar jag inte att upplysning om kommunismen är viktig, men jag tycker det är felaktigt att okritiskt granska det underlag som åsikterna till viss grad grundar sig på i detta. Min studie av läroböcker visade att det kanske inte nödvändigtvis varit så att kunskapsförmedlingen varit dålig, eller att man inte tilldelade kommunismen utrymme. Men utrymmet var mindre än Nazismen, och då den väl förekom så diskuterade man kommunismen och Sovjet i väldigt positiva ordalag och bara flyktigt gick förbi det negativa. Skall förövrigt på seminarie den 25 om just detta i Stockholm då detta är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat.

  Det talas om att det är hög tid att, ja det är det väll, men det är redan igång denna informationskampanj, så det är redan igång 🙂 Såg att Levande Historia för c:a 2 månader sökte utställningspedagog för just detta ändamål t.ex.

  När det gäller de kristnas utsatthet i världen, ja det är självfallet något som även det bör uppmärksammas, men det gäller som sagt alla religiösa minoriteter, oavsett tro.

 6. 6 Staffan Andersson augusti 16, 2009 kl. 16:55

  Om jag inte minns fel var de väldigt höga talen som inte kände till judeutrotningen bland de högstadieungdomar som ännu inte hunnit till 1900-talet i historieundervisningen. Det är ändå anmärkningsvärt men med hänsyn till de skrala historiska kunskaperna överlag borde det ändå kanske inte förvåna.
  Jag tror på att förstärka kunskapsinnehållet i skolan och historieundervisningen överlag. Kampanjer av detta slag ställer jag mig tveksam till. Vilka folkmmord ska vi erkänna som folkmord? Hur många folkmord finns det som vi kanske borde ha en kampanj om? En sådan diskussion spårar lätt ur.
  Jag föredrar en situation där historievetenskapen snarare än politikerna avgör det konkreta innehållet i historienundervisningen.

 7. 7 TB augusti 16, 2009 kl. 17:33

  Staffan Andersson:
  Visst, det kan finnas betänkligheter med kampanjer men i detta fall förefaller det som att en ”punktinstats” kan var nödvändig.

  Kunskapen om kommunismens avskyvärda brott mot mänskligheten är inte tillräckligt kända. Bakgrunden till detta är mycket den flathet med vilken socialdemokraterna hanterade kommunismen. Ledande socialdemokratiska potentater sa ”vi skall inte vara antikommunister”. Om detta var av rädsla för den dåvarande Sovjetmakten eller om det var ren dumhet kan man givetvis fundera över.

 8. 8 Staffan Andersson augusti 16, 2009 kl. 18:22

  TB:

  Jag håller inte med dig. Det kommer alltid finnas sådant som man ser behov av att lyfta fram. Vilka atrociteter som uppfyller kriterierna för ett folkmord är en fråga som bör diskuteras av folkrättsjurister och historiker och inte av politiker. Hemskheter är ju också hemskheter oavsett om de råkar falla inom definitionen för ett folkmord eller inte. Mycket av diskussionen idag uppfattar jag som en ganska löjlig pajkastning mellan olika sidor som knappast bidrar till någon visdom.

  Idag i Sverige har vi en myndighet som ska syssla med upplysning kring genocider. Detta är ett djupt politiserat projekt från början till slut. Det finns många händelser i historien som kan bli föremål för debatt huruvida de ska inkluderas i deras arbete. Sådana debatter leder inte till något positivt.
  Jag är därför emot alla upplysningskampnjer, har man väl börjat rullar det sedan på.

 9. 9 TB augusti 16, 2009 kl. 19:12

  Staffan Andersson:
  Vad vi talar om här är förmodligen det största folkmord som någonsin begåtts under hela världshistorien. Detta kan inte relativiseras.

  Det viktiga här är att den upplysning som ges bygger på det som framkommit i den historiska forskningen. Givet detta har jag svårt att se att problemet skulla vara så giganstiskt. Vad det är frågan om är att rätta till brister i den historieundervisning som skett under flera årtionden.

 10. 10 Staffan Andersson augusti 16, 2009 kl. 19:54

  Det handlar inte om att reltivisera någonting utan om att låta poltikerna sköta det de ska sköta, myndigheter sköta det de ska sköta och historielärarna sköta det de ska sköta. En sammanblanding av roller vore olycklig och ledda till ändlösa diskussioner som i grunden bara exploaterar mänskigt lidande för politiska syften.

 11. 11 Populisten augusti 16, 2009 kl. 21:08

  Staffan Andersson, jag håller helt med dig i detta! Politiseringen av historieundervisningen är ett otyg som helt klart syftar till att kunna få befolkningen att tycka ”rätt” i nutid. Problemet minskar inte bara för att man balanserar eländet utan blir faktiskt större.

  Dessutom bygger hela denna debatt på ett naivt ”vi och dem”-tänkande. Nazismens brott ska nu fyllas på med kommunismens vilket ändå inte gör att de s.k. demokratiska staternas brott inkluderas. Tänk om det är så att det inte alls finns en god och en ond sida i nutidshistorien utan en massa vedervärdigt tankegods som flyter runt och gör att alla inblandade begår oerhört onda handlingar?

  Nej usch det blev jobbigt. Enklare då att låtsas att ondskan nu är besegrad i Europa då både nazism och kommunism är slutligt besegrade!

 12. 12 Patrik Magnusson augusti 17, 2009 kl. 10:55

  Hela problemet bottnar ju i den usla historieundervisningen i den svenska skolan. Det är där man borde få lära sig om såväl nazism och kommunism, och samtidigt tillägna sig grundläggande källkritiskt tänkande.

  Jag ser inte kampanjer av typen som genomförts om nazismen och nu efterfrågas om kommunismen som en bra lösning. För det första tycker jag spontant illa om kampanjer där staten skall lära oss vad vi skall tycka. För det andra finns alltid risken att denna typ av kampanj får motsatt effekt, d.v.s. att fler blir förbannade och tvärsöver av den än det antal som botas från totalitära villfarelser.

  Nej, lösningen är som flera redan skrivit i sina kommentarer: Stärk historiaundervisningen. Sedan är det ju alldeles lysande att det finns eldsjälar som ”Upplysning om Kommunismen” och även i sin blygsamhet denna blogg som ser till att kommunisternas brott och deras apologeter inte får undkomma osedda.

 13. 13 ottomanleader juli 1, 2010 kl. 23:07

  Det känns litegrann som att vi har att göra med ett av flera alternativ. 1. Totalt okunnig individ. 2. Kunnig men medveten om den fara som hotar om det han försöker propagera skulle misslyckas.
  3. En förarglig naiv kristustomte som aldrig hört talas om vad som hände år 325..

  Visste du om att Georg V, Wilhelm II och Nikolaij var de som satte igång första världskriget? Visste du om att de alla var fullblodskusiner? Att de ofta träffades och umgicks socialt?

  Så vad tror du var orsaken till att de hetsade folk mot folk? Det där borde du känna till, du som är en prästerskapets politiker.

  Arbetarna, eller trälarna… eller busarna som de kallades av borgarna i Stockholm runt år 1900… gjorde uppror. INTERNATIONELLT!!!

  Just det… Den kungliga medicinen var industriellt storkrig.

  Andtra världskriget hade samma motiv, samma medicin och samma kungligheter i kulisserna. En fjärde kusin, prins Charles Edward, morfar åt vår kung Carl den 16:e Gustuf. ”Karl Edvard” heter han på svenska. Om hans verk i den ”sagolikt vackra ideologin nationalsocialismen” kan du läsa om på Maj Wechselmans sida: http://www.antirojalistfilm.com/page4/page4.html

  Jojo.., Har man att göra med dylika massmördare, så är ju dagens USA och Israel perfekta rumskamrater. Eller hur, Sten?

  Jag tror du är en jävligt slug, ful fisk, jag.


 1. 1 Upplysning om totalitära regimers brott mot mänskligheten « Markus Wiechel's Blogg Trackback vid januari 2, 2010 kl. 14:17
 2. 2 Måste göra upp med historien för att kunna blicka framåt Trackback vid augusti 25, 2010 kl. 22:39

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Informationsportalen Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 1 048 280 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar