Stjernkvist om Svenska kyrkan

larschatt_23238wSocialdemokraternas tidigare partisekreterare, kommunal- och kyrkopolitikern Lars Stjernkvist skriver i tidningen Dagen: ”Om kyrkan bara blir en angelägenhet för de kyrkligt mest aktiva, ja, då kommer självklart den Svenska kyrkan att snart vara ett samfund bland alla andra.” Underförstått är andra kyrkor inte lika bra som Svenska kyrkan, eller saknar i varje fall något viktigt. Vad Svenska kyrkan till skillnad från andra kyrkor i Sverige har och som är något positivt, är att hon har en lång historisk kontinuitet bland befolkningen, hon har kontaktytor med många icke-troende medlemmar som hon kan föra ut evangeliet till. Trösklarna att besöka en gudstjänst i Svenska kyrkan är sannolikt lägre för de flesta svenskar än trösklarna till pingstkyrkan, Missionskyrkan eller Katolska kyrkan. Samtidigt får vi konstatera att Svenska kyrkan väldigt dåligt förmår utnyttja dessa fördelar. Kyrkfolket, de trogna som varje eller de flesta söndagar nöter kyrkbänk, växer inte.

Stjernkvist skriver:

Det var egentligen inte särskilt svårt att säga ja när jag för fem år sedan fick frågan om jag ville ställa upp som kandidat till kyrkomötet. Kyrkan är viktig. Trots medlemsförlust är fortfarande nästan sju miljoner svenskar med i kyrkan. Jag är en ganska typisk medlem. Inte särskilt flitig som gudstjänstbesökare, men den finns närvarande i mitt liv vid högtider, i glädje och i sorg. Som ny möttes jag av misstänksamhet från en del håll. Några undrade om jag var en slags politisk infiltratör. Andra uttryckte tydligt att de ogillade partipolitikers inblandning i kyrkans inre angelägenheter. För mig var reaktionerna förvånande.

Stjernkvist betraktar kyrkan ungefär som en myndighet, låt vara av ett något annorlunda slag. En politiker som t.ex. brinner för polisväsendet kan få i uppdrag att sitta i polisstyrelsen, men det är någon annan som utför själva polisens verksamhet. Ungefär så verkar Stjernkvist tänka om kyrkan – att engagera sig innebär att bestämma över henne, inte att delta i verksamheten vars centrum är gudstjänsten. Kyrkan finns därför att hon firar gudstjänst, inte för att hon har beslutande församlingar som bestämmer över vilken gudstjänst gudstjänstfirarna ska få fira. Gudstjänstfirandet har just ingen plats när de flesta ”kyrkopolitiker” uttalar sig. Ja, officiellt finns det inget som heter så, det kallas förtroendevald, men det fortsatta användandet av termen visar ju på hur man tänker. Istället pekas på kyrkans roll i samhället och vid kriser. Stjernkvist nämner kyrkans engagemang för flyktingar, för utsatta människor i vårt samhälle och för att hon fungerar som pådrivare i frågor om fattigdom och hemlöshet. Inget av det nämnda är väl i.o.f.s. negativt men är det inte sådana frågor som han redan arbetar med i den vanliga politiken?

Det mest anmärkningsvärda är väl hans ord att ” Kyrkan är viktig. Trots medlemsförlust är fortfarande nästan sju miljoner svenskar med i kyrkan”. Kyrkan är alltså viktig för att hon är en viktig arena för de egna idéerna om social rättfärdighet och mänsklig omtanke och inte för att hon håller nyckeln till den eviga saligheten. Att kyrkans engagemang i det sociala detta bottnar i evangeliet om Jesus Kristus, hans liv, död och uppståndelse sägs inte ord om. Utöver ”kyrkan” finns inga teologiska begrepp överhuvudtaget i Stjernkvists artikel.

Det finns som också påpekas i ett ledarbloggstick i tidningen Dagen inget som tyder på att andra kyrkor har ett mindre socialt engagemang. Så till sist detta missbrukade begrepp folkkyrka. Einar Billing som myntade begreppet skulle vända sig i sin grav om fick veta hur det missbrukats. Folkkyrka betyder inte att det är folket som kan bestämma vad en kyrka är eller vad hon ska ha för lära. Det är fortfarande Jesus Kristus och inte folket som är herre i kyrkan. Folkkyrka handlar istället om att alla döpta tillhör kyrkan, och att Svenska kyrkan har ett uppdrag gentemot alla döpta (som på Billings tid var närmast synonymt med det svenska folket). Att skilja mellan agnarna och vetet, mellan den yttre och den inre kyrkan, de sant troende och de icke-troende ska inte ske här på jorden, som i den tidens frikyrkor, utan av Herren själv vid tidens slut. Folkkyrkobegreppet har övertagits av politiker som av blandade orsaker hyser omsorg om kyrkan men som ytterst sällan talar om Gud och Jesus Kristus när de ska förklara varför kyrkan är viktig, och för vilka det mesta går att besluta om i demokratisk ordning.

Nu menar jag inte att de flesta s.k. kyrkopolitiker som representerar de politiska partierna endast använder använder kyrkan medvetet beräknande för att få igenom ett politiskt program. Det finns nog ofta en genuin känsla för kyrkan som en gemenskap som går lite utöver vad vi har i samhället i övrigt. Problemet är att kunskaperna om vad kyrkan är, är nästan obefintliga hos vissa, man ser inte innersidan som ligger bakom alltihop och därför ser man inte vad som är nödvändigt.. De politiska partierna måste släppa sitt grepp över Svenska kyrkan. De som väljs till beslutande församlingar måste vara sådana som delar dess tro och deltar i, inte bara bestämmer över, dess verksamhet. Det finns ingen elitism i detta, bara vanlig sund logik.

Staffan Andersson

Annonser

7 Responses to “Stjernkvist om Svenska kyrkan”


 1. 2 TB september 12, 2009 kl. 8:30

  Hur man än vänder och vrider på detta blir det fel om Svenska Kyrkan skall vara en arena för partipolitik. Dock, det är en konsekvens av det svenska samhällets genompolitisering.

  Ibland känns det som att Svenska Kyrkans engagemang i vissa frågor är mer relaterat till den politiska korrekthetens agenda än till det evangelium som borde vara den självklara utgångspunkten. Detta gör att kyrkan idag är mer politiserad än den någonsin var under statskyrkotiden. Under statskyrkotiden var förvisso samtidigt en statlig myndighet men på något sätt var kanske uppdraget mer väldefinierat och utrymmet för ”politiska äventyr” var betydligt mindre.

  Sedan går det inte komma ifrån att Svenska Kyrkan är en mycket viktig del i vårt kulturarv i hela spannet från värderingar till historiska kyrkobyggnader. Detta är ett arv som måste förvaltas och vidareutvecklas och det är här det går fel när politiker, med en politiskt betingad agenda, vill ta kommandot i den kyrka som inte längre är en statskyrka.

 2. 4 Gunvor Vennberg september 13, 2009 kl. 7:49

  Jag vill bara uppmana er som är trötta på politiseringen i Sv Kyrkan och värnar om dess traditionella kristna bekännelse att rösta på Frimodig Kyrka. Nomineringsgruppen samlar många aktiva kristna som brinner för Svenska Kyrkan och vill följa hennes Herre Jesus Kristus.

 3. 5 Staffan Andersson september 13, 2009 kl. 17:18

  Tilläggas kan att som en följd av politiseringen kommer inte bara helt säkert ordningen med könsneutrala äktenskap röstas igenom vid kommande kyrkomöte. Det kommer nästan helt säkert också bli så att det i fortsättningen inte blir möjligt med biskopar som är emot denna ordning. De tre stora partierna i kyrkopolitiken, s, m och s kommer sätta stopp för detta. Något annat är inte att vänta. Fram till nu har detta varit en icke-fråga vid biskopsval. (med undantag för vaklet nyliogen i Stockholm och möjligen i Härnösand.)

 4. 6 Patrik Magnusson september 13, 2009 kl. 18:26

  Jajamensan Gunvor,

  Du får min röst! 🙂

 5. 7 Fältmarskalken september 15, 2009 kl. 21:54

  Varje samhälle behöver fasta normer och goda förebilder. Den Svenska Kyrkan, som tyvärr sedan länge, övertagits av klåfingriga och okunniga politiker, har en hävdvunnen plikt att stå för dessa normer och goda förebilder.

  Att påstå att samhället skall förhålla sig neutralt i frågor om normer och livsåskådning är ett destruktivt och fördärvligt synsätt som har sitt ursprung hos den röde satan, socialismen och kommunismen.

  Det är hög tid att göra något åt denna destruktiva utveckling.

  Ett återupprättande av Svenska Kyrkan som statskyrka är det enda som varaktigt kan lösa problemet. Denna statskyrka skall då inte styras av okunniga politiker utan av lärda teologer som tar sin utgångspunkt i den Heliga Skrift.

  Biskopar och kyrkoherdar bör tillsättas av Konungen enligt den hävdvunna ordning som funnits allt sedan reformationen.

  Gud bevare Konungen och Fädeneslandet.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 983,254 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser