Om Sverigedemokraterna – inför kyrkovalet

PICT1352_Uppsala_domkyrka_-_litenDå och då återkommer diskussionen om Sverigedemokraternas eventuella konservatism. Vanligtvis är det vänstermänniskor som vill ge Sverigedemokraterna det epitetet medan konservativa värjer sig emot att bli sammankopplade med partiet.

Att konservativa gör det är inte särskilt konstigt. Sverigedemokraterna är nämligen ett enfrågeparti som samlar en brokig skara missnöjesväljare kring sin enda viktiga fråga: stoppa invandringen. Sverigedemokraterna saknar ideologi eller andra fasta åsikter. De har ingen konsekvent människosyn, inget ekonomiskt tänkande och ingen idéhistorisk berättelse.

Den sverigedemokratiska logiken är simpel. Man anser att Sverige var bra innan invandringsvågorna kom på 70-, 80- och 90-talet och drar därför slutsatsen att Sverige kommer skulle bli bra igen (som det var innan 70-talet) om vi bara fick bort invandrarna. Därför är de också beredda att förändra alla sina andra ståndpunkter och gå med på vilka andra politiska förslag som helst bara de kan få ner antalet invandrare. Som de skulle säga på andra sidan Atlanten: ”Jimmie Akesson would sell his own mother to reduce the number of immigrants”.

En konservativ kan inte ställa upp på ett så enkelspårigt tänkande och han inbillar sig inte att planekonomen och polygamisten Per-Albin Hansson var någon form av förebild eller att samhället han och Erlander skapade var någon form av utopia. En konservativ strävar efter att stärka det civila samhället, att decentralisera och flytta makt ifrån staten. Raka motsatsen till folkhemspolitiken.

Att Sverigedemokraterna saknar denna konservativa grundattityd syns till exempel i deras kyrkopolitik. Det kanske tydligast och mest flagranta exemplet är att de vill återinföra statskyrkan. Istället för att frigöra Svenska Kyrkan och till fullo låta den bli en del av det civila samhället (t ex genom att de politiska partierna slutar försöka styra kyrkan) vill SD alltså åter låsa kyrkan till staten och göra kyrkan till statens verktyg. Det står i bjärt kontrast till en konservativ inställning men stämmer helt överens med den folkhemska synen på kyrkan. Socialdemokraternas kultur och ecklesiastikminister Arthur Engberg talade t ex om att döpa om Svenska Kyrkan till ”det kungliga salighetsverket”. Målet för SD såväl som SAP är att kyrkan ska vara ett verktyg i deras kamp och inte en självständig enhet i det civila samhället.

SAP önskade ha kyrkan för att styra människors andliga liv bort från tron. SD önskar ha kyrkan för att stoppa ”utbredningen av främmande religioner som islam i Sverige”. En konservativ önskar endast att kyrkan ska vara fri att göra vad kyrkan anser är sitt uppdrag.

Därför kommer jag som konservativ att rösta på en avpolitisering av kyrkan. Frimodig kyrka har tidigare rekommenderats på Tradition & Fason, det är ett utmärkt alternativ.

Per Lagerqvist

Annonser

11 Responses to “Om Sverigedemokraterna – inför kyrkovalet”


 1. 1 Johan J september 18, 2009 kl. 14:03

  Väldigt märklig artikel. Att argumentera mot ett politiskt parti i sin strävan att avpolitisera kyrkan. Leder inte det till det motsatta?

  Om man vill kritisera SD varför inte skriva en pamflett om detta? Varför dra in kyrkan och kyrkovalet? Vari finns det konservativa i det?

  Det verkligt konservativa (och kristna sättet)vore att efterlikna katolsk eller ortodox styrelse av kyrkan.

 2. 2 Erik september 18, 2009 kl. 16:49

  Vad sjutton menar du Johan? Varför ska man inte argumentera emot partier som inte vill avpolitisera kyrkan om man själv vill det? Sen är väl artikeln en i grund och botten en generell kritik av Sd som väljer att konkretisera sin poäng genom att peka på det förestående kyrkovalet? Ser inte problem i det heller?

  För övrigt delar väl författaren din inställning att kyrkan ska styras likt den katolska och ortodoxa.

  Jag tycker inte det är artikeln som är märkligt utan din kommentar.

 3. 3 Johan J september 18, 2009 kl. 20:34

  Läs i skriften vad Paulus säger om partier i kyrkan.

  I övrigt tycker jag du bör vårda ditt språk, Erik!

 4. 4 Mattias Johansson september 18, 2009 kl. 22:05

  Lagerqvist hävdar märkligt nog att ”konservativa värjer sig emot att bli sammankopplade med partiet (dvs Sd).” Som värdekonservativ vill jag hävda motsatsen. Sd är det enda parti som tagit upp och angripit orsaken till den allt snabbare kulturella, demografiska, sociala och religiösa omdaningen av Sverige, dvs massinvandringen. Från ett genuint konservativt perpektiv är det en självklarhet att se med stor skepsis för att inte säga avståndstagande på denna helt nya och i unika företeelse som saknar motstycke i vår historia, iallafall sedan istiden. Detta avståndstagande delas i ett europeiskt sammanhang tex av den framstående brittiske konservative filosofen Roger Scruton.

  Att en blogg som ”Tradition och fason” blundar för massinvandringens konsekvenser och inte ens vågar problematisera den, men samtidigt stolt visar upp ett inlägg som någon av bloggens skribenter fått in på Newsmill om Prinsessans Madelaines betydelse för monarkin visar på en löjeväckande brist på proportioner. Ta av skygglapparna och börja se verkligheten.

 5. 5 Erik september 19, 2009 kl. 13:12

  Mattias: Den inlägg är ett typiskt exempel på det tänkande som Per tar upp. Konservativa anser inte att invandringen är orsaken till den ”allt snabbare kulturella, demografiska, sociala och religiösa omdaningen av Sverige”. Det anser för övrigt inte Scruton heller.

  Den konservativa ser istället grunden för detta förfall i de idéer som kom ur franska revolutionen. Och anser att den förfallprocess har pågått (med avbrott och en del segrar för civilisationen) sedan dess.

 6. 6 Marthin september 19, 2009 kl. 14:01

  Då jag över lunchen på nytt analyserat inledningstalet av EU-projektets nye talman, Jerzy Buzek, och noterat förändringen i terminologin behövde jag komma på litet bättre humör; och det är ju svårt att bli annat då man läser din kommentar, signaturen Erik. De svenskar, många ännu i lifvet och kan vittna om när fördärvet av Sverige eskalerade, skall blott vackert beskåda ett fortsatt skeende; ty räta linjen i änglakören – franska revolutionen är minsann huvudingrediensen.

  Det är ju så fånigt att man icke vet hur man bör förklara det. Dock tänker i alla fall jag osökt på den klassiska sketchen ”det går lika bra med selleri”. Driv på med allt, allt(!), vad som helst; men för herre vår skapare: drag inga rationella slutledningar!

  Många är dem vilka behöver en tur i Absurdum för att begripa att manifestet är skapt ur en rentav utopisk problemformulering.

 7. 7 Erik september 19, 2009 kl. 14:32

  Marthin: Finland är ett land som jämfört med Sverige knappat har tagit in några invandrare alls. Finland liksom Sverige är i praktiken byggt upp på ett socialdemokratisk sätt. Saknar enligt dig Finland den ”kulturella, demografiska, sociala och religiösa” omdaning som präglar Sverige? Om inte vilka är då syndabokarna i Finland? Samerna?

  Västerlandet som helhet är i kris. Och det beror inte på invandrarna utan på oss själva. Det är vi som har slutat utveckla vår egen kultur. Det är vi som har slutat tro på de sanningar våra förfäder höll högt, som existensen av en objektiv moral. Det är vi som har slutat bilda familjer och slutat födda barn. Det är vi som har avvecklat kontakten med våra grannar, slutat att säga ifrån när andra gör fel, det är vi som har slutat ansluta oss till föreningar och gett upp ambitionerna att förbättra vårt grannskap. Det är vi som har slutat gå i kyrkan.

  Vi måste se bjälken i vårt eget öga.

 8. 8 Mattias Johansson september 19, 2009 kl. 14:36

  Erik: Att unga män från MENA bränner bilar och gör stadsdelar till no-go-areas för polisen har föga med franska revolutionen att göra. Inte heller att judar tvingas flytta från Malmö pga ökad antisemitism från mellanösternbefolkningen.

  Har själv hört Scruton kommentera massinvandringen på Axess TV så du har inte rätt om honom heller.

  Men din kommentar är helt i linje med denna bloggs strutsmentalitet. Sov gott!

 9. 9 Marthin september 19, 2009 kl. 15:34

  Erik: Per capita, vilket är betydande när man resonerar kring majoritetbefolkningens kulturella prägel, finnes där ingen nation på denna kontinent vilka tagit in ”några invandrare alls” i jämförelse med Sverige. Än mindre klubbat beslut att med social ingenjörkonst ge den egna kulturen nackskott. Nåväl, i fåtal andra nationer har salvorna avfyrats; främst där motreaktionen nu kan bevittnas inom politikens konfliktdimension.

  Franska revolutionen.

  Om man i Finland kan se en demografisk omdaning att finländare inom en mansålder bliver till minoritet i sitt eget land? Nej, det kan man icke – av den anledning du själv skriva. Således kommer man framgent att än tydligare – och i svenskarnas närhet – kunna se kopplingen mellan majoritetbefolkning och dennes kulturella prägel samt betydelsen av detta för en statbildning, särskilt vad gäller det sociala och ett samhälle där gemenskap råder; och högst troligt det motsatta i Sverige, vilket vi redan idag ser tecken av. Relationer vilka är ovedersägliga, eller var; före änglakören tog till stämma.

  Franska revolutionen.

  För övrigt är det oerhört intressant, detta bland mainstreamkonservatismen vanligt förekommande resonemang, att islamisering innebär familjens renässans. Boksynt må dessa vara, men icke har dem granskat forskning kring hur denna grupp nyttjar sin röst i allmänna valen i alla fall.

  Franska revolutionen.

  Visst gapar kyrkobänkarna alltmer av tomhet i vårt land; och kommer så att göra än högre av ovan nämnda nackskott. Ty ingen god värd är den vilken gäst ta för sin egen; blott underkastelse är av godo.

  Det går lika bra med selleri.

 10. 10 alexander september 19, 2009 kl. 18:19

  Tycker Per lagerqvist kommer fram till en väldigt dålig slutsats med att han vill avpolitisera kyrkan jag kan säga av egen erfarenhet att kyrkan idag är näst intill totalt sneddriven enligt socialdemokratisk modell och en avpolitisering nu skulle bara göra kyrkan socialdemokratisk förevigt. Dock ser jag inte heller något problem som SD vill att kyrkan borde återbli en statsbärande kyrka eller att det tex borde vara så att skolavslutningar borde avslutas i just kyrkan.

 11. 11 Kristen Patriot december 20, 2010 kl. 22:27

  jag måste säga att det märks att Lagerqvist är student… SD skulle vara ett enfrågeparti, knappast. Man anser att invandringen och integrationen fungerade innan det eskalerade mer och mer.
  SD önskar ha kyrkan för att stoppa ”utbredningen av främmande religioner som islam i Sverige”. Vad lever du i för bubbla? SD:s grundpolitik handlar inte ens om att stoppa utbredningen av främmande religion, utan snarare om att de är för en fungerande assimilation och emot islamisering. Islamisering är en helt annan sak än spridning av islam. Innan du börjar sprida dåliga och irrelevanta rykten på ett konservativt forum som jag älskar så kanske du borde läsa på lite mer. Jag är 15 år och vet bättre än dig. Du kanske borde hålla dig till konsthistoria.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 953,009 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar