En parodisk tolkning av de mänskliga rättigheterna

fn Svenska FN-förbundet är på krigsstigen igen. Förbundet lägger tillsammans med en del andra organisationer idag fram en rapport om mänskliga rättigheter i Sverige(SvD, DN, AB). Men trovärdigheten är extremt låg. Vilket alla borgerliga själar som försöker studera förbundets konkreta förslag lätt kan se. Svenska media verkar dock inte betrakta rapporten ens med en smula kritik. SvD presenterar rapporten under rubriken ”FN riktar hård kritik mot Sverige”, Aftonbladet skriver i brödtexten till sin artikel ”FN och ett 15-tal organisationer riktar hård kritik mot Sverige”. Men det är inte FN. Det är en organisation som jobbar med FN-relaterade frågor som kritiserar Sverige i en rapport till FN i Genève som rent rutinmässigt nästa år ska granska de mänskliga rättigheterna i Sverige. Men den skillnaden verkar inte existera i medievärlden. Vilket naturligtvis är rent oseriöst. Det är ju som att beskriva en remissinstans åsikter som liktydiga med regeringens.

Svensk FN-förbundets tolkning av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är högst suspekt. I den framlagda rapporten påstår förbundet exempelvis att Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna genom att inte ta krafttag mot rasismen. Det låter det. Vad exakt är det Sverige ska göra för att, enligt förbundet, leva upp till FN:s krav på just detta område? Jo, såklart, mer lagstiftning. Mer och fler förbud. Faktum är att förbundet faktiskt går så långt så att de anser att svenska staten ska förbjuda organisationer enbart på basis av dess åsikter. Förbundet vill alltså förbjuda alla organisationer som de tolkar som rasistiska. Det om något måste rimligtvis tolkas som ett brott mot den av FN sanktionerade organisationsrätten.

Men det finns mer kritik. Det faktum att papperslösa immigranter inte alltid har rätt till gratis sjukvård i Sverige tolkar också förbundet som varande i strid med de mänskliga rättigheterna. Svenska staten ska alltså vara skyldig att ge valfri och gratis sjukvård som helst till vem som helst som bara tar sig till Sverige och kastar passet på vägen. Annars bryter man mot de mänskliga rättigheterna, hävdas det. En sådan tolkning av rättighetsbegreppet blir naturligtvis helt bisarr. FN:s deklaration om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter hävdar också att alla har ”rätt till bostad”. Hur vill Svensk FN-förbundet tolka det? Ska svenska staten vara skyldig att dela ut bostadsrätter till all världens befolkning? Resonemanget faller på sin egen orimlighet.

Riktigt fånigt blir det dock när förbundet i den aktuella rapporten också kritiserar Sverige för att inte ta tag i jämställdheten mellan kvinnor och män. Sverige, där kvinnorna inte på en enda punkt av lagstiftaren särbehandlas negativt, anses alltså bryta mot konventionens krav på jämställdhet! Men det är den privata sfären där företagare anställer män och ojämställda familjer inte fördelar barnaledigheten ”rättvist” som anses vara problemet. Hur man vill lösa detta problem är mer svårtolkat än frågan än påstådd rasism. Men jag misstänker att lösningen är den samma. Kvoteringar, lagar, förbud, regleringar och tvång.

Det är ganska tydligt att det är en förbuds- och regleringsivrig tolkning av de mänskliga rättigheterna som det svenska FN-Förbundet är anhängare av. Men så är ju dess ordförande föga förvånande också socialdemokratisk riksdagsledamot.

Dag Elfström

Annonser

16 Responses to “En parodisk tolkning av de mänskliga rättigheterna”


 1. 1 Mikael Lindholm november 9, 2009 kl. 13:42

  Jag tycker nog att du är lite för hård mot Svenska FN-förbundet. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna innehåller ju faktiskt stadganden om exempelvis rätt till bostad (art. 25 p. 1). En annan intressant ”mänsklig rättighet” är rätten till arbete (art. 23 p. 1).

 2. 2 Dag Elfström november 9, 2009 kl. 13:47

  Mikael:

  FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna innehåller ju faktiskt stadganden om exempelvis rätt till bostad (art. 25 p. 1). En annan intressant ”mänsklig rättighet” är rätten till arbete (art. 23 p. 1).

  Ja, det gör de. Men det är ju frågan hur man tolkar det. Svenska FN-förbundet tolkar ju uppenbarligen rätt till sjukvård som att alla stater måste ge alla människor människor gratis sjukvård. De läser deklarationen som fan läser bibeln, kort sagt.

 3. 3 halldin november 9, 2009 kl. 16:00

  Det där gjorde ont att läsa. Det börjar bli jobbigt att läsa tidningen…

 4. 4 gautic01 november 9, 2009 kl. 16:10

  Tack för detta intressanta bidrag. När det gäller mänskliga rättigheter i Europa har (s)-regeringar haft en något nedlåtande syn. Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg kallades av en statsminister (s) för ”Gustaf Petréns lekstuga”. Efter en rad fällningar av Sverige (en viktig sådan kom 2006) har alliansregeringen sedan valsegern vidtagit en rad åtgärder för att förbättra läget. Den nuvarane regeringen tar verkligen mänskliga rättigheter på allvar. FN-förbundets kritik är orättvis.

  Mkh

  Bertil Häggman

 5. 5 Allianspartisten november 9, 2009 kl. 18:50

  ”Förbundet vill alltså förbjuda alla organisationer som de tolkar som rasistiska.”

  Ja, det är ju ett möjligt sätt att hantera problematiken. I konsekvensens namn bör då även organisationer som tolkas som odemokratiska förbjudas. Detta skulle, såvitt jag kan förstå, innebära att ett antal organisationer på den politiska vänsterkanten skulle förbjudas. Med ett klubbslag i riksdagen (…eller möjligen två, då det nog ändå är en grundlagsfråga) skulle vi med ens bli kvitt extremister på alla ytterlighetskanter. Genialiskt … eller?

  Här finns nog ändå anledning att tänka på ett citat, som tillskrivs Voltaire (…om han verkligen sagt det är en annan sak):

  ”Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem.”

  Själv är jag ungefär lika förtjust i rasister som antidemokrater, men att förbjuda dem vore bara att erbjuda martyrskap och uppmärksamhet, vilket knappast gagnar saken.

 6. 6 Rune november 9, 2009 kl. 20:38

  Varför talar alla politiker och medier om ”mänskliga rättigheter” utan att tala om de mänskliga skyldigheterna. ”Gör din plikt och kräv din rätt” hette det förr.

 7. 7 Staffan Andersson november 9, 2009 kl. 22:37

  Rune säger något viktigt. Plikter kan föreligga utan rättigheter men rättigheter kan inte föreligga utan plikter, någon måste ju ha plikten att garantera rättighterna. Skyldigheterna måste alltså komma först. Människans värdighet handlar inte först och främst om vad hon har rätt till utan att hon är en varelse som förväntas ta ansvar.
  Samtidigt kan vi konstatera att det råder stort hyckleri kring mänskliga rättigheter. Det stipuleras ju en massa rättighter som en del av, eller t.o.m. de flesta av undertecknarna bryr sig mycket lite om. Rätten till arbete togs väl bara på allvar i de forna kommuniststaterna! Rätten till sjukvård tog man nyligen ställning till i USA. (Har man rätt till sjukvård är det naturligtvis underförstått rätt till fri sjukvård – vad är det annars för rätt?). Finns det då någon annan tolkning än den ”fundamentalistiska” av FN:s mänskliga rättigheter? Kan hända, men de förefaller allmänna och vaga för att alla ska kunna skriva under men de blir då i själva verket väldigt lite förpliktande.

 8. 8 Allianspartisten november 9, 2009 kl. 23:10

  Staffan Andersson:
  Visst är ansvaret viktigt men kom ihåg att det i ansvar också ligger medmänskligt ansvar. Medmänskligt ansvar innebär en hjälpande hand åt de som av olika skäl är svaga och skulle lida om de inte får hjälp.

 9. 9 Staffan Andersson november 10, 2009 kl. 0:25

  Allianspartisten: ”Visst är ansvaret viktigt men kom ihåg att det i ansvar också ligger medmänskligt ansvar. Medmänskligt ansvar innebär en hjälpande hand åt de som av olika skäl är svaga och skulle lida om de inte får hjälp.”

  Finns det något i det jag skriver som motsäger att ansvaret gäller medmänniskan? Naturligtvis finns också ett ansvar att värna sig själv men det är ju kanske inte vad man först tänker på när man talar ansvar – självklart är ansvar först och främst ett medmänskligt ansvar.

  Med risk för att missuppfatta dig, är det kanske mitt resonemang om att plikt inte nödvändigtvis kräver rättigheter som misslett dig? I så fall kan jag utveckla detta. Eller återkomma till det i ett inlägg. Jag har ofta försökt ta ett helhetsdgrepp om detta med rättigheter, människovärde, plikter och kärlek, men det är ganska stora frågor.
  I ett pliktetiskt tänkande är det inte nödvändigt att anta att motsvarande rättigheter som plikten ska uppfylla verkligen föreligger, plikten gäller som om rättigheten att bli hjälpt förelåg (vare sig den gör det eller inte). Det räcker ur ett pliktetiskt perspektiv. I ett pliktbaserat tänkesätt blir inte plikten starkare av antagandet om en motsvarande rättighet.
  Vi kan ju faktiskt inte garantera någon enda människa hjälp. Detta är ju en existentiell sanning om livets villkor som inga FN-deklarationer i världen kan ändra på. Taube visade här mer livsvisdom än FN: ”Vem har sagt att just du kom till världen, för att få lycka och välgång på färden?” Visst kan man svara FN eller någon Gud (dock ej den kristna vad jag kan se) men det ändrar ju inte verkligheten – alla människor är inte lyckliga eller mätta eller friska.
  Jag är också emot den rättighetsbaserade etiken för att den återspeglar (och reproducerar) en falsk antropocentrisk och egoistiskt världsbild. Människan blir först och främst någon som kräver….

  Fråga inte vad medmänniskan kan göra för dig utan vad du kan göra för medmänniskan!

 10. 10 Stoller november 10, 2009 kl. 11:37

  Staffan Anderssons sista mening: ”Fråga inte vad medmänniskan kan göra för dig utan vad du kan göra för medmänniskan!”, är mycket talande.

  De som helst talar om ansvar är beredda att ta på sig en uppgift, att värna om andra och har en människosyn som betonar människors värdighet och anspråk på att bli tagna på allvar.

  De som helst talar om rättigheter ser däremot andra människor som medel för sin egen lycka. Det vill säga: andra människor finns till för att göra mig lycklig. Man ser inte att man själv har skyldigheter utan man ser sig som en rättmätig mottagare och andra som givare. Andra förväntas inte ge för att de vill göra det rätta, utan det förväntas att de skall tvingas (med våld om nödvändigt) att ge mig det jag vill ha.

  Om man vänder på Staffans mening får man ropen hos dagens socialistiska demonstranter och aktivister:

  Fråga inte vad jag kan göra för mina medmänniskor, utan vad mina medmänniskor skall göra för mig!

  Svaret dånar i leden:

  ALLT!

 11. 11 Johan J november 10, 2009 kl. 16:35

  Sossen Gabelich i FN-förbundet är som vanligt röd och trist. Hans röda ideologi färgar av sig på allt han säger och gör.

 12. 12 essenonvideri november 10, 2009 kl. 18:22

  När jag hör om socialister och deras ständiga krav, kommer jag alltid att tänka på denna klassiska 80-talshit av Queen:

 13. 13 Olof november 11, 2009 kl. 1:07

  Allianspartisten skrev följande:

  ”Själv är jag ungefär lika förtjust i rasister som antidemokrater, men att förbjuda dem vore bara att erbjuda martyrskap och uppmärksamhet, vilket knappast gagnar saken.”

  Sådana här resonemang är verkligen vidriga. Yttrandefrihet skall naturligtvis gälla för alla, oavsett om ”saken”, vilken nu det är, gagnas. Det är den enda rimliga ståndpunkten, såvida man nu inte är antidemokrat.

 14. 14 Allianspartisten november 11, 2009 kl. 1:40

  Olof:
  Just det, och det är yttrandefrihet jag ägnar mig åt, och jag upprepar det, rasism och ”antidemkratism” är verkligen vidrigt eftersom båda företelserna nedvärderar människan och inte erkänner männsikovärdet.

  I yttrandefrihetens namn så står det dig givetvis fritt att hävda motsatsen, det står dig fritt att hävda att vi som står för demokrati och inte gillar rasism är vidriga.

 15. 15 Olof november 11, 2009 kl. 12:28

  Allianspartisten:

  Problemet är att du inte ser yttrandefrihet som en okränkbar demokratisk rättighet som gäller för alla. Personer som du betraktar som ”rasister” eller ”antidemokrater” skall enligt dig endast åtnjuta yttrandefrihet därför att de annars skulle bli martyrer och få uppmärksamhet, vilket inte skulle gagna din sak. Det är en principlös och odemokratisk hållning.

 16. 16 Allianspartisten november 11, 2009 kl. 18:33

  Olof:
  Nja, du skall nog läsa mitt inlägg med en vetskap om att där måhända finns ett litet mått av ironi.

  Att förbjuda någon att tänka någonting är givetvis helt omöjligt. Inte heller är det rimligt att någon inte får yttra det man tänker så länge inte detta står i strid mot förtals- och diskremineringslagar.

  Vi skall dock ha klart för oss att en ”utövande” rasist hela tiden balanserar på gränsen till vad lagen tolererar. Skrift och tal, kan som nämns ovan falla inom ramen för lagstiftningen kring diskreminiering och förtal. Går det till handgripligheter, ja då är gränsen alltid överskriden.

  För den ”odemokratiske” är möjligen handlingsutrymmet något större då det står var och en fritt att förespråka den mest brutala diktatur.

  Problemet är att de ”odemokratiskas” brott främst utövas av makthavare i odemokratiska länder. Här är det ofta frågan om riktigt grava och avskyvärda brott. Även om de strider mot konvensioner om mänskliga rättigheter hjälper det föga då förbrytarna som sätter upp regelverken.

  Hur som helst jag ställer upp på det på Voltaire tillskrivna yttrandet:

  ”Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem.”


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 953,009 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar