Prisa Gud, här kommer skatteåterbäringen?

200px-Gotland-Stenkyrka-kyrka_01KULTUR | I ett utslag av företagsekonomisk nit har regeringen beslutat att inte förlänga det skatteundantag som Svenska kyrkan har åtnjutit i tio år. Men något nytt påfund är inte skatteundantaget. De så kallade prästlönetillgångarna; skog, jord och kapital som stiften äger och vars avkastning betalar prästlönerna, har av hävd varit skattefria i närmare tusen år. När Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 fick man ett tioårigt undantag från att skatta för dessa tillgångar. Nu klämtar dock klockan för det medeltida kyrkofrälset. Det blir inget nytt undantag, har vår snusförnuftiga finansminister förklarat, vilket innebär att nästa års deklaration blir cirka 150 miljoner kronor dyrare för kyrkan.

Det enda man kan konstatera är att saker sällan är så enkla som de verkar. Att Svenska kyrkan, ett samfund som alla andra, ska betala skatt som alla andra är väl kanske inte en så konstig tanke. Men samtidigt åläggs Svenska kyrkan av staten att vårda och bevara sina mer än 3 400 kyrkor, varav flertalet är mycket gamla. För detta får man mycket riktigt också en peng från staten, i år var det 460 miljoner kronor. Dessvärre ser det inte ut som om anslagen för kulturvård blir större nästa år. Var de 150 miljoner som saknas ska tas ifrån verkar vara kyrkans problem. Tyvärr har vi att vänta att kyrkor stängs och rivs, församlingar läggs ned eller flyttar till mindre, billigare, mer lättskötta och oerhört mer färglösa lokaler. Länsantikvarie Thomas Rombergs invändning att det minsann var värre förr, då man kunde få stenar i huvudet, känns inte helt övertygande.

Ingen institution är en så viktig bärare av vårt kulturarv som kyrkan. Riksantikvarieämbetet menar att våra kyrkobyggnader utgör vårt största gemensamma kulturarv. Det rör sig dessutom om byggnader som i många fall kräver särskild vård och tillsyn. Allt detta påkallar naturligtvis extra hänsyn. Svenska kyrkan är inte ett samfund bland andra, därtill är den alldeles för sammanvävd med vårt lands historia. Dessutom torde kulturvårdsanslagen ha bestämts med kyrkans skattefrihet i åtanke. Denna manöver är i praktiken inget annat än att minska anslagen för kulturvård.

Det är inte bara kyrkan som har känt av denna märkliga doktrin. Även många myndigheter har utsatts av ett förfelat företagsekonomiskt tänkande från statligt håll. Våra museer måste sedan några år betala marknadshyror för sina lokaler, trots att lokalerna ägs och förvaltas av staten genom Statens Fastighetsverk. Man kan ju lätt tänka sig vad det innebär för museer som Moderna Museet och Livrustkammaren med lokaler på Skeppsholmen och i Kungliga Slottet, där de också har sin naturliga plats. Inte heller här har man höjt anslagen. En annan myndighet som sitter i samma märkliga sits är Försvarsmakten, som får betala höga hyror till Fortifikationsverket för sina vackra och central belägna sekelskiftesgarnisoner, uppförda av och för Krigsmakten. Landets universitet drivs ut i universitetsstädernas utkanter av stigande marknadshyror, som betalas till statliga Akademiska Hus.

Att statliga myndigheter, ska lägga stora delar av sin budget, som kommer ur statskassan, på att betala hyror till statliga fastighetsförvaltningsbolag vars intäkter går till – statskassan, är en cirkus av onödiga transaktionskostnader. En rundgång som man gärna kunde plåna ut med ett drag av pennan. Lika märkligt är det, egentligen, när staten skickar över 460 miljoner till Svenska kyrkan och med vändande post inkasserar 150 miljoner från desamma. När Ebba Grön i Staten och Kapitalet sjunger om att ”den ena handen vet precis vad den andra gör” var det inte det här de menade.

Marknadsekonomi är gott, nyttigt och bra på alla sätt, men att staten ska pressa sig själv, eller statligt finansierat verksamhet, på pengar är löjligt. Petar man i ena ändan rasar nämligen något i andra. Det åligger staten enligt lag att finansiera vården av vårt kyrkliga arv, vilket är bra. Det är med andra ord ett åtagande man borde ta på allvar. För visst vore det tråkigt om julmässan i Karlsdal i framtiden hölls på ABF?

Daniel Bergström

Annonser

12 Responses to “Prisa Gud, här kommer skatteåterbäringen?”


 1. 1 Caspian Rehbinder november 10, 2009 kl. 7:27

  Vad du missar när du jämför exempelvis försvaret med kyrkan, är att kyrkan är ett trossamfund, som förvisso inte än är helt skild från staten, men då vi har det uttalade målet med ett sekulariserat Sverige, är det inte mer än rimligt att föreningen – som alla andra föreningar – betalar skatt för sina tillgångar. Om Svenska kyrkan har svårt att få det att gå ihop, kan den förslagsvis sälja ut kyrkor till staten, till privata intressen, till andra trossamfund. Det är inte utan att det finns ett stort intresse för att bibehålla Sveriges kulturarv, men det kanske inte är nödvändigt att just Svenska kyrkan gör det.

  Att, som nu, i högre grad skilja kyrkan från staten, vilket har pågått flera år, ser jag som odelat positivt. Och i det arbetet ligger även ett intresse i att göra samfundet ekonomiskt oberoende av staten, och inte ge Svenska kyrkan positiv särbehandling relativt de andra samfunden i Sverige.

 2. 2 Daniel Bergström november 10, 2009 kl. 9:09

  Nej du missförstår. Att kyrkan är skild från staten är ett fullbordat faktum. Att kyrkan därför ska betala skatt som alla andra är fine by me. Det väsentliga är (1) staten är ålagd enligt lag att vårda kyrkorna, (2) staten har delegerat detta till Svenska kyrkan och (3) de anslag som staten ger Svenska kyrkan för den vårdande verksamheten är beräknade med kyrkans skattefrihet i åtanke. Att avskaffa skattefriheten och inte höja det anslaget för kulturvård är i praktiken att sänka anslaget.

  Däri ligger kopplingen i hur staten försöker pressa sina egna myndigheter på pengar, trots att det ytterst är staten som är ekonomiskt ansvarig för verksamheten. Staten är ekonomiskt ansvarig för Svenska kyrkans byggnader, men inte något annat samfunds byggnader.

 3. 3 Stoller november 10, 2009 kl. 11:21

  Caspian Rehbinder skriver:
  ”Om Svenska kyrkan har svårt att få det att gå ihop, kan den förslagsvis sälja ut kyrkor till staten, till privata intressen, till andra trossamfund”.

  Att komma med ett sådant andefattigt, dumliberalt förslag på en konservativ blogg kan inte gärna vara mer än ett infantilt försök till provokation.

  Eller menar du på allvar att vi skall sälja ut kyrkor till exempelvis scientologer eller omvandla dem till bostäder och diskotek? Vem har i så fall gett dig rätt att rasera vårt kulturarv och förvägra det åt framtida generationer?

  Staten har som herr Bergström skriver skyldighet att vårda våra kyrkor, tycker du det är fel?

 4. 4 Stoller november 10, 2009 kl. 11:23

  Caspian Rehbinder: Tycker du att det var helt OK att talibanerna sprängde de gamla Buddah-statyerna?

 5. 5 Johan J november 10, 2009 kl. 16:32

  Frid till er alla!

  Tack för en bra artikel Daniel!

  Vem menar Rehbinder med ”vi” i meningen ”vi har det uttalade målet med ett sekulariserat Sverige”? Den nuvarande regeringen? Håller Kd med om en sådan beskrivning?

  Jag önskar i varje fall inte mera av sekularisering (=avkristning). Jag arbetar för motsatsen.

 6. 6 essenonvideri november 10, 2009 kl. 18:17

  Instämmer i artikeln. Egentligen berör artikeln två olika samhällsproblem. Den första är naturligvis den tragiska situationen för Kristendom i allmänhet och Svenska kyrkan i synnerhet i detta land. SvK lyckas ju gång efter annan förena det sämsta av två världar.

  Kyrkan skiljdes från staten. Ändå envisas politiker med att styra och ställa i kyrkans göranden och låtanden. Nu tas kyrkan ifrån sin skattesubvention, samtidigt som skyldigheten att underhålla vårt kulturarv består.

  Inte blir det bättre av att SvK i sin iver att behålla de medlemmar som ser kyrkans roll som att vara en blandning av RFSL, SIDA och VPK, har glidit allt längre ifrån sin ursprungliga roll som Kristen kyrka, och därmed också gradvis tappat stödet från sin främsta målgrupp – de kristna.

  Detta gör ju att man blir lite kluven inför denna typ av besparingar. Å ena sidan vill jag absolut att vårt kulturarv bl.a. i form av kyrkolokaler skall bevaras, å andra sidan känns varje krona som går till SvK idag som tämligen dåligt investerade pengar.

  Det andra problemet som berörs är otyget med skyfflandet av Kalle Anka-pengar mellan och inom olika myndigheter. Visst kan jag sympatisera med att viss offentlig verksamhet bättre drivs i provat regi ennligt marknadsmässiga principer, men när politiker och byråkrater skall leka företagare går det allt som oftast fel.

  Den interna debiteringen av t.ex. lokaler (och där är ju kommunerna och skolan det största moraset) brukar sakna all kontakt med verkligheten, utan bygger på konstlade schabloner och nyckeltal. Detta får billig verksamhet att se dyr ut, och tvärtom. Alltså ”sparar” man genom att skära ned poå den billiga verksamheten, varefter snittpriset för den kvarvarande verksamheten ökar, och man tvingas spara mera.

  Pajaser!

 7. 7 Fältmarskalken november 10, 2009 kl. 20:15

  Detta är ett fullständigt felaktigt förslag som icke på det minsta sätt beaktar och värdesätter den Svenska Kyrkans viktiga roll och uppgift.

  För att få slut på detta löjeväckande trams bör istället statskyrkan snarast återupprättas vilket jag itidgare deklarerat:

  http://fieldmarchal.blogspot.com/2009/10/aterinfor-statskyrkan.html

 8. 8 Caspian Rehbinder november 11, 2009 kl. 18:16

  Daniel Bergström, du har helt rätt. Jag bortsåg helt från det faktum att svenska kyrkor enligt lag ska bibehållas, och även andra relevanta vinklar på det hela. Men då min kommentar missförståtts och hackats sönder – inte helt orätfärdigat – vill jag förtydliga mig.

  Till att börja med, Stoller, så är jag inte ute efter att provocera för provocerandets skull. Jag lägger mig kanske an med en något överdriven åsikt, för att få till reflektioner. Att säga att det är ”dumliberalt” att sälja ut kyrkor är en sak. Men motivera det! Jag menar inte att man med nödvändighet ska göra så, men jag anser att man i kritik av ett förslag bör komma med faktiska argument, snarare än att påstå att det är, just, dumliberalt.

  Nu gör du ju det, och pekar på vårt kulturarv som största skälet. Här anser jag personligen dock att vårt kulturarv består i otroligt mycket högre grad av tankar, idéer, värdegrunder, et cetera, än byggnader och monument. Dessa fyller också ett värde, som historiskt arv – det säger jag inte emot. Samtidigt måste man fråga sig: vad tjänar man, och vad kostar det? Var det fel, att riva de gamla trähusen i Gamla stan på senmedeltiden? Eller att göra detsamma i andra delar av Sverige, vid andra tillfällen. Vidare kan man fråga sig: med det minskade intresse vi har i Sverige av att gå i kyrkan; behöver vi 2 600 kyrkor? Behöver alla bevaras, eller kan några överges?

  Häri anser jag att huvudskillnaden mellan Sveriges kyrkor och Buddha-statyerna i Bamiyan, som Stoller liknar med, ligger. Här står inte det kulturella intresset i motsats till ett ekonomiskt eller logistiskt, utan helt enkelt till ett kulturimperialistiskt talibanskt synsätt, som jag inte har mycket till övers för.

  Johan J, till dig kan jag säga att för det första, kanske jag uttryckte mig slarvigt när jag skrev ”vi” på detta forum. Jag anser att sekularisering är av godo, och min uppfattning är att de flesta politiska representanter för svenska folket är av samma åsikt. Följdaktligen skrev jag ”vi”, som en generell term, för Sveriges medborgare i stort. Att förtydliga är dock att sekularisering inte med nödvändighet innebär akristning, av annat än myndigheter och dylikt. Det är inget religionsmotstånd i begreppet.

 9. 9 Michaël Lehman november 12, 2009 kl. 12:22

  Svenska kyrkan är alltså icke skild från staten. Det handlar om en bodelning under bestående äktenskap; ännu lyder Svenska kyrkan under specifik särlagstiftning, ännu är Svenska kyrkan organiserad som en offentlig myndighet, ännu förrättar Svenska kyrkan så kallade kyrkoval, och ännu ställer de politiska partierna upp i dessa (under förment fristående och oberoende så kallade nomineringsgrupper). Svenska kyrkan är alltså icke en kyrka, utan en politiskt korrekt vindflöjel.

  Relationsförändringen mellan staten och kyrkan är dock ingen nödvändig implikator för upphävandet av skattefriheten, ty skattefriheten kom icke med svenska statens ockupation av Uppsala kyrkoprovins, utan skattefriheten föregick ockupationen. Det handlar sålunda om rent fiskala intressen från genansmini… förlåt, finansministerns sida. I tider av avskaffade fastighets- och förmögenhetsskatter vore det emellertid så klart mest rimligt att låta prästlönetillgångarnas skattefrihet bestå.

  Här anser jag personligen dock att vårt kulturarv består i otroligt mycket högre grad av tankar, idéer, värdegrunder, et cetera, än byggnader och monument.

  Dessa tankar, idéer, och värdegrunder finnes ofta symboliserade i äldre byggnader. En medeltida katedral fullständigt dignar under all symbolik, som är menad att förmedla just idéer och värden till människorna. Dagens sekulariserade, obildade och modernistiska svenskar är dock ofta oförmögna att se sådant.

  Samtidigt måste man fråga sig: vad tjänar man, och vad kostar det?

  Kulturarvet är en kulturell fråga, icke en ekonomisk kalkyl.

  Var det fel, att riva de gamla trähusen i Gamla stan på senmedeltiden? Eller att göra detsamma i andra delar av Sverige, vid andra tillfällen.

  Ja.

 10. 10 Stoller november 12, 2009 kl. 13:54

  Caspian och övriga debattörer:

  Några trähus och deras rivning är jag ej bekant med, så är jag heller icke stockholmare (jag antar att det är denna stad ni refererar till). Att hus rivs är en sak. Men att riva mycket gamla hus, är jag generellt emot då de är bärare av vår kultur och historia. De är förutom detta ofta rent estetiskt vida överlägsna allt modernismen kan prestera. Ingen regel utan undantag dock – det finns givetvis gamla byggnader som tillför föga eller intet. Kyrkor tillhör nästan aldrig denna kategori av icke-viktiga äldre byggnader och de har också en religiös dimension. De är tempel helgade åt Gud. Något man borde kunna respektera alldeles oavsett vad man själv tror om Guds existens. Hade du kunnat tänka dig att riva ett par pyramider i Egypten för att göra plats åt ett nytt lyxhotell? – Inte? – Men om det hade funnits lite fler pyramider och besöken till dem därmed var glesare så hade det gått bra?

  Med ”dumlberal” menar jag här ett synsätt där nuet, marknaden och ekonomin är allt. Där historia och kultur kanske inte aktivt bekämpas, men det ignoreras vilket i sig också leder till okunnighet och ytlighet. Materialismen som delas av socialister och liberaler är andefattig och gör i slutändan människan till ett ting. Allt kan inte mätas i kronor och ören.

  Japp, det finns en skillnad mellan talibaner respektive dumliberaler och socialister. De förra strävar mycket riktigt efter kulturimperialism. De senare vill avskaffa (den svenska) kulturen, allternativt inser inte ens att det finns en sådan. Resultatet, om de får hållas, är dock det samma i alla fall: en destruktion av den befintliga kulturen. Allt i framgångens och rättvisans namn!

 11. 11 Stoller november 12, 2009 kl. 14:34

  Essenonvideri:

  Jag håller med dig i allt du skriver och delar ditt förakt för Svenska kyrkan som just kyrka. Men att staten ger pengar till SK för vård av kyrkorna ser jag inte som något problem. Jag antar att pengarna redovisas ordentligt och går till det de är ämnade.

  Mitt förslag är följande: Avskaffa SK som religiöst samfund, som kyrka och behåll endast underhållet av våra kyrkor i en organisation som väl kan fortsätta heta SK. Låt sedan själva den kyrkliga verksamheten delas i två där en del kan fortsätta med att ”[se] kyrkans roll som att vara en blandning av RFSL, SIDA och VPK”, som du så träffande skriver. Den andra delen skulle kunna ha som tydlig kärnverksamhet något så chockerande som kristen tro, seriös liturgi, traditioner, själasörjande och tillbedjan.

 12. 12 Populisten november 13, 2009 kl. 16:42

  Nog för att jag kan sympatisera med artikelns grundtanke, men:

  Pro primo: Det är knappast några medeltida katedraler som riskerar rivning utan vanligen skrytbyggen från runt förra sekelskiftet. Visserligen kan de ju vara vackra byggnader men låt oss inte hemfalla till samma kulturella mörker som UNESCO och tillmäta skogskyrkogården samma status som ”världskulturarv” som pyramiderna vid Gize.

  Pro secundo: Att i dagsläget tala om SvKs vårdande av vårt kulturarv blir ju rent parodiskt. Kulturvård är byggnadsvård till mindre än 1%. När SvK vanvårdar 99% orkar jag inte uppröras av sista procenten heller.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 990,529 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser