Med blicken mot avgrunden

Moderaterna har presenterat en debattbok kallad Med blicken mot framtiden. I detta verk skriver sju stycken moderater om nycklarna till en framgångsrik politik inför och under nästa mandatperiod. En av de sju är MUF-ordföranden Niklas Wykman.

I en intervju i tidningen medborgaren (nr 1 / 2010) kommenterar Wykman själv sitt budskap i boken:

– Vår politik och samhällsanalys behöver bli mer queer och mer normkritisk. Allt för ofta reproducerar vi normer av bara farten och ibland gör vi politik av idéer som inte hör hemma i en frihetslängtande rörelse.

Precis. Den största orsaken till alliansens tillfälliga underläge i opinionen är att moderaterna och alliansen inte är tillräckligt ”queer” och att moderaterna inte med tillräcklig enfas strider mot onda normer om stabila familjer, tvåsamhet, kristenhet och annat hemskt. Tror verkligen ungmoderaterna på detta själva? Kan hända har Wykman kommit fram till detta utanför något könsneutralt regnbågsdagis på Södermalm. För det är knappast ett problem som upplevs ute bland verklighetens folk.

Och på SvDs ledarsida kallas Wykman för en Bohman-moderat.

Tidigare artiklar om det nya MUF:

Dag Elfström

Annonser

15 Responses to “Med blicken mot avgrunden”


 1. 1 Alex Birch februari 13, 2010 kl. 18:25

  Konservatism -> Nyliberalism -> Socialliberalism. Moderaterna är urvattnade liberaler med en generell välfärdspolitik. Att dyrka dem är som att dyrka Satan i kampen mot socialismen i Sverige.

 2. 2 Björn februari 13, 2010 kl. 18:59

  Det är litet motsägelsefullt att skriva att ”ibland gör vi politik av idéer som inte hör hemma i en frihetslängtande rörelse”, efter att just ha bejakat att göra politik av sexualitet och kön.

  Det större problemet är att feministerna äger problemformuleringsprivilegiet just nu, vilket innebär att såväl moderater som andra utformar sin politik med stolliga feministiska idéer som axiomatisk utgångspunkt.

 3. 3 Stoller februari 13, 2010 kl. 21:12

  Du har alldeles rätt Björn. Man kan följa tankeledet ytterligare ett led; de feministiska ideerna har sina rötter i marxismen. Alltså utformar moderater så väl som andra sin politik med marxistiska ideér som axiomatisk utgångspunkt.

 4. 4 Patrik Magnusson februari 13, 2010 kl. 23:18

  Hmm,

  Moderaterna har länge varit på väg mot avgrunden. Nu tycks de stå vid stupet – beredda att ta ett stort kliv framåt.

  Sedan är det väl inte helt rättvist att låta Wykmans åsikter representera moderaternas, eller ens MUFs. För så illa kan det väl ändå inte vara? Eller…

 5. 5 Thomas februari 14, 2010 kl. 1:46

  Vad händer om och när moderaterna frivilligt kliver ned i en ideologisk avgrund kännetecknad av allsköns marxistiska, feministiska och ekofascistiska värderingar och idéer..?

  Kommer en sådan rörelse för de nya moderaterna – en rörelse från höger till vänster på den endimensionella höger-vänsterskalan – att medföra att hela det svenska politiska landskapet blivit än mer vänstervridet..?

  Håller för övrigt hela Sverige på att falla ned i avgrunden rent ideologiskt..?

  Mvh,
  Thomas

 6. 6 Dag Elfström februari 14, 2010 kl. 1:54

  Patrik:

  För så illa kan det väl ändå inte vara? Eller…

  Han skriver ju faktiskt detta i en bok där Schlingman är ansvarig utgivare. Och den handlar om moderata framtidsutmaningar. Men det är klart att de flesta moderater inte håller med, men Wykmans åsikter är tydligen tillräckligt goda för att få sanktioner av partiledningen.

 7. 7 Allianspartisten februari 14, 2010 kl. 9:48

  ”Han skriver ju faktiskt detta i en bok där Schlingman är ansvarig utgivare.”

  Med all respekt Dag men här framför du ett mycket märkligt argument. Detta är en debattbok och då ligger det i sakens natur att olika åsikter kommer fram. Inte påstår väl du att t.ex. SvD’s chefredaktör, i egenskap av ansvarig utgivare också delar de åsikter som t.ex. kamrat Sahlin framför i Brännpunktsartiklar?

  Kritisera gärna Wykman, det gör jag med, men använd då sakargument och snärj inte in dig i denna typ av märkliga resonemang.

 8. 8 Dag Elfström februari 14, 2010 kl. 12:02

  Allianspartisten:

  Jag hävdar inte att Schlingman måste hålla med Wykman. Jag menar att Schlingman är tillräckligt bekväm med Wykmans ståndpunkter för att med partipengar distribuera dem i bokformat.

 9. 9 Allianspartisten februari 14, 2010 kl. 12:38

  Dag,
  Jag tycker att du fortsätter att snärja in dig i ditt resonemang.

  Att ha en öppen debatt kan aldrig vara ett problem, tvärtom är det viktigt att detta debatteras inom Moderaterna, så att alla vi, som är moderater av mer ”klassisikt snitt”, kan bemöta den typ av åsikter som Wykman företräder.

 10. 10 Patrik Magnusson februari 14, 2010 kl. 12:39

  ”Jag menar att Schlingman är tillräckligt bekväm med Wykmans ståndpunkter för att med partipengar distribuera dem i bokformat.”

  Jo. Nu är ju inte heller Schlingmann den vassaste kniven i den moderata kökslådan, men jag förstår vad du menar. I vart fall är det betydligt mindre långsökt att göra kopplingen Schlingmann -Wykman – moderaterna, än det motexempel (Sahlin – SvD) som allianspartisten presenterar.

  Hur är texterna i övrigt i boken? Jag tillåter mig gissa att Wykmans är den mest motbjudande texten, om inte Schlingmann själv bidragit med någon. Finns det någon författare som stakar ut en mera konservativ färdriktning för det anrika partiet, eller går allt i nymoderata hjulspår?

 11. 11 Allianspartisten februari 14, 2010 kl. 13:00

  Patrtik,
  ” I vart fall är det betydligt mindre långsökt att göra kopplingen Schlingmann -Wykman – moderaterna, än det motexempel (Sahlin – SvD) som allianspartisten presenterar.”

  Du missförstår mitt resonemang. Det jag vänder mig emot är att det skulle finnas någon koppling mellan att vara ”ansvarig utgivare” och hålla med om det som skrivs av andra men under den ”ansvarige utgivarens beskydd”. Denna typ av argument, ursäkta mitt klarspråk, håller inte och dessutom, i mitt tycke, helt onödiga, då sakfrågan, som sådan, innehåller allt som behövs som utgångspunkt för debatten.

 12. 12 Patrik Magnusson februari 14, 2010 kl. 13:54

  Allianspartisten: ”Du missförstår mitt resonemang”

  Jo, det är mycket möjligt. Egentligen är jag inte helt säker på att jag helt förstår vari oenigheten mellan dig, mig och Dag består.

  Jag har en känsla av att vi alla är överens om att Wykmans åsikter generellt är dåliga, att moderaternas nuvarande politiska linje (och med den Sclingmann) är på tok för vänstervriden, men också att det finns många kloka och vettiga moderater som gärna såg att deras parti förvaltade sitt konservativa arv bättre.

  Allt övrigt, med debattboken som form och utgivarens roll, är egentligen ett sidospår, men det kanske var just det som var ditt resonemang. I så fall är vi överens.

 13. 13 Stoller februari 14, 2010 kl. 22:22

  Er diskussion får mig att tänka på en sak. Ska man ens vara moderat? Eller ”vara” något annat parti? Vi lever inte i en speciellt konservativ kultur eller i speciellt konservativa tider. Snarare kan man säga om vår tid att ”allt flyter”. Vissa kallar den tid vi lever i för postmodern och hävdar att allt är relativt – de har naturligtvis fel. Men de svenska politiska partierna har onekligen blivit väldigt flytande.

  De borgerliga partierna har lyckats erövra makten tack vare Göran Persson och tack vare att de genomfört en radikal förändring av sitt budskap. Detta för att anpassa sig till ett politiskt klimat som dominerats av motståndaren i nästan ett sekel. Att detta lyckades har möjligen gett upphov till en yrsel som gjort att man på många områden helt tappat bort den ideologiska kompassen. Detta gäller, enligt mitt sätt att se det, främst moderaterna.

  Man kan, oavsett om man håller med om detaljerna i mitt resonemang eller inte, konstatera att partier idag definitivt inte är några statiska enheter.

  För att upprepa min inledande fråga: Är det intellektuellt och ideologiskt hållbart att ”vara” ett parti nu för tiden (exempelvis att ”vara” moderat)? Om det viktiga är borgerliga värderingar och konservatism, bör vi då inte bedömma partierna efter dagsform? Det är väl värderingarna och ideérna som är det viktiga, inte partierna? Vi är väl inte som så många sossar, att vi röstar på Partiet av gammal vana?

  Skribenter på denna blogg har tidigare aviserat att de avser publicera namn på de politiska kandidater de tycker bäst representerar konservativa ideér. Det är inte säkert att alla här håller med om innehållet i en sådan lista men det gör ju det hela än mer intressant och det kan leda till spännande och lärorika diskussioner.

  Man skulle kunna tänka sig en annan diskussion här på bloggen. En diskussion om vilket eller vilka partier som är mest (och minst) konservativa. Kanske skulle skribenterna kunna skriva vad de tycker och motivera detta, sedan kan vi andra kasta oss in med liv och lust.

  Själv har jag röstat på alla borgerliga partier utom C (inte för att jag har något emot partiet) i olika val. Men så har jag heller inte alltid betraktat mig som konservativ. Jag är säker på en sak: jag tycker att ideologi och värderingar är mycket viktigare än partilojalitet, därför faller min röst efter partiernas dagsform så som jag upplever den. Vad tycker ni?

 14. 14 Thomas februari 14, 2010 kl. 23:03

  ”Er diskussion får mig att tänka på en sak. Ska man ens vara moderat? Eller ‘vara’ något annat parti?”

  En spontan tanke om detta, är att det måhända finns ett egenvärde i att svenska väljare registrerade sig för en viss riktning som fallet är i USA. Där är det visserligen så att väljarna i många delstater registrerar sig som partimässigt oberoende, eller för partier som demokrater, republikaner eller något annat parti, men det finns även en annan modell. Det senare handlar om att vissa delstater, som New York, tillåter att folk registrerar sig för en föredragen ideologi i form av liberal, konservativ, och – antar jag – socialist.
  Om vi hade New York-modellen i Sverige, skulle det vara mycket intressant att se om det verkligen var så många som registrerade sig som socialist som man kan tänka sig utifrån hur socialistiskt Sverige trots allt är, och länge, länge har varit.
  Det vore även hyperintressant att se hur många som registrerade sig som konservativa.

  ”… Vi lever inte i en speciellt konservativ kultur eller i speciellt konservativa tider. Snarare kan man säga om vår tid att ”allt flyter”. Vissa kallar den tid vi lever i för postmodern och hävdar att allt är relativt – de har naturligtvis fel. Men de svenska politiska partierna har onekligen blivit väldigt flytande…”

  Ja, gudar skymning. Det är nästan så att jag spänner bågen maximalt, och lite stillsamt framför tanken att mörkrets år 1968 i kombination med postmodernismen har gjort mer för att sänka Västerlandet än nazismen och kommunismen sammantaget.

  ”… De borgerliga partierna har lyckats erövra makten tack vare Göran Persson och tack vare att de genomfört en radikal förändring av sitt budskap. Detta för att anpassa sig till ett politiskt klimat som dominerats av motståndaren i nästan ett sekel. Att detta lyckades har möjligen gett upphov till en yrsel som gjort att man på många områden helt tappat bort den ideologiska kompassen. Detta gäller, enligt mitt sätt att se det, främst moderaterna.
  Man kan, oavsett om man håller med om detaljerna i mitt resonemang eller inte, konstatera att partier idag definitivt inte är några statiska enheter…”

  Ideologisk yrsel och politiska partier framstående som labila enheter… ett frankt språkbruk förvisso, men inte desto mindre ett språkbruk som torde ligga i linje med många faktiska förhållanden.

  ”… Det är väl värderingarna och idéerna som är det viktiga, inte partierna?”

  Jag anser definitivt det, och önskar konservativa ligger i startgroparna redan nu för att bilda ett nytt värde- och socialkonservativt parti till valet 2014, ifall det visar sig att kristdemokraterna inte orkar vara verkligt konservativa.

  ”… Skribenter på denna blogg har tidigare aviserat att de avser publicera namn på de politiska kandidater de tycker bäst representerar konservativa idéer. Det är inte säkert att alla här håller med om innehållet i en sådan lista men det gör ju det hela än mer intressant och det kan leda till spännande och lärorika diskussioner…”

  Ja.

  ”… Man skulle kunna tänka sig en annan diskussion här på bloggen. En diskussion om vilket eller vilka partier som är mest (och minst) konservativa. Kanske skulle skribenterna kunna skriva vad de tycker och motivera detta, sedan kan vi andra kasta oss in med liv och lust…”

  Det borde bli en mycket intressant diskussion.

  ”… Jag är säker på en sak: jag tycker att ideologi och värderingar är mycket viktigare än partilojalitet, därför faller min röst efter partiernas dagsform så som jag upplever den. Vad tycker ni?””

  Jag tycker detsamma, och önskar därför att kristdemokraterna ska vilja, våga och orka bli allt mer värdeorienterade, traditionalistiska, och rent konservativa från nu och in i evigheten. Att hoppas att något annat parti i Alliansen ska göra detsamma, tror jag är feltänkt. Det kommer helt enkelt inte att hända.
  Tyvärr.

  Mvh,
  Thomas

 15. 15 Oskari februari 15, 2010 kl. 8:07

  Att vara ”genusnormkritisk” och queer förespråkare hör väl till det mest normativa som finns inom politiken just nu (”klimatsmart” på plats två efter Köpenhamn och forskningsdebaclet).

  Här, däremot, är några områden där ingen vågar ifrågasätta normer och där det finns noll debatt (jag säger inte att jag är för/emot dessa, men det är exempel på frågor som definitivt är minerad mark på ett sätt som queer inte är idag):

  – nationella kulturella särdrag
  – rätt för färäldrar att undervisa barn hemma av ideologiska/religiösa skäl
  – bidragsfusk
  – abort
  – invandring
  – dödsstraff


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 953,126 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar