Socialliberalismen lever sitt eget liv

>En kortare version har även publicerats i Världen idag 3/3 2010

Män mår bra av att bara umgås med män på mäns vis, därför att män har lättare att förstå varandra än att förstå kvinnor. Kvinnor mår också bra av att bara umgås med kvinnor på kvinnors vis, av precis samma skäl. Vidare blir män både uppmjukade och lär sig att ta hänsyn bättre av att umgås med kvinnor. Kvinnor för sin del blir tryggare samtidigt som de utvecklar sin känsla för hur tillvaron kan göras mera attraktiv av att umgås med män. Det finns ett ordspråk att män bygger hus men kvinnor bygger hem, och det är lika fint som talande.

Tillsammans får män och kvinnor lättare att ta ansvar för sig själva och för andra, av att umgås med det motsatta könet – i synnerhet om det sker under granskande uppsikt av andra kvinnor och män. Män och kvinnor lär sig ett bättre beteende i förhållande till varandra och överhuvudtaget till människors olikheter genom att både uppleva och själva se vad som är ett bra socialt beteende, och var och en växer i detta som människa.

Män och kvinnor är olika. Det är naturligt, det förstärks av sociala mönster, och det är någonting bra. Vi är alla ofullkomliga, ingen människa är perfekt och ingen människa är heller en ö. Men män och kvinnor tillsammans är till för att komplettera varandra, och detta på ett annat sätt än hur män och män har förmåga att komplettera varandra, respektive hur kvinnor och kvinnor kompletterar varandra. Könsmönstren är sålunda en del av civilisationens ordning, lika mycket som naturens. De är bra i så måtto att det ger människan mening i tillvaron, en betryggande förståelse för tillvaron och förmår att attrahera oss av BÅDE mänskliga likheter och olikheter. Allt detta är sådant som samhället borde bejaka.

Men detta är politiskt inkorrekt, och det räcker att formulera saken på detta vis utan att dra några ytterligare slutsatser för att det ska provocera. Att det förhåller sig på det viset är ett av många tydliga exempel på att vi lever i ett alltför utpräglat socialliberalt samhälle. Det vore närmast skrattretande att kalla det populism, men det är inte svårt att få folk att hålla med om sådana här saker.

Därför kan konstateras att det inte längre är politiskt modigt att vara radikal i Sverige, istället är det tvärtom. Och den än mer förskräckande slutsatsen av detta är att demokratins företrädare har hamnat alldeles för långt ifrån det som rätteligen kan kallas ”folkstyre”, när radikalismen lever ett eget liv som tvingar med sig både politiker och journalister, och dessa måste vara tydligt modiga för att våga gå emot normupplösande idéer och tendenser.

Men inget ont som inte har någonting gott med sig, kanske. En fördel med detta är i alla fall att konservativa idéer och värderingar har mycket att bidra med till samhällsdebatten särskilt nu i 2000-talets Sverige. Därför är det också dags för oss konservativt sinnade att bli modigare. Våga stå upp för ordning och reda, och för naturliga gemenskaper och olikheter!

Jakob E:son Söderbaum

23 Responses to “Socialliberalismen lever sitt eget liv”


 1. 1 Thomas mars 4, 2010 kl. 0:39

  Jakob E:son Söderbaum;

  Tack för en intressant och tänkvärd text! Jag har länge vantrivts i Sverige, utan att riktigt kunna sätta fingret på orsaken härtill. Först tyckte jag landet var för socialistiskt, sedan för socialliberalt. Sedan jag började bli alltmer traditionellt orienterad, och intresserad av den konservativa läran, tycker jag mig förstå varför. Det finns ju knappt utrymme för traditionalister och konservativa i vårt avlånga land!

  Vad gäller detta land, tycker jag det verkar som att Sverige rymmer – och domineras – av socialism och socialliberalism. Därutöver finns det som bekant inslag av en alltmer dominant och tämligen motbjudande feminism, samt en alltmer destruktiv ekofascism.

  Jag förstår om folk som har växt upp i hem med flera språk, är välutbildade och självständiga, och kanske stadda vid kassa, ger sig av. Ger sig av från Sverige, och iväg till länder som – om de inte är uttalat konservativa, åtminstone är länder vars folk i stort förstår och accepterar att det finns människor med mer traditionella värderingar, och t o m en kristen-konservativ världsåskådning.

  Dylika förhållningssätt och världsåskådningar verkar många svenskar knappt känna till, än mindre acceptera.

  Mvh,
  Thomas

 2. 2 Michaël Lehman mars 4, 2010 kl. 8:29

  Eh… Va’? Vad har du för belägg för dessa vansinniga påståenden?

 3. 3 Thomas mars 4, 2010 kl. 12:28

  Om det är mig frågorna ställs till ang vansinniga påstånden, skriver jag följande.

  Jag har inga exakta, vetenskapliga belägg för något jag skrev, och försökte därför noga undvika att komma med direkta påståenden, utan mer framföra allmänna upplevelser och sinnesintryck under min levnad. Där till ska naturligtvis tilläggas, att mina intryck av att landet är tämligen dominerat av socialister och vänsterliberaler kommer dels från uppgivenhet, dels från alltför många år i alltför nordliga regioner.
  Ungefär så.

  Om mina begränsade intryck är helt missvisande och icke representativa för riket i dess helhet, och det faktiskt finns ett stort utrymme för annat än socialister och socialliberaler i vårt land, är det ju detta enbart av godo.

  Mvh

 4. 4 Patrik Magnusson mars 4, 2010 kl. 17:20

  Michaël Lehman,

  Det skulle nog underlätta för debatten en smula om du ville precisera vad det är du finner vara ”vansinniga påståenden” och varför. Som det nu är råder ju t.o.m. tvivel om ditt omdöme riktar sig till artikelförfattaren, eller till Thomas, som kommenterar artikeln.

 5. 5 Staffan Andersson mars 4, 2010 kl. 17:51

  Tack och lov kan män och kvinnor umgås i Sverige utan övervakare. Jag hoppas du inte riktigt menar vad du säger Jakob.

  Det är riktigt att man inte behöver misstänkliggöra det faktum att det finns mans- och kvinnoroller, utan att det är något mycket naturligt. Däremot finns ju också skillnader inom könen vilka inte behöver vara mindre naturliga. I denna fråga är jag just i egenskap av konservativ helt ”liberal”, respekten för individen kommer i första sätet. Tyvärr framkommer det perspektivet sällan i dina betraktelser om kön.

  Att kvinnor skulle få större insikt i hur det är att umgås med män genom att umgås med kvinnor förefaller också en smula gåtfullt. Denna insikt får de väl framför allt genom att umgås med just män. Detta gäller förstås också män i förhållande till kvinnor. Sedan är det en annan sak att kvinnor och män talar annorlunda om det andra könet när de talar med andra av samma kön och detta kan också ha en viktig social funktion. Om denna funktion är i huvudsak god kan förstås diskuteras.

 6. 6 Allianspartisten mars 4, 2010 kl. 22:10

  Ska jag vara riktigt ärlig har jag svårt att se den direkta och stringenta kopplingen mellan könsroller och socialliberalism. Måhanda beror detta på min bristande ideologiska skolning men för mig har socialliberalism mer att göra med att det finns en stat som träder in, för att ge alla lika utgångsmöjligheter och rättigheter, när marknaden misslyckas med detta.

 7. 7 Söderbaum mars 5, 2010 kl. 14:37

  Staffan Andersson: ”Tack och lov kan män och kvinnor umgås i Sverige utan övervakare. Jag hoppas du inte riktigt menar vad du säger Jakob.”

  Det jag menar är att män och kvinnor lär sig ett bättre beteende i förhållande till varandra också genom att både uppleva och själva se vad som är ett bra socialt beteende, och att var och en i detta växer som människa.

  Allianspartisten: ”Ska jag vara riktigt ärlig har jag svårt att se den direkta och stringenta kopplingen mellan könsroller och socialliberalism.”

  Precis som du skriver har prefixet ”social-” inom politiken i regel betydelsen att det finns en intervenerande statsmakt. Så även vad gäller socialkonservatismen, som jag själv bekänner mig till. Men begreppet socialliberalism används här i betydelsen normupplösande i samhället uppifrån och ner.

 8. 8 Allianspartisten mars 5, 2010 kl. 16:56

  Söderbaum,
  Ok, då förstår jag ditt resonemang.

  Dock, du skriver:

  ”Att det förhåller sig på det viset är ett av många tydliga exempel på att vi lever i ett alltför utpräglat socialliberalt samhälle.”

  Jag vill nog mena att den störste ”boven” i sammanhanget inte är socialliberalismen utan socialismen, som i vårt land genom sina företrädare socialdemokraterna under ett långt maktinnehav målmedvetet brutit ned grundläggande samhällsnormer. Att det kan finnas en och annan ”socialliberal” som i delar medverkat är en annan sak.

  Lite paradoxalt i sammanhanget är att socialliberalismen historiskt sett främst företrätts av Folkpartiet, ett parti som också innefattat de frisinnade som väl knappast kan anklagas för normupplösning utan som snarare i vissa lägen ägnat sig åt ”moraliskt pekpinneri”.

 9. 9 Staffan Andersson mars 5, 2010 kl. 18:14

  Jakob Söderbaum:
  Bra med besked men jag vill påminna om vad du faktiskt skriver: ”Tillsammans får män och kvinnor lättare att ta ansvar för sig själva och för andra, av att umgås med det motsatta könet – i synnerhet om det sker under granskande uppsikt av andra kvinnor och män. ”

  Om du inte menar vad du skrivit bör du ändra det.

 10. 10 Monica mars 5, 2010 kl. 19:12

  Hej Jakob!

  Jag håller med om en hel del,tex att män och kvinnor faktiskt är olika och kompletterar varandra, men reagerar inför följande:

  ”Vidare blir män både uppmjukade och lär sig att ta hänsyn bättre av att umgås med kvinnor. Kvinnor för sin del blir tryggare samtidigt som de utvecklar sin känsla för hur tillvaron kan göras mera attraktiv av att umgås med män.”

  Jag förstår att det är en generalisering, jag tror också att män blir ”uppmjukade” av att umgås med kvinnor (generellt), men menar du verkligen att män generellt visar mindre hänsyn är kvinnor (men lär sig ta hänsyn av kvinnor)?
  Och är kvinnor (generellt) otrygga?
  Det där med att hur ”tillvaron kan göras mer attraktiv” förstår jag faktiskt inte alls. Skulle kvinnor ha en mer negativ syn på tillvaron än män (generellt)?

  Just dessa iakttagelser här ovan tror jag personligen har mer att göra med personlighet eller karaktär. Olika individer är olika trygga, tex, eller har mer eller mindre attraktiv syn på tillvaron.
  Jag har tex träffat otaliga män som är otrygga och lika många kvinnor som är trygga.

  Primärt har det inte att göra med olika könsmönster.

 11. 11 Michaël Lehman mars 6, 2010 kl. 13:04

  Patrik Magnusson,

  Min kommentar avser självklart artikeln och är därmed riktad till artikelförfattarens. I valet mellan att citera så gott som hela artikeln och att icke citera alls utan låta läsarna tänka själva, valde jag det senare, emedan artikeln ju redan står där, så det vore bara onödigt av mig att reproducera den.

  Artikeln består av lika delar icke generaliserbara personliga åsikter (»Kvinnor för sin del blir tryggare samtidigt som de utvecklar sin känsla för hur tillvaron kan göras mera attraktiv av att umgås med män.») , innehållslösa truismer (»Män och kvinnor är olika.»), och viktoriansk moralism (»[…] – i synnerhet om det sker under granskande uppsikt av andra kvinnor och män.»). Dessutom är den infantilt skriven med en beklagansvärt dålig stilistik.

 12. 12 maria mars 6, 2010 kl. 20:45

  Mest obegripligt är väl i alla fall påståendet att kvinnor ”utvecklar sin känsla för hur tillvaron kan göras mera attraktiv av att umgås med män.”. Snömos.

 13. 13 Söderbaum mars 7, 2010 kl. 21:20

  Allianspartisten: ”Jag vill nog mena att den störste ”boven” i sammanhanget inte är socialliberalismen utan socialismen, som i vårt land genom sina företrädare socialdemokraterna under ett långt maktinnehav målmedvetet brutit ned grundläggande samhällsnormer.”

  Jodå, jag har också skrivit en bok om detta som heter Betongväldet (Empron, 2007). Men samtidigt som sossarna har gjort det har de släppt fram den statsbejakande normupplösande sidan av liberalismen – eftersom den hjälpt till att bryta ner kort och gott allt det som konservativa vill bevara. Och faktum är att socialdemokratins tid är över, det stora problemet idag är socialliberalismen, samt att sossarna finns kvar och hotar med en vagt rödare form av socialliberalism än Alliansen.

  Staffan Andersson: ”Om du inte menar vad du skrivit bör du ändra det.”

  Texten justerades i samband med mitt svar till dig, med ånämnda tillägg. Jag tycker inte det finns något utrymme för missförstånd nu?

  Monica: ”menar du verkligen att män generellt visar mindre hänsyn är kvinnor (men lär sig ta hänsyn av kvinnor)?”

  Min uppfattning är att män generellt sett är mer egoistiska än kvinnor, hårdare i sin viljekraft, mer konfrontativa och okänsligare för vad andra tycker om vad de gör. Samt att de blir försiktigare i dessa avseenden ju mer de påverkas av kvinnor.

  ”Och är kvinnor (generellt) otrygga?”

  Nej, men även s.k. farliga män har en tydlig förmåga att få kvinnor att känna sig tryggare tillsammans med dem.

  ”Det där med att hur ”tillvaron kan göras mer attraktiv” förstår jag faktiskt inte alls. Skulle kvinnor ha en mer negativ syn på tillvaron än män (generellt)?”

  Kvinnor har en mycket mer utvecklad känsla för att världen behöver göras vackrare och gemytligare, och de har en större förmåga att lyckas med detta på ett sätt som uppskattas av både kvinnor och män, än vad männen har.

 14. 14 Allianspartisten mars 7, 2010 kl. 21:47

  ”Och faktum är att socialdemokratins tid är över, det stora problemet idag är socialliberalismen, samt att sossarna finns kvar och hotar med en vagt rödare form av socialliberalism än Alliansen.”

  Visst är socialdemokraternas tid som statsbärande parti dessbättre över. Detta har man insett och för att kompensera har man tagit betydligt dunklare och otäcka krafter under sina vingar. Genom frieriet med kommunistpartiet har man slagit in på en väg som dessvärre inte är någon ”vagt rödare form av socialliberalism” utan något mycket värre.

  I den just nu aktuella debatten om hushållsnära tjänster räckte det med att kamraten Ohly ”morrade” och direkt sågades de fritänkande socialdemokrater, som kommit till klarsyn, längs knäna. Både kamraten Sahlin och kamraten Östros ställde följsamt in sig efter kamrat Ohlys linje. Det hela gränsar till ren ynkedom.

  Striden mot socialismen är definitivt inte över och här anser jag nog fortsatt att det är denna kamp som måste ha huvudfokus och detta i synnerhet då vårt land riskerar att få kommunister och antidemkrater i regeringen.

 15. 15 Monica mars 7, 2010 kl. 21:58

  Jakob, jag uppfattar det som att du motsäger dig själv lite.

  I inlägget säger du att kvinnor blir tryggare av att umgås med män (generellt).

  Nu förnekar du det och nämner något om ”farliga män”. Jag förstår inte var de kom in i sammanhanget. Du skrev väl om män i generella ordalag?

  Jag missuppfattade också det du menade med att göra tillvaron mer attraktiv (du kanske borde fundera lite på ditt ordval, men jag kan förstå att inlägget då skulle blivit för långt).

  Det är kanske en generalisering som det ligger något i. Men du kopplar ihop den med ”att umgås med män”, som om ett villkor för att det skulle ske; att göra tillvaron mer attraktiv, är att det sker genom att umgås med män. Jag förstår inte riktigt den logiken.
  Förmågan finns väl där redan, oavsett om kvinnor umgås med män eller inte. Däremot kan förmågan uppskattas av båda könen, med det är ju en helt annan sak.

  Vad det gäller mäns egoism så känner jag inte igen mig alls. Jag upplever inte män som generellt mer egoistiska. Skulle tro att kvinnor är lika egoistiska, men möjligen yttrar det sig på ett annorlunda sätt.

 16. 16 Thomas mars 7, 2010 kl. 23:31

  Monica m fl;

  ”… Vad det gäller mäns egoism så känner jag inte igen mig alls. Jag upplever inte män som generellt mer egoistiska. Skulle tro att kvinnor är lika egoistiska, men möjligen yttrar det sig på ett annorlunda sätt.”

  Det är även min ståndpunkt. Tidigare betraktade jag kvinnor som någonting nästan överjordiskt väsensljuvt, för att inte säga änglalikt. Idag anser jag att kvinnor – på gruppnivå – visserligen är mycket mer socialt smidiga än vi karlslokar, men knappast så mycket ädlare i en djupare bemärkelse.

  Tyvärr.

  Mvh,
  Thomas

 17. 17 G.G.M. mars 8, 2010 kl. 7:40

  Thomas, vi är alla bara människor. Det är bra att du har insett det.

 18. 18 G.G.M. mars 8, 2010 kl. 7:55

  Monica och Maria,

  det där konstiga påståendet har jag inte heller förstått.

 19. 19 G.G.M. mars 8, 2010 kl. 7:57

  PS: Kanske har skribenten umgåtts med mycket grova kvinnor och extremt estetiska, milda och omtänksamma män. 😉

 20. 20 G.G.M. mars 8, 2010 kl. 8:10

  Nej, nu förstår verkligen ingenting.

  Först skriver Jakob att kvinnor ”utvecklar sin känsla för hur tillvaron kan göras mera attraktiv” genom att umgås med män. Detta låter som om det är män som lär kvinnor hur man gör det, och kvinnor lär sig det genom att umgås med män (männen vet först, och kvinnorna lär sig av dem).

  Men sedan förklarar han att:

  ”Kvinnor har en mycket mer utvecklad känsla för att världen behöver göras vackrare och gemytligare, och de har en större förmåga att lyckas med detta på ett sätt som uppskattas av både kvinnor och män, än vad männen har.”

  Detta låter som en motsägelse.

  PS: Jag skrev mitt förra P.S. innan jag läste Jakobs förklaring, och det var bara lite ironiskt menat.

 21. 21 G.G.M. mars 8, 2010 kl. 8:44

  Fint inlägg, förresten! Tack. 🙂

  Av att umgås med män har jag lärt mig att vara lite beslutsammare, modigare och mer handlingsinriktad. Annars skulle jag tveka för mycket och vara lite för känslig och lättskrämd. Jag har också lärt mig att jag inte borde älta så micket mina sorger, problem och bekymmer. Det är mycket bättre att reagera och försöka att lösa sina problem. Kanske lyckas man inte alltid med det, men åtminstone har man varit upptagen och inte hunnit känna sig lika ledsen, maktlös och deprimerad.

  Jag hoppas att jag också har lär männen i mitt liv (min man, min far och mina vänner och kusiner) någonting. Det vore också trevligt att få en son en vacker dag! 🙂

  Hälsningar,
  G.

 22. 22 Thomas mars 8, 2010 kl. 17:37

  G.G.M.;

  ”… Av att umgås med män har jag lärt mig att vara lite beslutsammare, modigare och mer handlingsinriktad. Annars skulle jag tveka för mycket och vara lite för känslig och lättskrämd. Jag har också lärt mig att jag inte borde älta så mycket mina sorger, problem och bekymmer. Det är mycket bättre att reagera och försöka att lösa sina problem. Kanske lyckas man inte alltid med det, men åtminstone har man varit upptagen och inte hunnit känna sig lika ledsen, maktlös och deprimerad…”

  Kul att vi män kan bidra med stöd och hjälp ni kvinnor uppskattar! 🙂

  ”… Jag hoppas att jag också har lär männen i mitt liv (min man, min far och mina vänner och kusiner) någonting…”

  Det är jag övertygad om att du gör!

  ”… Det vore också trevligt att få en son en vacker dag!”

  Denna ev son får i bästa fall en mor som är beslutsam, modig handlingsinriktad, och duktig på problemlösning… 😉

  Dessutom kanske denna moder, trots sin att hon blott är en människa, ändock uppvisar en hel del änglalika egenskaper. 🙂

  Mvh,
  Thomas

 23. 23 G.G.M. mars 14, 2010 kl. 8:56

  Thomas, stort tack för dina vänliga ord, som gladde mig mycket! 🙂


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 980,044 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser