Sagittarius om… Europa (II)

SAGITTARIUS | Gunnar Unger, således. Temat för veckans text är Europa. Ett ämne som den trogne läsaren känner igen från årets andra upplaga av Sagittarius, publicerad den 20 januari. Då Europafrågan låg Gunnar Unger varmt om hjärtat tyckte vi det var motiverat med ännu en text på ämnet.

Texten är publicerad på Svenska Dagbladets ledarsida någon gång i början av 60-talet och sedan återgiven i boken Onkel H:s Hädelser (Cavefors, 1964).

Läs gärna fler texter av Gunnar Unger i vår Sagittarius-sektion. Om Du gillar de texter av Gunnar Unger vi tillgängliggjort så kan Du med fördel bli ett ”fan” av Gunnar Unger på facebook (länk).

—–

Något om Europa

– Och låt oss nu tala om Europa, sade onkel H.

– Europa, svarade jag tveksamt.

– Ja, just Europa, återtog onkel H. Låt oss vidga våra vyer, min gosse!

– Ämnet verkar en aning omfattande, sade jag. Men med kännedom om onkels bornerade betraktelsesätt misstänker jag att de vidgade vyerna i själva verket kommer att inskränka sig till frågan om vårt medlemskap i stormarknaden.

– Just det! Utropade onkel H. belåtet. Man måste koncentrera sig på den väsentligaste aspekten av ämnet. Ibland är du inte så dum som du ser ut.

– Denna viktiga fråga får inte politiseras, uttalade jag högtidligt.

– Och varför inte? gnisslade den gruvlige gamlingen. Ibland är du t.o.m. dummare än du ser ut. Ibland talare du så att man kunde tro att du vore medlem av regeringen, ledare för centerpartiet eller storbankschef.

– Tyst för tusen, onkel! Smäda gärna regeringen och Hedlund, men tänk på våra annonsörer!

– Tvärtom! Det är era annonsörer som ska tänka på oss, på läsekretsen, på Sveriges folk! Låt vara att de anser det oklokt att ta en ståndpunkt, som skulle kunna framställas som partipolitiskt motiverad – fast jag för min del betraktar detta som skuggrädsla – de kan väl åtminstone ha så mycket ruter i sig att de öppet och klart deklarerar sin rent ekonomiskt motiverade ståndpunkt! De behöver väl inte vara mera buskablyga än Mauritz Bonow i Vi? De kan väl, liksom han, offentligt fastslå vad alla vårt näringslivs främsta experter är ense om.

– Nämligen vadå?

– Jo, för det första: stannar vi utanför stormarknaden avstannar också vårt ekonomiska framåtskridande. För det andra: vi kan inte finna ersättning för den exportmarknad vi förlorar i Västeuropa genom att i stället exportera till utvecklingsländerna, bland annat därför att vi inte har möjlighet att ge dem de långfristiga krediter de behöver. Vad Geijer föreslår därvidlag, är ju ingenting annat än att vi ska förskottera vad de köper hos oss, alltså rena Ebberöds bank! För det tredje: vi kan inte heller lägga om hela vår utrikeshandel på östblocket, inte bara därför att det skulle vara ekonomiskt och kvalitetsmässigt ofördelaktigt utan också och framför allt därför att det skulle medföra ett ekonomiskt beroende, som i sin tur medför ett politiskt beroende. Vår neutralitet skulle därigenom utsättas för mycket större risker än genom samarbete med Västeuropas demokratier!

– Sch! Nu är ju onkel inne på den politiska aspekt, som skulle hållas utanför!

– Nåja, det säger ju i alla fall sig självt vad ett ekonomiskt beroende av östblocket skulle innebära. För det fjärde och sista: en associering av den typ regeringen och Hedlund tycks vurma för skulle av allt att döma betyda att vi fick acceptera samma inskränkningar i vår suveränitet som vid ett medlemskap, utan att i gengäld erhålla något medinflytande. Varför nöjer sig näringslivets spetsar med att framlägga dessa synpunkter och de utredningar som ligger till grund för dem inför regeringen? Varför inte lägga fram dem inför allt folket? Varför inte sätta i gång med en stor upplysningskampanj på bredaste tänkbara bas, och klart och koncist och sakligt tala om för varje samhällsgrupp, för varje grupp av näringsidkare de ekonomiska konsekvenserna av den politik regeringen förordar!

– Därför, sade jag statsmannamässigt, att som hr Erlander så vist uttalat en svartmålning och en splittring skulle försvaga vår förhandlingsposition!

– Det ska han säga! Rasade den oredlige åldringen. Åt fanders med Erlander! Efter att först i femton års tid ha nonchalerat och vanskött Europafrågan får han till sist en alldeles oförtjänt chans att uppträda som statsman och skapa nationell enighet om förhandlingarna i syfte att utröna villkoren för vår anslutning till Europamarknaden. Och vad gör han? Jo, han svartmålar läget genom att dekretera att vår neutralitet är oförenlig med Romavtalet. Och varför? Jo, därför att han fruktar att ”omvärlden” tycker det. Det är alltså ”omvärlden”, närmare bestämt Ryssland, som ska tillåtas avgöra vad som är förenligt med vår neutralitet eller inte!

– Onkel ska då också alltid överdriva så våldsamt.

– Jag överdriver inte ett dugg! Vem har bett Undén, Sträng och Erlander att hoppa upp och säga att vår neutralitet är oförenlig med Romavtalet? Det ges bara ett officiellt svar på den frågan. Man vill förekomma missförstånd i ”omvärlden”! Undra på att en sådan politik skapar splittring, när vi står inför ett av de viktigaste avgörandena i vår historia! Och så har hr excellenser mage att skylla på oppositionen och på ”prässen”! Det är regeringen, som har svartmålat läget, det är regeringen, som därigenom skapat splittring i landet och det är regeringen som på detta sätt inte bara försvagat utan direkt underminerat vår förhandlingsposition. Det är just ett snyggt sätt att öppna förhandlingar detta, att låsa sin position innan förhandlingarna ens börjat! Internationalisterna av igår har blivit isolationisterna av i dag!

– Det finns en värld utanför Västunionen, citerade jag.

– Du låter som en socialdemokratisk landsortstidning, väste den gamle ormen med skrämmande skarpsynthet. Men ska vi inte i första hand söka få ett samarbete till stånd med de folk som står oss närmast?

– Konservativa, katoliker och kapitalister! Citerade jag vidare. Jag förstår mycket väl att onkel båda i fråga om ålder och visdom anser sig stå närmast Adenauer och de Gaulle.

– Det skäms jag i så fall inte för! Med du har rätt i att det är där skon klämmer. Pratet om neutralitet är bara svepskäl. Det är sin egen maktställning herrarna är oroliga för!

– Onkel förvirrar sig!

– Och kan det förvåna dig, din sopprot, din sakramentskade sillmjölke? Det är för mig inte bara eller ens huvudsakligen en ekonomisk-politisk fråga, det är moralisk-emotionell fråga. Vi har inte råd men ännu mindre rätt att ställa oss utanför förverkligande av den europeiska gemenskap som är en förutsättning för den västerländska civilisationens bestånd.

– Den västerländske reaktionens bestånd, menar onkel, inföll jag försmädligt.

– Fårskalle! gormade geronten. Det är ju samma sak.

Sagittarius

Redaktionen

1 Response to “Sagittarius om… Europa (II)”


  1. 1 Erik P. mars 22, 2010 kl. 12:41

    Att europafrågan är viktig tror jag de flesta knökar och knökor är överens om. Frågan är bara om dagens EU tjänar denna gemenskap, eller bara har blivit ett byråkratisk gigant som endast tjänar de politiker som styr det?


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Informationsportalen Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

  • 1 044 384 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar