Hägglund vill straffa brottslingar

Brottslingar i sin rätta miljö

Aldrig blir insikten om vilket upp och nedvänt radikalt och flummigt samhälle vi lever i så tydligt när självklarheter uttrycks som vore de brandfacklor i debatten, och vad värre är – dessutom uppfattas som sådana.

Kd-ledaren Göran Hägglund har tidigare vid ett par tillfällen, t.ex. när det gäller kultureliten och feminismen, tagit på sig rollen som den som säger det där som de flesta innerst inne håller för självklart, men som faktiskt är närmast tabu i den svenska politiska offentligheten. Nu har han givit sig in i frågan om brott och straff.

Hägglund menar att borgerligheten lämnat walk over till flumvänstern i den grundläggande ideologiska debatten kring brott och straff, och att vi kommit att förlora insikten om vilken stor betydelse straffet har, inte bara instrumentellt, utan som signalsystem, och som upprättelse både för offer och för förövare.

Han menar vidare att synen att straff bör utkrävas för överträdelser har en tydlig koppling till uppfattningen om människan som en moralisk varelse, förmögen att fatta egna beslut, och därmed också som ansvarig för sina handlingar. För vänstern som ser människan som blott och enbart ett viljelöst offer för samhälleliga strukturer, och således inte som ansvarig för sina gärningar, blir straffet meningslöst. För högern borde det inte vara det.

Hägglund har alldeles rätt. Än en gång har han lyckats sätta fingret på någonting viktigt, någonting som borde vara självklart, som tidigare var självklart åtminstone inom borgerligheten, och för inte så länge sedan i samhället i stort, men som nu är så ifrågasatt att Hägglund sannolikt kommer att utlösa ännu ett ramaskri hos det radikala etablissemanget bara genom att yttra det. Hatten av för Hägglund!

Patrik Magnusson

14 Responses to “Hägglund vill straffa brottslingar”


 1. 1 Allianspartisten april 1, 2010 kl. 15:05

  Lyssnade i bilen radionnyheterna (…var nog någon lokalradiostation) där det berättades om en liga som ägnt sig åt bedrägerier. Bland annat hade två förståndshandikappade lurtats på både pengar och teckande av mobilabonnemang. Vidare hade en äldre kvinna lurats på 100 000 kronor för en utlovad husreparation som aldrig genomfördes. Ytterligare en rad bedrägerier av samma typ hade genomförts.

  Nu hade rättegång ägt rum och radioreportern meddelade att de skyldiga nu dömts till HÅRDA STRAFF. Min instinktiva tanke var att kanske det ändå finns någon rättvisa men innan jag tänkt denna tanke färdigt höll jag på att köra av vägen av upprördhet. De HÅRDA STRAFFEN för att ha lurat utsatta människor var 4 MÅNADERS FÄNGELSE för de båda huvudmännen, medan andra fått kortare fängelsetraff och en av förrövarna drabbats av det HÅRDA STRAFFET skyddstillsyn. Man tror inte det är sant…

  I min, förmodligen stockkonservativa och reaktionära föreställningsvärld, hade jag, min arma mörkerman, inte tyckt att ett 10-dubbelt straff, 4 års fängelse, varit särskilt anmärkningsvärt för avskyvärd brottslighet som denna där utsatta utnyttjas.

 2. 2 Mattias april 1, 2010 kl. 16:58

  Hatten av som sagt!
  Nu får man hoppas att hans kristdemokratiska vänner anammar hans så ofta kloka budskap, om det ska bli någon effekt av det hela.

 3. 3 Cavatus april 1, 2010 kl. 18:02

  Godmorgon, Hägglund! Sent ska syndaren vakna. Det här har vi velat ha hela tiden, ända sedan Alliansen tillträdde makten, och nu, fem i tolv, vaknar han upp och inser sakernas tillstånd. Nä, gör om, gör rätt.

  http://www.aktualia.wordpress.com

 4. 4 Fältmarskalken april 1, 2010 kl. 19:12

  Såväl nuvarande straffskalar som den kallade kriminalvården utgör ingenting annat en ett hån mot alla de som utsätts för brottslingars illgärningar.

  För gröve brottslighet såsom mord, grövre narkotikabrott (…vilket icke är att anse såsom något annat än mord) samt spioneri bör livstids fängelse utan möjlighet till benådning ofördröjligen införas. Den som begått denna typ av illgärningar måste sona detta livslångt och har ingen som helst rättighet att återinträda i samhället.

  För andra brott såsom grova rån bör icke straffskalan understiga 25 års fängelse. Vid återfall bör livstids fängelse utan benådning utdömas då samhället icke kan taga risken att ytterligare illgärningar begås.

  Misshandel bör också bestraffas hårt och vid återfall måste straffet bli dubbelt.

  Stölder är också ett brott som idag hanteras allt för milt. Första resans stöld borde åtminstone ge 5 års fängelse för att fördubblas vid återfall.

  Vidare måste diciplinen på fängelserna stärkas väsentligt. Fängelser skall icke vara några viloanstalter utan inrättningar där brottslingar skall tuktas och sona sina brott. Detta är även väsentligt såsom ett tecken på respekt för de som utsatts för brottslingarnas illgärningar.

 5. 5 Patrik Magnusson april 1, 2010 kl. 20:47

  ”Sent ska syndaren vakna”

  Jo, det går ju inte komma ifrån att det ligger något i det, men jag väljer att för en gångs skull vara lite givmild i mina bedömningar och säger istället: bättre sent än aldrig.

 6. 6 Patrik Magnusson april 1, 2010 kl. 21:02

  ”Vidare måste diciplinen på fängelserna stärkas väsentligt.”

  Själv är jag förespråkare av ett system på fängelserna där disciplinen förvisso är strikt, men där den intagne har möjlighet att arbeta sig upp till olika förmåner.

  Min tanke är att brottslingen börjar sin fängelsevistelse utan praktiskt taget några rättigheter alls, annat än en cell, vatten och bröd. Genom att sköta arbete, studier och vård, och genom att uppföra sig väl mot andra fångar och mot personal kan man gradvis förtjäna vissa förmåner, såsom bättre mat, säng, läsning o.s.v. Missköter man sig dras förmåner in.

  Jag tror inte man skall överskatta effekten av längre straff generellt, men vissa brott, särskilt våldsbrott, straffas på tok för milt. För de allra grövsta brotten bör straffet vara livstid, utan möjlighet till tidsomvandling.

 7. 7 Fältmarskalken april 1, 2010 kl. 21:28

  Herr Magnussons tanke om att straffet påbörjas med vatten och bröd och utan rättigheter är intressant och borde prövas. Uppför sig fången kan man visst tänka sig några förmåner.

  Däremot är jag icke enig med herr Magnusson vad avser ”Jag tror inte man skall överskatta effekten av längre straff generellt”. Vad det främst är frågan om är att skydda vårt samhälle och det grundar sig på att det icke går att lita på någon som begått brottsliga illgärningar. Hålles missdådaren inlåst begås inga nya illgärningar, svårare än så är det icke.

  Samhället kan icke tillåta sig att släppa ut vålds- och illgärningsmän om det föreligger minsta risk för återfall. Här är nuvarande ordning helt exempellös och torde kosta ett antal liv varje år och ett stort lidande för många människor. Den som begått svåra brott har förverkat sitt medborgerliga förtroende och kan icke förvänta sig några rättigheter. Skyddet av allmänheten måste alltid gå först.

  Vidare, vad gäller förbrytare som icke uppnått straffmyndighetsåldern, bör särskilda uppfostringsanstalter inrättas där dessa slynglar kan läras att veta hut och att icke vidare missfreda sina medmänniskor.

 8. 8 Dag Elfström april 2, 2010 kl. 13:31

  Tycker dock kristdemokraternas trovärdighet i de här frågorna fortfarande är rätt låg. I vart fall så länge Peter Althin sitter i partistyrelsen och betraktas som någon form av rättspolitisk guru i partiet.

  För övrigt tycker jag alla bör lyssna på studio ett-reportaget om kriminalpolitiken, där KDU lyfts fram som den klarast lysande stjärnan på den kriminalpolitiska himlakroppen. Lyssna här.

 9. 9 Fältmarskalken april 2, 2010 kl. 13:43

  Herr Elfström,
  Det är i sanning anmärkningsvärt att advokaten Althin sitter i den kristdemokratiska partistyrelsen. Denne advokat, som är vederstygglig republikan och till och med ordförande för vårt lands republikanska samhällsomstörtare, länder icke kristdemokraterna någon heder och skadar allvarligt trovärdigheten för partiet.

  Att advokaten lyftes fram som en ”guru” i partiet gör en röst på detta parti fullständigt utesluten.

 10. 10 Patrik Magnusson april 2, 2010 kl. 14:04

  Fältmarskalken:

  Det är möjligt att vi inte helt är på samma linje vad avser straffens längd, men man skall nog inte överdriva skillnaden. Jag har principiellt inget mot längre straff (tvärtom ser jag långa straff som moraliskt fördelaktigt), och i vissa fall förespråkar jag också en sådan lösning.

  Det jag vill akta mig för är däremot en övertro på att hårdare straff löser alla problem. Det är ett instrument bland många som vi bör vara beredda att använda, men bara där det verkligen ger effekt, och i kombination med andra åtgärder som fler poliser, bättre befogenheter och arbetsmetoder för polisen, och bättre övervakning av frisläppta fångar och misstänkta brottslingar.

  Jag är själv en varm förespråkare av filosofin att en inlåst brottsling har den överlägsna fördelen att den inte kan begå nya brott, men det finns ett antal faktorer att väga samman, såsom återfallsrisk, brottets art, kostnaden för fängsligt förvar, möjligheten till rehabilitering, som gör att längre inlåsning inte alltid är bästa lösningen.

  Jag tycker att längre straff främst bör användas när det handlar om våldsbrottslingar, som mördare, misshandlare, våldtäktsmän och rånare, och för återfallsförbrytare.

  Dag: Peter Althin är av många skäl en högst olämplig representant för Kd, men jag hoppas att Hägglunds utspel är en signal att hans inlytande i dess frågor är på nedåtgående, och KDU:s på uppåtgående.

 11. 11 Fältmarskalken april 2, 2010 kl. 16:50

  Herr Magnusson,
  ”Jag är själv en varm förespråkare av filosofin att en inlåst brottsling har den överlägsna fördelen att den inte kan begå nya brott, men det finns ett antal faktorer att väga samman, såsom återfallsrisk, brottets art, kostnaden för fängsligt förvar, möjligheten till rehabilitering, som gör att längre inlåsning inte alltid är bästa lösningen.”

  Det jag menar är att ingen avvägning kan göras som säger att grova missdådare icke kommer att återfalla. Finns det så en risk på miljonen så är detta en för hög risk i förhållande til de människoliv som kan släckas av frisläppta mördare.

  Det samhälle som skall värna om den enskildes liv och egendom är skyldigt att hålla grova illgärningsmän bakom lås och bom om inte annat i ett rent skyddssyfte. Utifrån detta väger bedömning av återfallsrisk, rehabilitering och kostnad mycket lätt. Utifrån min fasta övertygelse kan nämnda faktorer aldrig motivera att en mördare, ”knarkkung”, spion eller våldtäktsman någonsin återfår friheten.

  Vidare, såsom herr Magnusson är inne på, är det också viktigt att återfallsförbrytare, av vad slag det vara må, straffas allt hårdare för var brott de begår.

  Det finns en skillnad mellan rätt och fel och det finns en skillnad mellan ditt och mitt. Dessa självklara grundprinciper har i långeliga tider brutits ned av socialister understödda av kommunister, en röde satans egna lakejer.

 12. 12 King Arthur april 6, 2010 kl. 11:51

  Intressant att samtliga skribenter bakom Tradition och Fason inte ens nämner det brutala mordet på den gamla kvinnan i Landskrona. De är nog mest oroliga för att det ska leda till att svenskar röstar på SD eller kanske börjar gå mot renodlat värdekonservativa värderingar.

  Är det inte dags att TF manar till allmän besinning så att det inte låter hemska ”högerextrema” och ”främlingsfientliga” åsikter frodas. Hade alla ”nysvenskar” fått jobb (braw) så hade väl detta inte hänt?

 13. 13 Patrik Magnusson april 6, 2010 kl. 16:05

  King Arthur:

  Vi för en principiell diskussion om brott och straff. Det är inte vare sig nödvändigt eller möjligt att kommentera alla enskilda kriminalfall, även de som i detta fall är synnerligen råa och brutala.

  Vill du ändå ha en kommentar till Landskronafallet, så tycker jag det är ett solklart fall för ”lås dörren och kasta bort nyckeln”-straff för förövaren.

 14. 14 Fältmarskalken april 7, 2010 kl. 7:36

  Vill här bara instämma i herr Magnussons kloka ord ”…solklart fall för ”lås dörren och kasta bort nyckeln”-straff för förövaren”.

  Den som kan begå brott av denna typ har i sanning förverkat allt medborgerligt förtroende. Den som har ett sådant sinnelag att han kan begå denna typ av brott mot värnlösa damer den kan samhället aldrig mera ta risken att återge friheten.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Informationsportalen Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 1 050 776 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar