Ständigt detta SAC

Vintern 2008 drabbades den lilla pakistanska restaurangen Lilla Karachi av syndikalisternas vrede, nu är det tydligen Berns tur.

ARBETSMARKNAD | Tidningen Arbetaren rapporterar om en syndikalistisk blockad mot Berns i Stockholm där dessa inte nöjde sig med att stå utanför och försöka avskräcka potentiella kunder att närma sig utan även, i strid med uttryckliga förhållningsorder från polismakten, försökte fysiskt hindra kunder från att komma in. En talesperson från syndikalisterna bekräftar stolt att de genomför en olaglig aktion trots att de uttryckligen lovat polisen att inte göra just detta.

Jag kan inte känna annat än avsmak för denna organisation, SAC med underavdelningar. Jag har givetvis ingen möjlighet att bedöma sanningen i deras anklagelse mot Berns, att de har sagt upp alla anställda syndikalister på grund av dessas politiska/fackliga hemvist. Om så är fallet så tycker jag dock att Berns är i sin fulla rätt.

Syndikalisterna uppmuntrar uttryckligen anställda att stjäla från sin arbetsgivare, motarbeta denna och maska på jobbet. Om jag drev ett företag så skulle jag se det som självklart att någon som är aktiv i en organisation med dessa ideal inte var välkommen i personalkåren.

Jag tycker att fackföreningar är i sin fulla rätt att använda välavvägda och balanserade stridsåtgärder, men detta är två adjektiv som mycket sällan beskriver SACs aktiviteter. Min uppfattning är att vi skulle behöva fler olika fackföreningar, precis som det i många länder på kontinenten finns flera fack att välja på för varje bransch, och ser därför inget principiellt problem i sig med att det finns ett fristående syndikalistiskt fack, även om jag skulle önska att det inte fanns människor med en så förvriden världsuppfattning att de önskade ansluta sig till detta.

Jag accepterar dock inte stridsåtgärder som innebär tvång mot tredje part, oavsett fackets kulör. Om SAC-anslutna vill strejka eller stå utanför en lokal och dela ut flygblad så anser jag detta vara rimligt att de kan göra, inte för att SAC i sig är önskvärda utanför att detta måste vara möjligt för fackföreningar i allmänhet. Om de däremot försöker hindra människor som inte stödjer deras sak från att ta del av företagets tjänster så går de utanför rimliga åtgärder och bör hindras medelst polis om så är nödvändigt. På samma sätt kan man strejka om man så önskar, men inte hindra arbetsgivaren från att ta in överbetalda strejkbrytare för att hålla igång verksamheten.

Med vårt politiserade fack i Sverige så är det lätt att som borgerlig bli allmänt fackföreningsnegativ, en inställning som jag dock inte tycker är berättigad i normalfallet. Kritik bör riktas specifikt mot de fel som facken gör, inte mot deras existens. Fackföreningar är, när de fyller sin roll, inte agerar som en gren av ett parti, och när de söker samförståndslösningar istället för konflikt, ett positivt inslag i en modern arbetsmarknad. Denna min välvilja sträcker sig dock på intet sätt till SAC, denna antites till all strävan mot samhällsgemenskap och sammanhållning mellan grupper.

David Högberg

Annonser

55 Responses to “Ständigt detta SAC”


 1. 1 Fältmarskalken april 19, 2010 kl. 22:21

  ”En talesperson från syndikalisterna bekräftar stolt att de genomför en olaglig aktion trots att de uttryckligen lovat polisen att inte göra just detta.”

  Utifrån detta måste frågan ställas varför icke ordningsmakten trädde in och grep varenda en av dessa missdådare. Respekten för lagen är samhällets grundfundament och för de som icke accepterar detta är inget annat än ett kraftfullt svar från samhället tänkbart. Dessa missgärningsmän måste därför ovillkorligen näpsas genom laga åtal.

  Dessa illgärningsmän skiljer sig icke det ringaste från andra simpla brottslingar som angriper oskyldiga medmänniskor. Straffet måste bli kännbart.

  Här må ock noteras att SAC, på goda grunder, måste anses som en rent kommunistisk organsiation och därigenom inget annat än den röde satans lakejer.

 2. 2 Hugo F. april 19, 2010 kl. 23:45

  Tackar för intressant artikel David!

  Lite extra märkligt blir det dessutom när man tittar närmre på detta fackförbunds medlemsantal i jämförelse med andras och deras eventuella ”representation” bland arbetstagare till följd av detta:

  LO: 1,7 miljoner
  TCO: 1,2 miljoner
  SACO: 580’000

  SAC: 5500

  Arbetarna har ju förtusan redan tagit ställning i frågan om vem de vill bli represenerad av! Uppenbarligen inte SAC som, enligt wikipedia, vill avskaffande av kapitalism, lönearbete och sexism: Alltså; Inte nog med att arbetarna inte ska få lön i likvida medel eller tillåtas hålla sig med fruar; deras käraste ovän SAC vill i grunden inte att de ska få vara anställda alls!

  /När LO framgår som en sansad mysfarbror – då vet man att den svenska fackföreningsrörelsen är full av riktiga praktkufar!

 3. 3 FredrikN april 20, 2010 kl. 6:18

  Det är två frågor här: den slappa ordningsmakten som genom sitt brist på agerande möjliggör kriminell verksamhet. Och den andra frågan är olika fackförbund. Om jag inte minns fel fanns det liberala fackförbund fram till storstrejken 1909. Tyvärr finns de inte nu längre(?) men de kanske borde finnas?

 4. 4 Rune april 20, 2010 kl. 8:00

  SAC har ju förut varit en bra alternativ facklig organisation.
  Jag har själv varit medlem där för ca trettio år sedan.
  Men då hade man inga sådana aktiviteter som beskrivs i denna artikel.
  Tydligen har SAC-organisationen blivit kapad av en handfull beslutsamma extremister? Det kan nog bli så när de gamla ombudsmännen och medlemmarna faller ifrån?

 5. 5 Patrik april 20, 2010 kl. 8:10

  Eftersom artikelförfattarens åsikter är så galet långt ifrån mina så finns det vissa delar häri som blir svåra att kommentera på ett förståligt sätt för er/dig som tycker som david. Det korporativistiska/fascistiska ”Denna min välvilja sträcker sig dock på intet sätt till SAC, denna antites till all strävan mot samhällsgemenskap och sammanhållning mellan grupper.” är ett exempel på detta. Notera att jag inte försöker använda mig av det välkända ”guilt-by-association”-argumentet utan kopplingen jag gör är grundade efter en förståelse i fascismen som fenomen. Fruktansvärt att man kan skriva nåt så uppenbart!

  Vad gäller att ”bryta mot lagen” så ser jag inte riktigt varför man inte skulle kunna göra det, du ger inget argument… utöver det nämnda sammanhållningsargumentet, vilket jag ju bevisligen inte accepterar eftersom jag vill ha ett klasslöst samhälle, likt den kommunist/syndikalist/rationell/whatever människa jag är.

  Lagen är ju skapad av politikerna, inte av oss. Vi har inte varit delaktiga i dess beslutstagande. Vi har inte tillfrågats om dom… den enda roll vi fyller är att vi blir drabbade av dom.

  Att du sen inte ser den uppenbara stölden i mervärdet är för mig obegripligt (jag ska senare under dagen försöka tänka självkritiskt och försöka mig sätta in i hur du tänker. Hur du INTE kan tycka att det är stöld att någon tar det man själv jobbat ihop värdet)

  se ya later.

 6. 6 Patrik april 20, 2010 kl. 8:11

  Rune: Varför blev du medlem i en organisation som förespråkar ”direkt aktion” om du inte kan acceptera just sådan filosofi och praktik?

 7. 7 The Axe april 20, 2010 kl. 8:45

  Arbetsgivare och arbetstagare har diametralt skilda intressen och det är ur dynamiken mellan dessa (konflikten) som styrkeförhållandet avgörs.

  SAC går till skillnad från LO/TCO/SACO till motoffensiv mot arbetsgivarnas attacker (bemaningsföretag, osäkra anställningar etc.). Något som synnerligen behöves idag, men det är ju inte konstigt att konservativa bloggar som denna motsätter sig SAC då man ser dessa som ett potentiellt hot.

  Borgare, frossa och njut. För snart är sagan slut!

 8. 8 Dag Elfström april 20, 2010 kl. 9:00

  Det är uppenbart att syndikalisterna medvetet har lagbrott som en del i en politisk strategi. Inför lagstiftning som gör det i sig till ett grovt brott.

  Subversiv verksamhet måste förgöras, nu och alltid.

 9. 9 Vilhelm Skytte april 20, 2010 kl. 9:49

  Patrik, du säger att ”Lagen är ju skapad av politikerna, inte av oss. Vi har inte varit delaktiga i dess beslutstagande. Vi har inte tillfrågats om dom… den enda roll vi fyller är att vi blir drabbade av dom.”

  För det första, så har vi visst tillfrågats om dem – i allmänna val. Men på ett sätt har du ju rätt – mycket av vår lagstiftning är endast skapad av politiker. Till exempel att man inte får äga mer än 10% av en bank utan Finansinspektionens tillstånd är en regel som endast existerar för att politker har valt att införa den.

  Men vissa lagar existerar på ett djupare plan – mord och misshandel är brott för det strider mot offrets mänskliga rättigheter. Likaså när SAC på eget bevåg inskränker människors frihet och försöker hindra dem från att gå in på Berns om de vill.

 10. 10 FredrikN april 20, 2010 kl. 12:08

  Barnsligheter som ”varför ska man följa lagar” torde falla platt till marken den dag personen råkar ut för misshandel eller utpressning eller våldtäkter. Tänk om, tänk rätt!

 11. 11 David Högberg april 20, 2010 kl. 12:34

  @Patrik: Det är fascinerande att du anser en vilja till att undvika konflikter mellan människor i samhället som en fascistisk princip. Samhällsgemenskap är en rätt etablerad målsättning för de vanligare konservativa grenarna och för kristdemokrati.

  För en kritik av mervärdesläran rekommenderar jag Karl Marx Kapitalet. Effektivare motbevisning av tesens hållbarhet är svårare att finna.

  @The Axe: Tror du på det där själv? Att tro att SAC ska kunna genomföra revolution är ju ungefär lika rimligt som att tro att nästa socialdemokratiska regering beslutar sig för att avskaffa hela välfärdsstaten…

 12. 12 The Axe april 20, 2010 kl. 12:54

  @David Högberg: Sa jag någonting om revolution alls (förutom den halvseriösa parollen från 70-talet)? SAC kommer aldrig att genomföra en revolution men de kan absolut attackera era positioner och radikalisera arbetarklassen.

  Vad gäller samhällsgemenskap så finns det ingen sån och det kan det heller aldrig göra i dagens samhälle med enorma klyftor som bara växer och produktionsmedlen i privata händer. Man brukar ofta beskylla socialister/kommunister/anarkister för att vara utopister, men detta är den verkligen utopin, samhällsgemenskap i ett samhälle med den latenta konflikten som motor.

  I och för sig är inte Marx, mervärdesteori kontroversiell egentligen. Man får inte betalt för vad man producerar, man får en andel av detta (lönearbetet).

 13. 13 Hugo F. april 20, 2010 kl. 13:53

  Dessa syndikalister kan inte motivera sig själv på något plan.

  ”Arbetsgivare och arbetstagare har diametralt skilda intressen och det är ur dynamiken mellan dessa (konflikten) som styrkeförhållandet avgörs.”

  Kanske något tillspetsat men inte nödvändigtvis helt fel. Frågan är bara hur en sjysst match ska gå till när den ena sidan, här SAC, använder metoder som är utanför reglerna. Fusk är ok; men bara för den ena sidan?
  Och snälla; kom inte och säg att ”borgarna” har utformat reglerna och däför är dessa osjyssta. Den fria marknaden tillåter just oberoende fackförbund och stridsåtgärder. Syndikalister vill ju i grunden inte ha intressefajt arbetsgivare-arbetstagare; de vill ta över industrierna och sätta sig själva i monopolställning.

  ”SAC går till skillnad från LO/TCO/SACO till motoffensiv mot arbetsgivarnas attacker (bemaningsföretag, osäkra anställningar etc.). Något som synnerligen behöves idag, men det är ju inte konstigt att konservativa bloggar som denna motsätter sig SAC då man ser dessa som ett potentiellt hot.”

  Arbetarna har redan tagit ställning! De har aktivt och tydligt tagit ställning mot SAC genom att bli medlemmar i andra fackförbund. SAC företräder absolut inte svenska arbetare eller några arbetare över huvud taget!

  Hade artikeln varit ett angrepp på LO eller något annat seriöst vänsterfackförbund hade man kanske kunnat tala om räddsla. Sossarna kan ju faktiskt vinna valet och påverka arbetsmkarnaden.
  Ett angrepp på SAC kan ju logiskt inte ha med ”politik” att göra eftersom de knappast kommer vinna några val; utan är ett vanligt mänsklig utslag av den avsky konservativa och liberaler såväl som socialister känner inför terroristorganisationer!

 14. 14 Vilhelm Skytte april 20, 2010 kl. 14:46

  ”Något som synnerligen behöves idag, men det är ju inte konstigt att konservativa bloggar som denna motsätter sig SAC då man ser dessa som ett potentiellt hot.”

  Jag ser inte SAC som ett potentiellt eller reellt hot mot det fria samhället eller näringslivet som helhet. Däremot ser jag SAC som ett hot mot små, enskilda företagare och enskilda människor som råkar gå till en liten affär eller restaurang som SAC har bestämt sig för att blockera. På så sätt har de mycket gemensamt med rånare och liknande kriminella.

 15. 15 Rune april 20, 2010 kl. 18:51

  Patrik:

  Rune: Varför blev du medlem i en organisation som förespråkar ”direkt aktion” om du inte kan acceptera just sådan filosofi och praktik?

  Något sådant som ”direkt aktion” fanns inte för trettio år sedan.

  SAC var då en alternativ fackförening som inte hade något samband med LO och Socialdemokraterna.
  I mitt fall så var jag upprörd över att fackförbundet Byggnads tog betalt för ackordsmätning även när en sådan mätning icke hade ägt rum. En avgift som sedermera döptes om till granskningsarvode.
  Men som medlem av SAC så kunde jag lämna fram ett papper där man hänvisade till domar i arbetsdomstolen där det framgick att av en medlem i SAC får man inte ta ut en sådan avgift när det inte hade varit en mätning.

  Det som nu har hänt med SAC verkar vara att organisationen har infiltrerats och övertagits av en hop extremister. Sorgligt!

  Där har ett fackligt alternativ försvunnit i Sverige.

 16. 16 Patrik Magnusson april 20, 2010 kl. 21:27

  Patrik,

  Ditt vackra namn till trots 😉 är det nog endast en sak i det du skriver jag kan hålla med om:

  ” Eftersom artikelförfattarens åsikter är så galet långt ifrån mina så finns det vissa delar häri som blir svåra att kommentera på ett förståligt sätt för er/dig som tycker som david.”

  Oddsen för att någon av oss skall lyckas övertyga den andre om det kloka i sin åsikt, är väl lika god som att Nordkorea skulle bli världens mest välmående land. Därför är nog det bästa man kan önska sig uppnå en slags insikt i hur motståndaren tänker. Jag tänkte därför ställa ett par frågor, och sedan försöka hjälpa dig på traven i att förstå hur jag tänker.

  Om jag förstår dig rätt förkastar du vårt nuvarande politiska system där av folket valda politiker stiftar lagar som alla sedan förväntas följa. Vilket system tänker du dig istället? Skall vi inte ha några lagar alls, och det är upp till var och en att i varje situation handla så som den finner bäst, eller skall vi ha lagar, men vissa individer eller kollektiv av individer skall ha rätt att sätta sig över dem om de inte håller med dem?

  Om man skall ha lagar – hur skall de i så fall beslutas, om inte av valda politiker? Skall den samhällsgruppering som har kraft och hänsynslöshet nog att rycka åt dig makten med våld enväldigt stifta lagarna, till dess att den störtas av någon mäktigare?

  Vidare förkastar du det kapitalistiska systemet och att en kapitalägare som investerat i en verksamhet får del i de intäkter som verksamheten genererar. Du menar att det är stöld om någon ”tar” en del av värdet som en arbetare tjänat ihop. Om vi bortser ifrån att jag inte håller med om den beskrivningen av kapitalism, så blir min nästa fråga: Hur ställer du dig till skatt? Om det är stöld när en arbetare inte får behålla hela värdet av sitt arbete, är inte skatt då stöld?

  Själv ser jag så här på saken. Vårt nuvarande politiska system är, sina fel och brister till trots, ändå det bästa människan förmått skapa. I fria val får medborgarna en chans att välja de företrädare de har störst förtroende för, och vars idéer man tror bäst gynnar samhället och/eller en själv. Demokratin har ett antal stora fördelar. En är att den ger minoriteten ett visst mått av skydd mot majoritetens godtycke. En annan att den innehåller mekanismer för att hantera överlämnande av makt, utan att man behöver utsätta befolkningen för kaos och blodspillan.

  En förutsättning för att demokratin skall fungera är dock att det finns överenskomna spelregler, och att alla parter finner sig i att respektera dessa regler, även när man befinner sig i opposition. En förutsättning för att parti A skall frivilligt lämna ifrån sig makten efter ett förlorat val, är att man har förtroende för att parti B lika frivilligt skall lämna tillbaka den om rollerna byts. En förutsättning för att parti A:s anhängare skall respektera lagarna när parti B styr, är att parti B:s anhängare gör detsamma när parti A styr.

  Därför är lagar, och åtlydnad av lagar så viktigt. Det är detta som möjliggör ett demokratiskt system, ett system där man söker finna kompromisser mellan olika intressen, och sköta meningsskiljaktigheter på ett så civiliserat sätt som möjligt. Om man som jag gillar det demokratiska systemet följer logiskt att man sätter stor vikt vid laglydighet. Gillar man inte demokratin, så får lagarna självfallet inte samma tyngd.

  Sedan anser även jag att det finns gränser för när det är rimligt att sätta sig över lagen. Lagar som påbjuder att människors naturliga rättigheter, t.ex. rätt till liv, kränks är inte i mina ögon giltiga, oavsett hur demokratiskt antagna de är. Både Nazityskland och Sovjetunionen hade en rad lagar som jag hade uppfattat det som min plikt att sätta mig över.

  När det gäller mervärde, lönearbete och stöld, så köper jag helt enkelt inte den verklighetsbeskrivning som ligger bakom dessa uppfattningar. Även den enklaste produktion av nyttigheter är mer komplicerad än att det går att säga att det är en viss persons arbete som genererat en viss intäkt.

  För att en nyttighet skall produceras behövs förvisso arbete, någon som ägnar tid åt att svarva, klippa hår eller köra en lastbil. Men det behövs mer. Det behövs kapital, d.v.s. lokaler och redskap. Den som skall svarva behöver en – svarv. Frisören behöver en frisersalong, frisörstolar, saxar o.s.v. Vad lastbilschauffören behöver kan nog alla gissa sig till. Utan denna utrustning skulle arbetarens produktion bli sorgligt låg. Den som satsar pengar på att köpa sådan utrustning (kapitalisten) och förse arbetaren med bidrar således till att saker produceras. När en del av intäkterna från verksamheten går till kapitalisten är det således dennes ”lön” för att ha satsat sina pengar så att arbetaren kan producera mer effektivt, inte stöld av arbetarens produktion.

  Att kapitalisten får denna ersättning för sina investeringar är en förutsättning för att systemet skall fungera. Om man inte hade något att vinna på det – vem skulle då köpa en svarv till en arbetare, istället för att själv använda upp pengarna på bakelser, golfklubbor, eller sportbilar?

  Sedan finns det ytterligare ett antal produktionsfaktorer som behövs för lyckad produktion, såsom råvaror, organisation och kunskap, men arbete och kapital är de två stora.

  Well, så tänker jag. Nu förväntar jag mig inte att du skall ”skåda ljuset” och överge dina irrläror, men jag hoppas i alla fall att jag lyckats vara någorlunda begriplig.

 17. 17 Konservativ kontrarevolutionär april 20, 2010 kl. 22:49

  ”Notera att jag inte försöker använda mig av det välkända ”guilt-by-association”-argumentet utan kopplingen jag gör är grundade efter en förståelse i fascismen som fenomen. Fruktansvärt att man kan skriva nåt så uppenbart! ”

  Det är komiskt när en syndikalist använder ordet ”fascist” på det sättet som Kamrat Ordförande Josef Stalin började använda det. Ja, vissa människor har av naturen det bättre än andra och vissa människor är inkompetenta och klarar inte av vissa viktiga sysslor lika bra som andra. Vissa har faktiskt helt andra, icke-materiella kallelser i livet. (som präster, munkar) Om detta är fascism är jag stolt över att vara fascist.

  ”utöver det nämnda sammanhållningsargumentet, vilket jag ju bevisligen inte accepterar eftersom jag vill ha ett klasslöst samhälle, likt den kommunist/syndikalist/rationell/whatever människa jag är.”

  Ett klasslöst samhälle är en omöjlighet då alla människor är olika. Vissa människor är kallade till lite andra saker här i livet, har lite andra böjelser, och då får man det lite olika. Det är dessutom en fullständigt onödig idé. Varför ska jag tvingas att dela med mig av det jag arbetat hårt för till en fullständig idiot som jag inte känner någon som helst samhörighet med, och varför ska två psykon ha mer rätt att förfoga över den egendom jag slitit hårt med än jag? De får jobba för att få en lika stor egendom om det är de de vill ha.

  Jag gissar att du är ateist. Man brukar vara det om man tillhör revolutionära vänsterextremistiska organisationer. Då borde du egentligen inte bry dig om andra utan roffa åt dig av vad du kan medan du lever på jorden, som ju bara är en stor slump för dig. Ateister kan inte ha någon moral eller etik, eller några principer då allt är relativt för dem. Är det kanske så att du egentligen tror att du ska kunna få en ännu större bit av kakan genom att göra ”revolution”?

  ”Lagen är ju skapad av politikerna, inte av oss. Vi har inte varit delaktiga i dess beslutstagande. Vi har inte tillfrågats om dom… den enda roll vi fyller är att vi blir drabbade av dom.”

  Mycket riktigt. Tur det också. Om de alla människor skulle delta i den processen skulle resultatet bli en katastrof. De flesta människor är nämligen inte ett dugg insatta i politiska sakfrågor utan ägnar dagarna åt att titta på ”big brother” och liknande. De har inte en sådan kallelse i livet. Resultaten blir därefter när dessa ska bestämma något tillsammans. Dessutom skulle mobbens ”demokrati” kunna resultera i oerhörda kränkningar av individens frihet.

  Nu har vi faktiskt ett system där medborgarna får välja sina egna experter, detta borde vara mer en tillräckligt demokratiskt.

  ”Att du sen inte ser den uppenbara stölden i mervärdet är för mig obegripligt (jag ska senare under dagen försöka tänka självkritiskt och försöka mig sätta in i hur du tänker. Hur du INTE kan tycka att det är stöld att någon tar det man själv jobbat ihop värdet) ”

  En ”arbetare” är inte en arbetare, en medlem i ”kollektiv X” med samma åsikter och intressen som alla andra i ”kollektiv X”. En arbetare är en individ som gör något med någon annans egendom och får betalt, han/hon får del av denne någon annans pengar för sitt arbete med dennes egendom. Detta kan individen som arbetar göra av olika anledningar, troligen för att han/hon vill satsa på sig själv och nå sina mål i livet. Denne ”arbetare” har egentligen ingen anledning att bry sig om att andra individer som arbetar vill få en större del av kakan, men kan kanske tänka sig att sammansluta sig med dessa om den ser det som en realistisk utväg att komma närmare sitt mål i livet. (om målet är att bli rik; att stjäla de som lyckas här i livets pengar tillsammans med en samling banditer och kanske göra detta organiserat över hela landet och kasta omkull nationen, och sedan hoppas på makt i det nya samhället) Sådant som ”kollektiv vilja” är bara skitsnack påhittad av en annan tänkande elit åt en annan samling människor som en ursäkt för denna massas i grunden egoistiska handlingar.

  Vi konservativa tror inte att människor enbart är biologiska varelser som ska anpassa oss efter massans makt. Vi tror på en högre makt och på högre ideal. Alla människor har en kallelse, ett mål i livet. Naturlagarna är sådana är att den stora gruppen i samhällets mål inte är att tänka stora tankar eller styra över andra, utan att arbeta och vara duktiga på sin hantverk, vilka är nödvändiga för samhället. De kan livnära sig på dem om de är tillräckligt duktiga. Men så finns det också en grupp människor som är kallade till intellektuell verksamhet och att tänka nya (revolutionerande) idéer som gör stor skillnad för många (till exempel starta ett storföretag, eller bli en stor politiker) och upphöjer denna tänkande grupp människor till de högre samhällsskikten. Om de lyckas här i livet kommer detta att ske naturligt genom att denne får framgång och egendom, precis som någon från de högre samhällsskikten som lever ett slösaktigt och syndigt för eller senare kommer att störta ner i avgrunden då dennes situation blir ekonomiskt eller socialt ohållbar. Men i en demokrati krävs det att man bevarar och skyddar friheten för de som är kallade till något extra att lyckas här i livet utan att tryckas ner av kollektivets enfald. Särskilt när vi talar om grupper av kollektiva människor som angriper andra människor och deras privata egendom för sin egen vinnings skull. Det är därför viktigt att organisationer som SAC, AFA, RF och liknande krossas av polisen och ordningsmakten för att bevara friheten och demokratin. De är kanske inte riktiga hot mot samhället utan mest ett gäng patetiska tonåringar med relationsproblem från den övre medelklassen, visst är det rätt komiskt när de splittras i små sekter som alla tror sig veta ”folkets vilja” och slåss mot varandra , och visst är det ännu mer komiskt när staten kunde sätta dessa ungdomsslödder ur spel genom att i hemlighet förse dem med droger. Men det är viktigt för ett fritt och demokratiskt samhälle att man visar att man inte accepterar hot mot friheten och slår ner dessa kollektivistiska yttringar för alla fria individers bästa.

 18. 18 Dag Elfström april 20, 2010 kl. 23:27

  Jag har raderat ett meddelande som anklagade andra kommentatorsförfattare för att vara ”dumma i huvudet”.

  Håll god ton så slipper vi plocka bort fler kommentarer, eller spärra fler ip nr.

  Redax

 19. 19 Martin S april 21, 2010 kl. 9:07

  Trevligt med lite riktig debatt på T&F!

  Mig veterligen är ganska ovanligt att icke-konservativa deltar i debatten i kommentatorsfälten. I vanliga fall brukar det ju vara personer med olika konservativa riktningar som diskuterar.

  Jag tror att det är helt avgörande för T&F:s vitalitet att det förs en debatt, även med ”oliktänkande”.

  Varför inte starta ett lagom hårt modererat diskussionsforum på T&F, där besökarna kan starta diskussioner utifrån eget valda ämnen?

 20. 20 ABC april 21, 2010 kl. 10:00

  Tror ni krögaran följer någraq lagar eller regler? Ni tycker det är helt ockej att utnytja och lura människor som av olika anledningar inte är i en situation där de kan stå upp för sinna rättigheter men om dessa människor skulle göra lite motstånd så är ni snabba att fördöma dem. Ni tar aoutomatiskt ställning för den starke och tycker att alla andra ska boka och böja å vara tacksam för det lilla de har. Om alla skulle tänka som er skulle vi fortfarande leva i ett feodalsamhälle där den starke kan göra hur den vill. Motstånd, kamp, ifrågasättande och förändring för männskligheten framåt. Inte ert konservativa bakåtsträvande eller era älskade hierarkier och traditioner.

 21. 21 Patrik Magnusson april 21, 2010 kl. 13:49

  ”Tror ni krögaran följer någraq lagar eller regler?”

  Jo, förmodligen väldigt många, men det borde ju strängt taget inte bekymra er anarkister huruvida han gör det eller ej. Ni tycker ju det är rätt att sätta sig över lagarna, om man själv anser sig gynnas av det.

 22. 22 Fältmarskalken april 21, 2010 kl. 15:30

  ”Lagen är ju skapad av politikerna, inte av oss. Vi har inte varit delaktiga i dess beslutstagande. Vi har inte tillfrågats om dom… den enda roll vi fyller är att vi blir drabbade av dom.”

  Detta utgör ett typiskt tänkesätt från en anarkist där en liten självutnämnd sekt tager sig rätten att sätta sig över sådant som beslutats i laga ordning och i vår Riksdag. Betänk att det i den av ”politikerna” skapade lagen finns även förbud mot mord. Med denna anarkistiska logiken är icke heller detta något att fästa vikt vid. Vad konskvensen av detta tänkesätt är förstår var och en.

  ”Land skall med lag byggas” var redan Konung Karl XV:s valspråk. Detta säger att allt måste vila på laglig grund och så ock beslutsordningen. Detta innebär icke att lagar icke kan förändras men förändringen måste ske på ett lagligt och författningsenligt sätt.

  För anarkister och kommunister, som är den röde satans lakejer och banérförare, är rättsäkerhet och laglighet fullständigt okända begrepp. Samhällsomstörtare, som anarkister och kommunister, som icke visar resepkt för lagarna är att likställa vid lagbrytare och simpla brottslingar. Lagbrytare och brottslingar skall näpsas genom laga åtal och därefter avstraffas på det sätt som lagen föreskriver. Detta gäller således även anarkister och kommunister.

 23. 23 Rödsvart satanslakej april 21, 2010 kl. 16:57

  Fackliga stridsåtgärder är lagliga så ni borde ju inte ha något att invända. Och nej det är förmodligen inte många krögare och nattklubbsägare som följer Sveriges lagar och regler. Er dubbelmoral är skrämande! Och att hänvissa till en kung när man argumenterar för att lagarna ska följas är ju bara skrattretande. Hur demokratiskt var Sverige på Karl XV:s tid??

  Saken är den att överklassen och den övre medelklassen kommer undan med sina brott, vilket inte majoriteten av befolkningen gör.

  SAC är en fackförening där de som står längst ner på samhällsstegen ofta organiserar sig så det är ju inte konstigt att ni inom den reaktionära högern blir iriterade.

 24. 24 Fältmarskalken april 21, 2010 kl. 17:16

  ”Fackliga stridsåtgärder är lagliga så ni borde ju inte ha något att invända. ”

  I de fackliga stridsåtgärder som är lagliga ingår icke vare sig att hota eller med handgripligheter överfalla oskyldiga medborgare. Hot och överfall är brottsliga gärningar som skall näpsas strängt. Dock, för den som bekänner sig till den röde satans lära, har laglighet ingen som helst betydelse varför kommentaren är helt förutsägbar.

  Kommentaren kring demokrati är icke ens värd att belysa, då denne anarkist, genom sitt förakt för de av Riksdagen fastställda lagarna visar att han icke det ringaste förstått vad begreppet demokrati innebär. Denne anarkist är uppenbarligen också helt ovetande om vårt lands historia och utveckling.

  Kommunism och anarkism, den röde satans egna läror, är i sanning värd allt förakt och vi bespottar dess förvridna och vidriga människosyn.

  Samtidigt tänker vi på och böjer våra huvuden i respekt, ödmjukhet och sorg för alla de människor vilka misshandlats, torterats och mördats av de illgärningsmän som förfäktar dessa den röde satans läror.

 25. 25 Andreas april 21, 2010 kl. 17:26

  Fast nu bryter ju inte SAC mot någon lag, Fältmarskalken. Fackliga blockader har varit lagliga i Sverige i flertalet decennier, oavsett om du vill det eller ej. Det är först på 2000-talet som delar av ”ordningsmakten” har börjat se fackliga blockader som ett problem – men det är mycket godtyckligt, polisen agerar olika vid olika fall. Det är två lagar som står emot varandra, tolkningen sker därför olika.

  Vilken sida jag står på är självklart: tryggheten och rätten till ett drägligt liv för den anställde går före stöld av det skapade mervärdet av produktionsägaren. Enkelt.

  Att folk skulle börja mörda varandra bara för att lag mot mord försvinner… alltså, är det vad du skulle göra? Ditt uttalande får stå för dig själv. Jag skulle dock inte mörda fler än vad jag annars gör till vardags. Däremot inte sagt att jag vill riva upp den lagen.

 26. 26 Fältmarskalken april 21, 2010 kl. 17:50

  Andreas,
  ”Fast nu bryter ju inte SAC mot någon lag”

  Jag skulle föreslå att Andreas sätter sig in i sakförhållandena innan han kommer med ovederhäftiga påståenden. I den refererade artikeln från pamfletten ”Arbetaren” redogör de vederstyggliga anarkisterna enligt följande:

  ”Strax innan klockan 23 anlände polis till platsen, och meddelade syndikalisterna att de var fria att stå utanför Berns så länge de inte blockerade ingångarna. Bara minuter senare, när polisen lämnat platsen, övergick aktionen till en sluten blockad som gjorde just detta.”

  Här framkommer att man icke hörsammar ordningsmaktens order och dessutom olagligt blockerar ingången till en fullt laglig näringsverksamhet.

  Dessa anarkister respekterar icke de lagar, regeler och förhållningssätt som fastställts av vår folkvalda Riksdag. För detta är de värda allt förakt och är inte att se som något annat än simpla brottslingar som måste näpsas med laga åtal.

 27. 27 Rödsvart satanslakej april 21, 2010 kl. 18:04

  Jag är väl insatt i landets historia och termen demokrati vilket du inte verkar vara när du pratar om gamla kungar och demokrati i samma mening. Att kalla människor som kämpar för drägliga arbetsförhållanden, rimliga löner och fackliga rättigheter för satans lakejer visar ju hur seriös du är..

 28. 28 Fältmarskalken april 21, 2010 kl. 20:14

  Att sätta sig upp emot lagar, som de facto dessa anarkister gjort, och som desamma erkänner i pamfletten ”Arbeteren” har ingenting med demokrati att göra utan är tvärtom brist på respekt för Riksdagen och de lagar som stiftas via denna. Således är det rent förakt mot demokratin dessa den röde satans lakejer hänger sig åt.

  Vem ger dessa anarkister rätt att sätta sig upp mot lagan? Denna fråga kräver ett svar. Att agumentera för en viss ståndpunkt är icke det samma som att detta får ske till priset av lagbrott. Alla och envar som bryter mot lagen är simpla brottslingar, svårare än så är det icke, och skall såsom förbrytare näpsas med laga åtal.

  Sanningen är att anarkismen är en del av den kommunistiska läran, en lära som under förra århundradet spred förstörelse, blod och mord omkring sig. Ingen annan lära har så många människoliv på sitt samvete som kommunismen. Miljoner och åter miljoner människoliv släcktes av kommunismen och dess anhängare. Detta leder till den tveklösa slutsatsen att kommunismen inte är något annat än den ondes verk. Därav är och förblir kommunismens anhängare den röde satans lakejer.

 29. 29 Andreas april 21, 2010 kl. 20:29

  Fältmarskalken: Felet du gör är att förutsätta att varje polis själv följer lagen. Jag har läst texten du hänvisar till och är ”väl insatt i sakförhållandena”.

  Vidare så undrar jag lite hur du räknar. Visst har kommunistiska gerillakrigare skördat en del liv men några miljoner är vi ej uppe i.

  Statskapitalistiska stater som Sovjet, Kina och marknadskapitalistiska som Iran, USA, Pinochets Chile, Storbritannien under imperialismen med flera, samt alla kapitalistiska länder idag som suger ut andra kapitalistiska länder i tredje världen har en hel del liv på sitt samvete. Till det kan vi lägga till de imperialistiska världskrigen. Ganska många fler, min vän.

 30. 30 Fältmarskalken april 21, 2010 kl. 21:08

  Då ber jag att få hänvisa till 9:e klausulen i SAC’s fackliga program där det förklaras att den ”legala strategin” icke är tillräcklig:

  ”(9) Direkta aktioner på och kring arbetsplatserna är nödvändiga för att pressa tillbaka arbetsköparna. Fackliga aktivister behöver vara väl förtrogna med den legalistiska strategin, d.v.s. möjligheten att stödja sig på lagar och kollektivavtal i förhandlingar och domstolar. Juridiken är dock otillräcklig eftersom den framförallt ger stöd för defensiva krav.”

  Kan det sägas tydligare att SAC här uppmanar till åtgärder utanför lagen? Sätter den lag som stiftats av Riksdagen hinder i vägen för det som den anarkistiska sekten finner ändamålsenligt ja då ställer sig nämnda sekt över lagen. Ett exempel på detta är den händelse som refereras ovan.

  Att bryta mot lagen är brottsligt och den anarkistiska sekten ägnar sig således åt brottslig verksamhet och är därför i detta avseende icke att se på annat sätt än en kriminell liga.

  Slutligen må jag säga att det är rent skrattretande när Anderas påstår att Sovjet skulle ha varit kapitalistiskt. Att det kan vara så illa ställt med kunskap om både historia och grundläggande kunskap om ekonomiska system är i sanning anmärkningsvärt. Måhända är icke Anderas så till åren kommen utan kanske har han bibringats sin utbildning i det skolväsende som i vårt land raserats av socialister.

  Kommunismen, och dess utlöpare anarkismen, är i sanning avskyvärda läror som är värda allt förakt för det lidande och det elände som de skapat. Min övertygelse blir än starkare att dessa läror är den ondes eget verk.

 31. 31 Patrik Magnusson april 21, 2010 kl. 21:32

  ”Statskapitalistiska stater som Sovjet, Kina..”

  Snälla, kan vi inte få slippa dessa patetiska undanflykter på temat ”Sovjet var inte kommunistiskt eftersom kommunismen per definition är god och ofelbar, och eftersom Sovjet inte var gott och ofelbart så var det ingen äkta kommunism”.

  Denna oförmåga hos våra inhemska kommunister och andra på den yttersta vänsterkanten att se sanningen i vitögat, att erkänna att den ideologi man bekänner sig till har gjort sig skyldiga till historiens mest bestialiska folkmord, är den yttersta garanten för att de skulle upprepa precis samma illdåd om de själva fick chansen att inneha makten.

  Sovjetunionen, Kina, Kambodja, Nordkorea o.s.v. är de mest uppenbara historiska exemplen på kommunism i praktiken. Det är inte ”statskapitalistiska” eller ”fascistiska” stater. De är inte kommuniststater som råkade kapas av dårar och spårade ur från den ”rätta vägen”. De är den logiska konsekvensen av den kommunistiska ideologins inneboende väsen.

 32. 32 Fältmarskalken april 21, 2010 kl. 21:42

  Ber att få instämma i herr Magnussons mycket intelligenta, skarpa och träffande ord.

 33. 33 Rödsvart satanslakej april 21, 2010 kl. 22:15

  Vad har Syndikalismen med Sovjet och Kina att göra? Lite kunskapslukor här? Å ni som skryter om hur bra ni kan historien..

 34. 34 Fältmarskalken april 22, 2010 kl. 0:27

  ”Vad har Syndikalismen med Sovjet och Kina att göra?”

  Jag har ägnat ingående studier åt olika politiska ideologier och min slutsats är entydigt att syndikalismen tillhör de mer extrema grenarna på det socialismens/kommunistiska trädet. Syndikalismen är enbart en metod att uppnå det socialistiska samhället där den så kallade kapitalismen, grunden för allt välstånd, avskaffats. Syndikalismen är likt de extrema kommunistiska rörelserna utomparlametarisk, d.v.s. man bygger sina metoder på att bryta mot lagar som fattats i laga ordning.

  Även Sovjet och Kina var socialistiska samhällen där den så kallade kapitalismen avskaffats med följd att allt välståndsskapande raserats. Syndikalismen har samma mål och därav utgör jämförelser med Sovjet och Kina en relevanta jämförelser. De olika kommunistiska och socialistiska metoderna är mig ganska ointressanta då resultatet, oavsett metod vilket historien tydligt visat, leder till ruin, förtryck och massmord.

  Om någon till äventyrs skulle ifrågasätta kopplingen till kommunism kan följande citeras från syndikalistiska ungdomsförbundets hemsida:

  ”Kapitalismen
  Vi lever i ett klassamhälle där människor ständigt delas in i två grupper; arbetarklass och borgarklass. Borgarklassen lever av – och försöker kontrollera, det arbete vi utför. Därför står vi och borgarklassen i motsättning till varandra och för en ständig kamp om kontrollen över arbetet och mervärdet.”

  …och vidare:

  ”Strategi och metod
  /…/ Vi är revolutionärer och därför måste vi bryta systemets ramar; lagar kan inte begränsa våra arbetsmetoder.”

  Kan uppmaningen till lagbrott illustreras tydligare?

  Syndikalistiska ungdomsförbundet kan härigenom definieras som en mycket vederstygglig och synnerligen avskyvärd organisation och helt uppenbart lierad med kommunismen, den röde satans egen lära.

 35. 35 Kommunist! april 22, 2010 kl. 9:29

  Tja, detta handlar väl till syvende och sist om relationen till kristenheten. Att referera till laglighet som högsta rättesnöre är egentligen bara en omskrivning för idéer som emanerar ur Bibeln.

  Som gudlös kommunist har jag inga dubier kring att ringakta lagen när det gäller kampen mot utsugning och privategendomens värld.

 36. 36 Fältmarskalken april 22, 2010 kl. 16:25

  ”Som gudlös kommunist har jag inga dubier kring att ringakta lagen när det gäller kampen mot utsugning och privategendomens värld.”

  Och därigenom sätta sig upp mot de lagar som stiftats av vår folkvalda Riksdag. Det är välgörande att kommunisterna på detta sätt deklarerar sitt förakt för folkviljan och sitt brottsliga uppsåt.

  Denna deklaration är i sanning något som riksdagsledamoten fru Sahlin bör betänka i det vettlösa samarbete nämnda ledamot snärjt in sig i med kommunismens ljusskygga krafter och den röde satans lakejer.

 37. 37 Michaël Lehman april 22, 2010 kl. 16:55

  Varföre bemöter ni ens dessa kommunister? De är ju uppenbarligen illiterata småpojkar, som icke än har blivit torra bakom öronen. Deras bristande ortografiska kunskaper avslöjar dem.

 38. 38 Fältmarskalken april 22, 2010 kl. 17:23

  Herr Lehman har givetvis en poäng i att det lönar föga att försöka få dessa kommunistiska slynglar att inse hela den kommunistiska teorins sanna människofientliga karaktär och den förljugenhet under vilken den verkar.

  Dock bör herr Lehman betänka att grenar av samma kommunistiska rörelse, med lock och pock, fått riksdagsledamoten fru Sahlin att helt tappa såväl besinning som omdöme och ingå i organiserat samarbete med dessa den röde satans lakejer. Detta faktum måste vårt lands folk upplysas om. I annat fall är risken uppenbar att vederstyggliga kommunister bereds plats på statsrådstaburetterna.

 39. 39 Patrik Magnusson april 22, 2010 kl. 22:16

  ”Varföre bemöter ni ens dessa kommunister?”

  Mest för att det är kul faktiskt. Att tro att man skall kunna nå fram till och påverka deras indoktrinerade hjärnor är givetvis inte tal om. Däremot tycker jag det är bra att de får en chans att utveckla sina ståndpunkter. Bättre antikommunistisk propaganda går inte få. De avslöjar ju villigt sina skumma avsikter och sin snedvridna världsbild.

  ”Som gudlös kommunist har jag inga dubier kring att ringakta lagen när det gäller kampen mot utsugning och privategendomens värld.”

  Om jag skulle påstå att ovanstående är kommunisternas åsikter skulle det avfärdas som fascistisk skräckpropaganda. Men om en kommunist själv säger det…

  Man undrar ju vad statsministerkandidaten Sahlin har att säga om dessa åsikter? Är det detta hon avser släpa in på Rosenbad?

 40. 40 Michaël Lehman april 22, 2010 kl. 22:20

  Fru Sahlin är en hycklare av stora mått, precis som alla andra svenska politiker. Politiker har ingen skam alls i kroppen. Hon är — precis som alla andra politiker — bara en maktkåt politisk hora.

 41. 41 Andreas Braw april 22, 2010 kl. 22:57

  Vårda språket.

 42. 42 Michaël Lehman april 22, 2010 kl. 22:59

  Jag talar klarspråk. Befriande tydligt. Då vet man, om vad saken handlar.

 43. 43 Michaël Lehman april 22, 2010 kl. 23:00

  Eller för att citera Palme: »Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn.»

 44. 44 Patrik Magnusson april 22, 2010 kl. 23:02

  Rödsvart satanslakej: (klämmig signatur för övrigt) 😉
  ”Vad har Syndikalismen med Sovjet och Kina att göra?”

  Nja, nu var det väl i och för sig din meningsfrände Andreas som introducerade Kina och Sovjet i debatten, och ingen har såvitt jag kan se påstått att endera stat var syndikalistisk, så din fråga är inte helt befogad.

  Men om man nu skall fundera lite på kopplingen syndikalism/anarkism (och ja, jag vet att inte heller dessa båda begrepp är exakt synonyma) och kommunism (vilket var den styrande ideologin i Sovjet och Kina) så finns det beröringspunkter.

  Både anarkister och kommunister strävar efter det klasslösa samhället och kapitalismens avskaffande. Båda förkastar demokratin och förespråkar våld för att nå sina mål.

  Historiskt har kommunisterna varit mer framgångsrika i att tillskansa sig makt än anarkisterna. Ofta har de båda stått på samma sida i kamp mot en gemensam fiende (t.ex. Tsarryssland eller Francos falangister), men förr eller senare har kommunisterna manövrerat ut anarkisterna och krossat dem.

  Vare sig det har varit anarkisternas syfte eller ej, så har de varit ett användbart redskap för kommunisterna i att riva ned det samhälle man vill krossa, och på så sätt banat väg för kommunistdiktaturen.

 45. 45 Patrik Magnusson april 22, 2010 kl. 23:05

  ”Eller för att citera Palme”

  Ja, nu är ju i och för sig Palme ingen stor auktoritet här på T&F… 😉

 46. 46 Michaël Lehman april 22, 2010 kl. 23:09

  Nej, men även en blind höna kan finna ett korn.

 47. 47 Andreas april 23, 2010 kl. 13:13

  Alltså, frihetliga socialister var bland de första som rensades ut i Sojvet. Den frihetliga socialismen i SAC – till skillnad från andra ideologiska organisationer – har en stolt historia, SAC var tydliga kritiker av Sovjet redan från start, vilket arkiven visar.

  Att diskussionen som vanligt har lämnat sakfrågan till studsa rena personattacker genom löjliga kopplingar till repressiva regimer – detta från kommentatorer som hänger på en sida som i sin logga hyllar en brittisk rasistisk mördare och kolonialist – tar jag som ett erkänt nederlag från de som står på exploatörens sida.

  Likaså det patetiska försöket att koppla SAC som någon kriminell liga, som om lagen vore given av Gud själv. Det är idealism, världsfrånvänt. Men för ”debattens” skull, även om jag inte förväntar mig mycket mer än raljans som svar så citerar jag babord.wordpress.com:
  ”Hur man skulle kunna ha något annat än ett kluvet förhållande till lagar är svårt att förstå. De stiftas av politiker, som själva är utbytbara, de är alltid resultat av kompromisser, väljarhänsyn och olika förutfattade meningar. Lagarna kan dessutom, i den mån de inte är grundlagar, enkelt rivas upp av samma politiker eller av några andra som röstats in istället för dem. De flesta lagar är vettiga, men någon respekt för dem är svårt att uppbåda för en vuxen människa.

  Respekt kan istället vara klokt att ha för statens våldsapparat, så länge den förtjänar det. Det är alltid en avvägningsfråga.”

  Oavsett vilket, indrivningsblockad är skyddat enligt lagen oavsett vad ni säger. Allt annat är lögn.

 48. 48 Fältmarskalken april 23, 2010 kl. 17:23

  Till herr Magnussons kloka ord skulle jag vilja foga att grunden för både kommunister, anarkister och syndikalister är pamflettisten Marx alster ”Det Kommunistiska Manifestet”. Denna pamflett är nyttig att studera, då den visar på att den lära, som pamflettisten förespråkar, i grunden är människofientlig. Här delas vi och våra medmänniskor, systrar och bröder, in i klasser, som ställer människor emot varandra, icke utifrån var och ens egenskaper, utan utifrån en primitiv kollektiv indelning, en indelning som icke har det ringaste med den enskilde att göra. Pamflettisten Marx förespråkar icke endast det klasslösa samhället utan också revolution.

  Såsom jag noterat i ett inlägg ovan torde det också vara helt tydligt att syndikalisterna är revolutionära (referens Syndikalistiska Ungdomsförbundets hemsida). Det vi talar om är således i grunden kommunism och icke något annat. Från vår historia vet vi kommunismens sanna natur och genom allt det lidande den orsakat kan jag icke komma till någon annan slutsats att detta är den ondes egen lära.

  Skall något sägas om syndikalisten Andreas inlägg ovan är det att det bekräftar respektlösheten inför lagen. Lagen är icke något annat än den folkvilja som uttryckts i vårt folkvalda parlament Riksdagen. En förklaring till med vilken rätt syndikalisterna har att sätta sig över folkviljan, det ger icke syndikalisten Andreas utan här är tystnaden fullständig.

  Ett samhälle som icke byggs på lagar är ett rättslöst samhälle som icke kan accepteras.

 49. 49 Patrik Magnusson april 23, 2010 kl. 17:52

  ”Oavsett vilket, indrivningsblockad är skyddat enligt lagen oavsett vad ni säger. Allt annat är lögn.”

  Det är riktigt att facklig blockad är en legitim stridsåtgärd på den svenska arbetsmarknaden, men det innebär inte att det är tillåtet att göra vad som helst bara man kallar det för en blockad. Det är t.ex. inte tillåtet att fysiskt hindra personer att gå in och ut ur en byggnad, något som SAC själva säger sig ha gjort.

  Det borde kännas konstigt att i ena andetaget ifrågasätta att lagar skall följas och i nästa kräva skydd av lagen för de aktiviteter man själv vill ägna sig åt, men jag antar att det där med ”fair play” inte står så högt i kurs hos anarkister. Där är det mer ”ändamålen helgar medlen” som gäller.

  Själv skulle jag föredra att lagen ändras för att bättre skydda främst småföretagare från de värsta avarterna av facklig blockad, men så länge lagen nu är som den är tycker jag att det är självklart att den skall följas – från båda sidor.

 50. 50 S. Van april 23, 2010 kl. 20:08

  Till Patrik Magnusson: ”Snälla, kan vi inte få slippa dessa patetiska undanflykter på temat ”Sovjet var inte kommunistiskt eftersom kommunismen per definition är god och ofelbar, och eftersom Sovjet inte var gott och ofelbart så var det ingen äkta kommunism””

  Bravo!

  ”Att tro att man skall kunna nå fram till och påverka deras indoktrinerade hjärnor är givetvis inte tal om. Däremot tycker jag det är bra att de får en chans att utveckla sina ståndpunkter.”

  Det finns gott om människor som i sin ungdom var anhängare till radikala ideologier, tex kommunismen och nazismen, men senare i livet ändrade sig.

 51. 51 Fältmarskalken april 24, 2010 kl. 8:10

  ”Det finns gott om människor som i sin ungdom var anhängare till radikala ideologier, tex kommunismen och nazismen, men senare i livet ändrade sig.”

  Detta äger i allra högsta grad sin riktighet. Ett exempel på detta är skriftställaren Göran Skytte, en hedervärd person, som under 60-talet fångades upp av vänsterns destruktiva avgrundskrafter men som sedermera kommit till insikt och fullständigt vänt kommunismens människofientliga läror ryggen.

  Således finns det all anledning att oförtrutet och envist sprida upplysning om kommunismens och dess sanna karaktär.

 52. 52 Kommunist! april 24, 2010 kl. 12:01

  Ni hävdar på fullt allvar att arbetarnas insubordination idag, utgör en förlaga till 1900-talet och den ryska/kinesisk/kubanska nationalsocialism som de facto står med blod på sina händer? (I andra, mer politiskt korrekta läger, benämnd som ”marxism-leninism”).

  Nej, innerst inne vet ni nog själva att så inte är fallet. Vad detta handlar om är att ni insett hur arbetarnas förenade kamp utgör den kraft som har möjligheten att stjälpa, denna av Gud givna ordningen, över ända. Ni, och här delar ni läger med liberalerna, känner givetvis ett behov av att smutsa ner och misskreditera denna kamp genom att sammankoppla den med folkmordsideologier.

  Nyttjande av hädangången nationalsocialism som ett trumfkort, för att koppla samman arbetarnas dagliga kamp med 1900-talets avgrundskrafter utgör ett simpelt och intellektuellt ohederligt propagandatrick. Dock ska det sägas att denna trumf fungerar framgångsrikt för den som vet att nyttja det. Det måste man ge er.

 53. 53 Fältmarskalken april 24, 2010 kl. 12:44

  Den skribent som benämner sig Kommunist för en högst märklig argumentation. Är det icke så att varje arbetare i vårt land äger rätt att deltaga i riksdagsvalet. Så har ock skett under långerliga tider och under mer än 70 år har vårt land haft så kallade arbetarregeringar.

  Även om jag på intet sätt delar och är starkt kritisk till de beslut som fattats av nämnda regeringar, och den utveckling som skett i dess spår, har dessa regeringar vilat på laglig grund och besluten har fattats i laga ordning.

  Vad kommunisterna gör är att de underkänner lagen som är uttryck för den folkvilja som uttryckes i val till parlamentet. Detta visar kommunismens sanna karaktär. När man på detta utser sig själv till herrar, oavsett folkviljan och lagen, är det icke alls märkligt att överallt där dessa satans lakejer dragit fram så har förtryck, massmord och armod blivit följden.

  Kommunismen är i sanning värd att bespotta och förakta.

 54. 54 Mats Carlsson april 24, 2010 kl. 21:37

  Signaturen Rune har redan berört detta och vi får ej glömma bort att SAC tills mitten av 80-talet, då de autonoma grupperna började uppträda, dominerades av en helt annan typ av människor.

  Stillsamt, frihetligt vänsterfolk som var kritiska till betongsossar.

  I årets första nummer av liberala magasinet NEO finns en artikel om och skriven av Junilistans grundare Nils Lundgren, där han bl.a. berättar om den bruksort han växte upp i och som hade en en syndikalistisk tidningshandlare som bl.a. sålde Friedrich von Hayeks ”Vägen till träldom” !

 55. 55 Johan maj 13, 2010 kl. 11:03

  Konservativ kontrarevolutionär,

  som ateist (och konservativ) kan jag inte se någon som helst anledning till att jag – enbart på grund av min fasta övertygelse om att det inte finns någon Gud – skulle vara en amoralisk, oetisk och principlös person. Jag tror inte heller att du, om du skulle överge din tro, plötsligt skulle omvandlas till en samvetslös egoist. Lika lite tror jag att det är av rädsla för Guds straff eller i hopp om att komma till himlen som du försöker vara en god människa – allt annat skulle i så fall obönhörligen avslöja dig som en verkligt omoralisk person.

  I övrigt håller jag i princip med om vad du skriver.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 989,037 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser