”Vi och dem”-tänkande är både naturligt och bra

Ofta får man höra att människor som går och tänker ”vi och dem” är onda, och att vi (eller de) måste bort från det sättet att tänka. Det låter bra i både socialistiska och kristna öron att inte göra skillnad på människor. Men likafullt gör såväl socialister som kristna skillnad på sig själva och andra som är av annorlunda åskådning.

Hur mycket de än talar om att alla är lika värda så är det väl ingen som tror att sossar tycker att ”borgarna” ska ha lika mycket att säga till om som de själva. Eller att protestanter tycker att katoliker har lika rätt som de har i sin tro. Att påstå sig vara emot ett ”vi och dem”-tänkande är bara kvalificerat politiskt struntprat.

Världen är full av gemenskaper, både naturliga och onaturliga. Vi ingår alla i flera av dem, och det gör att vi tycker och tänker på ett visst sätt men inte på ett annat. Mångfald är naturligtvis bra. I en församling där alla tänker lika blir det inte mycket tänkt, som ordspråket lyder.

Man måste också förstå att vi alla är ofullkomliga. Endast när man vet att alla människor har ett inskränkt omvärldsperspektiv, grundat på ens egna erfarenheter och den kultur man lever i, kan man uppbåda sann respekt för andra människor av annan bakgrund. Att ha en ”vi och dem”-uppfattning är i grunden både en överlevnadsstrategi och en förutsättning för att kunna behandla andra människor med respekt – d.v.s. att man inte utgår ifrån att alla tycker och tänker som en själv.

Det är således inget fel i sig med ett ”vi och dem”-tänkande. Det är både någonting mänskligt och bra. Att det skulle vara någonting extremt är helt enkelt verklighetsfrånvänt. Den avgörande frågan är vad man lägger i begreppet ”vi”, och vad man vill uppnå gentemot ”dem”.

Jakob E:son Söderbaum

8 Responses to “”Vi och dem”-tänkande är både naturligt och bra”


 1. 1 Michaël Lehman april 23, 2010 kl. 9:43

  Vi och de.

 2. 2 San april 23, 2010 kl. 10:12

  Objektsform är inte alltid helt lätt, använd dom när du är osäker, jag tror det går även om man är konservativ.

 3. 3 Staffan Andersson april 23, 2010 kl. 16:25

  Vi och dom-tänkandet (kallas ju de facto så) brukar man diskutera som något negativt. Naturligtvis kan man säga att det finns ett naturligt vi och dom-tänkande som inte behöver vara av ondo men då använder man inte begreppet som brukligt. Jag ser ingen poäng i att försöka omvärdera begreppet.
  Som du skriver kan man få intrycket att inskränkthet är något bra (därför att den är naturlig?). Även här sker en omvärdering av ordets valör som bara leder till missupfattningar. Att alla människor har ett begränsat perspektiv betyder inte att denna nödvändiga begränsning är synonym med inskränkthet, som definitionsmässigt är negativt.
  Bättre att försöka diskutera vad man nu vill diskutera med ord i deras givna betydelser.

 4. 4 Patrik Magnusson april 23, 2010 kl. 18:10

  Jag skulle nog säga att det är ok så länge man fokuserar på ”vi”, men att problemen börjar när man hakar på ”…och de”.

  Gemenskaper är bra och nödvändigt. Att se till sin familj i första hand, till sitt lokalsamhälle före andra städer, och sitt land före andra länder, är för mig en självklarhet, om än inte okontroversiellt i det självförnekande Sverige.

  När man talar om ”vi och de” blir det dock i mina ögon mer negativt. Då handlar det att ställa grupp mot grupp, om att definiera ”de andra” som ´motståndare, som fiender. Då skiftas fokus från att ”vi” skall ha det bra till att ”vi ska ha det bättre än de”, eller kanske t.om. att bara ”de” får det sämre, så mår ”vi” bra.

  Det är det tänkande som både rasister och socialister ägnar sig åt. Det ligger långt från det värnande av natuerliga gemenskaper som vi konservativa står för.

 5. 5 Stoller april 24, 2010 kl. 10:40

  Staffan Andersson: ”Man måste också förstå att vi alla är ofullkomliga.”, skriver Söderbaum. Poängen är ju att vi alla är inskränkta och att vi alldrig kan undgå detta! Inskränkthet och okunskap kan visa sig i både negativ kritik och i okritiskt hyllande av fenomen (kulturer, religioner, traditioner, mm.) som man inte riktigt (eller inte alls) förstår.

  Vi-och-de kommer vi aldrig ifrån som grupp- och kulturfenomen. På en individnivå kan vi heller aldrig komma ifrån jag-och-de. Detta ingår i människans grundläggande vilkor.

  Den som blivit politiskt indoktrinerad att tro att vi kan, bör och ska sluta med ett vi-och-dem tänkande utgör en fara för både sig själv och sin omvärld. Den som inte förstår att det finns skillnader mellan grupper (och individer), samt att detta är ofrånkomligt, riskerar att bli en fruktansvärd förtryckare.

 6. 6 Staffan Andersson april 24, 2010 kl. 17:42

  Det ligger mer problematiska drag i vi/dom-tänkandebegreppet än vad Jakob, Stoller m.fl. tycks vilja acceptera.

  Det följer inte av att något är ofrånkomligt att det också är bra. Inte heller följer det att vi inte kan eller bör hålla det i schack. Tag synden som exempel, att vi inte kommer ifrån den är inget argument för att inte kämpa emot den.
  Vi och dom-tänkande är ingenting vi behöver odla för att förstå att det finns skillnader mellan människor. Vi bär det med oss ändå. Skillnader finns och är nödvändiga men däremot är inte gränserna (mellan klasser eller nationaliter) en gång för alla fixerade. Det krävs en viss rörlighet för att samhället ska utvecklas och där är vi/dom-tänkandet ett hinder.
  Det finns mellan människor vissa grundläggande likheter men det finns också skillander, en propaganda mot detta är mycket riktigt av ondo. Även i de fall där ”vi” har rätt och ”de” har fel är ett vi/dom-tänkande av ondo för då föder det självrättfärdighet och det är egentlgien vad vi/dom-tänkande ytterst handlar om. (Bättre vi – sämre de – ligger i detta tänkandes logik).
  Låt oss istället tala om konkreta skillnader och konkreta likheter mellan människor, klasser, nationaliteter, religioner, ideologier och så kan vi diskutera vilka skillnader och vilka likheter som är värdefulla och/eller nödvändiga och vilka som inte är det. Eller vilka identiteter som är det och vilka som inte är det. Vi/dom-tänkande är en rent abstrakt tankemodell som bara fungerar fördummande och förgrovande.
  Med vi/dom-tänkande avses en förutfattad mening där upprätthållandet av gränserna blivit ett egenvärde. Det är det inte. Vissa gränser är av godo, andra inte. Den sortens identitetskapande i en grupp som är positiv innebär att inte söka så mycket gränserna för identiteten som det moraliska centrumet, samt att se den egna gruppens uppgift, till gagn för samhället i stort.

  Sedan ligger det en begränsad relevans i vad Patrik Magnusson säger: Problemet med vi/dom-tänkande är inte så mycket ”vi” som ”dom”. Men även detta innebär en trivialsering av vad vi/dom-tänkandet avser. Vi/dom-tänkande har aldrig varit något konservativt tankegods som stulits och förvrängts av vänstermänniskor och mångkulturalister. Det finns ingen poäng i att försöka erövra begreppet och ge det en ny positiv valör. Det är trams och det är synd.

 7. 7 Söderbaum april 26, 2010 kl. 16:25

  Lehman: Jag vet. Men jag ville inte skriva ”vi och dom”, och formen ”vi och de” såg inte tillräckligt tydlig ut. Så jag kompromissade genom ett medvetet stavfel. It’s not what you say but how you say it. 😉

  San: Nej, jag skulle aldrig använda formen ”dom”. Jag har inga problem med att använda de korrekta formerna, och det är som sagt medvetet i denna artikel av ovan angivna skäl. Sedan kan någon annan tycka att jag är fånig som gör så, men men.

  Staffan: Jag för min del tycker verkligen det är löjligt att påstå at ”vi och de” är ett negativt synsätt. Jag finner den inställningen både löjeväckande och verklighetsfrånvänd. Jag tror förstår hur du resonerar, men jag håller inte med om din grundsyn att ”vi och de” är någonting negativt bara för att det är ett utflöde av människans ofullkomlighet – tvärtom ser jag det som negativt att tro att inte alla människor har ett ”vi och de”-tänkande, och att det är fel att racka ner på t.ex. rasister för att de skulle ha ett ”vi och de”-tänkande i praktiken syftande till att associera alla som är MEDVETNA om att de har ett ”vi och de”-tänkande med rasisterna. Även begreppet ”konservativ” tolkas idag normalt i en negativ bemärkelse, vilket vi här vet är både felaktigt och i regel handlar om intellektuell ohederlighet. Det finns ingen anledning, tycker jag, att vidmakthålla intellektuell ohederlighet ifråga om detta med ”vi och de”-tänkande. ”Vi och de”-tänkande ÄR ingenting negativt i sig. Endast Gud står över det. Och möjligen Dalai Lama, men jag vet lite för lite om hans omnialtruistiska synsätt.

 8. 8 Stoller april 27, 2010 kl. 21:06

  Staffan Andersson:

  Patrik Magnusson har rätt i att ”de”-tänkande blir problematiskt om det innebär ett bittert och avundsjukt förhållningssätt till ”de”, där man hela tiden letar efter orsaker att känna sig kränkt och förfördelad i förhållande till ”de”. ”De”-tänkande blir naturligtvis också destruktivt om man måste förhäva sig och försöka se sin grupp (”vi”) som överlägsen ”de”.

  Dessa neurotiska förhållningssätt till ”de”, det socialistiska respektive det rasistiska, är lika patetiska och potentiellt destruktiva.

  Vad Magnusson kanske missar är att ett bejakande av ”vi”-tänkande nästan automatiskt förutsätter ett ”de”. Man behöver dock ej ha ett destruktivt förhållningssätt till ”de”. Man kan bli nyfiken på de skillnader man uppfattar och av detta bli sporrad att närma sig och lära sig mer om ”de”. Vissa lärdomar kommer man att kunna använda för att berika ”vi”, andra kan man komma att inta en skeptisk hållning till. Detta att man kan (nästan säkert kommer) att känna viss skepsis mot en del företeelser hos de, behöver inte bli så laddat om man i grunden utgår från att det är OK med skillnader mellan grupper. Rörlighet mellan grupper för de som önskar röra sig mellan dem är naturligtvis också bra och bör vanligtvis ej motarbetas.

  Fortfarande är en uppdelning i ”vi och de”, eller i kategorier över huvud taget inget i sig ont (eller gott). Vi kan aldrig fungera på annat sätt.

  Vissa drar in kristendomen i denna diskussion. Där finns en solklar uppdelning av ”vi och de”. Like it or not.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Informationsportalen Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 1 049 672 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar