På förekommen anledning: något om presstödet

ANALYS | Fredagens beslut om att ge den till Nationaldemokraterna knutna tidningen Nationell Idag presstöd om 2,3 miljoner årligen har väckt väldiga reaktioner(se här, här, här, här, här, här, här). Funderingar eller krav på regeländringar har kommit både från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och Leif Pagrotsky.

Att känna en avsmak för att tidningar som denna får ta del av skattebetalarnas pengar är naturligt och sunt. Men jag har svårt att förstå de upprörda känslorna hos de som är förespråkare av den svenska presstödsmodellen. Hela idén med presstödet är att skapa mångfald – att även marginaliserade grupper kan få möjlighet att idka opinionsbildning och nyhetsbevakning. Att då protestera mot att en tidning som tycker ”fel” blir tilldelad presstöd blir väldigt märkligt. Presstödet skapades förvisso ursprungligen för att hjälpa den socialdemokratiska landsortspressen, men det var ett indirekt regelverk. Förslag om att tilldela presstöd utifrån vem som tycker rätt och fel känns lika märkligt som att dela ut partistöd utifrån en motsvarande princip. Det blir helt enkelt demokratiskt tvivelaktigt.

Nya Wermlands-Tidningen (konservativ) formulerar några sanningens ord om presstödet i lördagens ledare:

Men detta är det pris man får betala för att ha kvar det otidsenliga och snedvridande presstödet. Man kan inte agera smakdomare och alla måste i yttrandefrihetens namn behandlas lika. Och uppfyller då Nationell Idag villkoren om upplaga, räckvidd och eget material så måste de få sitt presstöd.

Det är förstås stötande och pekar på att presstödet snarast bör avskaffas. Istället lär det tyvärr bli så att man ändrar reglerna och krånglar till det genom att också börja bedöma sakinnehållet. Men kommer man då också att sluta ge presstöd åt diverse tidningar på den mer extrema vänsterkanten också?

Just det sista påpekandet i ledaren är synnerligen berättigad. Det finns ett otaligt antal vänsterextrema tidningar som sedan länge får presstöd. Stalinisterna i kommunistiska partiet, fd kpml(r), har exempelvis en tidning som heter Proletären som sedan flera decennier tilldelas presstöd. Men att vilja avskaffa ”den borgerliga demokratin” med väpnad revolution samtidigt som man hyllar Nordkorea och ser Stalin som en förebild är tydligen inte tillräckligt uppseendeväckande för att vår kulturminister ska höja på ögonbrynen. Det är först när främlingsfientliga krafter vill ha presstöd som det blir liv i luckan. Sverige är ett underligt land.

Nåväl, precis som NWT påpekar kan vi slippa hela den här debatten om rätt och fel åsikter genom att helt enkelt slopa presstödet. Det finns få institutioner som lika tydligt som presstödet är en relik från DDR-Sverige. Bättre sätt att spendera en halv miljard av skattebetalarnas pengar finns utan tvekan.

Dag Elfström

Annonser

12 Responses to “På förekommen anledning: något om presstödet”


 1. 1 Fältmarskalken april 25, 2010 kl. 9:51

  Herr Elfström,
  Vårt samhälle måste visa moralisk resning och våga stå för det som är gott och rätt och för det som är förkastligt. Att de läror som förfäktas av nationalsocialister, den svarte satans lakejer, och kommunister, den röde satans lakejer, är högst förkastliga därom råder icke något tvivel. Det är därför utom all rim och reson att dessa satanslakejer uppbär medel ur statskassan.

  En översiktlig undersökning (http://fieldmarchal.blogspot.com/2010/04/skattestod-till-avgrundskrafter.html) ger vid handen att stödet till den röde satans lakejer uppgår till åtminstone 10 miljoner kronor. Till detta kommer de 2.3 miljoner kronor som nu tilldelas de vederstyggliga nationalsocialisterna.

 2. 2 Allianspartisten april 25, 2010 kl. 12:06

  ”Det finns få institutioner som lika tydligt som presstödet är en relik från DDR-Sverige.”

  Visst är det så. Presstödet kommer från den tid då socialdemokraterna såg sig som eviga makthavare i vårt land (utredningen kring presstödets nuvarande utformning var klar 1976). Grundproblemet bestod i att man var urursel på att, både publicitiskt och ekonomiskt, driva tidningar. Samtidigt ville man inte allt för mycket ”nalla på” rörelsens alla kassor (Partiet, LO, alla de korporativistiska organisationerna, …) där det mer än nog fanns pengar. Lösningen blev istället att skattebetalarnas surt förvärvade slantar togs i anspråk för att säkra den socialdemokratiska propagandans spridningsmöjlighet.

  Nu räckte dock inte presstödet till för att helt hantera rörelsens totala inkompetens att driva tidningar. Det hela slutade med konkurs för A-pressen 1992. Bristen uppgick till 150 miljoner.

  Den mer absurda konsekvensen av detta presstöd framgår av det nu aktuella fallet kring nationaldemokraternas tidning. Lika absurt är det, som framhålles i Elfströms artikel, att stalinisternas tidning Proletären i decennier fått del av våra skattepengar. Själv gör jag ingen som helst skillnad mellan nazister och stalinister då båda står för precis lika vidriga åsikter (…för övrigt var ju Hitler och Stalin under en tid såta vänner).

  Presstödet bör avvecklas så fort det bara går.

 3. 3 Alex Birch april 25, 2010 kl. 14:44

  Fältmarskalken:

  Till detta kommer de 2.3 miljoner kronor som nu tilldelas de vederstyggliga nationalsocialisterna.

  Nationalsocialister? Tar du inte i nu? ND är såvitt jag vet värdekonservativa och ser sig som ett radikalare alternativ till SD. Sistnämnda parti har redan diskuterats på den här bloggen ett flertal gånger, och det folk i princip kommer överens om är att dessa partier blandar radikalkonservatism, socialdemokrati och allmän högerpopulism.

  Presstödet är ett uppenbart marknadshinder, och precis som med public service, borde vi överge förlegade planekonomiska modeller och istället tvinga tidningar och tv-kanaler att utveckla sin verksamhet mot ekonomisk hållbarhet.

 4. 4 Patrik Magnusson april 25, 2010 kl. 16:08

  Den uppenbart bästa lösningen vore naturligtvis att skrota presstödet. Det borde ha gjorts för länge sedan i alla fall.

  Givet att presstödet existerar tycker jag att om man gör anspråk på att stå för demokratiska ideal så får man nog snällt finna sig i att de tidningar som uppbär stöd inte alltid uttrycker de åsikter man gillar.

  Man är ute på mycket tunn is om man skall ge sig till att godkänna vilka åsikter som är bra och inte, och som därmed skall beviljas stöd. Poängen med fri press är ju att även andra än makthavarna skall ha möjlighet att sprida sitt budskap.

  De som nu protesterar vilt mot att ”Nationell Idag” får stöd har förvisso rätt i att tidningen torgför avskyvärda åsikter, men om det skall vara kriteriet frågar man sig vad dessa personer har haft att säga om de miljoner som skyfflats ut till vänsterextrema tidningar genom åren.

  Varför har denna debatt inte brutit ut för många år sedan? Skall man tolka det som att dessa personer inte uppfattar de revolutionära och antidemokratiska budskapen i Proletären som avskyvärda?

 5. 5 Allianspartisten april 25, 2010 kl. 19:52

  Patrik,
  ”Varför har denna debatt inte brutit ut för många år sedan? Skall man tolka det som att dessa personer inte uppfattar de revolutionära och antidemokratiska budskapen i Proletären som avskyvärda?”

  Det finns nog en allmän föreställning inom hela vänstern, socialdemokraterna inkluderade, att Kommunistiska Partiet m.fl. ändå är en del av den ”socialistiska familjen” och därför inte så farliga.

  Fram till murens fall fanns även inom socialdemokratin en beundran för vad som åstadkommits av marxism-leninismen, d.v.s. den ideologi som Kommunistiska Partiet bokstavstroget följer. Så här skrev förre statsministern Ingvar Carlsson 1983:

  ”Såväl Sovjetunionen som länderna i Östeuropa har genomfört en snabb industrialisering och har en hög bruttonationalprodukt. Det finns åtskilligt att invända mot systemet i dessa länder, men de bevisar ovedersägligen att kapitalismen inte har monopol på att skapa materiellt välstånd.” [Ur: ”Vad är socialdemokrati? ”, ISBN 9153201655].

  Vid sitt besök i den marxist-leninistiska staten Kuba 1975 uttryckte sig dåvarande statsministern Olof Palme på följande sätt i ett tal:

  ”Får jag sluta med att tacka för att ha fått detta tillfälle att tala till Er, tillsammans med Fidel Castro, på denna historiska plats. Leve vänskapen mellan Sverige och Kuba! Leve solidariteten mellan folken! Leve det självständiga och oberoende Kuba! ”

  Om sitt möte med Erich Honecker år 1984 sa Olof Palme i Aftonbladet:

  ”Du vet, man möter en massa statsmän. Men jag måste säga att med Honecker fick jag mycket god kontakt. Jag tror att han uppriktigt vill nedrustning.”

  I sitt tal på partikongressen samma år sa Palme:

  ”Vi sysslar inte med anti-sovjetism.”

  Med ovanstående citat vill jag varken anklaga Palme eller Carlsson för att vara kommunister eller antidemokrater. I det tänkande som ligger bakom deras uttalanden finns ändå någon slags acceptans eller respekt för de länder där utvecklingen skedde enligt de marxist-leninistiska teorierna. Det är nog i skenet av detta man ska se oviljan att ovillkorligt distansera sig från vänsterextremismen.

  Att vi sedan under tiden från det att presstödet infördes haft 4 borgerliga regeringsperioder som inte gjort något åt stödet till de antidemokratiska vänsterextremisterna är däremot en gåta.

 6. 6 Olof april 26, 2010 kl. 20:26

  Dag:

  Det genomgående temat i Nationell Idag är invandringskritik. I tidningen hävdas att det är en dum idé att genom den förda invandringspolitiken successivt byta ut det svenska folket mot andra folk. Varför finner du det naturligt och sunt att känna avsmak inför den ståndpunkten?

 7. 7 Allianspartisten april 26, 2010 kl. 21:51

  Olof:
  Nationell Idag är organ för Nationaldemokraterna ett ”tvättäkta” rasistiskt parti. Ur principprogrammet kan följande citeras:

  ”Vår etniska grupp står inför en demografiskt katastrof på grund alarmerande låga födelsetal och ett starkt demografiskt tryck från andra etniska grupper. För att förhindra detta vill vi att andelen invandrare och särskilt icke-européer skall vara så låg att folkets sammansättning inte påverkas på lång sikt, så som fallet varit i Sverige ända fram till för några decennier sedan. ”

  Det här är rena rasläror och ingenting annat, samma typ av rasläror som det på 30- och 40-talen fanns mycket otäcka anhängare av.

 8. 8 Dag Elfström april 27, 2010 kl. 18:09

  AVBRYT!

  Har nu raderat två inlägg som handlar om ”rasfrågor”. Vi är inte intresserade av att vara debattplats för sådana spörsmål.

  Redax

 9. 9 Allianspartisten april 27, 2010 kl. 18:35

  Dag,
  Med all respekt men om du själv i din artikel drar upp nationaldemokraterna och en publikation vars huvudsakliga syfte är att propagera för en viss linje i just ”sådana spörsmål” som du inte vill ha på denna debattplats kan jag inte hjälpa att jag ser ditt resonemang som något inkonsekvent.

  Jag kommer fortsätta att kommentera inlägg som propagerar det som jag ser som ganska vidrig människosyn. Sedan böjer jag mig givetvis för redaktionens ”allsmäktighet”.

 10. 10 AnteBragd april 27, 2010 kl. 21:17

  Dag Elfström

  Ursäkta mig, jag märker att mitt inlägg är raderat, varför då om jag får fråga? Jag skrev inget specifikt om ras, jag bara frågade Allianspartisten hur han kopplade ihop citatet han framförde med ras. Det tycker jag ska stå för honom. Olof uttrycker samma undran fast möjligtvis på ett bättre sätt. Jag tycker mig allt ha rätt till en tydlig och ärlig förklaring till varför jag censureras på detta sätt.

 11. 11 Dag Elfström april 27, 2010 kl. 22:07

  AnteBragd, Olof, Allianspartisten mflr:

  Har nu raderat ytterligare två kommentarer av sagda karaktär.

  Vi har varit väldigt restreaktiva med att plocka bort meddelanden tidigare, och är det alltjämt. I det här fallet fann jag det dock motiverat.

  Jag är medveten om att i vart fall ett av inläggen jag plockat bort vänder sig bort från ett raspolitiskt synsätt, men det spelar ingen roll. Vi vill markera mot debattens existens. Och klargöra att det är en debatt som vi inte är intresserade av att ha här på T&F.

  Vi är precis som alla andra politiska fenomen drabbade av ”guilt by association”, och måste agera efter.

  Tack för visad förståelse.

  REDAX

 12. 12 Dag Elfström april 29, 2010 kl. 1:07

  Det var tydligen för komplicerade förhållningsregler, varför vi nu stänger ner kommentatorsfältet till detta inlägg.


Comments are currently closed.
Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 953,021 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar