Intervju: Tidigare minister om Polen efter flygkraschen

Prof. Ryszard Legutko

INTERVJU | Efter flygkraschen i Polen (läs mer här), där en betydande del av landets ledarskikt omkom, är Polen ett land i sorg och kris. Tradition & Fason har intervjuat Ryszard Legutko, professor i filosofi vid Jagelloniska universitetet i Krakow och EU-parlamentariker i Bryssel för Lag och Rättvisa. Han har tidigare varit utbildningsminister, statssekreterare vid presidentkansliet och vice talman i den polska senaten.

T&F: Hur är den allmänna stämningen bland det polska folket idag?

– Under de första dagarna efter flygplanskraschen var Polen överväldigad av en veritabel och allmängiltig chock. Flera miljoner polacker deltog i de heliga mässorna som hölls för offrens skull. Folk lade blommor framför presidentpalatset, utanför parlamentsledamöters kontor och huvudbyggnaderna för de statliga institutionerna. Antalet medborgare som offentligt uttryckte sin sorg över den omkomne presidenten Lech Kaczýnski översteg vida det opinionsstöd som han hade haft före sin död. Denna skillnad i sympatiuttrycken var en följd av det faktum att två olika grupper slöt upp jämsides presidentens kärnväljare. Den ena inbegrep de människor som normalt håller sig utanför politiska meningsskiljaktigheter. Den andra var Kaczýnskis tidigare motståndare, vilka fått dåligt samvete för det faktum att de hade rönt politiska framgångar utifrån ytterst orättvisa och ytliga omdömen om presidenten som underblåsts av populära medier. Katastrofen i Smolensk fick dessa människor att inse att Lech Kaczyński – så förlöjligad innan tragedin – var en politiker som i uttryckets bästa bemärkelse försökte att förverkliga visionen om ett starkt och fritt Polen. Den allmänna förtvivlan upphörde när presidentens tilltänkta gravplats kungjordes. Begravningen på slottet Wawel, nekropolis för kungar och nationalhjältar – inledningsvis accepterat reservationslöst – tolkades uppenbarligen av partiet Medborgarplattformen som ett förebud om en permanent förändring i väljaropinionen. En kampanj mot att begrava Kaczyński på Wawels kyrkogård, inspirerad av Medborgarplattformen och Medborgarplattformen-vänliga medier, betraktades med rätta som begynnelsen på en hänsynslös presidentvalskampanj.

Den i flygkraschen tragiskt omkomne president Lech Kaczyński, och Ryszard Legutko

T&F: Förutom det akuta behovet av att välja ny president, vilka är de mest betydelsefulla konsekvenserna för Polen efter denna katastrof?

– Offren för kraschen var, vid sidan om presidenten och hans hustru, också överhuvudena för statliga institutioner utan koppling till Medborgarplattformen, liksom toppskiktet inom det största polska oppositionspartiet Lag och Rättvisa. Presidentmakten och ämbetsansvaret gavs till Bronisław Komorowski, det polska parlamentets förste vice talman, som samtidigt är Medborgarplattformens officiella presidentkandidat. Den givna politiska konsekvensen är att Medborgarplattformen nu får monopol på politisk makt. Detta är något som saknar motstycke i Polens historia: efter 1989 har den politiska makten varit ganska väl spridd. Hur medborgarna kommer att reagera på detta monopol är och förblir en öppen fråga. Svaret får vi i samband med parlamentsvalen nästa år. En annan konsekvens av den pågående politiska krisen i Polen, vilket förefaller ännu mer olycksbådande, är risken för en omsvängning bort från politiken i historiskt närminne, och i riktning mot att relationerna med Ryssland nu istället börjar mjukas upp.

T&F: Det finns två konservativa partier i Polens parlement – det liberalkonservativa nu regeringsbärande partiet Medborgarplattformen (Platforma Obywatelska) och den omkomne president Lech Kaczyńskis nationalkonservativa parti Lag och Rättvisa (Prawo i Sprawiedliwość). Vad betyder det för konservativ partipolitik i Polen, när många av de konservativa toppolitikerna har omkommit på detta förfärliga sätt?

– Till att börja med skulle jag inte kalla Medborgarplattformen för ett konservativt parti, eller för den delen ett parti med ett specifikt politiskt program. Medborgarplattformen har tillskansat sig sin politiska position genom en effektiv maktteknik och ett konstant skapande av en image som innehåller ganska lite sakpolitik. Förlusten av nyckelpersoner för Lag och Rättvisa innebär en stor utmaning för det partiets partiledarskap. De personer som dog i kraschen är svåra att ersätta. Den mänskliga faktorn lär dock inte försvaga partiets beslutsamhet att fortsätta driva sitt politiska program.

T&F: Hur tror du att konservatism och konservativa värderingar kommer att stå sig i den allmänna opinionen i Polen framöver?

– De flesta polacker är konservativa när det gäller moralfrågor. Ingen påtaglig förändring kommer att äga rum inom överskådlig framtid vad gäller den moraliska attityden hos majoriteten av befolkningen. Religionens ställning förefaller också ohotad. Polackerna har accepterat marknadsekonomin som en god form av ekonomisk organisation. Trots omfattande administrativa hinder så blomstrar småföretagandet. Den stora offentliga sektorn är ett problem, men ett ännu större problem är statens impotens, och staten har blivit gisslan för ekonomiska särintressen. Denna punkt i Lag och Rättvisas program är måhända den mest kontroversiella. Behovet av att stärka statens roll som en självstyrande institution är allmänt erkänt, även om många klagar på korruption och på regeringens hjälplöshet gentemot somliga intressegrupper. Den liberala ideologi som framhåller staten som frihetens fiende har också blivit ett slags allmänkunskap. Partiet Lag och Rättvisa vill alltså reformera staten genom att befria den från influenser från intressegrupper. Vad Polen behöver, skulle man kunna säga, är lite mer republikansk anda.

Redaktionen

1 Response to “Intervju: Tidigare minister om Polen efter flygkraschen”


  1. 1 Henrik april 29, 2010 kl. 23:53

    Cool intervju! Mer sådant!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Informationsportalen Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

  • 1 044 386 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar