Vem vill bli pensionär?

Det enda sättet att bli rik på som är socialt accepterat i Sverige, är att vinna pengar. Att ärva en förmögenhet, att arbeta sig till en förmögenhet och t.o.m. att spara sig till en förmögenhet är alla illa omtyckta sätt att leva gott på i detta Jante-land framför andra. Så har frågesportsprogrammet ”Vem vill bli miljonär?” i många år varit ett sådant sätt att på ett socialt accepterat sätt bli någonting i vårt avlånga land så bespottat som ”miljonär”.

Men att leva ett gott liv är inte enbart en fråga om att bli miljonär. Rätten att få en vettig pension efter ett antal decennier i arbetslivet är en grundmurad del av vårt välfärdssamhälle. Så grundläggande att man knappt kan tala idag om ett välfärdssamhälle utan att alla medborgare kan gå i pension. Men vem idag vill bli pensionär?

För de flesta innebär det en betydligt ensammare tillvaro. För de flesta innebär det att man inte kan resa lika mycket som tidigare. För de flesta innebär det att bara invänta den alltmer akuta fysiska försämringen. För många innebär det både kroppsligt och själsligt lidande. Uppå allt det här anses man ligga samhället till last, trots att man (som de flesta har gjort) har betalat skatt hela livet! Och som om inte det vore nog, så innebär pensionen för de flesta att gå ner märkbart i materiell levnadsstandard.

Pensionärerna är inte bara en växande intressegrupp i samhället, det är också en intressegrupp som tenderar att vara mera tystlåten än andra grupper även när de har det svårt. Detta av helt naturliga skäl, dels med ålderns rätt och dels för att pensionärerna med fog kan anse sig redan ha gjort sitt bidrag till samhället och att det inte är mer än rätt att de kan ägna sig åt en lugnare och mindre ansvarstyngd tillvaro på ålderns höst.

Men istället för att gå till botten med problemet, värdera våra äldre och göra vad vi kan för att förbättra deras tillvaro, så används istället denna intressegrupp som slagträ i den politiska debatten. Ett slagträ för höjda skatter, mot sänkta skatter, för att höja pensionsåldern. För att vinna pensionärernas röster kan det t.o.m gå så långt att socialisterna föreslår sänkta skatter om de vinner valet (!!) för att kunna drämma till de borgerliga med detta slagträ.

Roten till hela problemet är att sossarna genom sin pensionspolitik under 1900-talet har raderat en hel generations pensionsbesparingar, så att man inte längre betalar in till sin egen pension så som det länge var – utan att det idag är de som jobbar som betalar för de som gått i pension (läs mer om detta här).

Folk ska inte behöva jobba ihjäl sig. Man ska inte heller behöva betala jordens högsta skatter och knappt få någonting tillbaka som tack för lång och trogen tjänst. Vi måste värna de svenska skattebetalarna betydligt bättre än vi idag gör! Det måste också finnas vinnare på välfärdsstaten som samhällsordning.

Fler artiklar av undertecknad på samma ämne:

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

5 Responses to “Vem vill bli pensionär?”


 1. 1 Johan maj 4, 2010 kl. 15:27

  Problemet här är ju att gruppen av pensionärer är en väldigt heterogen grupp. Jag tycker man kan dra en gräns mellan dels gruppen som är födda innan 1935-1940 och de som är födda senare. Det är framförallt i den tidigare gruppen som vi faktiskt kan tala om att pensionärerna är en grupp som inte gör så mycket väsen av sig. Det är också här du hittar de flesta av de verkligt fattiga pensionärerna i form av äldre kvinnor som som följd av att de jobbat ganska lite och istället tagit hand om hemmet har en riktigt dålig pension. När de sedan blir änkor blir det alltså inte så mycket kvar till dem eftersom man tappar hushållets största inkomstkälla. Den yngre gruppen pensionärer som består av framförallt fyrtiotalister är betydligt mer högljudda, tjänar bättre och har en helt annan mentalitet. Många tjugotalister är ju egentligen också miljonärer då de sitter på dyra hus, men som en följd av sin sparsamhet utnyttjar de inte det här trots att de med lätthet kunde drygat ut sin inkomst med någon tusenlapp eller två genom att belåna sina hus. Det här kan dock inte med att göra trots att det skulle göra en stor skillnad ekonomiskt.

  Om man bortser från de i gruppen som är fattiga är ju faktiskt dagens pensionärer en ekonomiskt gynnad grupp. Alltså sticker det lite i ögonen att se fyrtiotalisterna gnälla när de i praktiken eliminerade alla sina bolån och med detta blev miljonärer, efter de sitter på väldigt värdefulla bostäder som en följd av prisrally på bostadsmarknaden. Vi yngre tvingas ju skuldsätta oss för resten av livet för att kunna köpa de äldres bostäder idag, eftersom vi saknar en bostad att sälja innan vi köper en själva. Dessutom lyckades dagens nyblivna pensionärer lämna det sjunkande pensionssystemet i tid. Av vad jag kan läsa ut av grafen GP hade i helgen om de kommande pensionerna kan ju vi åttiotalister se i stjärnorna efter de nivåer fyrtiotalisterna får om inget drastiskt inträffar.

  http://www.fokus.se/2010/04/myten-om-pensionaren/

  Personligen skulle jag hellre se ett rejält stöd för den delen som faktiskt är genuint fattiga istället för att fiska röster genom att slänga pengar över de rika pensionärerna som absolut inte är fattiga. Dessutom behöver man ta tag i den direkt människofientliga politiken som kommunerna bedriver inom äldrevården. Tyvärr vinner väl det inte valet lika lätt i dagens situation, men att vi låter äldre ruttna bort inne på äldreboenden utan att få komma utanför dörren mer än någon gång per år är en skandal av gigantiska proportioner. Här skulle man mycket väl kunna tänka sig en roll för ett levande civilsamhälle där friskare pensionärer på frivillig basis skulle kunna ordna aktiviteter åt de sjukare pensionärerna. Staten och kommunerna skulle kunna ge en sådan här verksamhet stöd genom att göra omkostnaderna avdragsgilla på skatten eller något liknande. Det skulle fortfarande kosta en spottstyver jämfört med låta heltidsanställd vårdpersonal dra hela lasset, vilket uppenbarligen inte fungerar, och dessutom får ju de friska pensionärerna en möjlighet att aktivera sig, träffa nya människor och känna att de fortfarande kan göra nytta i samhället.

  Problemet idag är ju att vi har haft ett ohållbart pensionssystem, annars hade ju inte diskussionen uppstått över huvudtaget. Dock vore det naturligtvis bättre om vi kunde undvika att skära i pensionerna och höja pensionsåldern, vi har som bekant en stor grupp som står utanför arbetsmarknaden och är i arbetsför ålder. Däremot kan det ändå vara befogat att anpassa oss efter verkligheten. Jag tycker att du delvis har en obefogat mörk bild av äldres hälsa och framtid. De flesta äldre idag är mycket friskare än vad man var för säg 50 år sedan. Den förväntade livslängden efter pensionen är också ett par år längre idag.

  Din genomsnittliga 65 åring har idag drygt 20 år kvar att leva och är under större delen av tiden ganska frisk. Det här är en högre siffra än vad medellivslängden visar, men det beror på att den inkluderar alla som har dött innan 65 i statistiken. Det här är faktiskt förvånansvärt få medvetna om. Vill man se hur det ser ut i verkligheten var det en intressant artikel på det här temat i Läkartidningen förra hösten:

  http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/13072/LKT0945s2956_2957.pdf

  De flesta fyrtiotalister som jag har träffat inom vården är väldigt pigga och fräscha även om de naturligtvis har fått en del krämpor. Även om man rör sig upp i åldrarna finns det förvånansvärt många åttioåringar som är nästan oförskämt fräscha, dock ser vi ju inte de i samma utsträckning inom sjukvården av uppenbara skäl. På sjukhusen ser man framförallt den sjukaste delen med långa medicinlistor. Majoriteten av vårdbehovet (vilket speglar sjukligheten) infaller under de sista levnadsåren. Innan folk kommer in i den fasen är de flesta som helhet ganska friska. Dilemmat idag är nog snarare att vi i så stor utsträckning i Sverige har kapat banden mellan generationerna och litar på att staten ska ta hand om allt som rör våra äldre. Därför är också många äldre väldigt isolerade och ensamma, särskilt när deras jämnåriga vänner börjar att falla ifrån. Den viktigaste frågan för att förbättra situationen för våra äldre är knappast ett par hundra kronor extra i plånboken om jag ska vara ärlig vilket diskussionen handlar om just nu.

 2. 2 Martin maj 5, 2010 kl. 15:03

  Så länge Sverige har haft ett offentligt pensionssystem så har ingen, någonsin, betalat till sin egen pension. Pensionsutbetalningarna har alltid gjorts av pengar som tagits in via skatten, främst via arbetsgivaravgifterna (pensionsavgiften). Anledningen till att ATP-systemet blev ohållbart var bristfälligheterna i beräkningsgrunden då få antal goda ekonomiska år i slutet av arbetslivet gav väldigt hög pension senare.

  I det nya systemet (som alla borgerliga partier samt (s) står bakom) baseras i stället den framtida pensionen på hela livets inkomst. Vilket visst kan visa sig bli negativt för en 80-talist som inte börjar jobba förrän i 30-årsåldern och sen förväntar sig att gå i pension vid 60. Men, vad det nya systemet gör är i stället att låta människor själva ta större ansvar för sin egen framtida inkomst… vilket vi väl brukar uppmuntra =)

  I övrigt så tycker jag att Johan har många kloka synpunkter, och att pensionsåldern bör höjas. När vi fick lagstadgad pensionsålder vid 67 var medellivslängden ca 70 år… sedan dess har pensionsåldern sänkts till 65 och medellivslängden till över 80. You do the math.

 3. 3 Söderbaum maj 5, 2010 kl. 18:46

  Martin: ”Så länge Sverige har haft ett offentligt pensionssystem så har ingen, någonsin, betalat till sin egen pension. ”

  Jo. Och inflationen var en del av det sätt som din och min farföräldragenerations pensionsbesparingar åts upp. Att sossarna använde de inbetalda pensionspengarna till att fylla igen budgetunderskott var ett annat sätt att äta upp dem. Se källhänvisningarna till doktorsavhandlingen ”Juvelen i kronan” i ovanstående Captus-artikel.

  Men det är kanske en definitionsfråga, det har ju inte varit fråga om att betala INDIVIDUELLT till sin egen pension – utan betala och få tillbaka enligt olika pensionsavtal för tjänstemän och arbetare, samt vilken inkomstgrupp man hörde till inom dessa.

  Det spelar i alla fall stor roll hur man pratar kring detta. Ditt påstående ovan riktar ju, kanske oavsiktligt, in sig MOT att en generations pensionsbesparingar förskingrades. En oerhört viktig händelse som aldrig har debatterats, och som sossarna aldrig har behövt stå till svars för.

 4. 4 Martin maj 6, 2010 kl. 9:35

  ”Men det är kanske en definitionsfråga, det har ju inte varit fråga om att betala INDIVIDUELLT till sin egen pension”

  Precis, det var det jag menade. Svenska pensioner har alltid betalat av dem som arbetar. Löneinkomster i sin tur ger pensionsrätter som kvarstår som en skuld gentemot staten tills dess att man går i pension.

  Sen håller jag med om att socialdemokraterna har varit oaktsamma med pengarna och använt till att fylla hål i statsbudgeten. Det är därför det är så viktigt att vi har en fristående system (som det nuvarande) som man inte kan plocka ut pengar ur.

 5. 5 the beckett official price guide to basketball cards 2011 edition #20 juni 15, 2013 kl. 8:44

  Hi there. I was contemplating adding a link back to your blog since
  both of our sites are based mostly around the same niche.
  Would you prefer I link to you using your website
  address: https://traditionochfason.wordpress.com/2010/05/04/vem-vill-bli-pensionar/
  or website title: Vem vill bli pensionär? | Tradition
  & Fason. Be sure to let me know at your earliest convenience.
  Kudos


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 986,273 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser