Sagittarius om… representationsreformen

SAGITTARIUS | Väntandet är över. Hög tid för ännu en Gunnar Unger-text. Denna gång är temat förändringar av skatteregler och vad som är och inte är avdragsgillt i 60-talets Sverige. Okej, vi erkänner, denna text kanske inte är bland de mest förnöjsamma Unger-texterna vi publicerat. Den är framförallt mycket daterad. Men den säger ändå något om byråkrati och förordningar i DDR-Sverige. Mycket nöje!

Texten är först publicerad på Svenska Dagbladets ledarsida och sedan återgiven i boken Onkel H:s Hädelser (Cavefors, 1964). Läs gärna fler texter av Gunnar Unger i vår Sagittarius-sektion. Om Du gillar de texter av Gunnar Unger vi tillgängliggjort så kan Du med fördel bli ett ”fan” av Gunnar Unger på facebook (länk).
—–
Representationsreformen

– Nå, vad säger onkel om representationsreformen? undrade jag och bläddrade i min dossier.

– Menar du 1866 års representationsreform, då vi avskaffade ståndssamhället, så säger jag om den som salig Pasquier så riktigt sa om franska revolutionen, att den var dum, onödig och skadlig, svarade onkel H.

Jag betraktade honom kritisk
– Börjar inte onkel överspela sin roll? sade jag.

– Jag gör allt för att motsvara dina förväntningar, skrockade den förfärlige gamlingen. Menar du å andra sidan den representationsreform, som nu är under övervägande, så har jag redan givit mitt bud. Jag är beredd att acceptera enkammarsystemet under förutsättning att riksdagshuset rivs. Jag anser, som jag tidigare framhållit, att den estetiska vinsten i detta fall är långt större än den politiska förlusten.

– Nej, nej, nej! Ropade jag otåligt. Jag talar inte alls om författningsfrågan, den har svenska folket – för att nu låta som hr Hedlund – inte det bittersta intresse av. Jag talar naturligtvis om den representationsreform, som är i allas tankar, framför allt direktörernas och krögarnas. Med andra ord den reform, som inskränker den
avdragsgilla representationen till lunch á högst 25 och middag á högst 50 kr.

– Aha, sade onkel H. Har du några synpunkter på ämnet?

– Mina synpunkter är alldeles ovidkommande. Men det är inte riksskattenämndens, svarade jag och bläddrade i mina papper. Nämnden har nämligen nu till allas vår handledning utfärdat ”anvisningar rörande avdrag för representation och liknande ändamål”.

– Det verkar intressant, sade onkel H. Låt höra.

– Nämnden nalkas som sig bör ämnet från den så att säga begreppsanalytiska sidan och frågar sig vad som egentligen förstås med utgifter för representation. Med kommunalskattelagens hjälp lämnas svaret att dylika utgifter kan hänföras till omkostnader i förvärvskälla endast om de har omedelbart samband med verksamheten, såsom då fråga är om att inleda eller bibehålla affärsförbindelser eller liknande – hm! – eller då utgifter avser jubileum för företaget, invigning eller av mera betydande anläggningar för verksamheten, stapelavlöpning eller jämförliga händelser – hm! – eller så utgifterna är att hänföra till personalvård!

– Firmafesterna är räddade, det var ju tur för dig!

– Låt oss inte jubla i förtid, sade jag. Avdrag må i det enskilda fallet inte åtnjutas med större belopp än som kan anses skäligt.

– Med det är ju kristallklart, utbrast onkel H. Då vet man vad man har att hålla sig till.

– Pass på! manade jag. Nu kommer vi till de viktiga delbestämmelserna. Representation måste utövas å den ort där verksamheten bedrivs. Det duger inte längre att chartra ett plan och fara till Paris för att utöva representation i Montmartre. Inte heller är anhöriga och goda vänner till de av förhandlingarna berörda personerna så att säga avdragsgilla. Men det finns en ljuspunkt . När det gäller utlänningar med anhöriga eller svenska diplomater i utlandet på besök i Sveriges behöver prisramarna 25 resp. 50 kronor inte längre hållas. Utlänningar kommer att bli populärare än någonsin här i landet. Ja, det kanske till och med kommer att finnas folk som är beredda att fullt frivilligt bjuda in Inga Thorsson och Arne Björnberg på middag, när de kommer hem.

– Nu ska du inte överdriva, insköt onkel H.

– För att en jubileumsfest ska bli avdragsgill måste det vara fråga om ett rejält jubileum, 25-, 50, 75- och 100-årsjubileum, och för att en nyanläggning ska få firas med avdragsrätt måste det vara en stor nyanläggning. Dessutom inskärps det att avdrag vägras i den mån fråga är om utgifter för en mer lyxbetonad livsförsäkring. Om man inbjuder t.ex. representanter för tidningsvärlden i och för demonstrationer och visningar beviljas endast avdrag för förtäring av relativt enkelt slag.

– Ha ha ha! Utlät sig onkel H. plumpt.

– Om representationen kan rubriceras som personalvård, är den som sagt avdragsgill, men – och här når riksskattenämnden kanske höjdpunkten – det får inte vara fråga om sällskapsliv eller gästfrihet av personlig art. Kort sagt: om ett personligt element insmyger sig i personalvården är den inte avdragsgill! Dessutom bör den representations som gäller anställda avse endast enklare former av traktering, en sant demokratiskt tanke, eller hur? Som avdragsgill representation får icke räknas kostnad för måltider i samband med styrelsesammanträden, revision, bolagsstämma eller föreningsstämma.

– Nej, nu blir jag förbannad! Skrek onkel H.

– Vänta, det är inte slut än. Nu kommer vi till den delikata frågan om gåvor. Sjösättningssmycken är som bekant inte längre avdragsgilla, däremot almanackor, pennknivar, plånböcker etc. Annabel Broström får nöja sig med en pennkniv nästa gång hon döper en 50.000-tonnare. I övrigt märks att gåvan måste ha omedelbart samband med verksamheten i förvärvskällan: en blomsteruppsats eller bokgåva då en ny filial öppnas eller ett jubileum firas resp. i samband med en affärsuppgörelse, en chokladkarting, en fruktkorg eller dylikt till motpartens (kvinnliga) representant Vad ger onkel mig för det där med kvinnlig inom parentes?

– Jag är mållös, stönade geronten.

– Men det finns gränser för riksskattenämndens generositet. Hör nu: rökt lax, renkött, starköl, sprit, klädespersedlar eller dylikt, som icke har samband med givarens verksamhet bör intet fall anses som vid taxering avdragsgill utgift.

– Rökt lax, renkött, starköl, sprit, klädespersedlar – milda himmel!

– På tal om himlen ska vi inte glömma det sista och mest karakteristiska förbudet: ej heller bör kostnad för kransar eller blommor i samband med dödsfall anses avdragsgill!

– Så när krögan avlidit av svält, till följd av att hans krog inte längre kan böra sig sedan representationsmåltiderna upphört, får hans forna kunders krans inte vara avdragsgill?

– Just det.

– Jag tror inte den här nya representationsreformen kommer att bli poppis, sade onkel H. Men riksskattenämndens cirkulär förtjänar att bli det. I fråga om läsvärde kan den mäta sig med Grönköpings Veckoblad.

Sagittarius

Redaktionen

3 Svar to “Sagittarius om… representationsreformen”


  1. 1 Edward Blom maj 19, 2010 kl. 11:23

    Älskar Onkel H, som student dammsög jag Stockholms antikvariat efter den lilla röda boken och skänkte den sedan till flertalet vänner. Och i internets barndom började jag bygga upp en Onkel H-hemsida som dock aldrig blev mer än ett fragment.

  2. 2 Dag Elfström maj 19, 2010 kl. 14:47

    Edward: Kul! Vi har som du kanske sett publicerat rätt mycket Onkel H-texter. Och vi har även tillstånd att göra detta från Gunnar Ungers efterlevande.

  3. 3 Edward Blom maj 20, 2010 kl. 22:08

    Har faktiskt först hittat Er senaste veckan, så det är först nu jag upptäcker det. En kulturgärning!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Informationsportalen Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

  • 1 061 274 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar