JA till ny svensk kärnkraft

Med endast två rösters övervikt – 174 mot 172 – fattades igår det historiska beslutet att man får bygga nya kärnkraftverk i Sverige. Beslutet innebär att antalet reaktorer inte får överstiga dagens 10, d.v.s. nya kärnkraftverk får byggas endast i syfte att ersätta gamla. För 30 år sedan beslutade riksdagen att all svensk kärnkraft ska vara avvecklad till 2010. Till slut hann uppenbarligen verkligheten ifatt den utopiska politiken, som fick rullas tillbaka. En gammal nött slogan som blir dubbelt humoristisk i det här sammanhanget är förstås: Länge leve reaktionen!

Beslutet är i allra högsta grad värt att applåderas. En stabil tillgång på elektricitet är en absolut nödvändighet i ett modernt, utvecklat samhälle. Elförbrukning medför i och för sig viss belastning på miljön. För den långsiktiga välgången såväl för samhället, människosläktet och naturen, är det således fundamentalt med en så MILJÖVÄNLIG ELFÖRSÖRJNING som möjligt. I utvärderingen av hur detta ska planeras och systematiseras är det en viktig faktor att nyttjande av bästa tekniken otvivelaktigt ger de bästa förutsättningarna för framtagande av ny, bättre och ännu mera lämplig teknik. Ett utnyttjande av annan teknik än den senaste leder ofrånkomligen till en långsammare teknikutvecklingsprocess och till större risk för ineffektivitet, eller kanske rentav miljöförstöring. Jag anser i och för sig inte att utnyttjande av senaste tekniken alltid är eftersträvansvärt, men i detta sammanhang hedrar man därigenom förstås också de välbekanta konservativa värdena HÅLLBARHET och FÖRVALTARSKAP.

I dagsläget finns det ingen elutvinningsteknik som är bättre än kärnkraften. Sverige har världens bästa kärnkraftsverksteknik, och risken för ett kärnkraftverkshaveri i Sverige av typ Harrisburg eller Tjernobyl är mindre än risken för ett krigsutbrott. Sverige har inte heller samma förutsättningar som t.ex. Danmark när det gäller utbyggnaden av vindkraftverk för att matcha kärnkraftverken, vilket beror på vårt lands geografiska förutsättningar. Det är också geografiska förutsättningar – att vi ligger i norra Nordeuropa – som är huvudanledningen till att Sverige är extra beroende av en hållbar lösning i energiförsörjningsfrågan. Helt enkelt därför att det är kallare här än i större delen av Europa.

Efter nedläggningen av reaktorerna i Barsebäck har Sverige köpt motsvarande kvot elektricitet huvudsakligen från danska kolkraftverk och polska kol- och kärnkraftverk. Kraftverken i Polen är slitna och föråldrade i många avseenden, och belastningen på dem ökar med Sverige som ny kund. Den viktigaste konsekvensen av nedstängningarna i Barsebäck är alltså att Sverige ingalunda reducerat risken för att vi och östersjöområdet drabbas av en ny kärnkraftolycka – utan vi har tvärtom ÖKAT den. Den direkta miljöförstöringen i vårt eget geografiska närområde har också ökat markant genom de förhöjda koloxidutsläppen från Danmark och Polen som vi aktivt bidrar till. Sammanlagt har alltså den socialdemokratiska nedstängningspolitiken ifråga om svensk kärnkraft, vilken skett i miljövänlighetens namn, tvärtom BIDRAGIT AKTIVT till miljöförstöringen i vår region på både kort och lång sikt. Denna oansvariga hantering av en så fullständigt avgörande fråga för svensk industri förtjänar socialdemokraterna all kritik för.

Därför är det strålande (om uttrycket tillåts!) att beslutet om förnyad svensk kärnkraft nu har röstats igenom. Den i huvudsak rödgröna sida av riksdagen som var emot detta illustrerar också tydligt hur en verklighetsfrånvänd skrivbordsidealism kan ställa till med stora besvär, inte bara för det svenska samhället – utan faktiskt för den mycket viktiga samhällsdebatten kring långsiktigt hållbara lösningar, där givetvis miljöfrågorna är värda stor uppmärksamhet. Fundera på detta. Är det så att de 172 riksdagsledamöter som nu röstade emot i själva verket vill att vi ska fortsätta på en väg som bevisligen är värre för miljön i realiteten? Eller är det så att de inte ens vill att vi ska kunna använda så mycket el som svensk industri och medborgare idag är beroende av? Eller är de emot det svenska självförsörjandet och oberoendet ifråga om livsviktiga delar får landets försörjning? I motståndarlägret må många olika anledningar och argument finnas, men kom ihåg att det ALLTID ÄR DET FAKTISKA RESULTATET SOM ÄR DET VIKTIGASTE.

I själva verket borde vi BYGGA UT svensk kärnkraft. Om Sverige menar allvar med att gå i bräschen som världens miljövänligaste land borde vi verkligen dra nytta av vår teknik på området, och utnyttja de uppenbara möjligheter som finns att tjäna pengar på att göra hela Östersjöområdet mera miljövänligt – genom att exportera ren svensk kärnkraft istället för att importera smutsig el som vi idag gör.

Slutligen vill jag ge en stor eloge till Kristdemokraterna, som var det parti som öppnade för att Sverige bör göra nya satsningar på kärnkraften, och därmed banade väg för att Alliansen till slut kunde enas om energipolitiken och därmed inledde vägen mot detta nya, utmärkta riksdagsbeslut.

Jakob E:son Söderbaum

12 Svar to “JA till ny svensk kärnkraft”


 1. 1 Allianspartisten juni 18, 2010 kl. 22:35

  ”Den i huvudsak rödgröna sida av riksdagen som var emot detta illustrerar också tydligt hur en verklighetsfrånvänd skrivbordsidealism kan ställa till med stora besvär, inte bara för det svenska samhället – utan faktiskt för den mycket viktiga samhällsdebatten kring långsiktigt hållbara lösningar, där givetvis miljöfrågorna är värda stor uppmärksamhet.”

  I energipolitiken har de rödgröna kamraterna en verklig Akilleshäl genom att man i grunden är totalt oeniga och därigenom också fullständigt oförmögna att föra en ansvarsfull energipolitik. Säkert var det så att beslutet i tysthet applåderades av många socialdemokratiska kamrater. Betecknande är att man inte lovar att riva upp beslutet utan att istället, om den stora olyckan skulle vara framme, inbjuda till ”överläggningar”.

  Listan börjar ni bli ganska lång när det gäller oenigheter som kamraterna slåss om. Förbifart Stockholm skjuts till en folkomröstning (…vars utgång nog är given från början), förmögenhetskatt skall utredas och närvaro i Afghanistan ska utvärderas. För de gröna kamraterna är det den självklaraste sak i världen att en kärnkraftsreaktor kan stängas av under nästa mandatperiod medan de socialdemokraterna trosvisst förklarar att det går inte alls.

  Regeringodugligheten lyser allt starkare från den rödgröna sörjans allians och dess förespråkare. Aldrig någonsin tidigare har ett av alternativen i ett val varit svagare.

 2. 2 romaren juni 18, 2010 kl. 22:56

  Väldigt glad att detta gick igenom trots all drama om ledamöter rebeller. En av det viktigaste resultatet med det här är att vi på allvar nu kan satsa på framtidens kärnkraftverk. Den fjärde generationens reaktorer har potentialen att lösa inte bara framtidens energiförsörjning men också dagens kärnavfalls problem. Reaktor som går på uttjänt bränsle är dock ganska långt i framtiden, valet i höst kommer vara en stark faktor för om vi kommer ha färdigutvecklat teknologin när den kommer behövas för framtida energiförsörjning. Ingen kommer våga satsa på kärnkraft med orosmoment som ”de rödgröna”, förrän valet är över och de borgerliga regerar vidare.

 3. 3 Patrik Magnusson juni 19, 2010 kl. 8:25

  Detta är ett utmärkt beslut. Äntligen lite realism i energipolitiken. På ännu en punkt börjar de politiska alternativen inför höstens val tydliggöras.

  På ena sidan en allians som hittat ett rimlig kompromiss som gör att man kan minska oljeberoendet samtidigt som man kan bibehålla industriproduktion och levnadsstandard, och som ger oss möjlighet att åter börja forska och utveckla oss på ett område där vi en gång var världsledande, och därigenom på sikt få fram nya sätt att utvinna energi som blir både säkrare och effektivare.

  På andra sidan tre våldsamt oeniga partier som desperat försöker måla över sprickorna med folkomröstningar och utredningar, och som i denna fråga står för en politik som i praktiken innebär att vi kommer att tvingas välja mellan ett eller flera av följande alternativ:

  A ) Kraftigt minskad energianvändning –> sänkt levnadsstandard
  B ) Ökad användning av importerade, dyra och ändliga fossila bränslen
  C ) Ökad import av kärnkraft från gamla, slitna och farliga kraftverk på andra sidan Östersjön

  Liksom i många andra frågor borde valet vara enkelt.

 4. 4 Allianspartisten juni 19, 2010 kl. 10:04

  ”Liksom i många andra frågor borde valet vara enkelt.”

  Ja, enklare har det nog aldrig varit. För visst skall det erkännas att det hos de socialdemokratiska kamraterna ändå finns en falang som ändå har en hjälpligt realistisk syn. Denna falang får nu gång efter annan kapitulera inför de kommunistiska och de allt mer rödfärgade miljöpartisterna.

  Energipolitikens område är ett hörn där kamraten Sahlin målat in sig på allra värsta sätt. Å ena sidan finns det mäktiga fackföreningarna, som levererar stora mutor till partiet och som slår vakt om en realistisk energiförsörjning, och på den andra sidan finns de från verkligheten total avfjärmade grönaröda kamraterna, som tror att hela världens energibehov kan täckas med väderkvarnar. Vad som är än värre, är att den grönröda kamraten Wetterstrand idagsläget tycks vara den enda av den rödgröna sörjans ledande kamrater som på något sätt attraherar opinionen. Detta kamraten Sahlins dilemma är nog att betrakta som en ekvation som helt saknar slösningar.

  Att rösta på den rödgröna sörjans alternativ är nog att rösta för en regeringskris. Det kommer aldrig att håll…

 5. 5 Thomas juni 20, 2010 kl. 3:37

  ”… Slutligen vill jag ge en stor eloge till Kristdemokraterna, som var det parti som öppnade för att Sverige bör göra nya satsningar på kärnkraften, och därmed banade väg för att Alliansen till slut kunde enas om energipolitiken och därmed inledde vägen mot detta nya, utmärkta riksdagsbeslut.”

  Hm. Inte illa. Utan ironi går det väl att tänka att med fler sådana förnuftiga aktioner från kd:s sida, har måhända partiet en (god) chans att klara sig kvar i riksdagen.

  Mvh

 6. 6 Frede juni 23, 2010 kl. 12:10

  Ja! Heja! Mer kärnkraft hör ju *verkligen* till en konservativ politik! Jajamen. Skitsamma vad som kan hända kommande generationer eller naturen. Vi är ju alla teknikoptimister (som socialisterna och liberalerna) nu, eller hur?! Frälsning genom teknik! Den har ju redan löst slutförvaringsproblemet för all framtid och uranbrytning… jag menar lite stök och gräv bör väl våra ekosystem tåla?!

  Halleluja! Den Nya Tekniken visar oss vägen till framtiden! Mot en Utopisk Konservatism För Den Moderna Människan och Det Moderna Samhället.

  …. Konservatismen är antiutopisk.. eller, ja.. eller nej? … Hmmm, hur var det nu?

 7. 7 Thomas juni 23, 2010 kl. 18:15

  Kärnkraftsforskningen går framåt, och är framme vid den fjärde generationen kärnkraftsutvinning. Effektivitetsutnyttjande och säkerhet lär här bli allt bättre.

  År 2020 kan vara året då fjärde generationens kärnkraftverk börjar tas i drift: http://www.svenskenergi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Ny-generation-karnkraft-om-12-ar/

  Vi i Sverige tjänar på att hålla oss öppna för denna utveckling.

  Mvh

 8. 8 Söderbaum juni 23, 2010 kl. 21:01

  Frede: ”Konservatismen är antiutopisk.. eller, ja.. eller nej? … Hmmm, hur var det nu?”

  Appropå antiutopiskt, så kanske du har en bättre lösning på hur vi kan bibehålla samma energianvändning som idag med andra alternativ än världens säkraste kärnkraftverk? En lösning som ingen annan ännu har kommit på?

 9. 9 Patrik Magnusson juni 24, 2010 kl. 11:35

  Frede,

  Som jag ser det är konservatismen framförallt pragmatisk. I den konservativa ideologin finns inget stöd för blind teknikoptimism, men det inte heller något stöd för ett rent ludditiskt teknikhat. Ny och gammal teknik prisas eller fördöms inte på ideologiskt förutbestämd grund, utan för dess reella användbarhet.

  Kärnkraften är en teknik som, precis som allt annat, har sina fördelar och sina nackdelar. Till nackdelarna hör miljöeffekter vid brytningen av bränslet till reaktorerna, osäkerheter kring slutförvaring av utbränt kärnbränsle, och potentiellt förödande konsekvenser vid en, förvisso extremt osannolik, allvarlig olycka.

  Mot detta måste ställas de nackdelar som alternativa energikällor, såsom olja, kol och vattenkraft, medför, eller de nackdelar som skulle följa av att kraftigt minska tillgången på energi för industri och privat konsumtion.

  Jag tror och hoppas att vi på sikt kommer att få kärnteknik som är både effektivare och säkrare än den idag (vilket nu blir möjligt i och med återupptagen forskning på området) och även andra energikällor. Då kommer säkert dagens kärnkraft att kunna utmönstras, men till dess är den faktiskt det bästa vi har.

  Skall vi tala om utopier så bör iställer strålkastaren sättas på miljöpartiet vars motstånd mot alla energilösningar som på kort sikt har någon utsikt att leverera större mängder energi endast kan leda i riktning mot ett samhälle liknande det vi hade före den industriella revolutionen, med allt vad det innebär av fattigdom, sjukdomar och svält.

  Deras politik är inget annat än en studie i den utopiska sociala ingenjörskonstens fullständiga mobilisering för att föra samhället tillbaka till forntiden. Då föredrar jag ny teknik som ger samhället möjlighet att fortsätta utvecklas mot framtiden.

  Konservatism, som jag ser det, är vare sig reaktionärens dröm efter det förgångna eller fundamentalismens krampaktiga kvarhållande vid det befintliga, utan pragmatikerns stöd för en försiktig och balanserad grdvis utveckling mot framtiden. Där passar kärnkraften alldeles utmärkt in.

 10. 10 Frede juni 25, 2010 kl. 21:59

  Söderbaum skriver: ”Appropå antiutopiskt, så kanske du har en bättre lösning på hur vi kan bibehålla samma energianvändning som idag med andra alternativ än världens säkraste kärnkraftverk? En lösning som ingen annan ännu har kommit på?”

  Det är ju inte heller säkert att vi *kan* bibehålla samma energianvändning i framtiden om vi inte vill påskynda tärandet på jordens resurser. Jag är ingen expert på området. Men att ex:vis uranbrytning inte kan vara helt oproblematiskt borde inte vara så svårt att se. Och så förmäten att man kan anse att slutförvaringsfrågan är löst tror jag inte man får vara.

  Men det jag ville peka på var det inkonsekventa i att kalla sig konservativ och ändå satsa alla sina kort på en frustande teknikoptimism.

  Gokväll!

 11. 11 Frede juni 25, 2010 kl. 22:03

  Söderbaum skriver: ”än världens säkraste kärnkraftverk?”

  Ähum… ursäkta mig men var det inte bara några veckor sedan några tokradikala aktivister tog sig rätt långt in i ett av ”världens säkraste kärnkraftverk”?

  Jag tror också att du glömmer bort att räkna med en av vår tids största risker och farsoter förutom miljöproblemen – terrorism. Jag känner mig hursomhelst inte helt trygg med den kombinationen. Och det är en invändning man inte bara kan vifta bort.

  Plus ytterligare en faktor: att människan är som människan är – hon begår misstag. Och det har vi inte råd med när det gäller saker som kärnkraft.


 1. 1 När ska vi gå ur den här fascistdiktaturen? « Nemokrati Trackback vid juni 19, 2010 kl. 6:35

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Informationsportalen Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 1 055 236 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar