Den politiska klassens mur av anonymitet

I USA är det nästan ett måste med en lång akademisk eller militär karriär om du ska bli senator. För att inte tala om vad som krävs av en presidentkandidat. De enskilda kandidaterna måste visa att de har tillräckligt stor livserfarenhet för att göra anspråk på att förvalta de gemensamma resurserna och stifta lagar å det amerikanska folkets vägnar. I Sverige är det annorlunda. Mona Sahlin har ingen titel angiven på riksdagens hemsida. Hon är politiker. Thats it. Hon kombinerar dessutom detta med en politik späckad av förslag som förskjuter den enskildes handlingsfrihet till förmån för politiska regleringar. Hon har dedikerat ett helt liv åt att fatta beslut å vanliga människors vägnar. Utan att ens ha en civil karriär i bagaget. Det är på något sätt så arrogant det går att bli.

För Socialdemokraternas del är detta en stolt partitradition. Kompetens, arbetslivserfarenhet och utbildning värderas lägre en den solida partibakgrunden. Det är därför du i regel hittar väldigt få kopplingar mellan de socialdemokratiska riksdagsledamöterna och deras utskottsplatser i riksdagen. Samma mönster återfinns i de socialdemokratiska regeringsbildningarna. Det är därför Bosse Ringholm kunde bli finansminister. Han har varit förbundsordförande för SSU och som sådan en aktiv kämpe för att Sverige skulle bli bästis med den nordvietnamesiska kommunistdiktatorn Ho Chi Minh. Det är i den socialdemokratiska sinnesvärlden tillräckligt meriterande. Att nämnde Ringholms högsta uppnådda utbildningsnivå är grundskolan, där han för övrigt fick underkänt i matematik, ansågs vara av mindre betydelse. För att vara rättvis finns det även motsvarigheter inom svensk borgerlighet, om än inte lika flagranta. Beatrice Ask är inte jurist. Och Sten Tolgfors är vapenvägrare.

Det kan hända att det ibland är rätt och riktigt med en viss person som kandidat till en viss post, utan att personen i fråga för den sakens skull har spetskompetens inom området. Men då ska den saken kunna motiveras. De enskilda politikernas kompetens, färdighet, erfarenhet och syndaregister är inte ointressant. Det är inte irrelevant att Mona Sahlin är en outbildad tant som privatshoppade för skattebetalarnas pengar på det glada 90-talet. Det är inte irrelevant att Maria Wetterstrand varit heltidspolitiker sedan hon var 23 år.

Vi måste skapa en mer individcentrerad politisk debatt. Muren av byråkratisk anonymitet den politiska klassen gömmer sig bakom måste rivas. Det första steget i rätt riktning är att minska antalet politiker och öka inslagen av personval. Riksdagsledamöterna är i dagsläget så många att jag tvivlar på att ens talmannen kan räkna upp hälften av dem. Det personliga ansvaret är en grunddogm inom all borgerlig idébildning. Den måste rimligen praktiseras även när det gäller den politiska styrningen.

Det handlar inte om person utan om politik, skulle man ju kunna hävda. Och visst stämmer det till viss del. Men alla regeringar tvingas fatta beslut som inte täcks av de valmanifest de gick till val på. Karaktärerna av personerna bakom valmanifesten är således relevant. I synnerhet när valmanifesten gör anspråk på att ersätta den enskildes beslutanderätt.

Dag Elfström

Annonser

13 Responses to “Den politiska klassens mur av anonymitet”


 1. 1 fribonde juni 21, 2010 kl. 13:49

  Det här är något som genomsyrar hela samhället. Chefers utbildningsnivå är också lägre på svenska företag jämfört med t ex USA. Visserligen har mycket få endast grundskolekompetens men jag hör allt för ofta att de som tex är civilekonomer kallas för akademiker…nästan lite nedsättande av chefer som jobbat sig upp i karriären. Jag känner folk som har en svensk magisterexamen i ekonomi men som inte kan grundläggande makroekonomi. Min förklaring är att svensk utbildning är så dålig att praktisk erfarenhet oftast är mer värd (med undantag för privata högskolor). Själv har jag läst hela min universitetsutbildning utomlands och har en helt annan världssyn än de som läst motsvarande utbildning i Sverige.

  I Sverige är ekonomiska teorier påklistrade och något man lär sig utantill för att klara tentan, medan man tar med sig lärarnas socialistiska värderingar ut i arbetslivet. Det kanske är därför svenska politiker inte behöver någon utbildning, de får den socialistiska indoktrineringen via elevrådet och SSU.

 2. 2 Thomas juni 21, 2010 kl. 16:22

  En spontan reaktion från min sida på Dag Elfströms angelägna och utmärkta text, är följande. Det torde vara högst riktigt att mer kompetens behövs hos riksdagens ledamöter, kanske främst mer yrkesmeriter. Hos vissa ledamöter hade det knappast heller suttit fel med högskolestudier inom ämnen som nationalekonomi, statsvetenskap, sociologi, ekonomisk historia, historia, statistik m m.

  När det gäller det mer teoretiska kunnandet hos våra landets riksdagsledamöter, lär det knappast vara tillräckligt med formellt avklarade studier. Detta eftersom studierna inte sällan är så detaljinriktade till sin karaktär inom det svenska utbildningssystemet. Härigenom tycks det sedan många år finnas ett påtagligt behov av en mer generell form av bildning för att medlemmarna i landets högsta politiska församling ska kunna fungera optimalt.

  Om denna djupare form av allmänbildning ska uppnås, måste nog den enskilda riksdagsledamoten rätt tidigt i livet intressera sig för litteratur, kultur, samhälle osv.
  För att politiker i gemen ska vilja avdela ordentligt med tid och energi åt en kontinuerlig bildningsprocess, bör de ges ständiga signaler om värdet av detta från tidiga år. Dessa signaler kan naturligtvis komma från föräldrar, lärare osv, men även samhället i stort behöver vara sådant att det ständigt premierar djupare former av kunnande.
  Konservativa politiker kunde möjligen gå till torgs med slagord som : Mot snuttifiering, för livslång bildning!

  Även om vi fick uppleva ett samhälle som var mycket mer idealt i beskrivet hänseende, räcker det självfallet inte med blott teoretiska kunskaper, det måste även till solida erfarenheter från mer praktiska miljöer för att kunna fungera väl i riksdagsarbetet. I bästa fall kommer framtidens svenska riksdagsledamöter att uppvisa genuin bildning parat med reella erfarenheter från allsköns praktiker.

  Den dagen får vi i bästa fall en riksdag värd namnet.

  Mvh,
  Thomas

 3. 3 Populisten juni 22, 2010 kl. 12:26

  Dag Elfström,

  visserligen håller jag helt med om andemeningen i din artikel men jag måste ändå protestera mot följande:

  ”För att vara rättvis finns det även motsvarigheter inom svensk borgerlighet, om än inte lika flagranta. Beatrice Ask är inte jurist. Och Sten Tolgfors är vapenvägrare.”

  Hur skulle något enda exempel kunna vara värre än en vapenvägrare som försvarsminister? Dessutom känner jag på rak arm inte till att enda minister, Borg och Bildt undantagna, som har fackkompetens inom sitt ansvarsområde. Jag kan ha fel om jag påstår att det är noll men många kan det inte vara.

  Statsminsitern själv är föresten ett av de mer stötande exemplen. Visserligen hamnade han i kylskåpet för en period, men maken till partigängare som regeringschef har vi inte sett på länge. Vilka meriter utanför politiken kan den mannen alls uppvisa? Som statsminsiter är Reinfeldt den högste exekutive chefen inom den svenska statsförvaltningen, att han samtidigt saknar varje form av erfarenhet av just exekutivt ledarskap är inte bara olämpligt utan rent stötande samt ett hån mot landets alla chefer. Chefsjobbet var alltså inte svårare än att en ren amatör kan ta ett av de mest avancerade i landet. Det är som om Ericsson skulle valt en VD utan chefserfarenhet till att efterträda Svanberg…

  I grund och botten handlar mycket om avsaknaden av tydlig exekutiv makt i Sverige. Riksdagsmännen kan vara politiska generalister och tyckare, det är till stor del deras uppgift. Men regeringen är något annat, det är den exekutiva makten, organet som styr det dagliga, och då krävs annan detaljkompetens samt ledarerfarenhet. Det syns mig ofta som att varken gemene man eller den politiska klassen förstår skillnaden.

 4. 4 Marcus S juni 22, 2010 kl. 12:40

  Maria Wetterstrand är biolog, kan vara värt att nämnas.

 5. 5 Cavatus juni 22, 2010 kl. 13:27

  Missa för allt i världen inte denna svenska journalists träffsäkra samtidsanalys. Krönikorna finns här:

  http://www.korta.nu/jc

 6. 6 Tomas Johansson juni 22, 2010 kl. 17:34

  För att bli politisk ledare i norra sveriges socialdeomkratiska totaldominans är outbildning närmast självklar, ingen akademiker blir kommunens ledare, det ska vara LO-fackligt erfaren arbetare av något slag…

 7. 7 Patrik Magnusson juni 22, 2010 kl. 18:19

  Bildning är – eller snarare borde vara – enormt viktigt för den som vill göra anspråk på att inta en ledande position i samhällslivet, och inte minst i politiken. Praktisk erfarenhet av ledarskap och administration torde också vara oundgängligt för den som vill göra ett gott arbete på en ledande politisk befattning. Vikten av andra erfarenheter än politik kan inte överskattas. Den vars enda ”yrkesmerit” är att ha varit politiker kanske är kompetent att sköta sina ”arbetsuppgifter”, men saknar den förankring i verkligheten som är en förutsättning för att kunna fatta kloka beslut.

  Däremot tror jag inte vi skall sätta allt för stor vikt vid att t.ex. en minister skall ha spetskompetens inom sitt ansvarsområde. En minister skall inte grotta i detaljer. Det finns det tjänstemän för. Ministern skall fatta övergripande policybeslut grundade i den politiska inriktning som dennes regering satt. God allmänbildning och generell ledarskapsförmåga är oftast viktigare än goda sakkunskaper.

  Därmed inte sagt att man behöver sätta en ära i total okunnighet om vad som försiggår i sitt fögderi. En god minister tar sina experter till hjälp för att sätta sig in i den verksamhet man ansvarar för. Med god allmänbildning och ett intresse och engagemang för sina frågor kommer man långt. I det sammanhanget torde det vara ytterst olyckligt att sätta personer som på goda grunder kan misstänkas vara tämligen ljumma i sitt intresse för en fråga att ansvara för just denna. Vapenvägrare som försvarsminister är naturligtvis ett skräckexempel. Det vore som att sätta en ateist att basa över kyrkan, eller ledaren för ett kriminellt MC-gäng som justitieminister.

  Nu är ju detta inte till någon större hjälp för våra svenska politiker i allmänhet, och socialdemokrater i synnerhet. De saknar nämligen oftast inte bara ämneskunskaper, de saknar oftast helt högre utbildning. De har också allt för ofta liten eller obefintlig arbetslivserfarenhet utanför fackföreningen och partiet. Om de dessutom har notoriskt svårt att skilja på mitt och ditt, och ett gott öga till allehanda despotiska regimer världen över så gör det knappast saken bättre.

  Läste för övrigt att Mona Sahlin skrev sitt specialarbete i gymnasiet om sjukvården på Kuba. Undrar just vad hon kom fram till där? Den skulle ju förvisso kunna innehålla ett tydligt avståndstagande till den brutala regimen där, men på något sätt betvivlar jag detta.

 8. 8 Stoller juni 22, 2010 kl. 18:56

  Det är viktigt att politiker har både bildning samt erfarenhet av att verka i samhället som annat än politiker.

  Men se upp, mina vänner, så att ni inte misstar utbildning för bildning. Det kryllar av utbildade idioter i detta land, de blir bara fler och fler. Samtidigt sjunker bildningsnivån stadigt i befolkningen.

  Vi behöver livserfarna, genuint ödmjuka, bildade och intelligenta politiker som kan stå emot populism, radikalism och ”tyckarelitens” utsvävningar. En dåre med 3-400 akademiska poäng är fortfarande en dåre. En idiot som varit chef någonstans är fortfarande en idiot. Dårar och idioter är inte lämpliga som toppolitiker. Stirra er inte blinda på formella meriter.

 9. 9 Patrik Magnusson juni 22, 2010 kl. 21:36

  ”En dåre med 3-400 akademiska poäng är fortfarande en dåre. En idiot som varit chef någonstans är fortfarande en idiot. Dårar och idioter är inte lämpliga som toppolitiker.”

  Aj, aj – där diskvalificerades stora delar av Riksdagens ledamöter på ett bräde 😉

  Nej, men allvarligt talat så håller jag helt med dig. Formella meriter är definitivt ingen garanti för vare sig bildning eller omdöme. Däremot är nog avsaknad av formella meriter nära nog en garanti att en av eller båda dessa egenskaper saknas.

 10. 10 Thomas juni 23, 2010 kl. 2:38

  Patrik Magnusson m fl;

  ”… Läste för övrigt att Mona Sahlin skrev sitt specialarbete i gymnasiet om sjukvården på Kuba. Undrar just vad hon kom fram till där? Den skulle ju förvisso kunna innehålla ett tydligt avståndstagande till den brutala regimen där, men på något sätt betvivlar jag detta.”

  Det betvivlar även jag, och tror att fru Sahlin i sitt skrivande om Kubas sjukvård mest ville bekräfta sin vänstersocialistiska världsbild. Ansatsen var sannolikt mer att bekräfta egna värderingar, än att djupare problematisera den offentliga sjukvården på Kuba.

  Att denna kubanska sjukvård kunde ha brister, att den underliggande regimen kunde vara diktatorisk, och att motsatsen i form av USAs marknadsinriktade sjukvårdssystem av många anses ge den den bästa sjukvården – till de som kan betala – i världen, var nog knappast omständigheter som fru Sahlin tog upp i sin slutanalys. 😉

  Stoller m fl;

  ”… En dåre med 3-400 akademiska poäng är fortfarande en dåre. En idiot som varit chef någonstans är fortfarande en idiot. Dårar och idioter är inte lämpliga som toppolitiker. Stirra er inte blinda på formella meriter.”

  Jag ska försöka undvika att bedöma folk efter formella meriter. Inte minst efter att ha mött många med massor av poäng som har det mesta av sitt tänkande styrt av en påtaglig vänsterideologisk världsbild. Dessutom ändrar de sig aldrig. Aldrig.
  Ett ex på detta, torde vara alla de offentliga sektorn-kramare som lätt blir euforiska över texter likt den som Göran Greider nyligen skrev på bloggen Newsmill, där han käckt framförde tesen att vi minsann har för många företagare i Sverige.

  Far left loons.

  Mvh

 11. 11 Tomas Johansson juni 23, 2010 kl. 14:19

  Göran Greider är en fascinerande man, som socialismens profet från storstan ska han frälsa landsbygden där han nu är verksam, på tidningen Dalademokraten var det väl. Det är otroligt mycket mediatid som går åt till hans obegripliga utläggningar som brukar sluta i ett välformulerat haveri, med troligen lika korkade slutsatser som ovan, han är ju också en stor miljövän…talar sig varm för den svernska urskogen, där han målar uup storslagna fantasier om get giriga kapitalet som skövlat allt i sin väg, enlit 70-talssocialismens grundformulär. Sanningen är förstås den motsatta, den skog som skövlats minst i mina nordliga hemtrakter har ägts av ”ursprungliga” och ”ärliga” markägare, de som ärvt eller köpt skog, skövlad i stor skala är kronans gratis-marker, milsvids kalhyggen nu beväxta med stitskog framforskad på korruptinsforskningens SLU, med mål att maximera statens vinst enligt medeltida koloniala modell och med metoder från den tid då miljötänk inte var uppfunnet. Greider m fl talar sig då varma för att socialisera även den skog som tappra privata lyckats behålla efter kronans konfiskationer på artomhudratalet (3/4 av landarealen i övre norrland) så att statliga Sveaskog kan skövla de sista gobitarna…Så kan man få allt att gå åt helvete med en välsmord käft, Greider är den ”bäste”.

 12. 12 Allianspartisten juni 25, 2010 kl. 20:11

  ”Det är därför Bosse Ringholm kunde bli finansminister…”

  Även om jag håller med om mycket i artikeln tror jag fallet med kamraten Ringholm skall ses i ett annat perspektiv. Kamraten Ringholms främsta merit i kamraten Perssons regering torde ha bestått i att han var en ja-sägare av sällan skådat slag. En ja-sägare på finansministerposten och kamraten Persson skapade sig full kontroll här.

 13. 13 Stoller juni 29, 2010 kl. 8:27

  Patrik Magnusson: ”Formella meriter är definitivt ingen garanti för vare sig bildning eller omdöme. Däremot är nog avsaknad av formella meriter nära nog en garanti att en av eller båda dessa egenskaper saknas”.

  Detta kan vara en vansklig inställning i enskilda fall. Hellre en autodidakt med livserfarenhet, ödmjukhet och förmåga till eget tänkande än en ”rättroende” med högskolepoäng. Våra lärosäten är dessvärre i hög utsträckning centra för ideologisk indoktrinering. Unga människor som saknar stabil identitet samt människo- och självkännedom riskerar att anta de värderingar och bilder av samhället som sprids på universitet och högskolor. ´68-gardet härskar fortfarande och stärker kontinuerligt sina positioner.

  Bildning kräver ett genuint och brett intresse för människan, samhället och historien. Det finns sätt att odla detta intresse utanför akademien. Jag har själv tillbringat fem år vid ett universitet och fördjupat mig i ett ämne. Detta har gett mig mycket. Då jag är den jag är och då jag hade några års livs- och arbetserfarenhet innan jag påbörjade mina studier, kunde jag bortse från och ibland kritisera de värsta politiska dåraktigheterna i undervisningen. Många av de yngre och mer lättpåverkade blev dock lätta offer. De tog helt okritiskt till sig ett tänkande som paradoxalt nog presenterades som ”kritiskt” tänkande.

  Jag har lärt mig mycket om det ämne jag specialiserat mig inom. Men den breda bildningen, i den mån jag besitter en sådan, har jag tillängnat mig på egen hand.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 950,446 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar